Skautnahodny obrazek
 

 

Jak to bude s testy na táboře?

16. června 2021

Přesný postup doposud neznáme. Recyklovaý ministr stále tápe a vyhlašuje jedno moudro za druhým.

Zástupci Ministerstva zdravotnictví a České rady dětí a mládeže se shodli na podmínkách účasti dětí na letních táborech

Také zde:
Zmatky kolem táborů. Ministerstvo potřetí za týden změnilo podmínky testování (16. 6. 2021)
Ministerstvo se dohodlo s organizátory táborů na podmínkách testování. Bude stačit jeden PCR test (16. 6. 2021

Na tento nezodpovědný (patrně záměrný) chaos se nedá spolehnout. Pevně doufáme, že už do toho recyklovaný ministr nebude příliš vrtat a brzy vám budeme moci nabídnout smysluplné řešení situace kolem povinného testování před tábory. Jednáme proto s firmou, která zajišťuje testování zdarma.

Přeji všem pevné nervy a nenechejme si kazit léto.

Leoš Hrdlička

 


 

Covid-19 update: Předběžný skautský výklad táborových opatření

11. června 2021

Vzhledem ke změnám činěným ministerstvem přinášíme alespoň předběžnou a stručnou verzi skautských doporučení, pro základní orientaci. Předpokládáme vydání plné verze skautských táborových doporučení v první půli příštího týdne, pokud se do té doby zas něco podstatného nezmění.

Více ZDE.

Petr Vaněk – Permi
místostarosta Junáka
a koordinátor koronavirových opatření

 


 

Nečekané překvapení od Ministerstva zdravotnictví ČR

Podle zveřejněných opatření se děti na letních táborech budou muset testovat nejen před začátkem (to je v pořádku a bylo to známé předem), ale znovu po 7 dnech (a 14 dnech). Recyklovaný ministr zdravotnictví to oznámil pouhé 2 týdny před zahájením táborů. V reakci na nespokojenost mnoha pořadatelů letních táborů (ZDE) ministerstvo včera podmínky lehce změnilo:

• Pokud dítě nejdéle 7 dní před táborem absolvuje PCR test, nebude muset být v průběhu tábora přetestováno.
• V případě antigenních testů (z veřejného testovacího místa i samotestů) bude přetestování na táboře nutné.
• Test může být, jako v jiných situacích, nahrazen odstupem 22 dnů od prvního očkování nebo nejvýše 180 dny od průkazně prodělané nákazy covid-19.

DOPORUČUJEME:
• Doporučujeme rodičům, aby využili PCR testování ve veřejných testovacích místech (každý pojištěnec, tedy i dítě, mají nárok na 2 PCR testy měsíčně zdarma).
• Doporučujeme registrovat k PCR testům co nejdříve, než budou testovací kapacity naplněné. V mnoha místech jsou bohužel naplněné již teď.

V této situaci jsem zatím nezávazně komunikovali se spacializovanou firmou, která provádí testy také formou výjezdů. Poku by bylo potřeba dělat pouze antigenní testy, jsme schopni to zvládnout sami. Záleží obšem, zda nám recyklovaný ministr také laskavě a včas sdělí, jak tyto testy evidovat.

Výše uvedené informace se netýkají jen skautských táborů, vycházejí z vládních opatření. Pevně věříme, že se velké části rodičů podaří zaregistrovat potomka před táborem na PCR test (a tomu pak odpadne nutnost přetestování během tábora) a Česká rada dětí a mládeže důrazně apeluje na ministerstvo zdravotnictví, aby zajistilo podstatné navýšení PCR testovacích kapacit.

Nenechejme se tím znechutit!
Překonáme i tohle.

Leoš Hrdlička

 


 

Letní tábory 2021 – jak to bude?

9. června 2021

Na tuto otázku stále nejsme schopni zcela jednoznačně odpovědět, přestože první tábory již za tři týdny poběží.

K dnešnímu dni jsme od Krajské hygienické stanice ve Zlíně (KHS Zlín) obdrželi hromadný mejl pro pořadatele letních táborů ve Zlínském kraji, který má mj. dvě přílohy: Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 a Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN platné od 8. 6. 2021.

Z těchto dvou dokumetů není stále jasné např., jak bude vypadat Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (část D). Jakmile nám vedení Junáka přeloží vládní nařízení do češtiny, ihned vám sdělíme potřebné informace.

Je zcela nepochopitelné, proč s pořadateli dětských táborů ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě téměř nekomunikuje nebo jen nesrozumitelně a také proč mění pravidla – dnes se objevila například zpráva o opakovaném testování účastníků táborů. O této skutečnosti nás ani KHS Zlín neinformovala.

Ještě vás prosím v těchto záležitostech o trpělivost (s naší vládou). Věřím, že si spolu s našimi světluškami, vlčaty, skautkami a skauty i za těchto podmínek letní tábory užijeme!

Leoš Hrdlička

 


 

Připravujeme letní tábory 2021

- - -

Informace
k táborům

nalezne také
v předtáborovém
Zpravodaji číslo 51

2. června 2021

Milí rodiče světlušek, vlčat, skautek a skautů,

jsme na počátku června a stále nejsme schopni říci, za jakých podmínek se uskuteční letní stanové tábory v Lidečku­‑Račném. A to i přes to, že jednotlivé oddíly své tábory už delší dobu připravují.

Junák prostřednictvím České rady dětí a mládeže (ČRDM), která sdružuje devadesát organizací pro děti a mládež, již více než měsíc intenzivně usiluje o zjištění podmínek, za jakých mohou proběhnout letní tábory. V loňském roce ministerstvo zdravotnictví tyto podmínky stanovilo v první polovině května s účinností od 15. května 2020.

Žel letos se zástupci ČRDM opakovaně nekomunikuje ani ministerstvo zdravotnictví ani představitelé Hygienické stanice ČR. Zprávy z těchto institucí jsou jen ojedinělé, obecné a mají povahu „možná“. Nejsme sto ani odhadnout, kdy dostaneme nějaké stanovisko od stávajícího ministra zdravotnictví či některého jeho dalšího nástupce. Tato situace je velmi žalostná.

Jelikož naše první tábory začínají již 26. června 2021, přinášíme alespoň základní informace, jak by tábory měly proběhnout, pokud by byla hygienická opatření obdobná těm loňským.

I přes všechny svízele, kterých jsme jistě každý z nás měli za poslední rok až nad hlavu, ze srdce přeji všem, aby letošní léto bylo pro každého dobou odpočinku pro tělo i pro duši.

Leoš Hrdlička

Více naleznete zde:
• Předtáborový Zpravodaj 51 – červen 2021
Termíny letních táborů v Lidečku-Račném
Informace k letním táborům
Přihláška na tábor

Bude vás zajímat:
Výkonná rada: Jak budou (nejspíš) vypadat hygienická opatření pro tábory a kurzy
Obnovujeme činnost. Co a proč neztrácet ze zřetele

 


 

- - -

Vyšel nový Zpravodaj – číslo 51 (červen 2021)

Předtáborový Zpravodaj vydáváme o měsíc později, než bývá zvykem. A to z důvodu, že ministerstvo zdravotnictví stále bezdůvodně otálí s rozhodnutím, zda a za jakých podmínek se letošní letní tábory mohou uskutečnit.
Ve Zpravodaji naleznete aktuální informace k táborům, pokud by vše mělo proběhnout podle obdobných podmínek, jak tomu bylo v loňském roce.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 Zemřel bratr Černý šíp

Černý šíp

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí našeho kamaráda, bratra Jaroslava Šuly - Černého šípa.

Černý šíp vedl v letech 1992–1997 spolu s Liborem Galatíkem naše středisko.

S obrovským nadšením vedl také oddíl Lovců – kluků předškoláků, dnes bychom řekli benjamínků. Lovci se scházeli ke schůzkám každé nedělní odpoledne. Jednou ročně jezdili také na chalupu (Velké Karlovice, Kopřivná, Poteč).

S bratrem Černým šípem se rozoučíme v pátek 28. května 2021 ve 12.00 v kostele sv. Filipa a Jakuba, kde byl také dlouholetým ministrantem.

Černý šípe, díky za všechny skautské chvíle, které jsme s tebou mohli prožít. Tvé nadšení a životní optimismus nám bude chybět.

Fotografie skauta Jaroslava Šuly - Černého šípa

Černý šíp Černý šíp Černý šíp Černý šíp

Černý šíp Černý šíp Černý šíp Černý šíp

Černý šíp Černý šíp Černý šíp

Fotografie: archiv Libora Galatíka a Prokopa Galatíka, Almanach 6. skautského střediska.

Pavel Kučera - Teni

 


 

Od 24. května pro skupiny nejvýše 10 osob nejsou třeba testy

23. května 2021

Od 24. května 2021 platí nová pravidla pro spolkovou činnost. V článku přinášíme jejich shrnutí a výklad platných vládních opatření vlády (19. května 2021) a doporučení Výkonné rady pro skautskou činnost.

Čtěte ZDE.

Leoš Hrdlička

 


 

POZVOLNA OBNOVUJEME SVOU ČINNOST

- - -

15. května 2021

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR můžeme za stanovených podmínek vykonávat naši skautskou činnost. Nová opatření platí od 17. května 2021.

Vládní mimořádné opatření ze dne 29. dubna 2021
Vládní mimořádné opatření ze dne 10. května 2021

Na základě platných opatření Výkonná rada Junáka vypracovala jejich výklad v krátkém a přehledném shrnutí, včetně výkladu podmínek:

Článek se shrnutím a výkladem platných vládních opatření

V našem skautském středisku jsme se dohodli na obnovení především činnosti družin, a to ve venkovních prostorách. Pro konání družinové schůzky je třeba zachovávat pravidla, která vyhovují podmínkám aktuálního vládního nařízení.

Každý účastník schůzky (mimo osob do věku 6 let) musí před jejím zahájením předložit PLATNÝ NEGATIVNÍ TEST nebo ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (u nezletilých podepsané zákonným zástupcem). Vedoucí družinové schůzky musí vést evidenci účasti na setkáních po dobu 30 dnů.

Nejjednodušším řešením je předložení vyplněného "Čestného prohlášení".

Čestné prohlášení o provedení testu na přítomnost viru SARS CoV-2 (DOCX)
Čestné prohlášení o provedení testu na přítomnost viru SARS CoV-2 (PDF)

Předpokládáme, že podmínky pro konání naší činnosti se budou postupně zmírňovat.
Vydržme to tedy a umožněme dětem se setkávat!
Aktuální informace k družinovým schůzkám rodiče obdrží vždy u jednotlivých oddílů.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Běžecký a cyklistický střediskový klub vyhlašuje SOUTĚŽ

17. května až 20. června 2021

Během dubna v našem středisku vznikly dva sportovní kluby – běžecký a cyklistický – fungují přes fitness aplikaci Strava, která je jednou z nejpoužívanějších na světě. Aplikace je jako na míru udělaná pro naše potřeby, protože funguje napůl také jako sociální síť.

Více o soutěži je ZDE.

Lukáš Tobola – Papír

 


- - -

Letní tábory 2021

15. května 2021

Letní tábory zřejmě budou letos povoleny, uvedla Česká rada dětí a mládeže po úterním setkání (27. 4. 2021) s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. Zatím k této problematice byla vydána pouze jedna informace (ze dne 28. 4. 2021).

Předpokládáme, že letní tábory proběhnou v podobném režimu, jak tomu bylo v loňském roce. Podmínky k jejich konání nám Vláda ČR do této chvíle nesdělila. Jakmile obdržíme konkrétní podmínky, budeme vás neprodleně informovat na našich stránkách i prostřednictvím předtáborového Zpravodaje, který rodiče dětí obdrží elektronicky.

Informace táborům

Termíny táborů

Zpravodaj

Leoš Hrdlička

 


 

Letní tábory jsou pro všechny naše členy

15. května 2021

Uvědomujeme si, že letošní (školní / skautský) rok je pro všechny velmi svízelný. To se může také promítnout do připravovaných letních táborů. Naší snahou je, abychom v co největší míře umožnili všem dětem táboření – i když sociální kontakty, zvláště u nováčků, nebyly řádně navázány nebo pokud se rodina dostala do tíživé finanční situace. Obojí je pro nás řešitelné.

• Pro navázání kontaktů dětí obnovujeme – byť v omezené podobě – činnost družinových schůzek.
• Pro získání finanční podpory lze využít Nadační fond Credo – program Navzdory. Můžete se také obrátit přímo na mne (tel.: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz) a zcela jistě najdeme vhodnou slevu.

Leoš Hrdlička

 


 

Finanční pomoc rodiná- - -m s dětmi
v době koronavirové pandemie

15. května 2021

Od 6. dubna do 30. června 2021 probíhá 5. kolo dárcovského programu Navzdory.

Přicházíme na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout.

Nadační fond Credo, program Navzdory.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 50 (březen 2021)

V těchto dnech jsme vydali již padesáté číslo našeho Zpravodaje. Poprvé v jeho historii nevychází "papírově". Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím elektronické pošty, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme například vzkaz rodičům od starosty Junáka, krátké ohlédnutí za naší (ne)činností, termíny letních táborů. Zvláštní pozornost je věnována letošní lednové registraci členů – přinášíme několik přehledů, jak na tom jsme i v našem skautském středisku.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Vzkaz starosty Junáka skautským rodičům do roku 2021

19. ledna 2021

Milí rodiče skautek a skautů,
dovolte, abych Vás pozdravil v úvodu nového roku a poděkoval za Vaši podporu skautingu. Uplynulý rok byl nejnáročnějším v uplynulých 30 letech a položil zcela nové výzvy nejen před společnost jako celek, ale i před naše oddíly. Výpravy, schůzky, společné zážitky a dobrodružství – skoro nic z běžného skautského programu není po mnoho měsíců možné.

Na naše dobrovolníky, skautské vedoucí, klade tato situace mimořádné nároky. Vedle osobních výzev, kterým čelíme všichni – změny v práci nebo studiu, péče o nemocné příbuzné nebo stres ze ztráty příjmu – věnují mnozí energii tomu, aby spolu kluci a holky byli i dál v kontaktu, a pokouší se o co nejlepší program na dálku. Těší mě, jak se s touto nesnadnou situací snaží vypořádat, i když se ne všechno daří, a děkuji, že podporujete skautování svých dcer a synů i v této náročné době...

Celý článek je ZDE.

 


 

- - -


Letní tábory 2021

Termíny táborů jsou ZDE.

 

 

 


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb