Skautnahodny obrazek
 

 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 50 (březen 2021)

V těchto dnech jsme vydali již padesáté číslo našeho Zpravodaje. Poprvé v jeho historii nevychází "papírově". Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím elektronické pošty, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme například vzkaz rodičům od starosty Junáka, krátké ohlédnutí za naší (ne)činností, termíny letních táborů. Zvláštní pozornost je věnována letošní lednové registraci členů – přinášíme několik přehledů, jak na tom jsme i v našem skautském středisku.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Vzkaz starosty Junáka skautským rodičům do roku 2021

19. ledna 2021

Milí rodiče skautek a skautů,
dovolte, abych Vás pozdravil v úvodu nového roku a poděkoval za Vaši podporu skautingu. Uplynulý rok byl nejnáročnějším v uplynulých 30 letech a položil zcela nové výzvy nejen před společnost jako celek, ale i před naše oddíly. Výpravy, schůzky, společné zážitky a dobrodružství – skoro nic z běžného skautského programu není po mnoho měsíců možné.

Na naše dobrovolníky, skautské vedoucí, klade tato situace mimořádné nároky. Vedle osobních výzev, kterým čelíme všichni – změny v práci nebo studiu, péče o nemocné příbuzné nebo stres ze ztráty příjmu – věnují mnozí energii tomu, aby spolu kluci a holky byli i dál v kontaktu, a pokouší se o co nejlepší program na dálku. Těší mě, jak se s touto nesnadnou situací snaží vypořádat, i když se ne všechno daří, a děkuji, že podporujete skautování svých dcer a synů i v této náročné době...

Celý článek je ZDE.

 


 

- - -


Letní tábory 2021

Termíny táborů jsou ZDE.

 

 

  

DOČASNÉ PŘERUŠENÍ NAŠÍ ČINNOSTI

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1332 ze dne 14. prosince 2020
do 18. do 23. prosince 2020 přerušujeme činnost.

V této době se nebudou konat družinové schůzky a další oddílová činnost.

Zákaz organizovaných aktivit pro děti je v PES 4 obnoven od 18. prosince. Znemožňuje schůzky i výpravy

Leoš Hrdlička

 


 

DOČASNÉ PŘERUŠENÍ NAŠÍ ČINNOSTI

Na základě Usnesení vlády ČR č. 995 a Usnesení vlády ČR č. 996 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření dočasně do 25. října 2020 přerušujeme činnost.

V této době se nebudou konat družinové schůzky a další oddílová činnost.

Zákaz aktivit pro děti platný od 9. října se vztahuje i na skauting.

Výklad, pokyny a doporučení ke skautské činnosti od 9. října.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 49 (říjen 2020)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku – plán oddílových i střediskových akcí na první pololetí, kontakty na vedoucí oddílů i termíny družinových schůzek. Přinášíme také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory a několik zpráv z aktuálního dění v našem skautském středisku.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -

Registrace 2021

Registrace do řad Junáku - českého skautu se provádí jednou ročně a je spjata

se sčítáním členů a zaplacením členského příspěvku za každého člena.

Pro registraci členů 2021 budeme vybírat  jednotnou částku 500 Kč za člena.

Registrační poplatek zasílejte za každé dítě - člena samostatně na náš bankovní účet:

2701418660/2010.

Variabilní symbol - prvních šest čísel rodného čísla

V případě, že registrační poplatek nemůžete z finančních důvodů v současné situaci uhradit, kontaktujte mne na kyslik@zlin6.cz.

 

Vedoucí oddílu po Vás budou v souvislosti s registrací požadovat doplnění a úpravu dokumentů z centrální systému SKAUTIS - online. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací.

 

Kateřina Straková – Kyslík

 

 


 

- - -
Aktuálně ke koronaviru
Přehledný rozcestník všech
důležitých informací,
výzev, doporučení a novinek

OD 10. ZÁŘÍ DO KLUBOVNY V ROUŠCE

Lze očekávat, že skautský rok 2020/2021 s sebou přinese další výzvy vyvolané šířením covid-19. Níže zveřejněná doporučení mají napomoci tomu, aby pro vedoucí bylo snazší přijímat srozumitelná a proveditelná rozhodnutí směřující k vytváření bezpečného prostředí pro skautskou činnost a zároveň mohli své úsilí a energii věnovat konkrétnímu naplňování skautského poslání. Úkolem každé skautské vedoucí a vedoucího je minimalizovat riziko přenosu nákazy, s ohledem na zdraví skautek a skautů i jejich blízkých. Vřele doporučujeme věnovat energii i vstřícné komunikaci s rodiči, aby věděli, co od skautských akcí očekávat.

Doporučení se přiměřeně vztahují na běžnou oddílovou činnost, vzdělávací akce i na provoz skautských kluboven a základen. Jsou odvozena z obecně platných pravidel a z manuálu pro školy a školská zařízení. Obecně platná pravidla zveřejněná orgány státní správy jsou přirozeně nadřazena skautským doporučením. Jakmile se budou dále měnit s dopadem na běžnou skautskou činnost, budeme doporučení aktualizovat. Platnou verzi vždy najdete na www.skaut.cz/koronavirus.

Skautská koronavirová doporučení (k 10. září): ZDE

Doporučení si můžete stáhnout v PDF.

Petr Vaněk – Permi
místostarosta Junáka
a koordinátor koronavirových opatření

 


 

- - -Poděkujeme za 30 let své svobodné činnosti

Neděle 11. října 2020

Letos uplynulo 30 let ode dne, kdy bylo naše skautské středisko již potřetí obnoveno (poprvé po zákazu nacisty během druhé světové války, podruhé a potřetí po zákazu komunisty v době komunistické totality), a to 23. března 1990. Oslavu našeho výročí jsme připravovali v rámci květnové Tradiční zlínské pouti farnosti sv. Filipa a Jakuba. Ovšem během letošního jara bylo všechno úplně jinak.

Oslavu třiceti let svobody uskutečníme v neděli 11. října při mši svaté v 10 hod. Při této bohoslužbě také chceme děkovat nejen za nabytou svobodu, ale také za všechna dobrodiní, která jsme od Boha dostali. Naším skautským střediskem za tři desítky let prošly stovky chlapců a děvčat – skautů a skautek, kteří se ve svém skautském slibu zavázali sloužit Bohu, vlasti i svému okolí, ve kterém žijí, a také sami k osobnímu růstu. Mnozí z nich už mají své rodiny a jejich děti jsou nyní našimi členy. Ve všech je pak obrovská naděje ve vybudování dobré společnosti v naší vlasti.

Při této příležitosti jsme také připravili tištěný Almanach, jenž zachycuje nejen naši současnou práci, ale také mapuje naši pětasedmdsátiletou historii.

Přijďtě spolu s námi také vy poděkovat za všechna dobrodiní, která jsme obdrželi!

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Vydali jsme Almanach (1945 – 1990 – 2020)

Letos si v našem skautském středisku připomínáme dvě výročí – 30 let od posledního obnovení (23. března 1990) a 75 let od založení (8. května 1945). Při této příležitosti jsme vydali Almanach, který sestavil Vojtěch Jurák. Na 138 stranách dokumentu je v patnácti kapitolách historii od počátku skautingu ve Zlíně v roce 1922 až po současnost. Zachycuje také součinnost se zlínskou (přechodně gottwaldovskou) farností sv. Filipa a Jakuba od května 1945, kdy bylo naše skautské středisko označeno jako „K středisko“ (katolické středisko). Dnes jsme vedeni jako skautské středisko s rozšířenou duchovní výchovou. Publikace přináší mnohé přehledy a historická fakta doprovázená více než 250 fotografiemi, nákresy a dalšími archiváliemi.

Almanach budeme prezentovat při děkovné mši svaté v neděli 11 října v 10 hod. a následně bude k dostání před kostelem sv. Filipa a Jakuba. Publikace je neprodejná, ale budeme rádi, když nám za ni poskytnete finanční dar. Náklady na vytištění jedné knihy činí 60 Kč.

Almanach bude i později k dostání prostřednictvím našich vedoucích a také v prodejně VENI v Sadové ulici.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Zahájili jsme nový skautský rok

Neděle 13. září 2020

Druhá neděle v září je pro nás tradičním dnem, kdy v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8.30 hod. zahajujeme nový skautský rok. Letos jsme tak učinili v neděli 13. září. B- - -ěhem bohoslužby přinášeli zástupci jednotlivých oddílů v průvodu s dary věci, které symbolizují naši skautskou práci. Ke každému přinesenému daru zazněla také konkrétní přímluva za naši činnost s prosbou o požehnání. Na závěr mše svaté byli farnosti představeni vedoucí našich oddílů.

- - -Po skončení bohoslužby jsme se všichni odebrali do parku Komenského, kde proběhl tzv. přestup. Při něm odrostlí členové z "mladších" oddílů přestupují do "starších" oddílů. Zde jsou přijímáni spolu s dalšími nováčky do svých nových družin. Na závěr jsme pořídili hromadnou fotografii a setkání tak zakončili ještě před polednem.

Marie Pašková

 

- - - - - - - - -

 


 

Máme nový roj světlušek

Během letního tábora došlo k rozdělení více než šedesátičlenného roje světlušek. Od září máme v našem skautském středisku dva roje: 51 roj, který vede jeho stávající vedoucí Kristýna Pekaříková, a 52. roj – Berušky, který vede Eliana Frolková. V každém roji pracují tři družiny. Jsem ráda, že k tomuto kroku došlo už jen z organizačních důvodů. Tímto krokem také bylo umožněno přijat nová děvčata, která byla již delší dobu v tzv. pořadníku. Moc přeji oběma rojům, aby se jim dařilo!

Marie Pašková – Ušta


 

Za- - -hájení skautského roku

neděle 13. září 2020

Do nového skautského roku 2020/2021 vykročíme v neděli 13. září 2020 při mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Následně proběhne přestup mladších členů do „starších“ oddílů. Zakončení je v 11.45 hod.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Naši vedoucí plánovali nový skautský rok

Víkend 4. až 6. září 2020

Před zahájením nového skautského roku se vedoucí všech našich oddílů i střediska scházejí na "víkendu střediskové rady". Letošní setkání se uskutečnilo ve dnech od 4. do 6. září v budově fary v Konici u Znojma. Spojili jsme tak užitečné s příjemným a po dlouhé- - -m jednání měli tak možnost vyrazit na výlet do Znojma.

Během prázdnin se velký oddíl světlušek rozdělil na dva menší, a tak se víkendu zúčastnily i zástupkyně nového oddílu. Čtyřiadvacet vedoucích tak od pátečního večera hodnotilo činnost svých oddílů, střediska i ukončenou táborovou sezonu v Lidečku-Račném. Kritériem k tomuto hodnocení nám bývá předsevzetí a vize z předešlého víkendu střediskové rady. Nedílnou součástí pak bylo také plánování společných akcí a diskuze nad uspořádáním budoucích letních táborů. Závěrem setkání si zástupci každého z devíti oddílů stanovili nejen krátkodobé cíle na nastávající skautský rok, ale také vizi svého oddílu na tři roky.

Každému našemu vedoucímu touto cestou děkujeme za obětavou dobrovolnickou službu našim mladším sestrám a bratřím a zároveň vyprošujeme potřebné milosti k jejich práci i v jejich osobních životech.

Marie Pašková a Leoš Hrdlička

 

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb