Skautnahodny obrazek
 

 

- - -

Letní tábory 2018

 

Termíny táborů jsou ZDE.

 

 


 

Ska- - -utské bruslení

sobota 23. prosince 2017

Zveme všechny členy i příznivce našeho skautského střediska od 15 hod do PSG Arény (Zimní stadion) od 15 hodin na bruslení na ledě. Vstupné je dobrovolné.

Od 13.15 hodin se bude konat hokejové utkání mezi vlčaty a Albionem. Přijďte povzbuzovat!

Václav Hájek – Kwašák

 


 

Na PRASEt- - -i bylo i prase

sobota 25. listopadu 2017

Jednou ročně se všichni naši vedoucí scházejí při pravidelném PRAcovním SEtkání. Účelem tohoto setkání je seznámení se a probrání důležitých témat spojených s vedením družin i oddílů. Stěžejním tématem je Bezpečnost – bezpečnost práce s dětmi a dětským kolektivem.

- - -Letos bylo sedm desítek našich vedoucích rozděleno do čtyř pracovních skupin podle věku a míry zapojení ve vedení družiny či oddílu. Program probíhal souběžně ve čtyřech prostorách zlínské orlovny. K vedení programu jsme využili naše "bývalé" skautské vedoucí i externisty, kteří přednesli témata, některá i s praktickými ukázkami, jako například: Právní odpovědnost, První pomoc, vedení oddílu, Spolupráce s rodiči, Příprava oddílové akce, Metodika vedení družinov- - -é schůzky, Příprava her, Hledání a naplňování cílů.

Jako drobné poděkování za dobrovolnickou a mnohdy nedoceněnou práci našich vedoucích účastníky čekalo na závěr setkání překvapení. Ve farním klubu Pod kánoí bylo pro ně připraveno po poledni další PRASE, tentokrát skutečné pečené vepřové pochoutky.

Všem zúčastněným děkuji za jejich práci, obětavost i ochotu věnovat čas službě dětem.

Leoš Hrdlička

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

 


 

Vyšel nový - - -Zpravodaj – číslo 40 (říjen 2017)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku a také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Zahajovací výprava Albionu

víkend 13. až 15. října 2017

Ve dnech 13. až 15. října se uskutečnila dlouho očekávaná zahajovací výprava na téma známé televizní show „The Amazing Race“. Zahájili jsme ji srazem u klubovny, odkud jsme se vydali na Mokrou za 45. oddílem lesní moudrosti, se kterým jsme pak strávili společný čas až do sobotního odpoledne.

- - -V pátek večer jsme si zahráli hru na seznámení s druhým oddílem, při které jsme chodili ve skupinkách po Mokré, Pasekách a okolí. Během sobotního dopoledne jsme se účastnili již zmíněného závodu „The Amazing Race“. Naším úkolem bylo plnit různá zadání v okolí Jižních Svahů. Tyto úkoly byly velmi náročné, a to jak po fyzické stránce, tak po stránce psychické.

Odpoledne jsme uklidili klubovnu, rozloučili se se 45. oddílem a vyrazili na autobusové nádraží, odkud jsme se vydali na Rusavu. Z této vesničky jsme pak šli pěšky přes Svatý Hostýn až na místo, kde měla proběhnout dlouholetá tradice oddílu Albion – pasování na titul rytíře Albionu a pasování na čekatele titulu rytíř Albionu.

Na místo jsme dorazili přesně o půlnoci, takže jsme byli všichni velmi unavení. Ale bylo to super, ve vzduchu byla cítit taková zvláštní, ale skvělá atmosféra. Člověku najednou došlo, že je zase o něco víš a že má zas o něco větší zodpovědnost. Po skončení pasování jsme přespali na Timově chatě, kde jsme si užili zaslouženého odpočinku.

V neděli ráno jsme se vydali podívat na nedaleký starý, opuštěný lom, okolo kterého jsme v sobotu večer procházeli. No a pak už jen zbývalo sejít dolů do Bystřice pod Hostýnem, odkud jsme se vlakem vrátili zpět do Zlína. Tam jsme celou výpravu zakončili na mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba. Ze „zahajovačky“ jsme si odnesli mnoho nových zážitků a přátelství, na které určitě jen tak nezapomeneme!

Patrik Hlaváč – Patričan

 


 

Pod- - -zimní Džejms na téma Big Brother

prodloužený víkend 28. září až 1. října 2017

Ve dnech 28. září až 1. října se konal tradiční Džejms, kterého se účastnili rádcové, vedoucí a roveři napříč celým střediskem. Začínalo se v krásném svátečním odpoledni, sraz v Brně byl v 18 hodin. Na výběr jsme měli tři možnosti odjezdu: První možnost byla pro ty, co chtěli jet už ráno na slavnost salesiánů. Druhá možnost byla s předprogramem pro zájemce o návštěvu Technického muzea v Brně. A poslední možnost byla pro ty, co chtěli jet rovnou za začátek.

Ze začátku celá akce probíhala v jedné malé útulné klubovně na kraji Brna. Byla to moc hezká klubovna, ale měla jeden problém – nesměli jsme dělat hluk, protože pod námi a nad námi přebývali sousedé. Nakonec jsme to ale nějak zvládli.

- - -Hned první program jsme si mohli zvolit: buď si jít popovídat a blížící se akci pro rovery z okresu Zlín (Permoník) nebo se zúčastnit Foxovy přednášky o internetovém nebezpečí. Já jsem si zvolil tu přednášku. Moc mě zaujala a docela dost změnila můj pohled na internet. Fox vykládal třeba o tom, že si máme dávat pozor, jaké informace dáváme na internet, protože se tyto informace dají snadno dohledat a za pár let klidně mohou být použity proti nám.

Potom následovala hra, které simulovala totalitní režim. Na záda nám přilepili číslo a řekli nám, ať chodíme po klubovně. Absolutně jsme nevěděli, co máme dělat. Byli jsme rozděleni do různých společenských vrstev: A, B a C. Nejnižší vrstva byla C, tito lidé mohli vykonávat jenom práci rukama, bez přemýšlení. To bylo přenášení cihel. Lidé z vrstvy B mohli dělat práci hlavou. A lidé ze skupiny A, ti nejbohatší, mohli s nějakým vysokým úředníkem hrát šachy, což symbolizovalo jejich chytrost. Za - - -tyhle práce se dostával hrách, který jsme museli směnit za papírky. Za tyto papírky jsme si kupovali příslušnost k vyšší vrstvě. Kromě toho však byla možnost udávat své spoluhráče, kteří pak putovali do „vězení“. Tam museli sedět a sledovat válečné záběry např. sestřelení letadla a jinou propagandu. To mělo být „vymývání mozků“.
Ráno nás vzbudil rozhlas, který říkal, že se nesmíme zapojit do odboje. Nikdo nevěděl, co to má znamenat. Po snídani jsme se přesunuli do Žabovřesk k brněnským salesiánům, kteří pro nás měli nachystaný program s názvem „Vykroč k sociálním sítím a mediím“. Točili jsme tam třeba reklamu nebo jsme si dělali pyramidu, do níž jsme dávali značky aut, které máme nejradši.

Po skončení tohoto programu jsme se vrátili zpět do klubovny na oběd. Odpoledne jsme opět dostali na výběr z několika programů. Mohli jsme si vybrat třeba deskové hry, běhání, foto příběh, návštěva science centra Vida! apod. Já jsem se účastnil té návštěvy Vida!, rozhodně můžu doporučit. Po skončení volitelných programů měl Broskev připravenou vtipnou prezentaci na téma: „Co všechno jsme schopni na sebe prásknout na internetu“.  Pustil nám video s našimi komentáři a fotkami na sociálních sítích. Dále nám také pustil video na motivy TV pořadu Černé ovce, v němž reportér rozebíral, jak jsme přijeli do Brna dělat jen ne- - -pořádek a hluk. Skvěle jsme se u toho pobavili. Cílem bylo na praktickém příkladu ukázat, jak snadno se lze dostat k informacím na internetu, vytrhnout je z kontextu, překroutit a použít proti autorovi.

Večer pak následovaly debatní kroužky na různá témata. Mohli jsme se navzájem popovídat třeba o sociálních sítích, bohémském životě apod. Po skončení této aktivity se pustil film o totalitě s názvem Equilibrium. Tento film byl velmi silný, rozhodně jej doporučuji zhlédnout.

Ráno nás opět vzbudil rozhlas s podobným sdělením jako o den dříve. Po snídani následovala další Broskvova přednáška, která nás měla seznámit se základním mediálních systémem v Česku a způsobem, jakým u nás média fungují.

Ke konci přednášky jsme zjistili, že v klubovně jsou umístěné kamery a že náš celou dobu sleduje režim Velkého Bratra. Rychle jsme se proto sbalili a zamířili na centrum odboje proti totalitnímu režimu. Jakmile jsme tam došli, dostali jsme za úkol plnit různé mise po celém Brně, ze kterých jsme nakonec zjistili, kde - - -onen tajemný Big Brother sídlí. Během těchto misí některé z nás napadli stoupenci Velkého Bratra, kteří nás pak vozili do nějakého domu a tam nás vyslýchali. Celá hra pak končila tím, že jsme došli do toho domu, dostali se přes všechny obránce na půdu a pomocí pálky na baseball jsme rozmlátili hlavní počítač.

Na závěr celého dne jsme se přesunuli k jezuitům do centra Brna, kde jsme měli menší zpívandu s jídlem a pitím a kde jsme pak také přespali. Ráno jsme se už jen sbalili, nasnídali, skočili dolů do kostela na mši a po jejím skončení celého Džejmse zhodnotili. Pak už jen zbývalo vrátit se spokojeně a s hromadou zážitku domů.

Za sebe bych chtěl poděkovat všem organizátorům, že si s Džejmsem dali tu práci a že si našli čas. Bylo to úplně skvělé. Věřím, že už se všichni těšíme na dalšího Džejmse!

Lukáš Mihal – Ted 

Registrace 2018- - -

Pro registraci členů 2018 budeme vybírat následující částky: každé první dítě v rodině – 450 Kč, každé další dítě v rodině 400 Kč.

Vedoucí oddílů po vás budou v souvislosti s registrací chtít následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací.

Peníze, prosím, předejte rádcům v družinách, ke kterým Vaše děti patří. Pokud budete registrační poplatek hradit prostřednictvím bankovního převodu, pak jej zasílejte na náš účet 1400201359/0800. Jako variabilní symbol použijte číslo, které vám předá příslušný vedoucí oddílu. Při srdužené platbě za více dětí, použijte jeden z jejich variabilních symbolů.

Administraci registrace budeme uzavírat 15. listopadu 2017.

Leoš Hrdlička

 - - -V našem středisku vznikl nový oddíl skautů

U chlapeckého kmene v našem středisku v tomto skautském roce nastaly velké změny. Jde zejména o to, že od stávajícího oddílu Antares se oddělilo část členů i vedoucích a vytvořili nový oddíl, který nese jméno Ontario. V obecnou známost vešla tato změna během závěrečného táborového ohně, nicméně v oddíle i ve středisku jsme tuto změnu připravovali mnoho měsíců dopředu.

Hlavním důvodem pro rozdělení byl především počet členů oddílu Antares, který se několik po sobě jdoucích let stále zvětšoval a v posledním skautském roce měl zaregistrovaných přes 40 členů a 15 vedoucích. Naším cílem je vychovávat naše členy individuálně, s důrazem na každého jednotlivce, efektivně předávat skautské hodnoty a dát každému dostatečný prostor k seberozvoji, což skrze dva menší oddíly půjde realizovat lépe. Nemluvě o tom, že pro takto početnou skupinu se těžce shání ubytovací i přepravní kapacity a přestává nám stačit kapacita tábořiště. Oba oddíly budou nadále fungovat na stejných principech, budou se setkávat při různých mezioddílových soutěžích, společných oddílovkách a dalších příležitostech. V obou oddílech bude dostatečně široká oddílová rada, tvořená zkušenými vedoucími, která zajistí perfektní chod obou oddílů.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a za podporu v našem prvním roce, protože pevně věříme, že všechny změny povedou k lepší péči o vaše děti.

Viktor Šimeček – Fox


 

- - -Společně jsme plánovali nový skautský rok

víkend 22. až 24. září 2017

Počátkem každého nového skautského roku tradičně pořádáme víkendové setkání střediskové rady. Dvě desítky vedoucích střediskové rady (středisko a oddíly) se sešly ve faře ve Znojmě-Louce, kterou má ve správě P. Jiří Husek, OPraem.

Páteční večer byl věnovaný hodnocení uplynulého skautského roku a letních táborů. Během sobotního dopoledne jsme plánovali jak společné akce, tak také přípravu našich vedoucích a další záležitosti kolem naší klubovny a táborové základny. Po odpoledním výletu na nedaleký Nový hrad u tamního Lukova jsme pokračovali ve stanovení plánů a vizí střediska i jednotlivých oddílů.

Jsem ráda, že se můžeme alespoň jednou do roka takhle sejít a máme dostatečný prostor na řešení problémů.

Marie Pašková – Ušta

 


 

Zahájili jsme nový skautský rok 2017/2018

neděle 17. září 2017

Sedmnáctého záříjového dne jsme se ve velkém počtu sešli k zahájení nového skautského roku. Začalo to na dětské mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba. Po ní jsme chvíli zůstali před kostelem, kde jsme se rozdělili do skupinek. Ty se pak odebraly do parku Komenského. Tam na nás čekalo sedm stanovišť s drobnou sportovní aktivitou. Stanovišť bylo, stejně jako máme v našem středisku oddílů, takže si mohl každý oddíl připravit stanoviště, které by je nějak reprezentovalo. Po absolvování stanovišť jsme se přesunuli na náměstí T. G. Masaryka, kde nám začalo mírně pršet. Na tomto prostranství jsme měli zorganizovaný samotný přestup, při kterém naši členi a členky přestoupili do oddílů starších. Na celý překrásný půlden máme spoustu skvělých vzpomínek.

Lukáš Michalík

-
Mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
- - - - - - - - -
-
Přestup mladších členů do starších oddílů v parku Komenského
- - - - - - - - -


Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Za- - -hájení nového skautského roku

neděle 17. září 2017

Zahájení nového skautského roku 2017/2018 se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba v neděli 17. září 2017 při „dětské“ mši svaté v 8.30 hod.
Přestup mladších členů proběhne po mši svaté. Zakončení je v 12.30 hod.
S sebou: skautský kroj nebo oddílové tričko a šátek
Nácvik scholy začíná v 7.30 hod. v sále fary.

Leoš Hrdlička

Plakátek PDF.

Přihláška je ke stažení ZDE. 

- - -Umbabá…

Rodinný tábor – 13. až 19. srpna 2017

Rok se s rokem sešel a my jsme opět zamířili na rodinný tábor do oblíbeného Lidečka. Zde jsme strávili šest dní nejen s našimi dětmi, ale také pro letošní rok s hlavní postavou opicí Žofkou, která se nám hned na úvod představila.

- - -Celý týden jsme s ní a jejími kamarády prožívali veselé chvíle, tvořili jsme si masky, ručníková zvířátka, navštívili jsme divadlo, zúčastnili se mnoha her, noční stezky odvahy i hledání pokladu.

V úterý na svátek Nanebevzetí Panny Marie nás přijel povzbudit mší svatou otec Ivan, jemuž patří velký dík.
Celý pobyt v Lidečku nás provázelo krásné počasí, které přispělo k tomu, že se děti ani chvilk- - -u nenudily a večer, jen co se zachumlaly do spacáku, hned usnuly.

Děkuji hlavním organizátorům Yedlickovi a Syslíkovi, kteří i přes pracovní a studijní vytížení pro nás vytvořili krásný týden na táboře. Dík patří i všem ostatním, kteří přidali ruku k dílu, ať už nákupem potravin, vařením či celkovou organizací. Pán Bůh zaplať skautskému středisku, které nám umožnilo být s našimi rodinami na tomto krásném místě!

Veronika Kováčová

 


 

- - -Jsem nadšen z vlčáckého tábora

Tábor vlčat – 29. července až 12. srpna 2017

Před 26 lety jsem jezdíval na vlčácké tábory. Dnes, jako 36letý otec tří dětí, jsem mohl prožít a vidět vlčácký tábor jiným pohledem. Jako vedoucí jsem byl celé dva týdny na táboře s chlapci ve věku od 7 do 10 let. O 30 dětí se zde staralo 10 vedoucích. Děti prožily dva nádherné týdny v přírodě, bez televize, bez mobilu, bez počítače, bez rodičů, jen s kamarády. Vnímám, že za tyto dva týdny se chlapci velmi posunou – „dospějí“.

Hlavním tématem tábora – etapovou hrou – byli rytíři. Kluci si vyrobili brnění a helmy z kartonu, meče z pěnového tubexu a společně bojovali proti černým rytířům, kteří pustošili celou zemi.

Tábor, to je úplně jiný svět. Svět plný zážitků, překvapení a nejrůznějších situací, kterým musí členové čelit. Některé děti držely v ruce pilku a sekeru poprvé v životě, jiné poprvé od loňského tábora. Chlapci se učili dovednostem táborníka, zahradníka, kronikáře, hvězdáře a dalším „odborkám“. I když kluci hráli plno her - - -a měli celý den nabitý, plnili si také své povinnosti: úklid ve stanu, hygiena, služba v kuchyni, nástupy v kroji, dodržování harmonogramu, poslouchání vedoucích, noční hlídky. Někteří to zvládají bez problémů, jiní se to teprve učí. Je velkým zážitkem prožít dva týdny v kolektivu a s jedním spolubydlícím ve stanu. Vytvářejí se zde kamarádské vztahy, což ale není vždy jednoduché – kluci zažijí přátelství, hádky, usmíření.
Když jeden chlapec večer plakal steskem po mamince, ptal jsem se na to zkušenějších vedoucích. Řekli mi, že to také k našim táborům patří, některé děti ze začátku pláčou často. Tábor je však cesta k samostatnosti a děti si rychle zvyknou. Je to pro ně dobrá zkušenost.

- - -Nejvíce mne dojímaly večerní sněmy. Přibližně každý druhý večer byl táborový sněm. Když se zešeřilo, všichni jsme si oblékli hábity z prostěradla a sešli jsme se na připraveném místě v lese u ohně. Rytíř Roland zhodnotil den a řekl, co nás čeká den příští. Zvolil nejlepšího chlapce uplynulého dne a předal mu zlatý meč, který mohl následující den hrdě nosit a bojovat s ním.

Hlavní částí sněmu bylo rozdávání korálků. Každý, kdo se účastnil sněmu, tedy všichni kluci i rádci, mohl dát jeden korálek komukoliv za něco, co daný den udělal dobrého nebo co se mu na něm líbilo. Toto byla pro mě, a myslím, že i pro chlapce, srdeční záležitost. Děti si mohly více uvědomit své dobré činy, které pro ostatní něco znamenají.

Protože jsme křesťanským oddílem, celý tábor se samozřejmě nesl v křesťanském duchu – modlitby před každým jídlem, večerní modlitby s děkováním a prosbami a čtyři mše svaté v průběhu tábora.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem vedoucím za jejich práci s dětmi v průběhu celého roku a za to, že udělali pro kluky bezvadný tábor. Pochvalu si určitě zaslouží, protože opravdu není jednoduché starat se o tolik malých dětí. Děkuji kuchařkám, že si udělaly čas a zpříjemnily nám tábor dobrým jídlem. Také musím poděkovat kněžím nejen z naší farnosti, kteří za námi přijeli.

Když jsem se vracel domů, byl jsem nadšen a plný zážitků. Žít dva týdny mimo civilizaci je úžasné. Kluci si to dnes možná neuvědomují, ale určitě na to budou vzpomínat. Prosím, podporujte náš skaut, pomáhejte ho zlepšovat a modlete se za něj. Jsem přesvědčen, že neexistuje pro děti nic lepšího.

Pavel Dudr

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Tábor skautek- - -

Tábor skautek – Medvědic – 22. července až 10. srpna 2017

Ani tento rok nebyl výjimkou a společně jsme se jako oddíl Medvědic sešly na táboře v Lidečku­‑Račném. Tentokrát jsme sem zavítaly na necelé tři týdny, které proběhly ještě lépe než v našich představách a všechny jsme si to moc užily.

Celotáborová hra byla letos velmi rozmanitá. Nejprve jsme se ocitly na „zápisu“ do řemesel, ale žádné pro nás bohužel nezbylo. Naštěstí si nás vyhmátl tamní hraničář. Díky němu jsme se připravovaly na službu pro říši. Naučil nás, jak se máme skrývat v lese, jak můžeme někoho vystopovat nebo jak se máme chovat ve vybrané společnosti. Na konci výcviku nás poslal na 25 kilometrů dlouhou túru do - - -hlavního města království, kde měl sám zakázaný vstup a kde na nás čekala nemilá zpráva. Všemi vážený král zemřel. Dostaly jsme za úkol zjistil, zda byl zavražděn a případně usvědčit vraha. Abychom nepadly na hradě do podezření, musely jsme se chovat přesně podle toho, co nás hraničář naučil. Poddaní nám prozradili, že královna byla kdysi zamilována do jistého rytíře, ale na nátlak rodičů se musela vdát za krále. Také se nám podařilo najít vraha a dozvěděly jsme se od něj, že se na nás chystá zaútočit sousední království. Protože jsme nutně potřebovaly pomoc od hraničáře, uskutečnil se soud, kde byl zbaven všech obvinění. Všimly jsme si při něm jeho náklonnosti ke královně, čímž jsme se dozvěděly, že to právě on je onen rytíř, ke kterému královna něco cítila. Po vyhrané bitvě nám královna s hraničářem oznámili své zasnoubení. Svatba se konala dalšího dne, hraničář byl korunován na krále a my jsme byly pasovány na hraničářky.

Přes dobu tábora jsme hrály různé hry, šly jsme do aquaparku, byly slaňovat a plnily spoustu dalších aktivit. Na táboře sedm skautek složilo skautský slib.

Zuzana Riedlová – Eec

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Tábor Albionu Kazanlak – Lidečko

Tábor roverů & rangers – Albion – 10 až 29. července 2017

Tentokrát nás začátkem prázdnin čekal asi nejdelší tábor v historii našeho oddílu. Sraz jsme měli 10. července v Otrokovicích u železniční stanice, odkud jsme pokračovali do Brna, dále pak autobusem až do Bulharska, konkrétně do Kazanlaku.

Byli jsme ubytováni u Salesiánů, kde nyní působí bývalý zlínský kněz Petr Cvrkal (Cvrček). V průběhu pobytu jsme poznali samotné město i krásy jeho okolí. Po několika dnech následoval - - -puťák do zdejších hor, kde jsme navštívili památník boje s Turky a pýchu totalitního režimu Buzludža, kde se konala zasedání komunistické strany. Poslední tři dny pobytu v Bulharsku jsme strávili v přímořském městě Burgasu. Počasí nám zde sice moc nepřálo, ale výlet do Nessebaru, který je památkou UNESCO, byl opravdu nádherný.

Z Bulharska jsme se následně přesunuli přímo na skautské tábořiště do Lidečka, kde nás v podvečer prvního dne rozřadil Moudrý klobouk do čtyř kolejí (skupin), a byla tak uvedena naše etapa Neštovice – Škola čar a kouzel. Postupem času jsme bojovali se zlými smrtijedy, které se nám nakonec podařilo úspěšně porazit, a také se nám povedlo zničit sedm viteálů, ve kterých měl ukrytou svou duši zlý Emperor Ignis. Dobro zvítězilo nad zlem, a tak jsme se mohli po ukončení tábora pokojně odebrat do svých domovů plni emocí, zážitků i nových přátelství.

Filip Ondráček

 


 

- - -Tábor našich skautů

Tábor skautů – Antares – 1. až 22. července 2017

Náš tábor začal  s počátkem letních prázdnin. V sobotu ráno 1. července nás odvezl autobus od Městského divadla na naše oblíbené tábořiště v Lidečku-Račném. Nejdříve jsme museli postavit všechny stany, vykopat latrínu, sestavit umývárnu se sprchou, vztyčit hangár a zhotovit táborovou stavbu. Táborový život jsme odstartovali zahajovacím ohněm až druhý den večer. U něj jsme zahájili i celotáborovou hru – letos na téma Toelkienovy Středozemě Silmarillion. V příběhové části hry se - - -účastníci našeho tábora mohli utkat v boji se skřety a nakonec porazit zlo a hlavního nepřítele se jménem Morgoth.

V průběhu tábora jsme také měli slibový oheň, u kterého letos složilo svůj skautský slib rekordní množství našich bratrů, a to dvanáct. Slibový den také patřil našim rodičům a známým, kteří mohli přijet a prohlédnout si naši táborovou louku, samotný tábor i přilehlé okolí místa, kde naši skauti strávili už nějaký čas. Den před slibovým ohněm zase patřil našim bývalým vedoucím, kteří tu měli nultý ročník setkání vedoucích, jež v našem oddílu Antares vedli od jeho založení v roce 1992. Letos se sice sešli jen tři, ale věříme, že si tento den získá svou prestiž. V průběhu tábora jsme se jeli také osvěžit na koupaliště do Valašské Senice, uspořádali několik soutěží a závodů, mezi které patří strnule nebo třeba - - -standardní závod o putovní sekeru. Na táboře jsme skauty učili uvařit si v přírodě jídlo, základy o bylinkách, šifrách, uzlech a orientaci s mapou. V průběhu tábora mohli členi také plnit výzvy, mezi které patří tradiční Tři orlí pera i méně známe zkoušky jako například 24 hodin na stromě, noční bdění nebo pozorování ranního svítání.
Táborový pobyt jsme zakončili závěrečným ohněm, kde jsme rozdali ceny, uznání a vzájemně si poděkovali za skvělé zážitky z našeho táboření.

Lukáš Michalík

Více fotografií můžete zhlédnou ZDE, ZDE a ZDE.

 


 

- - -Se světluškami jsme postavily tábor

Tábor světlušek – Lochnesky – 1. až 15. července 2017

Budíček, rozcvička, slůvko na den, snídaně, příprava na nástup, nástup… Konečně jsme se dočkaly našeho očekávaného světluškovského tábora. Letos jsme si ale zabalily kufry hned první den prázdnin a spolu se skauty vyrazili do Lidečka. Byl to pro nás všechny nový zážitek, protože tábor jsme stavěly vůbec poprvé. Tábořiště jsme měly sice již předchystané, ale každá světluška přiložila ruku k dílu a tábor jsme společnými silami dostavěly.

Od prvního dne na táboře na nudu nebylo ani pomyšlení. Hned úvodní večer jsme se seznámily s dívkou Meridou, dcerou krále a královny z daleké skotské krajiny, která měla spoustu kuráže vzepřít se starým skotským zvykům. Její činy však v království rozpoutaly velký chaos a řadu nepokojů, se kterými se musely světlušky vypořádat.

Holky čelily nástrahám zlé čarodějnice, Meridina rozzlobeného otce a mnohému dalšímu. Společně jsme dokázaly království usmířit a dotáhnout příběh ke zdárnému konci.

- - -Kromě každodenního dobrodružství v království jsme na táboře prožily spoustu jiné zábavy. Vyrazily jsme na výlet na Pulčínské skály, užily si půlden v bazénech a na tobogánu ve Vsetíně nebo s kluky ze spodního tábora soupeřili o nejlepší olympijský pár. Přibližně v půli tábora složily čtyři členky světluškovský slib u slavnostního ohně. Před slibem nás poctil svou návštěvou P. Marek Orko Vácha, se kterým jsme strávili krásnou mši svatou v přírodě.

Po krásných čtrnácti dnech jsme se ale musely se skvělou partou holek a s táborovým prostředím rozloučit. Tábor jsme si všechny moc užily a ještě dlouho budeme vzpomínat na skvělé zážitky, nová kamarádství nebo nejlepší lidečkovskou zmrzlinu.

Klára Doležalová- - -Loupežnický minitábor se Slůňatům vydařil

Minitábor benjamínků – Slůňata – 16. až 18. června 2017

Holky a kluci z našeho nejmladšího skautského oddílu – Slůňata – se o víkendu od 16. do 18. června vypravili na minitábor do Bratřejova. V pátek jsme se seznámili s okolím zdejší fary, kde jsme byli ubytovaní. V sobotu dopoledne jsme Borkovi a Mattisovi, dvěma znepřáteleným loupežníkům, pomáhali rozhodnout, kdo z nich se stane vedoucím celé loupežnické bandy. Vleklý spor skončil smírem, který jsme oslavili na velkolepé hostině. Odpoledne si každý vyrobil papírového slona a kreativně jsme se vyřádili i při svačince, kdy jsme zdobili misky s jogurtem ovocem, piškoty a dalšími dobrotami. Potom jsme se cvičili v loupežnických dovednostech. Naši velkou loupež však přerušili skřítci, kteří dětem vysvětlili, že správní skauti jsou hodní, nekradou a neperou se, a že poklad je možné získat i poctivou cestou. Všechna Slůňata slíbila, že budou - - -raději skauty, než loupežníky, a jako potvrzení svého slibu pak u slavnostního ohně dostala bílé slůněcí šátky. Ronja a Birk, loupežnické děti, které byly našimi průvodci po celý rok, se s námi na minitáboře rozloučily a odešly se skřítky do zlatých dolů.

V neděli nám skřítek donesl poklad. Přímo v Bratřejově jsme navštívili mši svatou a po rychlém obědě jsme vyrazili zpátky do Zlína. Celý víkend jsme si všichni moc užili i přes to, že jsme ho z velké části trávili v pláštěnkách a gumácích. Děkujeme všem dospělým vedoucím i pomocníkům z oddílů Antares, Medvědice a Albion, kteří se po celý rok o Slůňata starají. Našim členům, jejich rodičům, vedoucím i všem pomocníkům přejeme krásné léto a těšíme se na další dobrodružství, která spolu budeme prožívat zase od září.

Klára Vlášková 

Dostav- - -ba přístřešku

sobota 27. května 2017

I když soborní ráno nás při odjezdu z Divadelní ulice uvítalo mrholením, přesto jsem se vydali na plánovanou brigádu do Lidečka. Na naši louku jsme dorazili ještě za sucha a zhruba po půlhodině za námi dorazil déšť, tedy spíše mrholení.

- - -Stavba přístřešku

Tento den nás čekalo pobití asi poloviny střechy deskami a následné položení a pžipevnění střešní krytiny. Během těchto prací probíhal nátěr spodní části konstrukce, dorovnání terénu, zhotovení odvodnění a výroba schodiště.

- - -kteří z nás dokončili úpravy terénu po výkopu a položení odvodňovací drenáže, zejména pak položení zatravňovacích dlaždic.

Brigády se zúčastnilo patnáct našich skautů a skautek a také někteří z "našich" rodičů. DÍKY VŠEM za jejich přiložené ruce k díku!

Leoš Hrdlička

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Stavba přístřešk- - -u a oprava táborového vybavení

sobota 27. května 2017

Oprava táborového vybavení

Před prázdninami plánujeme opravu podlahy suterénu srubu, kde máme uskladněno veškeré táborové vybavení. Podlaha nám zavlhává a je třeba provést opravu izolací a zhotovení nového povrchu podlahy. Z tohoto důvodu je potřeba veškeré vybavení ze suterénu odstranit. V rámci přestěhování vybavení jsme provedli také jeho údržb- - -u – opravu poškozených částí.

Odvodňovací drenáž

V prostoru mezi srubem a studničním vrtem vzniká za dlouhotrvajících dešťů rozbahněná plocha. Na vině je zvýšená hladina spodních vod, která v těchto místech vyvěrá. Provedli jsme zde výkopy se založením drenážních trubek se štěrkovým zásypem. Drenáž odvání vodu do prostoru pod srubem.

Stavba přístřešku

Ke stavbě nového přístřešku jsme přistoupili, abychom nahradili původní již chátrající přístřešek, který - - -před postavením srubu sloužil jako polní kuchyně. Stavba vzniká na našem pozemku. Přístřešek je koncipován jako multifunkční prostor. V podstatě nám nahradí velký stan. Přístřešek poskytne zázemí pro naše velké oddíly jak ve slunném, tak v nepříznivém počasí. Vznikl v něm i menší půdní prostor s pochůznou podlahou.

Brigády se zúčastnilo asi čtyřicet našich skautů a skautek a také někteří z "našich" rodičů. DÍKY VŠEM za jejich přiložené ruce k díku!

Další brigáda proběhne v sobotu 10. června. Opět prosíme o výpomoc.

Leoš Hrdlička

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Stavba přístřešku a oprava táborového vybavení

sobota 27. května 2017

Na naší (horní) louce v Lidečku-Račném budeme stavět nový přístřešek v místě stávajícího přístřešku, který v minulosti sloužil jako kuchyně.
Terén pro přístřešek je již připraven, rovněž i základní práce.

Prosíme o brigádnickou výpomoc.

Odjezd je z Divadelní ulice v 7 hod. Návrat dle potřeby, nejpozději večer.
S sebou stačí vzít pouze pracovní oblečení a nějakou svačinu.
Nápoje a oběd (špekáčky) budou zajištěny.
- - -Můžeš-li se zúčastnit, zapiš své jméno do tabulky ZDE.

Současně se stavbou přístřešku bude probíhat také oprava táborového vybavení a drobné úpravy terénu kolem srubu. Pokud můžeš vzít akuvrtačku, bude se jistě hodit.

Případné dotazy rád zodpovím (tel.: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz).

Leoš Hrdlička 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 39 (květen 2017)

V polovině května jsme vydali devětatřicáté číslo našeho Zpravodaje.
Nedílnou součástí tohoto předtáborového výtisku jsou také přihlášky na tábory a informace k nadcházejícím letním táborům v Lidečku-Račném.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Oslavili js- - -me svátek sv. Jiří

neděle 23. dubna 2017

Již tradičně slavíme svátek sv. Jiří, patrona skautů, mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba. Ten letošní připadl sice na pondělí, ale my jsme si připomněli své skautství tradičně o nebližší neděli při "dětské" mši svaté.

Leoš Hrdlička

- - - - - - - - -

 


 

Sešli jsme se p- - -o devětačtyřiceti letech

Sobota 22. dubna 2017

Už dvakrát se na stránkách Života farností objevila pozvánka na setkání skautů a skautek 6. skautského střediska po téměř padesáti letech.

Sešli jsme se v hojném počtu. Po děkovné mši svaté, kterou sloužili bratr Jožka Čunek a bratr Emil Matúšů, jsme se přesunuli do sálu Reginy. Nejdříve jsme se navzájem poznávali (po tolika letech jsme se všichni přece jen trošku změnili).

- - -Bez problémů jsme všichni poznali asi jen bratra hejtmana. Všechny nás zaujala výstavka starých skautských diplomů, krasopisně psaných oddílových i táborových kronik zdobených kreslenými malůvkami. Po prohlídce jsme zazpívali junáckou hymnu, kterou pořadatelé prozíravě připravili na papírku.

Vzpomínali jsme, jak to všechno v „roce nadějí“ 1968 začalo. Pár rodin, co jsme se znali z kostela, usoudilo, že pro naše děti bude dobré se scházet jinak než v Pionýru.  Začátky byly skromné – několik skupinek děvčat a chlapců tvořilo první družiny. Dokonce si i teď po tolika letech vzpomněli a předvedli své družinové pokřiky! Neměli jsme žádné klubovny, ale nějaký čas jsme mohli jako klubovnu dokonce využívat i protiatomový kryt! První tábory byly velice jednoduché a bez moderních vymožeností. Mnozí poprvé prožili mši svatou v přírodě. Zážitkem byly nováčkovské zkoušky i slavnostní - - -sliby u táborového ohně. Vzpomínky pokračovaly – skoro každý se chtěl podělit o osobní příběhy z té doby. Při promítání starých fotek jsme si připomněli i ty, kteří se nemohli zúčastnit – zejména bratra Tomáše Holčíka, který byl tehdy vůdcem našeho skautského střediska.

Je neuvěřitelné, že kamarádství a vzájemná blízkost, kterou jsme zažili během krátké doby tří let, v nás zůstaly i nyní po tolika letech. Mnozí z nás mají děti a vnuky, kteří pokračují v našich stopách, a to je úžasné!

Setkání se zúčastnila i naše nejstarší sestra – emeritní vůdkyně světlušek – Helenka Vaňková (88 let). Nejmladší účastnicí byla současná světluška (8 let), která pomáhala své mamince – skautce – při obsluze nás – oldskautů.

Velmi děkuji sestře Aničce Švehlákové, bratru Leoši Hrdličkovi a vůbec všem, kteří se zasloužili o toto pozoruhodné setkání.

Ludmila Němečková, st.

Snímky ze setkání jsou ke stažení ZDE (96 MB).
Snímky z let 1968 až 1970 jsou ke stažení ZDE (90 MB).

 


 

Sl- - -avíme svátek sv. Jiří

neděle 23. dubna 2017

V neděli 23. dubna při „dětské“ mši svaté v 8.30 hod. oslavíme svátek sv. Jiří, patrona skautů. Přijďte s námi děkovat za vše, čím nás Bůh obdařil, a také si vyprosit potřebné milosti k naší skautské činnosti.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Setkání po 49 letech

sobota 22. dubna 2017

Světlušky a vlčata, skautky a skauti,

kteří jste byli členy našeho skautského střediska v letech 1968 až 1970, zveme vás na setkání po 49 letech, které se uskuteční 22. dubna. Zahájíme je v 15 hod. mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Potom se přesuneme do sálu klášterní budovy Regina. Samozřejmě zveme i členy současného střediska.

Skauting mnohé z nás nesmazatelně ovlivnil, především vznikem četných přátelství. Proto si také chceme připomenout tři roky našeho života. Pokud máte fotografie, filmy, kroniky, vlastní deníky, uvítáme jejich zapůjčení. Můžete­‑li je zapůjčit předem, předejte to v prodejně Veni (za kostelem), abychom vše mohli připravit pro program s promítáním.

Přihlaste se, prosím, předem kvůli uspořádání místa: e­‑mail: anna.svehlakova@tiscali.cz, tel.: 723 827 103 (večer), e­‑mail: leos@zlin6.cz, tel.: 736 522 830. Je možné se přihlásit i osobně v prodejně Veni.

Anna Švehláková a Leoš Hrdlička

 


 

Čištění břehů Dřevnice- - -

sobota 8. dubna 2017

- - - - - - - - - - - -

 


 

- - -Dvacáté putování na Svatý Hostýn

pátek 31. března až sobota 1. dubna 2017

Pouť – toto krátké slovo v sobě ukrývá mnohem víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Někdo si představí dalekou cestu a putování k vytouženému cíli, jiný pak třeba překonávání útrap nejrůznějšího druhu. Pro dalšího zase může znamenat setkávání se s novými lidmi, jiný ji pak vnímá jako možnost přiblížit se k Bohu.

- - -Velmi zajímavým způsobem, jak všechny tyto způsoby převést do praxe, je Železný poutník – tradiční postní akce, jež se letos konala už podvacáté. Všichni účastníci (odhadem jich mohlo být snad až pět set a sjeli se z Česka i z ciziny) se sešli v pátek 31. března v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Na tomto místě zahájili pouť společnou mší svatou. Po ní, zhruba o půl osmé večer, se pak početný zástup lidí vydal vstříc k bazilice na Svatém Hostýně.

Téměř padesát kilometrů dlouhá cesta trvala poutníkům takřka celou noc. Lidé si během svého putování různě povídali, modlili se, zpívali a rozjímali. Zástup se brzy roztáhl a rozkouskoval, díky čemuž se začal noční krajinou vinout dlouhý had blikajících baterek, odrazek a jiných světel. Každý si - - -kráčel tempem, které mu vyhovovalo. Mnozí poutníci využili po cestě možnosti navštívit několik kostelů nebo se nechali pohostit od ochotných obyvatel obce Prosenice, kteří nám přichystali drobné občerstvení a dokonce zpřístupnili i místní muzeum.

Po dlouhé a náročné noci se zúčastnění potkali na Svatém Hostýně, kde ve čtvrt na osm ráno společně letošního Železného poutníka zakončili mší svatou. Každý si z této akce odnesl něco jiného – zatímco někdo si třeba sáhl na fyzické dno svých sil, pro jiného to mohla být určitá forma duchovní obnovy. Jsem však přesvědčen, že pro většinu lidí byl Železný poutník intenzivním zážitkem, na který dlouho nezapomenou.

Vojtěch Jurák – Broskev

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE nebo ZDE.

 


 

Slůňata zažila dobrodružství s Ronjou a Birkem

- - -víkend 25. až 26. února 2017

Poslední únorový víkend se ve skautské klubovně děly věci! Za krásného slunného počasí se v sobotní dopoledne začaly scházet nejmladší skauti – Slůňata a krátce na to je přivítaly dvě, Slůňatům již známé, postavy z celoroční etapové hry, Ronja a Birk.

Děti s nimi prožily dobrodružství v lese, trénovaly lov zvěře či sběr lesních plodů a darů. Po obědě si každé z dětí potisklo své vlastní a jedinečné oddílové tričko, ze kterého měly (nejen) děti ohromnou radost. Jelikož je Slůně vždy plné energie, vyrazila početná skupinka dětí s vedoucími na další průzkum okolí. Nabiti úžasnými zážitky si po příchodu do klubovny ještě zvládly připravit samy večeři. Na tak lákavě vypadající chleby, s mnoha druhy pomazánek, se sbíhala chuť už při jejich přípravě! Už nás ale všechny přemáhala únava, proto odvážlivci podnikli kratičkou průzkumnou výpravu s baterkami na půdu a po ní na všechna Slůňata čekaly teplé spacáky. Jako správní skauti jsme zazpívali večerku a víčka dětem zavřela pohádka.

Druhý den jsme si ráno smlsli na buchtách od maminek, uklidili a vydali se společně na mši do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů, kde jsme se i rozloučili. Už teď se ale těšíme na naši další výpravu!

Terezie Řánková – Šídlo

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 38 (únor 2017)

V těchto dnech jsme vydali již osmatřicáté číslo našeho Zpravodaje. Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím svých dětí, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku také termíny letních stanových táborů.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -

Skautský ples

sobota 11. února 2017

Vstupenky si lze rezervovat na tel.: 736 147 968 (Amálka)
nebo 775 217 627 (Šídlo).

 

 


 

- - -


Letní tábory 2017

Termíny táborů jsou ZDE.

 

 

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb