Skautnahodny obrazek
 

 

Bližší informace k táborům 2022 zde budou v průběhu května.
Pro představu zde ponecháváme informace k loňským táborům.

 

Přihláška na tábor 2021

 

Každá přihláška má čtyři části:

APřihláška na tábor – (odevzdává se co nejdříve) *

BDotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza)PDF (odevzdává se co nejdříve) *

CPosudek o zdravotní způsobilosti dítěte PDF (odevzdává se co nejdříve) **

DProhlášení o bezinfekčnosti dítětePDF (odevzdává se v den odjezdu na tábor)


Ke stažení

Přihláška na tábor 2021 – část A
světlušky (51. roj)
světlušky – Berušky
vlčata
skautky – Medvědice
skauti – Ontario
skauti – Antares
– roveři & rangers – Albion

Přihláška na tábor 2021 – část B

Přihláška na tábor 2021 – část C

Přihláška na tábor 2021 – část D


Poznámky:

* Spolu s přihláškou předejte vedoucímu oddílu také fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny.

** S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se doporučuje požadovat doložení lékařského posudku vystaveného v roce konání akce, neuplatňovat zákonem stanovenou lhůtu platnosti posudku 2 roky od jeho vystavení.

Pokud nemáte možnost předat přihlášku a posudek vedoucímu oddílu, naskenujte je nebo je nafoťte a odešlete e-mailem. Originály předáte při odjezdu na tábor. Je také možné je také odevzdat v prodejně Veni (otevřeno v pracovní dny 9.30–11.00 a 12.00–18.00 hod.).


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb