Skautnahodny obrazek
 


Termíny letních táborů 2024- - -


Termíny naleznete ZDE.

 

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 59 (únor 2024)

V těchto dnech jsme vydali již devětapadesáté číslo našeho Zpravodaje. V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku, informace k opravám skautskéklubovna a také výsledky registrace našich členů v letošním roce.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Poděkování za účast na Tříkrálové sbírce 2024

V prvním týdnu tohoto roku pořádala Charita ČR tradiční Tříkrálovou sbírku, které se coby koledníci a vedoucí skupinek zúčastnili i skauti a skautky z našeho střediska. V rámci pátečních schůzek koledovali Slůňata, Medvědice, světlušky a skauti z oddílu Antares ve farnosti sv. Filipa a Jakuba (na koledu se tam vydalo celkem 13 skupinek) a tři skupinky skautek z oddílu Artemis ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů. Hlavní sobotní koledy se pak účastnilo 8 skupinek ve farnosti sv. Filipa a Jakuba (Berušky, Slůňata a vlčata) a 5 skupinek ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů (Ontario, Asterion, Artemis a Albion). V sobotu navíc kromě čistě skautských skupinek koledovali někteří členové a vedoucí i ve skupinkách se svými rodinami nebo známými.

Tedy i skauti a skautky měli svůj podíl na letošním krásném výnosu sbírky, kdy se ve farnosti sv. Filipa a Jakuba vybralo celkem 395 480 Kč a ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů celkem 409 183 Kč. Většina výnosu ze sbírky bude jako každoročně použita na projekty realizované přímo u nás na Zlínsku. Letos budou finance použity především na přímou pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, pro Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice, na letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi a pro Domovinku – služby seniorům.
Všem koledníkům i králům patří upřímné poděkování za jejich pomoc při Tříkrálové sbírce!

Ivana Klobušická

 


 

- - -Tříkrálové koledování Slůňat

Sobota 6. ledna 2024

Druhým rokem jsme se vydali v rámci schůzky do ulic Podvesné jako koledníci pro Tříkrálovou sbírku. V počtu šesti skupinek jsme lidem zpívali, obnovovali požehnání nade dveřmi a přáli vše dobré do nového roku. Slůňata těšilo nosit hezké barevné pláště a koruny, zvonit na tolikery zvonky a přidávat do svých kapes drobné  dobroty. Vedle samotné finanční podpory charity pro nás má toto koledování velký výchovný význam, protože děti opakovaně zažívají, jak lidé nezištně dávají prostředky na pomoc druhým a mají z toho radost. O dobrém přijetí na Podvesné svědčí i slova: „Přijďte k nám za rok zase.“

Jan Malý – Dasty

  

- - - 

- - -

Členské příspěvky – Registrace 2024

Členství ve spolku Junák – český skaut se každoročně stvrzuje  zaplacením členského příspěvku. Ten přispívá k zajištění chodu domovského střediska i celé organizace. Platba členského příspěvku je jednou z povinností každého člena vyplývající přímo ze stanov organizace. Členské příspěvky vybírají od svých členů všechny organizační jednotky a také Junák – český skaut jako celek. Vyšší organizační jednotky je dostávají od středisek či jiných podřízených jednotek v rámci registrace během února a března.

Výše členského příspěvku v našem středisku pro rok 2024 je stanovena střediskovou radou na 1000 Kč za člena.

K úhradě příspěvku jste byli vyzváni e-mailem (29. a 30. 11. 2023) prostřednictvím QR kódu z naší aplikace s originálním variabilním symbolem pro každého člena.

Novinka „Sponzorská registrace“
(s ponecháním přiděleného VS)
Vycházíme z myšlenky, že platím tolik, na kolik se cítím. Je pouze na vás, vašich finančních možnostech a ochotě, jakou výši registrace resp. částku – vyšší než 1000 Kč – za sebe nebo své děti uhradíte. Takto získané prostředky použijeme na další rozvoj našeho střediska, vzdělání rádců a vůdců nebo úhradu členského příspěvku za ty, jenž si tuto částku nemohou dovolit.

V souvislosti s registrací prosíme o následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací. Během měsíců prosince 2023 a ledna 2024 budete požádáni e ‑mailem prostřednictvím odkazu o doplnění a kontrolu údajů v našem registru SkautIS.

Rodiče ve finančně náročné situaci prosíme o sdělení této skutečnosti, společně se pokusíme najít jiná řešení.

V případě nejasností či dotazů mne kontaktujte na e‑mail: kyslik@zlin6.cz

Kateřina Straková – Kyslík

 


 

- - -Slůňata přinesla Betlémské světlo do kostela sv. Filipa a Jakuba

Neděle 24. prosince 2023

Letos poprvé byla mezi oficiální tratě rozvozu Betlémského světla (BS) díky aktivitě vedoucích z Asterionu přidána trasa Otrokovice–Vizovice. Se Slůňaty a jejich rodiči jsme se připojili k cestě do naší farnosti. Toto krátké putování začalo na vlakové zastávce Zlín­‑střed. Světýlko jsme převzali do svých lucerniček a vydali se přes město ke kostelu. Cestou jsme navštívili také betlém – ten dřevěný na náměstí Míru. V kostele nás čekal P. Josef Biernát, který nás zavedl do kaple nad sakristií. Tam jsme plamínek předali.

Myslím, že se tento zahajující ročník krátkého putování BS městem podařil a máme motivaci se zapotit i v příštích letech.

Terezie Kučerová – Robka

 


 

- - -Vlčata na Madagaskaru

15.–17. prosince 2023

I letos jsme mohli víkend před Vánoci prožít v okruhu našich přátel na vánoční oddílové výpravě. Letos jsme však zvolili trochu netradiční vánoční prostředí, a to Madagaskar.

Začalo to přistáním na ostrově, kde nás však čekala nemilá zpráva. Naše letadlo se porouchalo a z toho důvodu jsme měli strach, že už se z ostrova nevrátíme. Naštěstí jsme však narazili na čtveřici všem známým zvířat, která se rozhodla, že nám pomohou najít řešení a stroj opravit. Naděje se objevila další den, kdy se objevili také tučňáci, kteří jsou zdatní inženýři a umí stavět a opravovat letadla. Aby nám však náš stroj opravili, museli jsme jim na oplátku také s něčím pomoct. Ztratil se jim vánoční stromeček a potřebovali ho najít. Vydali jsme se tedy do okolních lesů a získali stromeček zpět. Po výpravě na stromeček nás všechny čekala slavnostní večeře a vánoční promítání.

Pro všechny z nás to byl skvěle strávený víkend s našimi kamarády a pevně věříme, že si všichni užili vánoční svátky.

Martin Malý – Steak

 - - -Asterion jel pro Betlémské světlo do Otrokovic

Sobota 16. prosince 2023

Za překvapivě velké účasti téměř všech členů našeho vlčáckého oddílu Asterion jsme se vypravili pro Betlémské světlo (BS) do Otrokovic. Celému předání předcházela rozsáhlá emailová a telefonická komunikace s brněnskými skauty o tom, jakým vlakem ho po předávce povezeme a že tuto novou oficiální trasu Otrokovice–Vizovice pro rozvoz BS musí naše středisko zajistit i v dalších letech.

Po vyřízení všech formalit už nic nebránilo tomu naskočit v sobotu ráno s vlčaty na vlak a vydat se do Otrokovic vyčkat na rychlík z Brna. Ten po nějakém zpoždění dorazil, plamínek BS symbolizující Boží přítomnost ve světě i propagační materiály byly přebrány a rychle se utíkalo zpět na ten náš všude propagovaný spoj Os 14221 v 10.27 hod… Který nám těsně před nosem ujel. Naštěstí máme ale v oddíle Barču se svým tatínkem bydlícím hned u otrokovického nádraží, který nám ochotně půjčil své auto. S petrolejkou v železném kýblu a jedním vybraným vlčetem na zadním sedadle jsme se vydali vlak dohnat. To se nám povedlo až ve Zlíně­‑Přílukách, ale díky Bohu celou západní část podřevnické trati zachránili skauti z Vizovic, kteří na všech zastávkách BS rozdávali místo nás. Naše velké díky tedy letí skautům do Vizovic a my máme pro příští rozvoz BS v roce 2024 o jednu zkušenost víc.

Petr Nádeníček – Zub

 


 

- - -Navštívily jsme seniory v domově na Burešově

Pátek 22. prosince 2023

S naším 51. rojem světlušek jsme se vydaly do domova seniorů na Burešov. Domov má pět pater a na každém patře jsme zazpívaly koledy, rozdaly vlastnoručně vyrobená přáníčka a nazdobené perníčky a tím zlepšily a zkrátily seniorům dlouhé vánoční dny.

Na vrátnici jsme nechaly i plamínek Betlémského světla a úsměvy personálu i klientů nás velice potěšily.

Nikola Kučerová – Datchi

 


 

- - -Shrekovy Vánoce se světluškami

Víkend 15.–17. prosince 2023

Na vánoční oddílovku jsme se s 51. rojem světlušek vydaly do skautského domu v Olomouci. Hned večer jsme zjistily, že Lord Farquaad unesl všechny postavičky, bez kterých nemohou být Vánoce ani vánoční večírek. S pomocí kouzelného zrcadla jsme se dozvěděly, kde se naše pohádkové postavy nachází a druhý den, jsme se vydaly na cestu. S pomocí mapy jsme všechny postavy našly a dovedly zpět na základnu. Potom už nám zbývalo jenom naučit Shreka, jak správné Vánoce mají vypadat a co rozhodně nesmí chybět. Během oddílovky jsme také zdobily perníčky a vyráběly přáníčka pro seniory, kteří budou na Vánoci o samotě. V sobotu jsme si udělaly štědrovečerní večeři, rozdaly jsme si dárky a zpívaly jsme koledy.
Společné Vánoce jsme si všechny moc užily.

Nikola Kučerová – Datchi

 


 

- - -Holešovský zázrak

Víkend 8.–10. prosince 2023

Zázrak v Holešově – to bude asi nějaký omyl, ne? Ne tak docela. Poslyšte příběh, kterak Hospodin nenechá bez odměny vlčecí štědrost. Na adventní výpravu v Holešově jsme si připravili projekt velkého společného dobrého skutku: Napečeme perníčky na vánoční hostinu komunity Sant´Egidio pro lidi na ulici. Na schůzce s vlčaty kupujeme suroviny, Barča připravuje precizní výrobní postup, aby se každý dokázal zapojit. Velkou část soboty pak hnětáme, válíme, vykrajujeme, pečeme, potíráme, zdobíme a balíme. Jde to našim vlčatům náramně dobře! Snad i proto, že znají cíl našeho snažení. Velká zkouška ale přichází, když se objevují první upečené perníčky. Jíst či nejíst? Nakonec se společně rozhodujeme maximalizovat užitek a neujídat. Pro mnohé z nás to je ale velké přemáhání! Když si pak večer na zdi klubovny promítáme video o těch, ke kterým náš dar poputuje, někteří se i trochu bouří. Stojí nás to dost vysvětlování, ale snad většinu aspoň nahlodáme, že prokázat dobro člověku na ulici může mít smysl. To ale netušíme, že největší lekce teprve přijde. Ve scénáři výpravy nebyla. Na mši svatou o druhé neděli adventní přicházíme na poslední chvilku, zvládneme v evangeliu identifikovat tři až čtyři zvířata (velbloud, včela, kobylky, (p)osel), a už bychom se pomalu zvedali k odchodu na vlak. Ještě nás však zadrží návštěva biskupa Mikuláše. Omlouvá se, že mu to letos do Holešova trvalo tak dlouho a přestože my jsme s ním nepočítali, on velmi velkoryse počítal s námi. Přestože jsme počet děti v Holešovském kostele přibližně zdvojnásobili, každé vlče dostává svůj pořádný balíček.

Samozřejmě jsme jen nepekli perníky. Zvládli jsme také vybojovat řadu sněhových bitev, chytit rejska, hrát noční fotbal, nachystat pochodové značky, najít oddílový poklad, hrát si na ledaře, přečíst příběh o Lazarovi, urovnat spousty sporů, vylézt na rozhlednu, vyzkoušet pupendo, poslat elektriku, “proakélovat” Huskyho, uválet největší sněhovou kouli, několikrát namočit boty a usušit je u kamen a mnoho dalšího. Nikdy nevíme, co kterému vlčeti uvázne v paměti a bude na to po zbytek života vzpomínat. Budeme se ale dále snažit, aby to byly vzpomínky dobré a hodnotné.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Jak Artemis zachránily Vánoce u Shrekových

Víkend 8.–10. prosince 2023

Letos jsme se oslavit skautské Vánoce vydaly se skautkami do Ratíškovic, menší obce kousek za Hodonínem. Po dlouhé cestě plné přestupů jsme večer konečně dorazily do skautské klubovny, krásné chatky uprostřed lesíka.

Tam nás přivítali Shrek, Fiona a Oslík a my s nimi do večera hrály nejrůznější hry. Všechno však nebylo tak růžové, jak by se mohlo z melancholického večera zdát. Hned ráno se Shrek s Fionou do krve pohádali o tom, zda stojí za to slavit Vánoce a nasupený Shrek se rozhodl utéct a nechat Fionu s Oslíkem, ať si Vánoce oslaví sami. To jsme ovšem nemohly dopustit a Shreka se vydaly hledat, prošly jsme lesy křížem krážem a cestou nakrmily zvířátka, pátrání však skončilo neúspěchem. Když jsme se vracely zpátky na klubovnu, hladové, promrzlé a především zklamané, spatřily jsme něco, co nikdo z nás nečekal. Uvnitř se svítilo a k našim nosům se linula úžasná vůně. Shrek se přece jenom vrátil a mimo lahodnou večeři jsme především mohli všichni oslavit Vánoce společně.

Otevřely jsme spolu dárky, vyzkoušely si různé vánoční zvyky a tradice a v neděli už jsme se natěšené vracely zpátky domů, oslavit s našimi vlastními rodinami ty pravé Vánoce.

Magdalena Perničková – Fuska

 


 

- - -Vánoce Antares na Sibiři

Víkend 1.–3. prosince 2023

Skauti oddílu Antares letos strávili vánoční výpravu v Prostějově. V pátek, dva dny před „Štědrým dnem“, jsme se vydali Transsibiřskou magistrálou na zájezd. Uprostřed cesty jsme však byli přepadeni a odvlečeni do zajateckého tábora. Tam na nás čekal John, který zde strávil již 20 let jakožto vězeň. John nám dal naději a také jsme si s ním mohli večer zahrát deskové hry které propašoval. Jeho posledním životním cílem se stalo dostat nás na svobodu, abychom si mohli užit Vánoce. Ještě toho večera jsme zpět ukořistili své zavazadla střežené hlídači. Druhého dne nám John představil svůj geniální plán. Postupně se nám povedlo dostat na naši stranu strážné, kuchařku a všechny kromě hlavního vedoucího tábora. U většiny z nich jsme uvnitř probudili dobrého člověka, dětskou duši, nebo skrytou lásku. Na večerním nástupu jsme provedli vzpouru, vyhnali vedoucího tábora a užili si vánoční večer spolu. Pod stromečkem každý našel dárek a my všichni jsme zde našli krásné nové oddílové logo. Zazpívali jsme si koledy, dosyta se najedli.

V neděli jsme odjeli domů načerpání vánoční nálady, připraveni na opravdové Vánoce.

Matěj Kalík – Žralok

 


 

- - -Vánoční výprava Ontaria

Víkend 1.–3. prosince 2023

V pátek jsme se nadšení a plní vánoční nálady sešli na autobusovém nádraží a následně vyjeli směr Brno. Tam už na nás čekali profesoři z místního blázince a nabídli nám, že u nich můžeme přespat, pokud jim pomůžeme. Údajně totiž v Brně řádila jakási neobvyklá nemoc, kdy postižení slavili Vánoce už předčasně. Dorazili jsme na místo a po nakrmení a uspání bláznů zalehli ke spánku.

Ráno na nás čekala nepříjemná zpráva, že nám pár bláznů uteklo do centra města. Vydali jsme se tedy za nimi a po pár hodinách hledání a přemlouvání jsme se úspěšně vrátili zpátky. Během oběda jsme ale zjistili, že polovina z nás se nevrátila na základnu a chybí. Po odebrání se zpět do města a vynaloženém úsilí, jsme se shledali. Bylo nám sděleno, že na naší základně byla mezitím umístěna jedním z bláznů bomba, tudíž jsme rychle sněhovou vánicí pádili zpátky. Při vstupu do budovy už jsme ale slyšeli odpočet a věděli jsme, že je pozdě. Avšak bomba k našemu překvapení neexplodovala a místo toho odpálila vánoční párty, na které jsme se pořádně nadlábli řízků, rozdali jsme dárky a zahráli pár her. Kolem a kolem měli jsme nádherný společný večer v duchu Vánoc.

V neděli jsme si po mši a po úklidu šli prohlédnout vánoční trhy a nakonec jsme odjeli domů.

Josef Němeček – Jožo

 


 

- - -Vánoční oddílovka Berušek

Víkend 1.–3. prosince 2023

Na vánoční oddílovku jsme letos s Beruškami vyrazily do Kroměříže. Jakmile jsme dorazily na nádraží, čekala nás cesta do místní skautské klubovny doprovázená lehkým sněžením. Klubovnu jsme úspěšně našly.

Na druhý den ráno na nás venku čekalo překvapení v podobě krásně zasněžené Kromeříže, což nám všem vykouzlilo úsměv na tváři. Ani jsme se nenadály a procházely jsme se vánoční Kroměříží, abychom našly poztrácené dárečky z adventního kalendáře. Odpoledne jsme si udělaly procházku na místní kopec a cestou jsme si užívaly napadaného sněhu a u toho hledaly stopy zvířátek. K večeru nás čekala tradiční soutěž ve vyrábění barevných řetězů a samozřejmě večeře, rozdávání dárečků a spoustu cukroví. Vše jsme zakončily zpívandou u vánočního stromečku.

V neděli ráno jsme už jen uklízely klubovnu a vyrazily zpět do Zlína na mši svatou. Víkend jsme si společně všechny užily!

Kristýna Urbanová – Frogy

 


 

- - -Vánoční výprava Albionu

Víkend 1.–3. prosince 2023

Počátkem prosince jsme vyrazili na vánoční výpravu do Horní Lhoty. Celým víkendem nás provázelo téma Cesta za světlem. Během pátečního večera jsme měli za úkol doručit na faru Betlémské světlo. Museli jsme však odolat nástrahám škůdců v podobě nejrůznějších vichrů a větrů.

V sobotu dopoledne jsme naopak rozváželi Betlémské světlo do vzdálených koutů světa. Odpoledne se již neslo v duchu příprav na štědrovečerní večeři a příchod Ježíška. Po rozbalení dárků jsme ještě zhlédli českou vánoční klasiku – Pelíšky.

Nedělní dopoledne bylo ve znamení úklidu, prožití mše svaté včetně místní farní kavárny a cesty domů. Po celý víkend nám dokreslovalo vánoční atmosféru sněžení a všichni si z výpravy odnášíme několik krásných vzpomínek.

Filip Ondráček – Bobo

 


 

- - -Vánoční výprava Medvědic

Víkend 1.–3. prosince 2023

O prvním prosincovém víkendu jsme se s oddílem skautek vydaly na již tradiční vánoční oddílovku. V zasněžených Vrahovicích, nacházejících se kousek od Prostějova, jsme si zahrály spoustu her a v sobotu večer si přiblížily Štědrý večer řízkem, bramborovým salátem a cukrovím. Po scénkách následovalo rozbalování dárků a poklidný večer plný tradic a starodávných zvyků. V neděli jsme se po mši svaté vlakem i přes mírné cestovní komplikace  vrátily do Zlína a rozjely se do svých domovů očekávat ty pravé Vánoce.

Marie Olšanová – Mája

 


 

Podzimní oddílová výprav- - -a Slůňat

Sobota 11. listopadu 2023

Seděl na rozcestí uprostřed sadu, v němž podzimní vítr zapomněl sfouknout ze stromů už jen pár posledních pestrobarevných lístků. Po štěrkové pěšince se k němu s veselým štěbetáním blížila početná skupinka více než třiceti dětí, mezi kterými občas vyčuhoval i nějaký ten dospělý. Když pohodil hlavou, rolnička na k onci jeho čepičky vesele zazvonila.

„Podívejte! Tady někdo jé! Jé, ahoj, kdopak jsi?“ – „Ahojte, jsem skřítek Rozekvítek a kdo jste vy?“ – Odvážnější z dětí neváhaly a představily nás: „My jsme Slůňata! Proč tady tak sedíš?“ – „Víte, rozhlížím se a hledám kamarády, kteří stejně jako já mají chuť poznávat přírodu a proměny, kterými nás v průběhu roku překvapuje. Taky mám v lese spoustu kamarádů, rád vás s nimi seznámím, jestli budete chtít.“ – „No jasně, skřítku Rozekvítku!“

Tak vypadalo setkání s novým kamarádem, který nás letos bude provázet celoroční hrou. Protože bylo právě 11. listopadu potkali jsme na výpravě také na svatého Martina a byli jsme očitými svědky toho, jak se rozdělil o svůj plášť se žebrákem. Plnili jsme různé zajímavé svatomartinské úkoly a nakonec se nám povedlo i stihnout trolejbus zpátky do města a úspěšně tak vycházku zakončit a dokonce předat nadšené děti rodičům.

Prokop Galatík

 


 

Podzi- - -mní oddílovka Medvědic

Víkend 20.–22. října 2023

Už jste někdy byli „V hlavě“? My už po naší oddílovce skautek můžeme říct, že ano! Naše cesta začala v pátek 20. října na nádraží ve Zlíně. Po příjezdu nás kontaktovala Radost… Z vězení. Ale poprvé jsme ji viděly až v noci, společně s Depkou a dvěma dalšími členkami, protože nám je Zlé sny unesly a my jsme je musely najít a zachránit. I když se Zlé sny tvrdě bránily, zvládly jsme je porazit a osvobodit Radost s Depkou a dvě unesené skautky.

Ještě jsme ale neměly vyhráno. Druhý den jsme Radosti s Depkou pomohly dostat se zpět na Hlavní velitelství. Musely jsme projít celým mozkem, navštívit různá centra a vytvořit znovu ostrovy osobnosti. Na naší cestě jsme se naučily spolupráci s ostatními a taky to, že všechny emoce jsou důležité, i když někdy trochu nepříjemné. Naštěstí se nám podařilo všechny úkoly splnit a Radost s Depkou se díky nám vrátily na Hlavní velitelství.

V neděli nás čekala už jenom mše svatá a potom cesta domů. Věřím, že si všechny odvážíme skvělé zážitky a nová přátelství.

Marie Olšanová – Mája

 P- - -odzimní přespání světlušek

Víkend 20.–21. října 2023

Podzim nám již zavládl ve vzduchu a my jsme neváhaly využít podzimních slunných dní pro výlet do nedalekých Vizovic. Světlušky z 51. roje prokázaly svoji nebojácnost, pracovitost, ale také schopnost týmové spolupráce.

Člověk by se až divil, co vše se dá během 24 hodin stihnout. Dokázaly jsme vyřešit záhadný policejní případ autonehody a tím zachránit místo dvou strážníků. Dále jsme zvládly vybudovat největší zoologickou zahradu na světě. A nesmíme opomenout návštěvu pirátů, kteří se rozhodli s námi podělit o jejich poklad. A že to byl poklad, vystačil nám na celý oběd!

Přespání se nám vydařilo, vrátily jsme se ve zdraví a užily jsme si ho naplno. Nic by ovšem nebylo bez našich světlušek.

Renáta Pinkavová – Renča

 


 

- - -Proběhl skautský sněm našeho střediska

 

Sobota 14. října 2023

Podle stanov Junáku probíhá každý třetí rok sněm všech organizačních jednotek. Tento sněm se výjimečně, vlivem „kovidového“ roku, konal po čtyřech letech. Hlavním účelem skautského sněmu je volba vedení střediska, revizní komise a delegátů na vyšší skautské sněmy (okresní, krajský a valný sněm Junáka).

Letošní sněm proběhl v prostorách občanské společnosti Za sklem a účastnilo se jej 25 delegátů z řad vedoucích našeho střediska. Většina kandidujících obhájila svou funkci. Také jsme přivítali do vedení střediska několik nových vedoucích. Spolu chceme v následujícím tříletém funkčním období formovat naše členy v duchu skautského slibu a zákona a vést je k zodpovědnosti za své životy i společenské dění.

Lukáš Michalík

 


 

- - -Vedoucí střediska se sešli na pracovním setkání

 

Sobota 14. října 2023

Pracovní setkání (PraSe) je každoroční proškolení našich vedoucích v otázce bezpečnosti, zdravovědy, přípravy programu, skautské výchovné metody, práva, osobnosti vedoucího a dalších oblastech činnosti. V pronajatých prostorách - - -občanské společnosti Za sklem se sešlo více než sto našich vedoucích od rádců družin až po vedoucí střediska a 13 přednášejících spolu s přípravným týmem.

Vedoucí byli podle svých zkušeností rozdělěni do pěti skupin. Přednášky proložené přestávkami nám zabraly celé dopoledne až do 14. hodiny. Přednášející byli dobře připraveni, proto jsme si z PraSete odnesli mnoho poznatků, odborné literatury.

Setkání všech vedoucích a jejich kooperace byla plná zážitků pro obě strany, přednášející i posluchače. Akci hodnotím jako skvělou!

Lukáš Michalík


 

Potáborová brigáda v Lidečku

Sobota 7. října 2023

Na první říjnovou sobotu naše středisko naplánovalo pracovní brigádu na tábořišti v Lidečku­‑Račném. Čekalo nás hodně práce, ale sešlo se nás okolo 30 dobrovolníků z našeho střediska včetně několika rodičů členů. Stihli jsme provést opravu poškozených částí stanů, kompletní úklid srubu a vyčištění jeho vybavení, úklid všech tábořišť a nachystání palivového dříví na příští tábory. Součástí brigády bylo také stržení táborové stavby, která již po třech letech dosloužila. Tu jsme rozebrali, z desek vytahali hřebíky a použité dříví uskladnili jako otop pro příští tábory. Děkujeme všem zúčastněným.

Lukáš Michalík

 


 

 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 58 (říjen 2023)

V těchto dnech jsme vydali již osmapadesáté číslo našeho Zpravodaje. V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi letními tábory a termíny společných akcí do pololetí nového školního roku také kontakty na vedoucí oddílů.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Zahájili jsme nový skautský rok

Neděle 17. září 2023

Tradičně počátkem září zahajujeme nový skautský rok v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8. 30 hod. Bohoslužbu sloužil náš nový kaplan P. Josef Biernát, který je rovněž skautem. V promluvě se mimo jiné také obrátil k našim vedoucím a připomněl jim jejich poslání.

- - -Po bohoslužbě jsme se přesunuli do parku TGM, kde byla pořízena společná fotografie. Následně oddíly se staršími členy přijímaly mezi sebe nové členy, kteří k nim přecházeli z „mladších“ oddílů.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Zahájíme nový skautský rok

Neděle 17. září 2023

Nový skautský rok zahájíme v kostele sv. Filipa a Jakuba 17. září při mši svaté v 8.30 hod., při níž si chceme vyprosit požehnání pro naši činnost. Závěrem bohoslužby farníkům představíme nové i stávající vedoucí oddílů. Následně v parku Komenského proběhne “přechod“ mladších členů do starších oddílů.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Společně jsme plánovali nový skautský rok

Víkend 8. až 10. září 2023

Počátkem každého nového skautského roku tradičně pořádáme víkendové setkání střediskové rady. Tři desítky a členů střediskové rady (oddíly a středisko) se sešly během druhého zářijového víkendu ve v novém skautské domě ve Vyškově.

Páteční večer byl věnovaný hodnocení uplynulého skautského roku a letních táborů. Během soboty jsme plánovali jak společné akce, tak také přípravu našich vedoucích a další záležitosti kolem naší klubovny a táborové základny. Jedním z velkých témat byly letní tábory v příštím roce 2024 a hlavně nadcházející skautský sněm našeho střediska, při němž si budeme volit nové vedení našeho skautského střediska. Ten se uskuteční 14. října.

Jsem ráda, že se můžeme alespoň jednou za rok takhle sejít a máme dostatečný prostor na řešení problémů.

Marie Pašková – Ušta

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb