Skautnahodny obrazek
 

 

Klikni zde:

- - -

 


 

Zapoj se (znovu) do skautského dění!

Více informací nalezneš zde:

- - -

  

Zveme vás na Skautský ple- - -s

pátek 14. února 2020

Skautský ples se uskuteční v kulturním domě ve Spytihněvi.
Doprava autobusem je zajištěna.
Předprodej a rezervace vstupenek:
Míša Ženožičková, tel.: 739 482 306, e-mail: nsoci (at) zlin6.cz

Michaela Ženožičková – Míša

 


 

- - -

 


 

Přijďte fandit, přijďte si zabruslit

pondělí 23. prosince 2019

Zveme naše členy, jejich rodiče, sourozence i kamarády na tradiční bruslení.
Vstupné je dobrovolné.

Jan Fojtů – Jeňa

- - -- - -

 


 

- - -


Letní tábory 2020

Termíny táborů jsou ZDE.

 

 

 


 

- - -Potřebujeme vytvořit nový oddíl – výzva také pro vás

Během víkendu střediskové rady, který jsme měli ve Znojmě­Louce, jsme jednali také o velkém zájmu rodičů umístit k nám své děti mladšího školního věku. Jelikož je zájem velký a naše možnosti jsou limitovány počtem vedoucích a udržitelnou strukturou oddílů, vznikají tak tzv. pořadníky. Přesto, že - - -se snažíme děti věkově patřící mezi vlčata a světlušky umístit do těchto oddílů co nejdříve, zcela se nám to nedaří. Oddíly mají již tak čtyři až pět družin, což v praxi představuje více než padesát členů. Aby byla skautská činnost v družinách i oddílech udržitelná, mají počty členů těchto jednotek své limity.

V současné době by bylo řešením vytvoření dočasného nového koedukovaného oddílu pro mladší členy (vlčata a světlušky). Je potřeba do něj sehnat také vedoucí. A tady je dostatek prostoru pro vás, rodiče. Byli byste ochotni se alespoň v nějaké podobě zapojit? Mate­li zájem, přihlaste se u mne nebo přes webový formulář.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Registrace 2020

Pro registraci členů 2020 budeme vybírat následující částky: každé první dítě v rodině – 450 Kč, každé další dítě v rodině 400 Kč.

Vedoucí oddílů po vás budou v souvislosti s registrací chtít následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací.

Registrační poplatek zasílejte na náš bankovní účet: 2701418660/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítětem, za které je registrační poplatek hrazen.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 46 (říjen 2019)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku – plán oddílových i střediskových akcí na první pololetí, kontakty na vedoucí oddílů i termíny družinových schůzek. Přinášíme také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory a několik zpráv z aktuálního dění v našem skautském středisku.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 Opět jsme měli PRASE

Sobota 19. října 2019

Po dalším roce se opět pkonalo skautské PRAcovní SEtkání, zkráceně PRASE, a to v sobotu 19. října. Aby naši vedoucí byli zodpovědně připraveni na to, že jim rodiče svěřují své děti, musí kromě dalších kurzů absolvovat každý rok i toto setkání. Během celého odpoledne se u nás vyměnilo několik hostů z jiných skautských středisek i mimo skaut. Každý z nich měl co předávat. Téměř šedesátka našich vedoucích se vzdělávala v různých tématech, od základů práce s dětmi, jako jsou bezpečnost, zdravověda a právo, až po například zpětnou vazbu, motivaci a práci s kolektivem. Na závěr našeho setkání jsme už tradičně měli PRASE i ve skutečnosti – v tomto případě tedy grilovaná kolena pro všechny naše vedoucí, která jsme dostali jako sponzorský dar od restaurace ze Spytihněvi. Na konci jsme tak odcházeli plni vědomostí i dobrého jídla.

Díky všem zúčastněným vedoucím za to, že neberou práci s dětmi na lehkou váhu a mají stále snahu na sobě pracovat.

Viktor Šimeček – Fox

 

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Světlušky se vypravily do Mexika

Víkend 11. až 13. října 2019

V pátek 11. října se naše skupinka malých natěšených světlušek potkala odpoledne na nádraží, odkud společně se svými rádkyněmi „odletěla do Mexika“, aby tam poznala jejich tradice a kulturu. Naší klubovnou se stal Skautský dům v Olomouci.

O víkendu jsme si zahrály spoustu zajímavých her v mexickém stylu a podívaly se na film COCO. Taky jsme si vyzkoušely některé mexické dovednosti a hlavně se navzájem dobře poznaly. Sobotu jsme zakončily fiestou, což je oslava v mexickém stylu, a v neděli po mši svaté jsme se plny zážitků vrátily zpátky k rodičům.

Lucie Klobušická – Žirafa

 


 

- - -

Pozvánka na PRAcovní SEtkání

Sobota 19. října 2019

Pracovní setkání pro všechny naše vedoucí se uskuteční od 13 hod. v klášterní budově Regina.

Viktor Šimeček – Fox

 


 

- - -Konal se skautský sněm našeho střediska

Neděle 6. října 2019

Podle stanov Junáku – českého skautu, z. s., se řádný skautský sněm každé organizační jednotky (středisko, okres, kraj, Valný sněm) koná jednou za tři - - -roky*. Jednou ze součástí sněmu jsou volby vedení organizační jednotky. Sněm našeho střediska proběhl 6. října 2019 v naší skautské klubovně na Zlínských Pasekách. Valný sněm Junáka se uskuteční 27. až 29. března 2020 v Jindřichově Hradci.
V našem středisku se jedenáct činovníků ujalo práce, kterou chtějí dobrovolně vykonávat v následujícím tříletém období dle svého nejlepšího vědomí (více na www.zlin6.cz).

Leoš Hrdlička

* Junák je činovnickou demokracií v tom smyslu, že odpovědnost za řízení organizace a právo i povinnost podílet se na rozhodování mají činovníci nebo jimi volení delegáti sněmů; ostatní osoby jen tehdy, je­‑li tak určeno vnitřním právem. (Stanovy, čl. 21)

* Sněm, který je nejvyšším orgánem organizační jednotky; sněm může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky. (Stanovy, čl. 38a)

 


 

Zahájili jsme nový skautský rok

Neděle 15. září 2019

 

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

 

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Zah- - -ájení skautského roku

Neděle 15. září 2019

Nový skautský rok slavnostně zahájíme při mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Po bohoslužbě proběhne přestup mladších členů do starších oddílů. Ke kostelu se vrátíme v 11.45 hod.

Leoš Hrdlička
V- - -lčácký tábor nás nakrátko přenesl do Palerma

Tábor vlčat – 3. až 17. srpna 2019

Letos jsme náš pobyt na tábořišti v Lidečku-Račném začali až v srpnu. Počasí nám vyšlo perfektně. Zatímco ve Zlíně zuřily přes den bouřky, v Lidečku pršelo až v noci a tak program nebyl nějak narušen.

- - -A co že to vlčata na táboře dělali?

Stali jsme se obyvateli velmi zajímavého města Palermo v Itálii. Kromě získávání italských lir prostřednictvím her a závodů jsme také naše městečko museli bránit před zlým gangem El Boss. Ne všechno ale bylo o Palermu. Jeli jsme se také společně vykoupat do městských lázní ve Vsetíně. A hlavně zažili spoustu dobrodružství. Například dva naši odvážní kluci se odhodlali a prozkoumali v noci tajemství obávaného „strašáku“. Na táboře se sešlo celkem 23 vlčat a devět z nich složilo také vlčácký slib. Tábor jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další rok!

Moc děkuji každému, kdo se podílel na přípravě a průběhu tábora. Jako každý rok je to dřina, ale vždy se tato práce vyplatí.

Martin Vítek – Mac

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Světlušky v Zemi Nezemi

Tábor světlušek – 3. až 17. srpna 2019

První polovinu srpna jsme se světluškami trávily tradičně na táboře v Lidečku-Račném. Hned první noc jsme spolu s Petrem Panem, Zvonilkou, Wendy a jejími bratry odletěly do Země Nezemě, kde jsme pomohly zachránit Vílí království před ka- - -pitánem Hookem, který jej chtěl zničit. Mimo etapovou hru jsme si zahrály spoustu her, něco si vyrobily v dílničkách, vyrazily na výlet k Čertovým skalám nebo se jely okoupat do vsetínského aquaparku.

Také jsme zažily společný den s vlčaty. Dopoledne jsme měli vyměněné vedoucí, odpoledne probíhala společná olympiáda a celý den byl zakončený diskotékou ve srubu. Vrcholem tábora byl slibový den, ve kterém složilo světluškovský slib osm světlušek. I přes časté návštěvy vsetínské nemocnice jsme si celý tábor moc užily a vrátily se domů s mnoha hezkými zážitky.

Eliana Frolková

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Skauti v Liverpoolu

Tábor skautů Antares – 16. července až 3. srpna 2019

Na osmnáctidenní tábor se skauti z oddílu Antares vydali 16. července. Po příjezdu na tábor jsme se vydali na cestu do krásného, ale drsného přístavního města Liverpoolu. Z jeho krásy jsme první dny neviděli nic, avšak toho drsného až přehršle. Chudobu, hlad, mizerné výplaty, ale i mord. Ten se stal při narozeninách našeho starosty. Gangy se díky ní spojily a společně vyrazily do boje s Billym Butcherem. Cesta k jeho porážce byla složitá díky jeho vynikajícím spojencům: lumpům, vyděračům a z- - -korumpovaným politikům. S těmi jsme se jeli vypořádat do Brna, výprava to byla náročná, trojdenní, ale úspěšná. A tak jsme se po přespání v jeskyni a úspěšném boji mohli odměnit prohlídkou muzea.

Na táboře jsme však pouze neválčili proti Butcherovu gangu, ale také jsme se učili novým dovednostem, plnili skautské výzvy. Čtyři z nás se rovněž zavázali ke skautskému slibu. Když jsme byli z táborového režimu unaveni, vydali jsme se na tradiční koupání do Senice.

Čekaly nás však ještě dvě velké společenské události. Jednou z nich byl závod strágulí, dřevěných vozítek. Druhou byl koňský dostih, díky němuž se z mužů s dobrou intuicí a pořádným štěstí během pár minut stali boháči.

Tábor byl velkým přínosem pro nás všechny. Kluci se rozvíjeli ve skautských dovednostech. Také si však hráli, pracovali a učili se samostatnému životu – museli si udržovat pořádek ve stanu a “vycházet” s táborovou měnou. Vedoucí museli zase zvládat svoje povinnosti, organizovat každodenní program, jehož přípravou strávili nemalé množství času.

Jakub Šemnický – Koubes

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Medvědice byly v Labyrintu

Tábor skautek Medvědic – 18. července až 3. srpna 2019

Po roce plném očekávání jsme se opět se skautkami vydaly do malebného Lidečka, abychom společně prožily nějaký ten čas, získaly nové vědomosti, zkušenosti a zážitky.

Tábor jsme začaly 18. července dvoudenní výpravou. Kvůli hrozbě šířící se pandemie, jsme byly organizací W.C.K.D. nuceny se přesunout do tábora, tedy Labyrintu, který nám měl zajistit bezpečí. Byly jsme rozděleny podle schopností a charakteru na čtyři skupiny – Lovce, Kronikáře, Běžce, Bylinkáře. Každá skupina měla jiný významný úkol, který zajišťoval správný chod tábora.

- - -Po šokujícím zjištění, že v Labyrintu nás drží zavřené a separované od normálního světa a že žádná pandemie venku neexistuje, jsme spojily všechnu medvědí sílu a začaly pokusy o útěk. Tradiční rivalitu etapových skupin jsme vyměnily za velkou dávku spolupráce a podpory a možná i to byl důvod, proč se nám podařilo porazit W.CK.D. a utéct z Labyrintu.

Tábor jsme si moc užily, zahrály si spoustu her a utužily si pevně svá přátelství, možná i navázaly nová. Průběh tábora se nesl v uvolněné atmosféře a přátelském tónu.

Za oddílovou radu medvědic si troufám trvdit, že tento tábor byl velmi úspěšný a že jsme splnily předem vytyčené cíle na výbornou. Každá z nás je něčím jedinečná, přispívá do chodu oddílu vlastním způsobem a snaží se vytvářet příjemné prostředí. Určitě i tento fakt zajistil to, že jsme si i my rádkyně tábor užily neméně než naše členky. Holky, byly jste skvělé!

Terezie Mücková – Míca

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE a ZDE. 

Albion se vypravil do Vysokých Tater i po stopách našeho skautingu

Tábor roverů a rangers Albionu – 3. až 16. července 2019

Bylo krásné středeční ráno a my jsme se s oddílem starších skautů a skautek (roveři & rangers) 3. července sešli u kostela sv. Filipa a Jakuba. Zde jsme odevzdali své kufry (které již putovaly na tábor) a vydali jsme se na autobusové nádraží. S pomocí autobusu Student Agency jsme se dopravili do - - -Olomouce, odkud jsme následně jeli vlakem až do slovenského Popradu. Rozchod na tomto místě mnoho z nás využilo k poslednímu styku s civilizací – zašli jsme si do místního marketu. Nebyl čas otálet, a proto jsme se pěšky vydali do prvního cíle, kde jsme také měli přenocovat. Bylo to útrpných 10 kilometrů, které jsme nakonec zvládli. V cíli jsme využili pohostinnosti místní rozhledny, kde se také mnozí z nás ubytovali.

Bylo chladné čtvrteční ráno a my měli k snídani ovesnou kaši. To jsme ale tehda ještě nevěděli, že si na ni budeme muset zvyknout i po čas celého putování. V tento den nás čekala největší cesta celého puťáku – 9 kilometrů na Kopské sedlo a dalších 9 kilometrů dolů do obce Lendak, kde jsme také na místní louce přespali.

- - -Bylo další chladné, tentokrát páteční ráno a nám bylo útěchou, že nastal odpočinkový den. Zašli jsme si do Belianské jeskyně a poté jsme se autobusem dopravili do Tatranské Lomnice. Tak každý z nás využil možnost rozchodu. Poté jsme pokračovali do Eurocampu, kde jsme konečně měli možnost využít teplou sprchu.

Bylo vcelku teplé sobotní ráno a my se vydali na další túru. Tentokrát na Téryho chatu, odkud byl krásný výhled na celé Slovensko.  Následně jsme sešli dolů a vydali se zpátky do Eurocampu.
Bylo teplé nedělní ráno, což značí také poslední den našeho putování po Tatrách. Sbalili jsme si své věci a vydali se vlakem do Dolného Smokovce, kde jsme zašli v kostele Najsvätejšieho Spasiteľa na mši svatou. Aby nám ale nebylo líto, že jsme si Tater neužili dostatečně, vydali jsme se ještě na „procházku“ kolem Štrbského Plesa. Poté jsme sešli do vísky jménem Štrba, odkud jsme už, spokojeně a plní zážitků (naštěstí bez deště), odjížděli směrem na Horní Lideč a do našeho tábora.

Vojtěch Mikulášek – Napoleon

Po putovní části tábora, která je po pár letech již skoro až tradicí, jsme dorazili v pozdně večerních až časně ranních hodinách do Lidečka a okamžitě ulehli k tolik zaslouženému spánku.

- - -Počátek tábora se nesl ve značně odpočinkové atmosféře, což nám umožnilo načerpat nové síly, o kterých jsme věděli, že budou zapotřebí. Hned první den tábora jsme změřili se skautským oddílem Ontario síly v závodě na strágulích. Večer jsme pak slavnostním ohněm zahájili tábor.

Další dny jsme se postupně nesli skautským stoletím jakožto tématem letošního tábora. Od počátků samotného skautingu jsme putovali přes první skautské setkání jamboree až do krušných časů druhé světové války, která se pro nás nakonec ukázala jako opravdu adrenalinový zážitek.

- - -Nejintenzivněji jsme však vnímali nástup období totality. Myslím, že na její znázorní budou mnozí z nás ještě dlouho vzpomínat. Výsledkem bylo stmelení celé naší skupiny, a to hlavně i v situacích, o kterých bychom nikdy ani netušili, že se do nich dostaneme. Naši cestu skautským stoletím jsme zakončili sametovou revolucí, u které si mnozí z nás sáhli skoro až na dno. Vše se ale nakonec v dobré obrátilo a jako stmelený kolektiv jsme náš tábor symbolicky a zdárně zakončili závěrečným ohněm.

Myslím, že se našim vedoucím podařilo pro nás nachystat opravdu super tábor. A jestli se někomu jeho první polovina snad zdála méně akční, tak ta druhá polovina nám to plně vynahradila.

Veronika Nováková – Angel

 


 

- - -Skauti tábořili v Lidečku

Tábor skautů Ontária – 29. června až 18. července 2019

Mezi 29. červnem a 18. červencem proběhl v Lidečku-Račném tábor skautského oddílu Ontario v duchu vikingských tradic. Zúčastnilo se jej celkem 15 členů z 19 a 7 vedoucích. Řekl bych, že každý z nás měl opět možnost vyzkoušet s- - -vou odolnost vůči povětrnostním vlivům, fyzické námaze, spánkovému deficitu, nachlazení, ale především jsme měli opět možnost učit se porozumění, odpovědnosti za sebe i za druhé a pracovat na přátelské atmosféře, která, podle mě, v táboře většinu času panovala. Oproti minulým letům jsme jezdili na nákupy společně s kluky, zaměřili jsme se na správné nakládání s odpady a do programu vložili více osobního volna. Co závěrem? Hezké prázdniny všem zúčastněným, díky vedoucím, kteří se podíleli na přípravě tábora, díky kuchařkám, které nám skvěle vařily a díky všem klukům, kteří se s námi vydali za krásami přírody a táborového života!

Jan Riedl – Homer

Více fotofrafií můžeze zhlédnout ZDE, ZDE a ZDE.

 


 

- - -Pračlovíček doprovázel naše rodiny

Rodinný tábor 29. června až 7. července 2019

Obloha směrem od slovenských hranic se postupně projasňuje, až nakonec slunce za doprovodu zpěvu ptáků protáhne své paprsky skrze větve stromů, aby prohřály chladný ranní vzduch. Tábor ještě spí. Je třeba rozdělat oheň v kamnech, dát vařit vodu na čaj a do mlýnku kafe. Ale to trochu předbíhám, je třeba vrátit se ještě o týden dříve.

- - -Na rozdíl od předchozích let, kdy rodinky přijížděly do již postaveného tábora, bylo letos nutné vše nejprve zbudovat. Sjeli jsme se proto do Lidečka ještě týden před samotným táborem a podařilo se nám vykopat latrinu i jámu na mamuta. I přesto byl však začátek tábora ve znamení nočního stavění stanů za doprovodu plačících dětí a náletů dotěrných chroustů. Oproti náročnému startu se zbylých šest dní neslo naopak ve velmi poklidné atmosféře.

Tématem letošního tábora byl Pračlovíček, který nás provázel téměř na každém kroku. Ty nejmenší děti se mu směle podobaly poté, co dojedly rukama omáčku ze svého ešusu. Starší děti používaly již - - -sofistikovanější metody a za pomoci fixek a barviček si vyzdobily svá trička. Pračlovíček nás také naučil rozdělávat oheň, rozbíjet kokosy, vyrábět oštěpy, lovit divoká prasata, no prostě samé zajímané věci. Děti se učily chytat brouky, přiřazovat názvy k obrázkům zvířat a rozpoznávat siluety stromů. Rodiče zase vzpomínali, jak vypočítat ohnisko elipsy a jak zapískat v morseovce “papírníci” a “junácká hůl”.  Čas po snídani byl vyhrazen pro modlitbu, při které se děti mimo jiné dozvídaly, jak to tenkrát bylo se stvořením světa. Rodiče se setkávali k modlitbě při setmění, kdy děti již svůj svět prožívaly ve snách. Večerní povídání u ohně přerušovaly snad jen občasné výběhy vždy několika rodičů směrem ke stanům, aby po té, co zjistí, že to není jejich dítě, které pláče, se zase vrátili k ohni. Stejně tak krásná byla na táboře i rána.

Vojtěch Hrubý 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 45 (květen 2019)

V polovině května jsme vydali pětačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje.
Nedílnou součástí tohoto předtáborového výtisku jsou přihlášky na tábory a také informace k letním táborům v Lidečku-Račném.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Oslavili jsme svátek našeho patrona

neděle 28. dubna 2019

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Přijďte s námi oslavit svátek našeho patrona

neděle 28. dubna 2019

Svatý Jiří má v církevním kalendáři svátek 24. dubna, ale my si tradičně tento svátek připomínáme o nejbližší neděli. Přijďte s námi děkovat za všechny dary a vyprošovat milosti a vše potřebné pro naši činnost v neděli 28. dubna do kostela sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8.30 hod.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Pojďte s námi bdít- - -

Bílá sobota 20. dubna 2019

Pojďte s námi bdít k Božímu hrobu – k této službě jsme se zavázali ve farnosti sv. Filipa a Jakuba v sobotu 20. dubna od 2 do 3 hod. (nad ránem).

Jan Fojtů – Jeňa

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 44 (únor 2019)

V těchto dnech jsme vydali již čtyřiačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje. Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím svých dětí, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku, termíny letních stanových táborů a nabídku Skautské energie. Zvláštní pozornost je věnována růstu českého skautingu a aktuálním potřebám v našem středisku.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Skautský ples

Alespoň několik fotografií:

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

 


 

- - -Pozvánka na Skautský ples

pátek 15. února 2019

Zveme všechny naše příznivce na Skautský ples, který se uskuteční v pátek 15. února 2019 od 19 hodin v Kulturním domě ve Lhotě u Malenovic.
Vstupenky lze rezervovat na: nsoci (at) zlin6.cz

Michaela Ženožičková


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb