Skautnahodny obrazek
 

Informace k nadcházejícím letním táborům se zde objeví v průběhu května 2019.
V této chvíli zde necháváme pro přehled informace z uplynulých letních táborů.

 


 

Informace k letním táborům 2018

Cena táborů

Při stanovení celkové ceny táborů bereme v úvahu celkem tři okruhy výdajů. Nejvyšší částku si vyžádá strava táborníků (pět jídel denně, z toho jedno jídlo teplé). Druhý okruh tvoří technické zabezpečení tábora (např. doprava materiálu, stavba, opravy, vybavení, autobusy pro odvoz táborníků, elektřina, palivové dříví, sečení louky). Třetí oblastí výdajů je financování samotného chodu tábora – cestovné, vstupné (např. koupaliště), odměny, zajištění programu, poplatky u lékaře, dovoz potravin.

Jelikož od loňska nedošlo k citelnému nárůstu cen, příspěvek od rodičů bude ve stejné výši jako loni 195 Kč na den. Při výpočtu ceny tábora počítáme první a poslední den za jeden den (nejsou celé a celková strava odpovídá jednomu táborovému dni) a celkovou částku pak zaokrouhlujeme na stovky směrem dolů.

Celková částka potřebná na provoz letošních táborů – příspěvek na jednoho táborníka na jeden táborový den je 245 Kč:

– dotace Statutárního města Zlína na táborníky ze Zlína – 50 Kč

– příspěvek rodičů – 195 Kč

 

horní tábor

vlčata

30. 6. až 14. 7. 2018 14 dnů cena 2 700 Kč

světlušky – Lochnesky

14. 7. až 28. 7. 2018 14 dnů cena 2 700 Kč

skauti – Antares

28. 7. až 15. 8. 2018 18 dnů cena 3 600 Kč
dolní tábor

skautky – Medvědice

30. 6. až 17. 7. 2018 17 dnů cena 3 300 Kč

roveři & rangers – Albion*

18. 7. až 28. 7. 2018 10 dnů cena 2 100 / 3 000 Kč

skauti – Ontario

28. 7. až 15. 8. 2018 18 dnů cena 3 600 Kč


* Poznámka: Tábor bude předcházet putovní část od 14. do 18. července v Jeseníkách. Celková částka je složena: puťák =900 Kč, tábor = 2 100 Kč.
Náš tábor se bude stejně jako v předešlých letech skládat ze dvou částí. Pro ty, kteří se zúčastní puťáku v Jeseníkách i samotného tábora v Lidečku, je cena stanovena na 3000 Kč. Pro ty, kteří by se z nějakého důvodu zúčastnili jen stanového tábora v Lidečku, je cena 2100 Kč.
V případě dotazů ohledně putování se obraťte na Václava Hájka – Kwašáka (e‑mail: kwasak@zlin6.cz, tel.: 777597443), ohledně tábora pak na mne (e‑mail: broskev@zlin6.cz, tel.: 776081566) nebo na Barboru Ženožičkovou – Ženu (e‑mail: zena@zlin6.cz, tel.: 775391112).

 

Placení táborů

Platit tábory můžete složenkou, převodním příkazem nebo osobně u vedoucího oddílu (vystaví vám příjmový doklad o zaplacení). Při placení složenkou nebo převodním příkazem uvádějte, prosím, jako variabilní symbol číslo z naší registrace, podle kterého snáze rozeznáme vaši platbu. Čísla z registrace budou předávána spolu se přihláškami na tábory. Pokud platíte tábor více dětem, uveďte jako variabilní symbol jen jedno číslo z registrace.

 

POZOR – změna účtu

Náš nový bankovní účet máme u Fio Banky: 2701418660/2010

 

Získání slevy a mimořádných finančních prostředků

Mnohým rodinám s více dětmi mohou nastat finanční potíže s placením tábora. V těchto případech se lze s vedoucím příslušného oddílu (tábora) dohodnout na termínu i opožděného placení nebo na případné slevě.
Jestliže se rodina dostane do situace, kdy nemůže zaplatit svým dětem pobyt na našem táboře, může požádat také o finanční prostředky na Sociálním odboru Statutárního města Zlína (na třídě Tomáše Bati naproti jednatřicítky – nemocnice Atlas). Ve fondu města Zlína jsou vyhrazeny finanční prostředky i k těmto účelům. Nemějte obavy těchto možností využít, abychom společně umožnili vašemu dítěti (dětem) v létě tábořit se svým oddílem.

Bylo by škoda, kdyby vaše dcera nebo váš syn nejeli na tábor jenom kvůli nepříznivé finanční situaci rodiny. Určitě jim i za těchto podmínek umožníme pobyt na táborech. V případě potřeby bez obav volejte vedoucímu střediska (tel.: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz).

 

Vystavení potvrzení a faktury pro zaměstnavatele

Na požádání vystavíme pro zaměstnavatele některého z rodičů Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb účastníkům skautského tábora nebo Potvrzení o účasti dítěte (dětí) na našem skautském táboře.

Rovněž na požádání vystavíme fakturu a zašleme vašemu zaměstnavateli.

V obou případech volejte na tel.: 736 703 503 (Helena Straková) nebo pište na adresu: K Pasekám 569/9, 760 01, Zlín, e-mail: hela@zlin6.cz

 

Odjezdy autobusů

Účastníci tábora odjíždějí vždy od Městského divadla ve Zlíně z Divadelní ulice.

Na stejné místo se – asi po dvou hodinách – vrací autobus účastníky předešlého turnusu.

 

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb