Skautnahodny obrazek
 

 

- - -Členské příspěvky – Registrace 2024

Členství ve spolku Junák – český skaut se každoročně stvrzuje  zaplacením člen. příspěvku.  Ten přispívá k zajištění chodu domovského střediska i celé organizace. Platba členského příspěvku je jednou z povinností každého člena vyplývající přímo ze stanov organizace. Členské příspěvky vybírají od svých členů všechny organizační jednotky a také Junák – český skaut jako celek. Vyšší organizační jednotky je dostávají od středisek či jiných podřízených jednotek v rámci registrace během února a března.

Výše členského příspěvku v našem středisku pro rok 2024 je stanovena střediskovou radou na 1000 Kč za člena.

K úhradě příspěvku jste byli vyzváni emailem  29-30/11/2023 prostřednictvím QR kódu z naší aplikace s originálním variabilním symbolem pro každého člena

 

Novinka „Sponzorská registrace“

( s ponecháním přiděleného VS)

Vycházíme z myšlenky, že platím tolik, na kolik se cítím. Je pouze na vás, vašich finančních možnostech a ochotě, jakou výši registrace resp.částku - vyšší než 1000 Kč  - za sebe nebo své děti uhradíte.  Takto získané prostředky použijeme na další rozvoj našeho střediska, vzdělání rádců a vůdců nebo úhradu členského příspěvku za ty, jenž si tuto částku nemohou dovolit.

V souvislosti s registrací prosíme o následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací. Během měsíců prosince 2023 a ledna 2024 budete požádáni e ‑mailem prostřednictvím odkazu o doplnění a kontrolu údajů v našem registru SkautIS.

Rodiče ve finančně náročné situaci prosíme o sdělení této skutečnosti, společně se pokusíme najít jiná řešení.

V případě nejasností či dotazů mne kontaktujte na e‑mail: kyslik@zlin6.cz

Kateřina Straková – Kyslík

 

 

- - -Zahájili jsme nový skautský rok

Neděle 17. září 2023

Tradičně počátkem září zahajujeme nový skautský rok v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8. 30 hod. Bohoslužbu sloužil náš nový kaplan P. Josef Biernát, který je rovněž skautem. V promluvě se mimo jiné také obrátil k našim vedoucím a připomněl jim jejich poslání.

- - -Po bohoslužbě jsme se přesunuli do parku TGM, kde byla pořízena společná fotografie. Následně oddíly se staršími členy přijímaly mezi sebe nové členy, kteří k nim přecházeli z „mladších“ oddílů.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Zahájíme nový skautský rok

Neděle 17. září 2023

Nový skautský rok zahájíme v kostele sv. Filipa a Jakuba 17. září při mši svaté v 8.30 hod., při níž si chceme vyprosit požehnání pro naši činnost. Závěrem bohoslužby farníkům představíme nové i stávající vedoucí oddílů. Následně v parku Komenského proběhne “přechod“ mladších členů do starších oddílů.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Společně jsme plánovali nový skautský rok

Víkend 8. až 10. září 2023

Počátkem každého nového skautského roku tradičně pořádáme víkendové setkání střediskové rady. Tři desítky a členů střediskové rady (oddíly a středisko) se sešly během druhého zářijového víkendu ve v novém skautské domě ve Vyškově.

Páteční večer byl věnovaný hodnocení uplynulého skautského roku a letních táborů. Během soboty jsme plánovali jak společné akce, tak také přípravu našich vedoucích a další záležitosti kolem naší klubovny a táborové základny. Jedním z velkých témat byly letní tábory v příštím roce 2024 a hlavně nadcházející skautský sněm našeho střediska, při němž si budeme volit nové vedení našeho skautského střediska. Ten se uskuteční 14. října.

Jsem ráda, že se můžeme alespoň jednou za rok takhle sejít a máme dostatečný prostor na řešení problémů.

Marie Pašková – Ušta

 


 

Potvrzení účasti dítěte na letním táboře- - -

Žádost o potvrzení účasti dítěte na letním táboře pro zdravotní pojišťovnu, prosím, zasílejte na e-mail: kyslik@zlin6.cz. V případě vlastního formuláře zašlete s formulářem ve formátu PDF. Uveďte jméno dítěte a domovský oddíl. Děkuji.

Kateřina Straková – Kyslík

 


 

- - -Děkujeme všem našim vedoucím

Letos jsme měli postaveny tábory na třech tábořištích, z toho na dvou po celou dobu prázdnin. Celkem se na nich uskutečnilo 9 turnusů našich vlčat, světlušek, skautů, skautek, roverů a rangers. Na třetím tábořišti se také vystřídalo 5 rodinných táborů. To představuje 310 našich členů. Na táboře složilo svůj skautský slib 56 našich členů. Účastníci zažili krásné i nevlídné počasí, museli všechny tři tábory počátkem prázdnin postavit a na jejich konci také zbourat a veškerý materiál odnosit a uskladnit. V rámci svých pobytů se starali o veškerý program od etapové hry, přes nákupy potravin, služby v kuchyni, noční hlídky až po vaření.

Nic z toho by se neuskutečnilo bez dobrovolné podpory našich vedoucích, kterých se na všech táborech vystřídalo celkem 95. Moc jim za jejich ochotu, obětavost a nasazení děkujeme, stejně tak kněžím obou našich farností, že za námi do Lidečka pravidelně dojížděli.

Marie Pašková – Ušta a Leoš Hrdlička

 


 

- - -Tábor na Slovensku i u nás

Tábor skautů Antares – 10.–30. srpna 2023

Letos se náš tábor poprvé dělil netradičně na dvě části. Prvních 6 dní jsme strávili v okolí slovenských Súľovských skal a dalších 14 dní na tábořišti v Lidečku. Na Slovensko nás vyzval bratr Svojsík, který zde plánoval uskutečnit první skautský tábor. Zde jsme poznávali dechberoucí krajinu. Jak bylo zamýšleno původně, každý jsme se nějak překonali a něčemu se naučili. Ať už to bylo při celodenním vysilujícím pochodu, při lezení na skalách nebo při každodenním vaření v kotlíku. Není divu, že - - -opouštět toto pohádkové místo pro nás nebylo vůbec jednoduché.

Už jsme se ale těšili na zkušenosti z nového tábořiště. Tento rok jsme se totiž rozhodli být průkopníci a přespali jsme na novém třetím tábořišti v pravěkých stanech – Zubřících. Po příjezdu do Lidečka nás očekával náš příběh. Ocitli jsme se na planetě Pandora, kde žijí Avataři. Avatar Varu nám ukázal krásu a magii Pandory. Celým táborem nás prováděla skautská myšlenka dělat svět lepším místem.

Letos při slibovém ohni čtyři kluci složili skautský slib řídit se skautským zákonem, a tak se s spolu námi vydali na cestu k tomu být dobrými lidmi. Celých 20 dní nás provázelo úžasné počasí až na pár posledních dní, které jsme však i přes ,,monzunové deště” společně zvládli. Již se těšíme na další úspěšný skautský rok.

Lukáš Tobola – Papír

 


 

- - -Putování a tábor Artemis

Tábor skautek Artemis – 16.–30. srpna 2023

Letošnímu stanovému táboru předcházelo třídenní putování v Jeseníkách. Navštívily jsme například Dalimilovu rozhlednu nebo vodopády a přírodní památky v okolí Dolní Moravy.

Stanový tábor v Lidečku byl ve znamení Avatarů. Hned první noc jsme se musely evakuovat z Lidečka a raketoplánem odletět na Pandoru. Na Pandoře jsme objevily místní Navi, kteří nás po nelehkých zkouškách přijali do jejich kmene Metkayina. Naše soužití v kmenu ale přerušily nájezdy Ash people, proti kterým jsme se musely postavit, abychom dokázaly naši odvahu a příslušnost k lidem Navi. Po více než - - -týdnu stopování, pronásledování a krutých bojů jsme v našem kmenu odhalily zrádce, který Ash people poskytoval informace o veškeré aktivitě našeho kmene. Po jeho zajetí nás čekala poslední bitva, ve které jsme porazily společného nepřítele. Pak už nezbývalo nic než slavit a hodovat.

Letního dobrodružství v Jeseníkách a v Lidečku se zúčastnilo celkem 18 skautek. Pět z nich letos složilo skautský slib u slavnostního ohně. Slibu předcházela mše svatá, kterou sloužil nový zlínský kaplan otec Josef Biernát. Čtyřem holkám se podařila splnit výzva Tři orlí pera, která se skládá z mlčení, hladovění a samotky. Celým táborem nás provázela dobrá nálada, i přes to, že poslední tři dny propršely.

Děkujeme všem, kteří s námi toto dobrodružství prožili a budeme se těšit na další.

Lenka Pavlíková – Is

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Berušky ve škole pro víly

Tábor světlušek Berušek – 16.–30. srpna 2023

Na náš tábor jsme si museli chvíli počkat, čekal nás až ke konci prázdnin.

Hned v tábořišti na nás čekala paní ředitelka Faragonda a slečna Griselda a společně nás přivítaly v Alfei, škole kouzel pro malé víly. Další den byly holky rozřazeny do skupin podle scho- - -pností na víly slunce, přírody, hudby a technologií. To byl počátek naší táborové hry na jejímž konci byl byl byli nepřátelé poraženi a našim vílam se vratily schopnosti.

Letos jsme byly v tábořišti společně s dalšími dvěma oddíly – skautkami Artemis a skauty Antares. Dohromady jsme si užili společné odpoledne a zpívandu. Nechyběl ani výlet na koupaliště ve Valašských Kloboukách nebo na Vařákovy paseky, spousta her nebo procvičování skautských znalostí. Na táboře složily slib tři naše světlušky, pět světlušek splnilo tři kapky rosy a hvězd bylo taky požehnaně. Vše jsme zakončily závěrečným ohněm a poslední den zbouraly tábor dokonce i za deště.

Tábor jsme si všichni moc užili a máme spoustou krásných zážitků.

Kristýna Urbanová – Froggy

 


 

- - -Tábor Medvědic

Tábor skautek – Medvědice, 29. července – 16. srpna 2023

Tak zase po roce! Ke konci července jsme se společně opět vydaly na tábor. Jen co jsme se zabydleli, navštívila nás Raya, aby nám pověděla příběh Kumándry, ve kterém jsme se ocitli. Příběh plný nenávisti, zrady a nedůvěry. Právě důvěra se stala tématem, které nás celý tábor provázelo. Probraly jsme témata důvěry k ostatním, sobě samé i k Bohu. Měli jsme dokonce milou návštěvu od manželů Polínkových, kteří nám nachystali krásný program týkající se vztahů v kolektivu. Děkujeme! Měli jsme i ukázku od valašskoklobouckých hasičů, kteří za námi přijeli, ukázali nám celé auto a popovídali o jejich práci.

- - -Skautskou cestu započalo šest našich sester při skládání skautského slibu i přes hrozbu deště a bouřky. A další z nás jej obnovovali. Vítáme holky do naší skautské rodiny!

Vydaly jsme se také na minipuťák po okolních kopcích. Kvůli nepřízni počasí jsme jej musely posouvat ale nakonec se podařilo vyrazit. Tato část tábora byla pro někoho nejnáročnější ale i přesto si z ní odnášíme zážitky. Stejně jako z aquaparku, společného dne s klukama nebo Putovní sekery.

Tábor jsme zakončily společnou mší svatou v nové kapličce, kterou postavili kluci z dolního tábora a s hlavou plnou vzpomínek a zážitků odjížděli domů. Děkujeme všem, kteří se na táboře starali o to, abychom neměly hlad, abychom měli teplou sprchu a krásný program. Tak zase za rok!

Marie Olšanová – Mája

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -První tábor vlčat Asterionu

Tábor vlčat – Asterion, 18.–29. července 2023

Nejkratší charakteristika skautingu je “Parta a příležitost”. O něco delší pak “Dobrá parta a příležitost k dobrým věcem”. Snahu o její naplnění bychom asi vysledovali na všech našich táborech a tedy i na táboře vlčat Asterionu. Tábor byl pro nás příležitostí zkusit vytvořit dobré společenství a zažít a naučit se prvním z mnoha skautských táborových dovedností. Už tedy víme, jaké je to vyrobit něco užitečného- - -, mýt se studenou vodou, přespat pod širým nebem, pozorovat vodní živočichy, rozštípnout poleno, zatopit v kamnech, dostat nebo napsat dopis, uvařit oběd, plakat nad cibulí, zpívat u večerního ohně, přemýšlet o Bohu jinak než v kostele, vyhrát závod na zmrzlinu, sestavit táborová pravidla, toulat se krajinou, usnout na noční hlídce, zúčastnit se Poradní skály, jíst všichni z jednoho kotlíku, uklidit si ve stanu, dostat přezdívku, pohádat se a udobřit, zatlouct hřebík jednou ranou, vydržet bez maminky, vzorně vztyčit vlajku, hrát fair, přijmout porážku, povídat si o vlčáckém zákonu, poznat v lese novou bylinu, zažít atmosféru slavnostního slibového ohně, hrát kanálníky, rozfoukat oheň z uhlíků, proběhnout opičí dráhu, těšit se domů a mnoho dalšího. Ze skautského táborového “řemesla” jsou to základy, na kterých budeme v dalších letech stavět. Už teď se na to těším.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Puťák a tábor oddílu Albion

Tábor roverů & rangers – Albion, 10.–29. července 2023

Náš výlet započal na parkovišti na Jižních Svazích u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů, odkud jsme vystartovali vstříc zážitkům na Slovensko. Jak jsme dorazili na místo, ubytovali jsme se nedaleko Banské Štiavnice v místním skautském tábořišti.

Druhý den se už trochu vyjasnilo a tak jsme se vydali na náš první výšlap, který byl dlouhý 23 km. Třetí den jsme se vydali do Banské Štiavnice do botanické zahrady, ze které jsme se vydali na putovní místo Kalvárie. Další den jsme měli pauzu, kterou jsme využili a hráli u nedalekého hotelu beach volejbal a také se osvěžili v místním jezírku. Na poslední den jsme se všichni těšili nejvíce. Čekala nás plavba na raftech. Z Medzibrodu jsme - - -splouvali řeku Hron. Největší výzvou pro nás bylo nastoupit do raftu. Po nějaké době jsme se chytli, ale i tak cesta byla poněkud náročná. Celá trasa do Banské Bystrice byla dlouhá 22 km. Odtud jsme se vydali do tábora. Další den jsme jej uklidili a vydali se autobusem do Lidečka.

Chvíli po našem příjezdu do Lidečka za námi přijeli rodiče, se kterými jsme měli možnost strávit den. Večer jsme zapálili zahajovací oheň. Letos bylo naše téma trochu rozdílné od ostatních, neměli jsme etapovou hru, ale náš tábor byl zaměřen na historii skautingu a na skautské zákony. Každý den byl zaměřen na jeden bod skautského zákona. Měli jsme tak možnost se s ním lépe seznámit a zamyslet se nad ním. Těchto deset dní jsme uzavřeli slavnostním slibovým ohněm, kde čtyři z nás složili skautský slib. Tábor jsme uzavřeli tradičně závěrečným ohněm a diskotékou. Den na to jsme tábor vyklidili a odjeli smutní ale spokojení domů. Tábor jsme si moc užili a děkujeme všem za skvělé zážitky.

Lucie Perůtková a Petr Ryšavý – Pítr

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Vlčata na cestě Samurajů

Tábor vlčat (51. smečka), 1.–15. července 2023

Letos jsme s vlčaty vyrazili na tábor hned první prázdninovou sobotu. Po vystoupení z autobusu nás čekal náročný výšlap do japonské horské vesnice, kde se nás ujal samurajský učeň Hiroko. Ten nás představil mistrovi Katashimu. Katashi byl našim velikým vzorem, který nás provázel v našem samurajském učení. K tomu nám sloužily skupinové a individuální výzvy, kterých jsme měli na výběr opravdu hodně.

- - -Tento příběh byl však jen pouhým zpestřením celého tábora, během kterého jsme zažili spoustu dalšího programu. Se splněnou odborkou odjelo z tábora 21 vlčat a 4 nejodvážnější se o půlnoci vydali na hrůzostrašnou výpravu na Strašák. Navštívili jsme aquapark ve Vsetíně, kde jsme objevili novou závodní pozici na tobogánu a bazén nám nechyběl ani na tábořišti. Vlčácký slib složilo 7 vlčat a vedoucí měli příležitost obnovit své skautské sliby. Tábora se účastnilo celkem 24 vlčat.

Letošní tábor byl pro všechny z nás velkým zážitkem a všichni jsme dostali příležitost se někam posunout. Počasí nám vyšlo naprosto perfektně a všichni jsme odjeli domů s obrovským množstvím nezapomenutelných zážitků.

Martin Malý – Steak

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 57 (květen 2023)

V těchto dnech jsme vydali již třiapadesáté číslo našeho Zpravodaje. V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi především kompletní informace k nadcházejícím letním táborům.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Příspěvek na účast na letním táboře 2023

Žádosti zaslané na ústředí Junáka prostřednictvím našeho střediska byly schváleny v plném rozsahu.

QR kód k platbě  příspěvku tábora je o tuto částku ponížen.

Do 20. května 2023, za každé dítě zvlášť – více ZDE.

 

Kateřina Straková

 

Víme, že letní tábory jsou nezanedbatelnou položkou v rodinném rozpočtu. Nechceme, aby se finance staly překážkou účasti na nejdůležitější akci skautského roku, proto ústředí Junáka nabízí skrze program „Dostupný skauting“ možnost v podobě příspěvku na letní tábory.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Letní tábory 2023

Aktualizovali jsme všechny potřebné informace k nadcházejícím letním táborům. Tyto informace naleznete také v posledním Zpravodaji.

Informace k letním táborům

Přihlášky na tábory

 


 

- - -- - -Účastnily jsme se Svojsíkova závodu

Sobota 13. května 2023

Ve Zlíně uskutečnilo okresní kolo Svojsíkova závodu skautů a skautek. Naše středisko reprezentovaly tři družiny Medvědic i Artemis. Hlídky porovnaly své dosavadní znalosti a schopnosti s ostatními týmy. Na stanovištích se předvedly v oblasti zdravovědy, šifer, fyzické zdatnosti a zručnosti. Závod se všem moc líbil a už se těšíme na příští ročník.

Anna Olšanová – Fii

 


 

- - -Asterion se vypravil za myslivcem

Začátkem května jsme navázali na zimní stopování lesní zvěře a to návštěvou myslivce Miloslava Jančíka, u něho doma v Mysločovicích. Byli jsme plni očekávání, protože jsme doposud znali jen základní vědomosti, v lese rozeznávali stopy lesní zvěře a vůbec jsme nečekali, co všechno uvidíme a zažijeme.

Chvilku před naším příjezdem dokončil myslivec zpracování srnce, kterého srazilo v ranních hodinách auto a my tak měli možnost naživo vidět například přední a zadní b- - -ěhy se spárky, hlavu s nevytlučeným parožím a zpracování kůže. Se zatajeným dechem jsme se hlouběji ponořili do tajů myslivosti a pozorně naslouchali povídání. V rukou jsme měli tesák, dýku a další typy nožů. Potěžkali jsme si i střelné zbraně – brokovnici, kulovnici s tlumičem a dokonce jsme si mohli i zastřílet ze vzduchovky a z luku. Podařilo se nám rozdělat oheň a tak jsme mohli nasytit svá bříška opečenými špekáčky. Ještěže tak, protože následný rybolov v rybníku na myslivcově zahradě už moc úspěšný nebyl. Zato plavba vorem byla parádní a my si ji náramně užili. Také jsme si zaběhali při stínovém pexesu s lesní zvěří a honu na lišku. Návštěvu jsme završili prohlídkou vycpaných zvířat z Afriky a Evropy a poutavým vyprávěním o zajímavých zážitcích z lovu a místních zvyklostech v různých koutech světa. Věděli by jste třeba, že olověné dřevo z Afriky špatně hoří?

Barbora a Lukáš Valouchovi

 


 

- - -Oslavili jsme svátek skautského patrona

Neděle 23. dubna 2023

Svátek našeho patrona jsme oslavili v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8.30 hod. Svatý Jiří je patronem skautského bratrství. Chrání vždy bezbranného a bojuje se zlem. Ctíme ho pro jeho odvahu a pevnou víru, za kterou dokázal obětovat i svůj život.

V přímluvné modlitbě jsme si vyprošovali sílu být stateční při překonávání obtíží, které se nám v pouti za dobrem postaví do cesty, a děkovali za dar vzájemné pomoci a přátelství, kterého se nám ve skautském společenství dostává.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Oddílové přespání Medvědic

Víkend 22.–23. dubna 2023

V pátek se nekonala v oddíle skautek Medvědic schůzka jako každý týden, nýbrž byla přesunuta a zároveň prodloužena do přespání následující den.

Sešly jsme se v sobotu u nástěnky přesně v 15.54 hod. Dochvilnost byla nutná, neboť jsme musely stihnout náš let, kterým jsme se odebraly do vzdálené země zvané Kudlov. Odtud jsme putovaly ve dvou skupinkách zpátky do našeho dočasného ubytování – Orlího hnízda. Po cestě jsme narazily na pár překážek, díky kterým jsme se zocelily ve čtyřech směrech skautských dovedností. Doufáme, že je využijeme nejen v blížícím se Svojsíkovu závodu.

Po návratu na naše místo přespání jsme si daly pauzu na občerstvení a nabrání nových sil. To bylo opravdu potřeba, jelikož hned další na řadě bylo Horké Křeslo, kde jsme se dozvěděly jak o vedoucích, tak o členkách, spoustu zajímavých a pozoruhodných informací. Poté jsme se už jen odpočinuly u hraní deskových her nebo povídání. Celý den jsme zakončily večerkou a hromadně jsme se odebraly do říše snů. V neděli jsme zakončily společně strávený čas na tradiční mši svaté, kde jsme uctili památku sv. Jiří.

Iva Hurtová – Ivuška

 


 

- - -Jarní oddílovka Albionu

Víkend 21.–23. dubna 2023

Oddílovou výpravu jsme zahájili v pátek 21. dubna na vlakovém nádraží. Přišel za námi sám Willy Fog a pozval nás na Cestu kolem světa. Byli jsme rozděleni do několika skupin a vedoucí dali každému týmu obálky s úkoly, kde jsme měli vždy napsaný název města a úkol, který jsme v něm měli splnit, zbytek byl na nás.

Každý tým sám cestoval až se kolem šesté hodiny večerní celý oddíl potkal v Číně (v Kunovicích u Kelče). Společně jsme šli nelehkou cestou skrze divokou džungli až do Kelče, kde jsme se na faře ubytovali. Tu noc - - -jsme byli vzbuzeni ve dvě ráno, abychom rychle šli k potoku, kde jsme se museli po jednom přebrodit (jakože jsme se brodili oceánem do austrálie, abychom unikli před komunistickým režimem). Voda byla sice jenom po kolena ovšem nebyla moc teplá. V sobotu, mimo to že jsme sušili mokré boty z potoka, jsme se rozdělili na dvě půlky, jedna šla hrát hru, kde jsme se snažili zachránit člověka před různými nemocemi a ve druhé jsme se šli bavit o skautu, co zlepšit a co děláme dobře. Odpoledne jsme hráli fotbal. Když jsme zjistili, že je ještě kus cesty před námi a peníze už došly, šli jsme si je vydělat přeprodáváním zboží mezi státy (hra pašeráci). Večer jsme se rozdělili do diskuzních skupinek, kde jsme rozebírali hodnoty, co je pro nás v životě důležité a bez čeho se dokážeme obejít. Po večeři jsme si zkusili, jaké to je být bohatými. Poté jsme vymýšleli, jak udělat finančně vyrovnanější společnost. V neděli byla v Kelči skautská mše, protože se slavil sv. Jiří, takže jsme se na mši potkali s místními skauty z Kelče. Po mši už jsme jeli vlakem domů.

Jan Zatloukal

 


 

- - -První velká celovíkendová výprava Asterionu

Víkend 21.–23. dubna 2023

Byl to další přípravný krůček směrem k táboru. Co jsme zažili?

V pátek především setkání s Akélou, Balúem, Baghírou, Rakšou a Šedákem na Poradní skále v ztemnělém lese za svitu rudého květu. Ta vlčata, která se odvážila do jeskyně strachu, přinesla dřevo se svým jménem a prohlásila svou odhodlanost ctít zákon vlčí smečky, byla do smečky obřadně přijata (dokázali to všichni!).

Sobotní dopoledne bylo určeno především k dokončování nováčkovské zkoušky. Většina vlčat všech pět „tlapkových“ úkolů již zvládla, těm, kterým ještě něco chybí pomůžeme zkoušku dokončit. Odpoledne jsme si připomněli Den země a proběhlo napínavé klání mezi Skoty a Angličany – dobrodružná terénní hra plná běhání a taktiky. Takto vyběhaní jsme se mohli svalit okolo družinových ohňů a v družinových kotlících uvařit večeři – opět výtečný kotlíkový gulášek. Zase jsme o kousek samostatnější, zase dokážeme o kousek lépe přežívat společně jako smečka.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Mezioddílová akce

Sobota 25. března 2023

Ke konci března se naše skautské oddíly Antares, Artemis a Ontario a náš roverský kmen Albion zúčastnily dopolední hry pořádané firmou Obskurus až z Maďarska. Hra se odehrávala ve fiktivní České republice, kterou znázorňovaly Lazy a Lesní čtvrť. Účastníci se rozdělili do týmů namíchaní mezi oddíly. Některé týmy utíkaly a jiné naháněly. Utíkající týmy dostávaly body přežíváním a chozením po městech (stanoviště) a nahánějící týmy se snažily chytit utíkající týmy, aby mohly dostávat body přežíváním.
Hra sklidila kladné reakce od všech hráčů.

Filip Jakubíček – Ječmen

 


 

- - -Oddílové novinky Asterionu

V oddíle vlčat Asterion je opět mnoho nového. Dovolte nám podělit se s vámi o ty nejvýznamnější novinky.

Sestavili jsme si pravidla pro chování na schůzkách. Vlčata jsou zvířata dosti divoká. Zkrotit vlčecí smečku, nebo aspoň šestku, to chce řadu triků. Zkusili jsme přidat jeden zdánlivě banální – družinová pravidla. Ne, že bychom doteď žádná neměli, ale tahle jsou trochu speciální: Vlčáci si je na schůzkách vymysleli sami, s naší pomocí sepsali, odsouhlasili a podepsali. V každé družině jsou trochu jiná, ale jedno mají společné – měla by nám pomoci, aby nám na schůzkách bylo lépe.

Po- - -nořili jsme se do dobrodružného světa Mauglího a jeho přátel z Knihy Džunglí. Po kratších úvahách jsme se rozhodli přidat do našich aktivit dosud chybějící prvek – společný symbolický rámec. Příběh Mauglího je v Junáku pro kategorii vlčat široce využíván, což nám jeho zapojení značně ulehčilo. Vlčata Asterionu tak bude na dalších akcích doprovázet mimo jiné medvěd Balú (Vašek), panter Baghíra (Zub), vlčí máma Rakša (Léňa), vlče Šedák (Jáchym) a další.

Ukončujeme nováčkovskou zkoušku a začínáme s prvním- - - stupněm vlčácké stezky. Nováčkovská zkouška je obdobím, kdy se vlče seznamuje se smečkou a smečka s vlčetem. Je to první krůček na skautské stezce – stezce postupného seberozvoje, po které naše vaše vlčata, budou­­‑li chtít, budou kráčet ještě mnoho let. Čekají je až tři stupně vlčecí stezky, později pak stezka skautská a roverská. Ti, kterým ještě něco z nováčkovské zkoušky chybí, pomůžeme tak, aby mohli brzy s ostatními pokračovat modrým sešitem Mauglí mezi vlky.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Jarní oddílovka Berušek

Víkend 17.–19. března 2023

V pátek jsme se sešly na autobusovém nádraží ve Zlíně, odkud jsme vyrazily do Vizovic. Večer za námi přišel záhadný čaroděj, který potřeboval pomoct najít některé suroviny do zázračného lektvaru. Holky mu pomohly vše najít, ovšem pak se od Asterixe a Obelixe dozvěděly, že pomohly špatnému člověku.

- - -V sobotní ráno nám Asterix s Obelixem řekli, že musíme jít za druidem Panoramixem, aby nám poradil, jak získat poslední surovinu do lektvaru. Holky musely pro Panoramixe sehnat kouzelnou vodu, díky které zjistil, že poslední surovinou je vzácná květina Kakana Maxima Dorzalys a že roste na nedalekém kopci a lze jí utrhnout jen po západu slunce. Pak jsme si zopakovaly světluškovský slib, heslo a zákon v podobě šifer, po kterých následoval výborný oběd.

Odpoledne jsme si zahrály pár her venku a poté vyráběly s třpytkami. Večer jsme se vypravily na nedaleký kopec, kde jsme porazily zlého čaroděje a získaly mocnou květinu. Poté jsme všechno s Asterixem a Obelixem pořádně oslavily.

V neděli ráno jsme pouklízely klubovnu, sbalily si věci a šly na mši svatou do místního kostela. Pak jsme se jen autobusem dopravily zpět do Zlína.

Klára Kociánová

 


 

- - -Po stopách Jana Tleskače s Rychlými šípy

Víkend 17.–19. března 2023

Letos jsme se s vlčaty na jarní oddílovou výpravu vydali do Olomouce. Městské prostředí je na výpravách poměrně netradiční, ale i tak nám přineslo krásné zážitky a spoustu dobrodružství.

Hned po příjezdu nás zaujala lákavá nabídka jedné skupiny mladých chlapců, kteří si říkají Rychlé šípy, o psaní článků do jejich časopisu TAM­‑TAM. Tak jsme se poměrně brzy s nimi seznámili. Ještě ten večer si s námi zahráli hry, než se objevila záhada. Na zdi se objevila kresba ježka v kleci, která nás velmi zaujala. Shodou okolností jsme narazili na starého kostelníka, který tajemnou věc sám několikrát viděl. Patřila vynálezci Janu Tleskačovi, který krátce před svou smrtí pracoval na jistém převratném vynálezu. V noci jsme se vydali do města pátrat po stopách záhadného hlavolamu a naše snaha se vyplatila. Několik místních obyvatel sice hlavolam neznalo, za to nás však navedli na - - -novou stopu, která nás zavedla k deníku Jana Tleskače, který stihl ještě před svou smrtí ukrýt. Další den ráno jsme pomáhali Rychlým šípům vydělat peníze na tisk časopisu a ukazovali jim naše skautské dovednosti. Po obědě jsme se vydali na další pátrání po hlavolamu, které již vypadalo velmi nadějně díky informacím z Tleskačova deníku. Pátrání přineslo další informace, které nás tentokrát navedly do krypty kostela svatého Michala. Vyčkali jsme tedy na setmění a vydali se do krypty, kde nás čekalo příjemné překvapení. U jedné hrobky jsme skutečně našli ježka v kleci. Bohužel se však stala velmi smutná událost cestou zpět. Přepadl nás jistý pan Em, o kterém se Jan Tleskač zmiňoval ve svém deníku. Došlo k velké rvačce, při které pan Em spadl do řeky Moravy a utonul společně s ježkem. Nezbývalo tedy nic jiného, než se se záhadou tajemného hlavolamu rozloučit.

Jarní výpravu jsme si všichni moc užili. Výpravy se celkem zúčastnilo 21 kluků, kterým moc děkujeme za účast. Tajemný příběh byl doplněn o krásné jarní počasí a chutné jídlo, za které děkujeme našim úžasným kuchařkám. A těšíme se na další akce!

Martin Malý – Steak

 


 

- - -Naše duchovní obnova

Víkend 10.–12. března 2023

Jako skautští vedoucí jsme na sebe dobrovolně převzali závazek, že svěřené děti a mládež povedeme v duchu skautského slibu a zákona, kde jim sami musíme být příkladem. Zde platí jednoduchá rovnice: Dobrý vedoucí = dobrá družina (oddíl). K tomu nám měl být nápomocen také kurz Filip (www.projekt­‑on.cz), který se uskutečnil v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Účast našich vedoucích na kurzu byla podporována oběma našimi farnostmi nejen duchovně, ale i finančně.

- - -• Bůh je přítomen všude kolem nás, jen my ho vždy nevidíme. Bezpodmínečně nás miluje. Chce vstoupit do našeho srdce a proměňovat ho. Pokud my uděláme ten nejdůležitější krok a otevřeme mu ho, dovolíme mu vstoupit, on bude konat a naplní nás. Začne působit a uzdravovat. Tohle všechno jsem mohl zažít na vlastní kůži na kurzu Filip. Mám radost, že Bůh může konat i přes tyto kurzy, lidi, naše životní příběhy. Pokud Boha hledáš, toužíš po něm, chceš ho skutečně zakusit, tak určitě udělej to rozhodnutí a jeď! Otevři své srdce a řekni mu „ano“. Protože to stojí za to, Bůh stojí za to! (David)

- - -• Před odjezdem z domu jsem si ujasnil pár oblastí, které bych chtěl Pánu odevzdat. Zásadní zlom u mě nastal v sobotu odpoledne a především večer. Byl jsem naplněn obrovskou radostí a vnitřním pokojem a vlastně z toho žiji doteď. Pán začal konat a mnoho věcí se u mě změnilo. Ať už to byly věci, za které jsem prosil, tak i ty, za které jsem zrovna neprosil, ale přesto jsem se za ně v minulosti modlil. Jsem neskutečně vděčný za to, že si mě Pán doslova „učesal“ k obrazu svému, protože se ze mě stal tak trochu jiný člověk. (Filip)

• Program byl nabitý mnohými modlitbami, chválami a svědectvími. Postupně jsme probírali témata Boží lásky, hříchu, spásy, obrácení, Ducha Svatého a společenství. Dále jsme ve skupinkách diskutovali a sdíleli své pocity z programu. V neděli jsme zakončili program mší svatou a společným obědem. Během kurzu jsme se snažili o prohloubení našeho vztahu s Bohem a většina z nás si odnesla mnoho silných zážitků. (Jan)

Leoš Hrdlička

 


 

- - -- - -Asterion se zapojil do projektu

Světlo a teplo pro UkrajinuNa přelomu února a března jsme s každou družinou jednu schůzku věnovali výrobě velkých svící v plechovce. Ty pak díky spolupráci českých a ukrajinských skautů doputovaly až do míst, kde lidem pomohly zajistit světlo a teplo. Pro nás byly tyto schůzky přínosné hned několikrát: Dokázali jsme být užiteční! Naučili jsme se něco nového. Aspoň trochu jsme si představili, co to znamená, když je někde válka. Podařilo se nám vyrobit 18 svící o celkové hmotnosti 5,5 kg.To je přibližně 72 hodin světla a 63 kWh tepla.

Více ZDE.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Naše společná oddílovka s Medvědicemi

Víkend 26.–28. února 2023

Během posledního únorového víkendu jsme společně s naším skautským oddílem Ontario a s oddílem skautek Medvědic vyrazili do Olomouce. Po příjezdu nás přivítali dva ajťáci a uvítali nás do firmy Exeption. Jakmile jsme byli ve firmě zaměstnáni, tak jsme si vyzkoušeli pracovat s umělou inteligencí. Když ale přišla večeře, uviděli jsme krupicovou kaši zamíchanou roboty. To jsme nemohli nechat jen tak, rozhodli jsme se umělou inteligenci zničit. Před tím jsme se, museli spojit a posílit tak jsme večer strávili seznamovacími hrami.

Následující den ráno, nám přiletěl zašifrovaný email s lokacemi různý serverů, které by nám mohly poskytnout více informací. Jakmile jsme všechny informace zjistili zavedli nás za CEO firmy Exeption. Ta nám vyzradila lokaci serveru s umělou inteligencí. Už jsme ji mohli jít zničit, ale předtím jsme si museli vydělat na lístky. Když jsme si vydělali, jeli jsme server zničit. Překonali jsme ochranku a vědce, dostali jsme se k serveru s AI a zničili jej. Zničení AI jsme večer pořádně oslavili JustDancem a discotékou.

V neděli jsme se nasnídali, uklidili skautský dům, šli na mši svatou a pak vyrazili domů.

Jan Juřica

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 56 (únor 2023)

V těchto dnech jsme vydali již šestapadesáté číslo našeho Zpravodaje. V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku, informace o registraci našich členů v letošním roce a také přehled našeho hospodaření v uplynulém roce.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Kurz Filip pro vedoucí našeho skautského střediska

Víkend 10. až 12. března 2023

Jako skautští vedoucí jsme na sebe dobrovolně převzali závazek, že svěřené děti a mládež povedeme v duchu skautského slibu a zákona, kde jim sami musíme být příkladem. Zde platí jednoduchá rovnice: Dobrý vedoucí = dobrá družina (oddíl). K tomu nám chce být nápomocen také kurz Filip (www.projekt­‑on.cz), který se uskuteční v Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku během víkendu 10.–12. března 2023. Účast našich vedoucích na kurzu je podporována oběma našimi farnostmi také finančně – jejich příspěvek pomůže především studentům.

Pavel Šintál – Guy

 


 

- - -Asterion po stopách lesní zvěře

Sobota 11. února 2023

Druhou únorovou sobotu jsme se s vlčáckým oddílem Asterion vydali na zimní výpravu po stopách lesní zvěře. Počasí nám přálo, a tak jsme na asi 9 km okruhu podhůří Hostýnských vrchů okolí Lukovečku skutečně objevili řadu stop srnců, zajíců, kanců, veverek a dalších. Mimo to jsme zažili i další různorodá dobrodružství: Klouzali se na zamrzlém koupališti, na vlastní kůži zkusili rozdíl mezi srstí psa, lišky a zajíce, žasli nad obrovitými páráky divokého prasete, sestavili vařič, ochutnali čaj uvařený ze smrkových větviček a ostružiní, v zábavných kvízech poznali zajímavosti ze života vlků, lišek, kanců a jezevců, následovali pochodové značky, naučili se zákon vlčat, zkusili se v terénu orientovat podle mapy a zahráli si fotbal na zamrzlé ploše zatopeného lomu. Ten zároveň vřele doporučujeme jako velmi pěkný cíl například pro rodinnou vycházku. V mapách jej naleznete pod názvem „Doležalova skala“.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Skautský ples se vydařil

Pátek 3. února 2023

Začátkem února se velká část našich vedoucích setkala na našem tradičním skautském plese ve Spytihněvi. Tentokrát jsme se vydali do vesmíru plných hvězd a planet. Při - - -tanci nás doprovázela kapela WIMS, jejíž někteří členové jsou součástí našeho střediska. Samozřejmě nemohla chybět ani bohatá tombola. Kdo měl chuť, dal si i drink s tématickým názvem.

V průběhu celého večera byl v provozu fotokoutek s vesmírnou výzdobou, ve kterém jsme mohli zaznamenat skvělé momentky a budoucí vzpomínky. Celý průběh plesu byl klidný a když se přehoupla půlnoc, nemohli jsme věřit, že už se ples blíží ke konci. Doufáme, že všichni, kdo přišli, odjížděli zpátky do Zlína spokojení a natěšení na další skautský ples. Za celý organizační tým ples hodnotíme jako velmi povedený.

Eva Hurtová – Eválka

 


 

- - -


Letní tábory 2023

• Termíny táborů

 

 

 


 

- - -

 


 

 

Zprávy- - - z oddílu Slůňat

S blížícím se přelomem roku se čím dál tím větší část slůněcích schůzek odehrávala za tmy. Slůňata chodila statečně, ať už s čelovkami nebo i bez nich.

Zapojili jsme se i do tříkrálového koledování. Stonožky ve středu potěšili babičky a dědečky v domově seniorů na Burešově, Skalníčci vyrazili na koledu na Podvesnou a Plaváčci nepodcenili přípravu na koledování výrobou korun pro Kašpara, Melichara a Baltazara.

Už se těšíme, jak se s našimi kamarády myškami Edou, Ájou a Bavlnkou budeme potkávat v jarem se probouzející přírodě.

Prokop Galatík

 


 

- - -- - -Skautské bruslení se vydařilo

Pátek 23. prosince 2022

Po dvouleté pauze jsme se letos vrátili ke střediskové tradici předvánočního bruslení pro členy našeho střediska. V pátek 23. prosince byla tedy ledová plocha PSG arény zaplněna benjamínky, světluškami, vlčaty, skautkami, skauty, rangers i rovery, ale samozřejmě také jejich rodinami, příznivci a přáteli. Pro potřeby vyúčtování jsme letos evidovali i docházku a tak víme, že se nás sešlo 88 členů střediska, ostatních bruslařů nepočítaně. V kasičce na dobrovolné vstupné jsme vybrali 3144 Kč.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -

Skautské bruslení se vydařilo

Pátek 23. prosince 2022

Tradiční Skautské bruslení pro děti a rodiče našeho skautského střediska bude v PSG Aréně, Březnická 5513 od 15.00 do 16.30 hod.

Vstupné je dobrovolné.

Václav Hájek – Kwašák

 


 

- - -Zdobili jsme vánoční stromky

Pátek 23. prosince 2022

Každoročně se roveři a rangers Albionu sešli den před Štědrým dnem v kostele sv. Filipa a Jakuba, aby pomohli se zdobením kostela. Tento rok nás bylo mnoho, a proto jsme práci měli rychle hotovou. Zdobili jsme čtyři stromečky uvnitř a jeden venku u hlavního vchodu. Také jsme samozřejmě chystali betlém a vše kolem něj. Rozdělili jsme se do skupin a během jedné hodiny byla veškerá práce hotová. Určitě nesmělo chybět i komické dohadování se o tom, který stromeček je nejhezčí. Ale jistě se všichni shodneme, že všechny byly krásné a okouzlující. Jsem ráda, že i u výzdoby kostela náš roverský kmen Albionu skvěle bavil a užil si společný čas strávený spolu.

Julie Katrušáková – Julča

 


 

Medvědice přinesly Betlémské světlo do nemocnice

Pátek 23. prosince 2022

Těsně před Vánocemi jsme se se skautkami potkaly všechny ještě jednou, a to na Betlémském světle. Vydaly jsme se na LDN do Krajské nemocnice Tomáše Bati, abychom pacienty potěšily zpěvem, vyrobenými přáníčky a donesly světlo i těm, kteří si pro něj sami do kostela přijít nemůžou.

Eva Hurtová – Eválka

 


 

- - -Převzali jsme Betlémské světlo

Sobota 17. prosince 2022

Jako každý rok před Vánoci bylo třeba dopravit Betlémské světlo do zlínských farností. Tradičně se tohoto úkolu ujali roveři a rangers z oddílu Albion.

Vyrazili jsme trolejbusem v sobotu 17. prosince do Otrokovic. Nějakou tu chvíli jsme čekali na vlak, ve kterém bylo Betlémské světlo převáženo. Nádraží bylo relativně zaplněné, především skauty, jenž měli na starost stejný úkol jako my. Vlak tedy po pár minutách čekání přijel, vyskočilo z něj několik skautů se světlem a my jej pochopitelně vyzvedli a rozdávali mnoha lidem dál, neboť vlak nemohl ve stanici stát věčně. Pak jsme se odebrali zpět na trolejbus a Betlémské světlo jsme zavezli do farnosti sv. Filipa a Jakuba na faru, kde jsme je nechali. Pak jsme se rozešli a všichni jsme spokojeně jeli i se světlem domů.

Jiří Flieger – Tygr

 


 

- - -Vlčata zachránila Vánoce

Víkend 16. až 18. prosince 2022

Letos jsme se na naši každoroční vánoční výpravu vydali do Charvát u Olomouce. Kvůli onemocnění většiny vlčat hrozilo, že letos vánoční výprava vůbec nebude. Nakonec jsme se rozhodli prožít Vánoce i v menším počtu a udělat tak radost alespoň části oddílu.

Počasí bylo letos opravdu vánoční, sněhu bylo až příliš, což ale krásně pomohlo navodit nám všem vánoční atmosféru. Abych těch Vánoc nebylo málo, tak u naší fary ztroskotal Santa Claus společně s jeho skřítky Herbertem a Brandonem. Během cesty z Číny do USA se mu totiž pokazily kouzelné saně a zřítil se přímo k zemi. Dárky byly rozsypané všude po okolí a požádal nás o pomoc, zda bychom mu je nemohli posbírat. Jenže se objevil další problém. Místní nedobré děti byly rychlejší a dárky si vzaly a nechaly pro sebe. Zlobivci se samozřejmě svých dárků nechtěli vzdát. V tomto nelehkém úkolu nám přispěchal na pomoc „Děda Mráz“ s jeho sněhovou nadílkou, díky které jsme dárky získali zpět. Po těžké sněhové bitvě jsme všichni očekávali zaslouženou odměnu v podobě luxusní sváteční večeře, ale na poslední chvíli Santův skřítek Brandon dal sobecky přednost jen sobě a dárky nám ukradl. My jsme ho museli dostihnout, než bude pozdě. Netrvalo dlouho a našli jsme ho na mostě přes řeku. Byl zoufalý a litoval svého činu. Jelikož Santa Claus je dobrý, dokázali jsme Brandonovi odpustit a přijmout ho zpátky k sobě. Společně jsme se potom vydali na zaslouženou večeři, po které následoval ohňostroj a vánoční promítání.

Pro všechny z nás to byl krásně strávený předvánoční čas s našimi kamarády.

Martin Malý – Steak

 


 

- - -Vánoční oddílovka v Brně

Víkend 16. až 18. prosince 2022

Skautské Vánoce jsme s oddílem skautek – Artemis strávily moravské metropoli Brně. Kromě štědrovečerní večeře, dárků a tradic jsme zažily spoustu jiných programů. Hrály jsme sněžný basketball nebo se věnovaly skautské historii. Na procházce Brnem jsme si poslechly místní pověsti a teď už víme, proč je jedna věžička radnice nakřivo nebo proč Švédové nedobyli Brno.

Večerním rituálem jsme oficiálně přivítaly nové členky a ukázaly jsme si nové stezky, které přes rok plníme. Pak už nás čekal řízek, bramborový salát a spousta dobrot. Jsme rády, že jsme večer mohly strávit v takovém společenství, jaké u nás v oddílu máme.

Lenka Pavlíková – Is

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Vánoce jsme měli na blátě

Víkend 9. až 11. prosince 2022

Stejně jako minulý rok jsme se vypravili se skauty z Antaresu na vánoční oddílovku do nedaleké Horní Lhoty. Zde se utkal Ježíšek a Santa o to, komu patří Vánoce. I když nás v sobotu ráno navštívil Mrazík, sníh se nám přivolat nepovedlo, a tak doufáme že se příští rok opět sejdeme se stejně dobrou atmosférou i se sněhem.

Lukáš Tobola – Papír

 


 

- - -Vánoční oddílovka Berušek

Víkend 2.–4. prosince 2022

Se světluškami jsme se sešly na autobusovém nádraží ve Zlíně, odkud jsme vyrazily do Přerova a následně vlakem do Brodku u Přerova. Tam na nás čekala krásná skautská klubovna i s nasekaným dřívím, kterým jsme ihned zatopily.

- - -V sobotu ráno nás přišel navštívit Santa se svým skřítkem, který nás poprosil o pomoc s jeho továrnou. Holky pomáhaly péct a zdobit perníčky, nazpívat album vánočních koled, zabalit dárečky a zjistit pro Santu tajný recept na vánoční punč. Odpoledne nás čekal krátký výlet k nedaleké rozhledně a poté jsme začaly přípravami na štědrovečerní večeři. Holky vyráběly barevné řetězy z papíru, vánoční přáníčka, kokosové kuličky a taky ozdobily perníčky. Večer jsme se všechny řádně oblékly do krojů a oddílových triček a zahájily slavnostní večeři. Po výborném řízku s bramborovým salátem nás holky obohatily připravenými scénkami a u toho ochutnaly všemožné cukroví. Poté jsme si jen rozdaly dárečky a šly klidně spát.

V neděli ráno jsme pouklízely klubovnu a přesunuly se do místního kostela na mši svatou. Pak už jsme jen došly na nádraží a dopravily se zpět do Zlína.

Kristýna Urbanová – Frogy

Více fotografií můřete zhlédnout ZDE.

 Vánoční od- - -dílovka Albionu

Víkend 2. až 4. prosince 2022

Skupina Albionu se vydala počátkem prosince za dobrodružstvím do Zábřehu. Večer se už pomalu krátil a my se po dlouhé cestě najedli. Po chutné večeři jsme ve skupinkách probírali a hodnotili skupinkový systém Albionu. Ve zbytku večera už jsme si jen povídali. Ráno nás čekalo velké překvapení, když jsme zjistili, že nám Grinch ukradl dárky. Přišel duch Vánoc, celý slabý a poprosil nás o pomoc, abychom nalezli vánoční tradice poházené po městě Zábřehu.

Po dobrodružné procházce nás čekal lahodný, teplý oběd. Po nasycení našich žaludků jsme zjistili, že Grinchovo ledové srdce roztálo a dárky nám vrátil, tudíž jsme mohli začít s vánočními přípravami. Vše bylo nachystáno, už jen obléknout sebe, abychom mohli tradičně pozřít bramborový salát a řízek. Po chutné večeři jsme si zazpívali koledy a rozbalili dárky. Večer nám ozvláštnila společná hra a venkovní či vnitřní radovánky.

V neděli ráno jsme se rozloučili s místem, kde jsme nabrali vánoční atmosféru, abychom ji mohli předat i do našich domovů. A tak skončila naše vánoční výprava, která málem nebyla.

Amy Hodgson

 


 

Naše vánoční výp- - -ravava

Víkend 2. až 4. prosince 2023

Letos jsme se společně se skauty z Ontaria vypravili do nedaleké Ostrožské Lhoty. Přivítaly nás pěkné a velké prostory místní fary s její přístavbou. Po tom, co jsme se zabydleli a povečeřeli, jsme se oddali pohodě pátečního večera doprovázeného různými aktivitami. Vše nasvědčovalo pohodovému víkendu, kdy společně oslavíme blížící se Vánoce.

Vše se ale začalo ubírat trochu šílenějším směrem, když jsme zaregistrovali nezvaného hosta nakukujícího přes okna. Ukázalo se, že se jedná o návštěvníka z jiné planety. Jeho vánoční zásilka, kterou si ze Země nechal objednat, zde uvízla a on, jelikož nedostal povolení ke vstupu na naši planetu, přiletěl nelegálně. To na sebe dlouho nenechalo čekat návštěvu utajené vládní složky zabývající se mimozemskými aktivitami – Muže v černém. Po přečkané domovní prohlídce, jsme nabídli novému kamarádovi pomoc a odebrali se k odpočinku.

Sobotní den byl plně nabitý již od samého rána. Pomocí speciální látky od mimozemšťana jsme ovládli mysl těchto agentů a skrze jejich oči jsme se pohybovali v terénu a ovládali jejich chování. Tímto způsobem jsme zvládli spoustu misí a usilovnou dřinou jsme se dostali až k samotné zásilce (bečce limonády). Bohužel v rozhodujícím okamžiku účinek látky vyprchal a my tak podstrčili agentům věc o kterou nám celou dobu šlo. Museli jsme proto bečku získat znovu. Nebylo to zadarmo, ale nakonec jsme v jejich základně svedli boj a bečku získali zpět. Nic už nebránilo oslavit společný večer i s mimozemskou návštěvou!

Naše šikovné kuchařky nám připravily kuřecí řízky s bramborovým salátem, na kterých jsme si všichni pochutnali. Po společném rozdání dárků jsme se spojili i s ostatními oddíly a vyměnili si vánoční přání s písničkou. Tímto oficiální část skončila a mohly začít oblíbené aktivity. Ať už se jednalo o kvíz, odkrývačku obrázků nebo hudební pantomimu. Pro zájemce večer zakončilo promítání tematického filmu – Muži v černém. Po nedělní mši a úklidu jsme zamířili do svých domovů.

David Holík – Křáč

 


 

M- - -edvědice před Vánoci

Víkend 2. až 4. prosince 2022

Jen co začal advent, vypravil se náš oddíl skautek – Medvědic na vánoční oddílovku do Vizovic. Že je potřeba toho hodně před Vánoci nachystat, jsme věděly, ale i tak nám zabralo hodnou chvíli získat vánoční stromeček. Procestovaly jsme čtyři kontinenty, vyzkoušely si vánoční zvyky čtyř zemí a za nasbírané peníze jsme si v dražbě pořídily stromeček. To by mohl být konec příběhu, ale není tomu tak. V noci nás vzbudil rachot. Zjistily jsme, že zmizel stromeček a jedna ze skautek. Rychle jsme se oblékly a utíkaly po stopách získat stromeček zpátky. Jaké bylo naše překvapení, když jsme na louce uviděly tlupu Grinchů. Grinch je hubený, zelený tvor, který nemá rád… Vlastně nenávidí Vánoce, protože ho samotného nikdo nemá rád. Došlo nám, že tím, že na ně budeme zlé nic nezmůžeme, proto jsme se rozhodly změnit je tak, že jim ukážeme, že je někdo má rád a nakreslíme jim na ruku srdíčko. Po dlouhém boji o to, aby si srdíčko nechali nakreslit, se nakonec všichni Grinchové polepšili a my se i se stromečkem vrátili na orlovnu.

Zbytek oddílovky jsme si užily ve vánoční atmosféře a odjížděly jsme natěšené na ty pravé Vánoce.

Eva Hurtová – Eválka

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Podzimní oddílovka světlušek

Víkend 21. až 23. října 2022

Naši světluškovskou oddílovku jsme započaly na vlakovém nádraží, odkud jsme se vydaly na Modrou. Po ubytování se ve v zdejším obecním domě jsme se seznámily s našima novýma světluškama. V noci nás ale čekalo nemilé překvapení, zjistily jsem, že záporačka Shego má něco za lubem, a tak jsme zavolaly na pomoc Kim Possible, s jejichž pomocí se nám povedlo Shego zneškodnit.

- - -V sobotu jsme také navštívily velehradský skanzen. I přes nepříznivé počasí jsme si prohlídku moc užily. Dozvěděly jsme se například, jak se ve středověku žilo, čím se barvilo oblečení, co se jedlo a co se děti učily ve škole.

V neděli jsme se po sbalení a úklidu vydaly do velehradské baziliky. Po mši svaté následovala cesta domů a rozloučení.

Děkujeme moc všem maminkám za nadílku buchet a tatínkům za odvoz věcí. Oddílovka se velmi vydařila a hodnotíme ji velmi pozitivně.

Kristýna Kováčová – Kotě

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Světlušky učinily velký archeologický objev

Sobota 8. října 2022

Počátkem října se naše světlušky zapsaly do dějin svým významným archeologickým objevem. Skupina 25 šikovných a statečných děvčat pomohla archeoložkám Elvíře - - -Železné a Žanetě Mráčkové nalézt poklad Rytíře Miloše, který byl po stovky let ukryt na zřícenině hradu Zlín. Nebylo to jen tak. Poklad totiž bránil zakletý syn onoho rytíře, který po Zlíně za trest strašil v ohnivém kočáře s hlavou pod paží. Nejprve jsme však musely zlomit kletbu. K tomu jsme potřebovaly najít zlatou korunu, kterou nechal Miloš ukovat své milé Lidušce. Naštěstí mají naše světlušky ještě mladé oči a korunu se jim podařilo najít v Královském lese, z něhož pak byla přenesena právě k pozůstatkům hradu Zlín, čímž jsme zlomily onu kletbu. A odměnou nám byl několik stovek let ukrytý a střežený poklad a také velká sláva.

Kristýna Pekaříková

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Naše zahajovací výprava

Víkend 7. až 9. října 2022

Začátkem října jsme se my, skupina dobrodruhů – skautů z Ontaria, vydali na výpravu do Holešova. Během víkendu, který uplynul jako voda, jsme se v rámci příběhu ocitli až v daleké Francii, kam jsme se vydali, abychom vyřešili velkou snídaňovou krizi. Našim cílem bylo nalézt recept na legendární bagetu, která by onu krizi zažehnala.

- - -Během naší mise jsme museli zdolat hromadu obtížných překážek. V noci z pátku na sobotu nás totiž přepadli zuřiví Francouzi, které jsme museli v noční hře setřást a bezpečně se vrátit zpátky do klubovny. Aby toho nebylo málo, ráno jsme se dozvěděli, že zajali našeho vedoucího, a tak jsme jej šli vysvobodit. Ani tímto jsme se však nenechali zastrašit. Vysvobození se nám s použitím rafinované taktiky povedlo a tím se nám odkryla cesta za receptem, jehož vystopování už pro nás bylo hračkou.

Večer jsme náš úspěch pořádně oslavili a v oddílovém kruhu jsme v poklidném tempu slavnostním rituálem oficiálně přivítali nové členy mezi nás.

Pavel Pernička – Hruška

 


 

Podzimní oddílov- - -ka Berušek

Víkend 7. až 9. října 2022

Oddílovku Berušek jsme zahájily na vlakovém nádraží ve Zlíně. Odkud jsme se přesunuly na autobus, který nás dopravil do Horní Lhoty. Jakmile jsme dorazily na - - -místo určení, ubytovaly jsme se a zahrály si pár seznamovacích her.

Večer jsme se seznámily s detektivem Sherlockem a jeho pomocníkem Watsonem, kteří nám přišli pomoct vyřešit záhadu ztraceného obrazu z místního muzea. V sobotu přišli znova s prosbou o namalování kopie obrazu. Po obědě následovalo podzimní vyrábění s šálkem teplého kakaa se šlehačkou. K večeru jsme si udělaly procházku na ranč nad vesnicí, odkud byl krásný výhled na zdejší okolí.

Neděli jsme zahájily snídaní s výbornými buchtami od maminek. Následně jsme uklidily faru a oddílovku zakončily mší svatou v místním kostele. Po ní nás čekal návrat zpět do svých domovů.

Kristýna Urbanová – Frogy

Více fotografií můřete zhlédnout ZDE.

 


 

Oddílové novinky Asterionu

V říjnovém Zpravodaji jsme vás obšírně informovali o okolnostech vzniku našeho oddílu. Jak jsme na naší skautské cestě od října pokročili? O to bychom se s vámi rádi podělili tentokrát.

Naše dvě družiny si vybraly své názvy! Nebyl to proces jednoduchý, ale dali jsme tomu čas a nyní už máte doma nejen „vlče Asterionu“, ale také buď „Průzkumníka“ nebo člena „Vlčí hlídky“. Průzkumníci se scházejí ve čtvrtek s Tenim a Léňou, Vlčí hlídka v pondělí s Vaškem a Zubem.

- - -Dále se postupnými krůčky chystáme na tábor. Na listopadové vycházce jsme si vyzkoušeli, zda bychom si uměli uvařit. Oba kotlíkové guláše chutnaly znamenitě a tak snad na táboře hlady strádat nebudeme. Na prosincovém přespání jsme si ověřili, zda zvládneme noc mimo domov bez maminky a tatínka, nebojíme se tmy v lese a zda se dohromady sneseme na malém prostoru. Všechny testy dopadly úspěšně, další předtáborový milník zdolán. Prozatím poslední zkouškou byla únorová vycházka. Vydržíme větší fyzickou námahu a nepřízeň počasí? To jsme chtěli ověřit. Sníh a mráz na táboře nebude, liják nebo bláto ale dost možná ano. Ti, kteří se zúčastnili, prokázali, že je nic z toho nezaskočí. Mimo to se průběžně na schůzkách prokousáváme Nováčkem vlčat, abychom se mohli na táboře každý rozhodnout, zda složit vlčácký slib a pokračovat Stezkou vlčat.

Tým naší oddílové rady se rozrostl o dvě posily! Barča a Lukáš Valouchovi se rozhodli náš oddíl nejen posílit přihlášením svého syna Matyáše, ale osobně pomoci s přípravou oddílového programu. Díky jejich ochotě a odvaze mohou být dobrodružství Asterionu o něco lepší a pravděpodobnost vyhoření ostatních členů oddílové rady o něco menší.

Pořád ale platí, co jsme psali minule: Stále potřebujeme rozšířit náš tým. Hledáme takové lidi, kteří by si s námi rozuměli a byli by nám ochotni věnovat část svého volného času, ať už pravidelně či nepravidelně. Možná nemáte čas s námi každý týden běhat po lese (pokud ano, ozvěte se, určitě se dohodneme!), možná nemáte se skautingem zkušenosti. Ale třeba by vás těšilo ke skautingu přičichnout při vaření na výpravě, uspořádávání oddílové fotogalerie, sehrání epizodní role na táboře či přípravě zajímavého programu na schůzky a výpravy. Pokud ano, ozvěte se nám, určitě se nějak domluvíme.

Pavel Kučera – Teni


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb