Skautnahodny obrazek
 

 

Opravujeme klubovnu na Kudlově

Více informací nalezneš zde:

- - -

 


 

Zapoj se (znovu) do skautského dění!

Více informací nalezneš zde:

- - -

 
Zah- - -ájení skautského roku

Neděle 15. září 2019

Nový skautský rok slavnostně zahájíme při mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Po bohoslužbě proběhne přestup mladších členů do starších oddílů. Ke kostelu se vrátíme v 11.45 hod.

Leoš Hrdlička
V- - -lčácký tábor nás nakrátko přenesl do Palerma

Tábor vlčat – 3. až 17. srpna 2019

Letos jsme náš pobyt na tábořišti v Lidečku-Račném začali až v srpnu. Počasí nám vyšlo perfektně. Zatímco ve Zlíně zuřily přes den bouřky, v Lidečku pršelo až v noci a tak program nebyl nějak narušen.

- - -A co že to vlčata na táboře dělali?

Stali jsme se obyvateli velmi zajímavého města Palermo v Itálii. Kromě získávání italských lir prostřednictvím her a závodů jsme také naše městečko museli bránit před zlým gangem El Boss. Ne všechno ale bylo o Palermu. Jeli jsme se také společně vykoupat do městských lázní ve Vsetíně. A hlavně zažili spoustu dobrodružství. Například dva naši odvážní kluci se odhodlali a prozkoumali v noci tajemství obávaného „strašáku“. Na táboře se sešlo celkem 23 vlčat a devět z nich složilo také vlčácký slib. Tábor jsme si všichni moc užili a už se těšíme na další rok!

Moc děkuji každému, kdo se podílel na přípravě a průběhu tábora. Jako každý rok je to dřina, ale vždy se tato práce vyplatí.

Martin Vítek – Mac

 


 

- - -Světlušky v Zemi Nezemi

Tábor světlušek – 3. až 17. srpna 2019

První polovinu srpna jsme se světluškami trávily tradičně na táboře v Lidečku-Račném. Hned první noc jsme spolu s Petrem Panem, Zvonilkou, Wendy a jejími bratry odletěly do Země Nezemě, kde jsme pomohly zachránit Vílí království před ka- - -pitánem Hookem, který jej chtěl zničit. Mimo etapovou hru jsme si zahrály spoustu her, něco si vyrobily v dílničkách, vyrazily na výlet k Čertovým skalám nebo se jely okoupat do vsetínského aquaparku.

Také jsme zažily společný den s vlčaty. Dopoledne jsme měli vyměněné vedoucí, odpoledne probíhala společná olympiáda a celý den byl zakončený diskotékou ve srubu. Vrcholem tábora byl slibový den, ve kterém složilo světluškovský slib osm světlušek. I přes časté návštěvy vsetínské nemocnice jsme si celý tábor moc užily a vrátily se domů s mnoha hezkými zážitky.

Eliana Frolková

 


 

Skauti v Liverpoolu

Tábor skautů Antares – 16. července až 3. srpna 2019

Na osmnáctidenní tábor se skauti z oddílu Antares vydali 16. července. Po příjezdu na tábor jsme se vydali na cestu do krásného, ale drsného přístavního města Liverpoolu. Z jeho krásy jsme první dny neviděli nic, avšak toho drsného až přehršle. Chudobu, hlad, mizerné výplaty, ale i mord. Ten se stal při narozeninách našeho starosty. Gangy se díky ní spojily a společně vyrazily do boje s Billym Butcherem. Cesta k jeho porážce byla složitá díky jeho vynikajícím spojencům: lumpům, vyděračům a z- - -korumpovaným politikům. S těmi jsme se jeli vypořádat do Brna, výprava to byla náročná, trojdenní, ale úspěšná. A tak jsme se po přespání v jeskyni a úspěšném boji mohli odměnit prohlídkou muzea.

Na táboře jsme však pouze neválčili proti Butcherovu gangu, ale také jsme se učili novým dovednostem, plnili skautské výzvy. Čtyři z nás se rovněž zavázali ke skautskému slibu. Když jsme byli z táborového režimu unaveni, vydali jsme se na tradiční koupání do Senice.

Čekaly nás však ještě dvě velké společenské události. Jednou z nich byl závod strágulí, dřevěných vozítek. Druhou byl koňský dostih, díky němuž se z mužů s dobrou intuicí a pořádným štěstí během pár minut stali boháči.

Tábor byl velkým přínosem pro nás všechny. Kluci se rozvíjeli ve skautských dovednostech. Také si však hráli, pracovali a učili se samostatnému životu – museli si udržovat pořádek ve stanu a “vycházet” s táborovou měnou. Vedoucí museli zase zvládat svoje povinnosti, organizovat každodenní program, jehož přípravou strávili nemalé množství času.

Jakub Šemnický – Koubes

 


 

- - -Medvědice byly v Labyrintu

Tábor skautek Medvědic – 18. července až 3. srpna 2019

Po roce plném očekávání jsme se opět se skautkami vydaly do malebného Lidečka, abychom společně prožily nějaký ten čas, získaly nové vědomosti, zkušenosti a zážitky.

Tábor jsme začaly 18. července dvoudenní výpravou. Kvůli hrozbě šířící se pandemie, jsme byly organizací W.C.K.D. nuceny se přesunout do tábora, tedy Labyrintu, který nám měl zajistit bezpečí. Byly jsme rozděleny podle schopností a charakteru na čtyři skupiny – Lovce, Kronikáře, Běžce, Bylinkáře. Každá skupina měla jiný významný úkol, který zajišťoval správný chod tábora.

- - -Po šokujícím zjištění, že v Labyrintu nás drží zavřené a separované od normálního světa a že žádná pandemie venku neexistuje, jsme spojily všechnu medvědí sílu a začaly pokusy o útěk. Tradiční rivalitu etapových skupin jsme vyměnily za velkou dávku spolupráce a podpory a možná i to byl důvod, proč se nám podařilo porazit W.CK.D. a utéct z Labyrintu.

Tábor jsme si moc užily, zahrály si spoustu her a utužily si pevně svá přátelství, možná i navázaly nová. Průběh tábora se nesl v uvolněné atmosféře a přátelském tónu.

Za oddílovou radu medvědic si troufám trvdit, že tento tábor byl velmi úspěšný a že jsme splnily předem vytyčené cíle na výbornou. Každá z nás je něčím jedinečná, přispívá do chodu oddílu vlastním způsobem a snaží se vytvářet příjemné prostředí. Určitě i tento fakt zajistil to, že jsme si i my rádkyně tábor užily neméně než naše členky. Holky, byly jste skvělé!

Terezie Mücková – Míca 

Albion se vypravil do Vysokých Tater i po stopách našeho skautingu

Tábor roverů a rangers Albionu – 3. až 16. července 2019

Bylo krásné středeční ráno a my jsme se s oddílem starších skautů a skautek (roveři & rangers) 3. července sešli u kostela sv. Filipa a Jakuba. Zde jsme odevzdali své kufry (které již putovaly na tábor) a vydali jsme se na autobusové nádraží. S pomocí autobusu Student Agency jsme se dopravili do - - -Olomouce, odkud jsme následně jeli vlakem až do slovenského Popradu. Rozchod na tomto místě mnoho z nás využilo k poslednímu styku s civilizací – zašli jsme si do místního marketu. Nebyl čas otálet, a proto jsme se pěšky vydali do prvního cíle, kde jsme také měli přenocovat. Bylo to útrpných 10 kilometrů, které jsme nakonec zvládli. V cíli jsme využili pohostinnosti místní rozhledny, kde se také mnozí z nás ubytovali.

Bylo chladné čtvrteční ráno a my měli k snídani ovesnou kaši. To jsme ale tehda ještě nevěděli, že si na ni budeme muset zvyknout i po čas celého putování. V tento den nás čekala největší cesta celého puťáku – 9 kilometrů na Kopské sedlo a dalších 9 kilometrů dolů do obce Lendak, kde jsme také na místní louce přespali.

- - -Bylo další chladné, tentokrát páteční ráno a nám bylo útěchou, že nastal odpočinkový den. Zašli jsme si do Belianské jeskyně a poté jsme se autobusem dopravili do Tatranské Lomnice. Tak každý z nás využil možnost rozchodu. Poté jsme pokračovali do Eurocampu, kde jsme konečně měli možnost využít teplou sprchu.

Bylo vcelku teplé sobotní ráno a my se vydali na další túru. Tentokrát na Téryho chatu, odkud byl krásný výhled na celé Slovensko.  Následně jsme sešli dolů a vydali se zpátky do Eurocampu.
Bylo teplé nedělní ráno, což značí také poslední den našeho putování po Tatrách. Sbalili jsme si své věci a vydali se vlakem do Dolného Smokovce, kde jsme zašli v kostele Najsvätejšieho Spasiteľa na mši svatou. Aby nám ale nebylo líto, že jsme si Tater neužili dostatečně, vydali jsme se ještě na „procházku“ kolem Štrbského Plesa. Poté jsme sešli do vísky jménem Štrba, odkud jsme už, spokojeně a plní zážitků (naštěstí bez deště), odjížděli směrem na Horní Lideč a do našeho tábora.

Vojtěch Mikulášek – Napoleon

Po putovní části tábora, která je po pár letech již skoro až tradicí, jsme dorazili v pozdně večerních až časně ranních hodinách do Lidečka a okamžitě ulehli k tolik zaslouženému spánku.

- - -Počátek tábora se nesl ve značně odpočinkové atmosféře, což nám umožnilo načerpat nové síly, o kterých jsme věděli, že budou zapotřebí. Hned první den tábora jsme změřili se skautským oddílem Ontario síly v závodě na strágulích. Večer jsme pak slavnostním ohněm zahájili tábor.

Další dny jsme se postupně nesli skautským stoletím jakožto tématem letošního tábora. Od počátků samotného skautingu jsme putovali přes první skautské setkání jamboree až do krušných časů druhé světové války, která se pro nás nakonec ukázala jako opravdu adrenalinový zážitek.

- - -Nejintenzivněji jsme však vnímali nástup období totality. Myslím, že na její znázorní budou mnozí z nás ještě dlouho vzpomínat. Výsledkem bylo stmelení celé naší skupiny, a to hlavně i v situacích, o kterých bychom nikdy ani netušili, že se do nich dostaneme. Naši cestu skautským stoletím jsme zakončili sametovou revolucí, u které si mnozí z nás sáhli skoro až na dno. Vše se ale nakonec v dobré obrátilo a jako stmelený kolektiv jsme náš tábor symbolicky a zdárně zakončili závěrečným ohněm.

Myslím, že se našim vedoucím podařilo pro nás nachystat opravdu super tábor. A jestli se někomu jeho první polovina snad zdála méně akční, tak ta druhá polovina nám to plně vynahradila.

Veronika Nováková – Angel

 


 

- - -Skauti tábořili v Lidečku

Tábor skautů Ontária – 29. června až 18. července 2019

Mezi 29. červnem a 18. červencem proběhl v Lidečku-Račném tábor skautského oddílu Ontario v duchu vikingských tradic. Zúčastnilo se jej celkem 15 členů z 19 a 7 vedoucích. Řekl bych, že každý z nás měl opět možnost vyzkoušet s- - -vou odolnost vůči povětrnostním vlivům, fyzické námaze, spánkovému deficitu, nachlazení, ale především jsme měli opět možnost učit se porozumění, odpovědnosti za sebe i za druhé a pracovat na přátelské atmosféře, která, podle mě, v táboře většinu času panovala. Oproti minulým letům jsme jezdili na nákupy společně s kluky, zaměřili jsme se na správné nakládání s odpady a do programu vložili více osobního volna. Co závěrem? Hezké prázdniny všem zúčastněným, díky vedoucím, kteří se podíleli na přípravě tábora, díky kuchařkám, které nám skvěle vařily a díky všem klukům, kteří se s námi vydali za krásami přírody a táborového života!

Jan Riedl – Homer

Více fotofrafií můžeze zhlédnout ZDE, ZDE a ZDE.

 


 

- - -Pračlovíček doprovázel naše rodiny

Rodinný tábor 29. června až 7. července 2019

Obloha směrem od slovenských hranic se postupně projasňuje, až nakonec slunce za doprovodu zpěvu ptáků protáhne své paprsky skrze větve stromů, aby prohřály chladný ranní vzduch. Tábor ještě spí. Je třeba rozdělat oheň v kamnech, dát vařit vodu na čaj a do mlýnku kafe. Ale to trochu předbíhám, je třeba vrátit se ještě o týden dříve.

- - -Na rozdíl od předchozích let, kdy rodinky přijížděly do již postaveného tábora, bylo letos nutné vše nejprve zbudovat. Sjeli jsme se proto do Lidečka ještě týden před samotným táborem a podařilo se nám vykopat latrinu i jámu na mamuta. I přesto byl však začátek tábora ve znamení nočního stavění stanů za doprovodu plačících dětí a náletů dotěrných chroustů. Oproti náročnému startu se zbylých šest dní neslo naopak ve velmi poklidné atmosféře.

Tématem letošního tábora byl Pračlovíček, který nás provázel téměř na každém kroku. Ty nejmenší děti se mu směle podobaly poté, co dojedly rukama omáčku ze svého ešusu. Starší děti používaly již - - -sofistikovanější metody a za pomoci fixek a barviček si vyzdobily svá trička. Pračlovíček nás také naučil rozdělávat oheň, rozbíjet kokosy, vyrábět oštěpy, lovit divoká prasata, no prostě samé zajímané věci. Děti se učily chytat brouky, přiřazovat názvy k obrázkům zvířat a rozpoznávat siluety stromů. Rodiče zase vzpomínali, jak vypočítat ohnisko elipsy a jak zapískat v morseovce “papírníci” a “junácká hůl”.  Čas po snídani byl vyhrazen pro modlitbu, při které se děti mimo jiné dozvídaly, jak to tenkrát bylo se stvořením světa. Rodiče se setkávali k modlitbě při setmění, kdy děti již svůj svět prožívaly ve snách. Večerní povídání u ohně přerušovaly snad jen občasné výběhy vždy několika rodičů směrem ke stanům, aby po té, co zjistí, že to není jejich dítě, které pláče, se zase vrátili k ohni. Stejně tak krásná byla na táboře i rána.

Vojtěch Hrubý 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 45 (květen 2019)

V polovině května jsme vydali pětačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje.
Nedílnou součástí tohoto předtáborového výtisku jsou přihlášky na tábory a také informace k letním táborům v Lidečku-Račném.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Oslavili jsme svátek našeho patrona

neděle 28. dubna 2019

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Přijďte s námi oslavit svátek našeho patrona

neděle 28. dubna 2019

Svatý Jiří má v církevním kalendáři svátek 24. dubna, ale my si tradičně tento svátek připomínáme o nejbližší neděli. Přijďte s námi děkovat za všechny dary a vyprošovat milosti a vše potřebné pro naši činnost v neděli 28. dubna do kostela sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8.30 hod.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Pojďte s námi bdít- - -

Bílá sobota 20. dubna 2019

Pojďte s námi bdít k Božímu hrobu – k této službě jsme se zavázali ve farnosti sv. Filipa a Jakuba v sobotu 20. dubna od 2 do 3 hod. (nad ránem).

Jan Fojtů – Jeňa

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 44 (únor 2019)

V těchto dnech jsme vydali již čtyřiačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje. Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím svých dětí, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku, termíny letních stanových táborů a nabídku Skautské energie. Zvláštní pozornost je věnována růstu českého skautingu a aktuálním potřebám v našem středisku.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Skautský ples

Alespoň několik fotografií:

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

 


 

- - -Pozvánka na Skautský ples

pátek 15. února 2019

Zveme všechny naše příznivce na Skautský ples, který se uskuteční v pátek 15. února 2019 od 19 hodin v Kulturním domě ve Lhotě u Malenovic.
Vstupenky lze rezervovat na: nsoci (at) zlin6.cz

Michaela Ženožičková

 


 


 

- - -

 


 

- - -


Letní tábory 2019

Termíny táborů jsou ZDE.

 

 

 


 

Zlatý hokejový hattrick. Vlčata obhájila vítězství nad Albionem

neděle 23. prosince 2018

Sportovní vrchol roku? V prosinci ve Zlíně! V předvánočním čase se proti sobě tradičně postavily hokejové výběry Albionu a Vlčat. Letos se konal už třetí ročník tohoto zápasu, který budí emoce, vášně a rivalitu už dlouho před svým začátkem.

- - -

Utkání se konalo 23. prosince po obědě na Zimním stadionu Luďka Čajky. Úvod zápasu vyšel lépe hráčům Albionu, kteří vzadu zodpovědně bránili a v útoku se ujali vedení po rychlé dorážce. Ve druhé třetině mohli hokejisté Albionu Vlčatům odskočit do výraznějšího rozdílu – několikrát dostali svého soupeře pod tlak a druhý gól visel ve vzduchu. Vlčata se však zuby nehty ubránila a chvíli před přestávkou vyrovnala na 1:1.

- - -

Nerozhodný stav před třetí třetinou sliboval drama až do úplného konce. Ze střídaček bylo cítit napětí, odhodlání i zvědavost, jak to letos dopadne. Nakonec to byla Vlčata, kdo strhl vedení na svou stranu – třemi zásahy se dostala do slibného vedení 4:1. Albion v tu chvíli zavelel k náporu, vzal si oddechový čas a v závěru zápasu hrál dokonce přesilovou hru. Velkého tlaku hráči Albionu dokázali využít a snížili na 4:3. Ovšem vyrovnat už nestihli.

Vlčata se tak radují ze třetího prestižního vítězství v řadě, naopak Albion stále čeká na svou první hokejovou výhru. Zápas sledovalo v ochozech několik desítek fanoušků, kteří hlasitě povzbuzovali své favority. Za to jim velmi děkujeme. A bez ohledu na výsledek nás těší také skutečnost, že jsme si po roce opět zahráli a že úroveň hry opět o kousek vzrostla.

Vojtěch Jurák – Broskev

 


 

- - -

Společně jsme si před Vánoci zabruslili

neděle 23. prosince 2018

Stejně jako loni se po skončení hokejového zápasu mezi Albionem a Vlčaty konalo skautské bruslení pro naše členy, rodiny a kamarády a příznivce. Šlo tedy o druhý ročník této příjemné, předvánoční akce.

- - -

Letošní bruslení se konalo od 14 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Všichni bruslaři – velcí i malí, začátečníci i pokročilí – mohli využít dle své libosti ledovou plochu.

Na své si přišli i ti, kdo měli s sebou hokejku, neboť si mohli zastřílet na jednu z branek. Pohodovou atmosféru dokreslovaly hudba, která zněla stadionem, a vůně teplého svařáku, která se linula prostorem.

Na stadion si našla cestu odhadem zhruba stovka lidí různého věku. Děkujeme všem za zájem o tuto akci. Jsme rádi, že jsme si ji společně užili a že se ze skautského bruslení pomalu stává příjemná, předvánoční tradice. Na všechny se těšíme zase příští rok!

Vojtěch Jurák – Broskev 

Pozvánka na Skautské bruslení

- - -

neděle 23. prosince 2018

Srdečně zveme své členy, jejich rodiny a přátele na vánoční program na ledě, který se uskuteční v neděli 23. prosince na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně.

Od 12.15 hod. můžete přijít zafandit na hokejové utkání Albion vs. Vlčata a od 14 hod. bude možnost si zabruslit s kamarády či rodiči. Vstupné je dobrovolné. Neváhejte a přijďte si užít čtvrtou neděli adventní na zimní stadion.

Vojtěch Jurák – Broskev

 


 

- - -Vánoční výprava Ontaria

víkend 14. až 16. prosince 2018

Sešli jsme se v pátek 14. prosince na vlakovém nádraží ve Zlíně odkud jsme se vlakem s několika přestupy dopravili až na nádraží ve Vyškově. Tam jsme - - -došli do místní skautské klubovny. Zde jsme se ubytovali a zjistili že se v budově nacházejí duchové, kteří následně po jejich odhalení utekli do města. Celou sobotu jsme pak museli nepřátelské duhy hledat a osvobodit „ducha Vánoc“. To vše se úspěšně povedlo a my jsme společně mohli zasednout k štědrovečerní hostině.

Celou akci jsme si užili a ve stejném počtu skautů se i vrátili zpět do Zlína plni zážitků a dojmů.

Lukáš Michalík

 


 

- - -Vánoční výprava Medvědic

víkend 7. až 9. prosince 2018

Vánoce jsou časem, který bychom měli trávit především v kruhu přátel, rodiny a nejbližších. A proto jsme se se skautkami Medvědicemi v hojném počtu sešly 7. prosince a společně odjely do Dřevohostic, abychom prožily sváteční chvíle se svým oddílem.

Celý víkend se nesl ve vánočním duchu a příjemné atmosféře. Zahrály jsme si spoustu her, zasmály se, popovídaly si o významu Vánoc a večer usedly ke sváteční večeři. A jak už to tak bývá, náš Štědrý den byl opravdu štědrým a tak jsme pod stromečkem našly spoustu dárečků. Velkým překvapením pro nás byly ručně vyráběné malé polštářky, které dostala každá z nás. Celou výpravu jsme zakončily tradičními zvyky – pouštění skořápek, třesení keřem, lití vosku do vody.

V neděli ráno jsme se odebraly na mši svatou a plny radosti odjely zpátky do tepla svých domovů čekat na opravdové Vánoce.

Terezie Mücková – Míca

 - - -Vánoční výprava světlušek

víkend 7. až 9. prosince 2018

Druhý prosincový víkend jsme se s naším oddílem světlušek vypravily na vánoční oddílovku do Olomouce. Po příchodu na skautský dům následovalo slavnostní přivítání nových světlušek v našem oddíle.- - -

V sobotu ráno tradičně probíhala soutěž ve výrobě papírových řetězů. Poté jsme si zahrály na detektivy a snažily se překazit schůzku několika párům – naším úkolem bylo zjistit nejen místo

a čas schůzky, ale i jméno páru, který se jí chtěl zúčastnit. Před večeří jsme si zkusily některé vánoční zvyky, po kterých následovala slavnostní večeře, předávání dárků a scénky, které si holky připravily během odpoledne. Celý večer byl zakončen tradičním sledováním filmu.

V neděli po mši svaté jsme se pak vydali zpátky domů.

Eliana Frolková 

Vánoční výprava Albionu – Banana paradise

víkend 7. až 9. prosince 2018

Letos jsme v Albionu slavili Vánoce na faře na Provodově spolu s populárními animovanými postavičkami – Mimoni. Když jsme na začátku naší výpravy některé potkali, nerozuměli jsme jejich vtipnému žvatlání a prskání. Po pár minutách nás dovedli na místo, kde jsme se jimi mohli stát tak, že jsme si vytvořili jejich brýle a žluté čepice, které jsme si nasadili na hlavu. Když jsme se jimi stali, mohli jsme jim porozumět, a tak zjistit že se potřebujeme dostat do banánového ráje. Po dlouhé cestě z Pinduly na - - -Maleniska, jsme do něj konečně dorazili a spolu získali i banány, které nám z něj byly ukradeny. Další den jsme získali zvláštní dopis od neznámého padoucha, který nám ukradl vánoční stromek. Rozhodli jsme se tedy, že začneme pátrat po zloději, a to pomocí detektivních metod jako například zkoumání pod mikroskopem nebo snímání otisků prstů. Vybírali jsme ze čtyř možných padouchů: Vektora, Nutelátora, Žvýkátora a Mrazátora, přičemž posledního jmenovaného jsme nakonec určili za pachatele. Po skromném obědě tvořeném chlebem se sádlem, solí a cibulí, po kterém následoval odpolední klid, jsme se vydali na cestu zachránit ukradený vánoční stromek. Nakonec jsme dosáhli svého cíle, kterým byl Mrazátor – u něho jsme museli splnit poslední výzvu: vypít vodu ze sirného pramene.

Vrcholem výpravy byla slavnostní štědrovečerní večeře. Před večeří jsme si nacvičili koledy a s prázdnými žaludky, unavení z cesty, jsme se dali do jídla ve vánočně vyzdobené místnosti. Nasycení vydatnou večeří tvořenou řízkem s bramborovým salátem jsme si zazpívali koledy a předali jsme si dárky. Ačkoliv ne každý dostal to, co by se mu tak docela hodilo, každému dárek vykouzlil úsměv na tváři. Nakonec jsme zakončili sobotní večer a šli jsme spát nebo si povídali.

V neděli jsme zaměřili svou pozornost především na úklid a odchod, ale ve volném čase jsme se překonali a vytvořili lidskou pyramidu. Prožili jsme skautské Vánoce na blátě, což bylo zřetelné na našich botách, byla nám zima kvůli nedostatečnému vytápění fary, trochu jsme zmokli a program nás všechny dost vyčerpal. Přes to všechno jsme si celou výpravu užili, stmelili se jako skupina roverů a poznali, že infantilní a dětinský symbolický rámec světa Mimoňů nás může vtáhnout, bavit a dokonce naučit mnoha věcem.

Jiří Jakubíček – Pało

 


 

Českému skautingu se daří

Skauting vede kluky a holky ke spolupráci, všestrannému rozvoji a pomoci druhým, utváří přátelství, věří na fair play a dobrodružství v přírodě. To nejsou nutně jen věci, které mají v dnešní době na růžích ustláno. A přesto zažívá skauting v Česku opravdu dobré časy.

V roce 2018 je v Česku více než 60 tisíc skautů a skautek, za posledních 12 let jich přibylo neuvěřitelných 20 tisíc. Junák – český skaut tak neochvějně potvrzuje své postavení největší výchovné organizace pro děti a mládež v zemi. Skauting je ostatně největším výchovným hnutím pro mladé lidi i globálně, s více než 60 miliony skautek a skautů po celém světě.


- - - - - -
- - - - - -
PDF PDF

Více se dozvíš zde:

Skauting zažívá skvělé časy
Díky dobrovolníkům
Více o růstu skautingu v Česku
7 důvodů, proč by vaše děti měly chodit do skautu
Zapojte se znovu do skautského dění!

 


 

- - -Naše první skautská duchovní obnova

víkend 23. až 25 listopadu 2018

Během posledního listopadového víkendu se uskutečnila naše první skautská duchovní obnova. Tento společný čas jsme strávili v Charvátech u Olomouce. Duchovně nás provázel P. Petr Káňa, školní kaplan Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Ten nám dal nejen podněty k zamyšlení při promluvách, které - - -zpestřoval svým vtipem, ale také k nám zaujal velmi přátelský a vřelý postoj, za což mu děkujeme.
V tomto předadventním čase jsme se zastavili ve svých životech a ohlédli se za věcmi povedenými i nepovedenými, prohloubili svou důvěru v Boha, zamysleli se nad hodnotami ve světě a ponořili se do modlitby. Navštívil nás také P. Jan Berka, se kterým jsme se zamysleli nad naším vztahem k Bohu jako k Otci a spojili si jej se vztahy, které nás provázejí a ovlivňují celý živ- - -ot, hlavně těmi rodinnými. Krásným momentem byla také závěrečná adorace, kdy jsme každý Bohu předložili své nejniternější touhy a zranění.
Myslím, že každého z nás tento víkend nějak zasáhl a posunul. Již teď po kladných ohlasech připravujeme postní duchovní obnovu.

Michaela Hanušová

Tato duchovní obno- - -va mne překvapila hned dvakrát. Poprvé v září, když jsem se dozvěděl, že sami naši vedoucí chtějí mít v adventu duchovní obnovu a sami si ji zařídí, a podruhé na místě samém. Aby mohla být tematicky zaměřena, byli pozváni naši vedoucí od osmnácti let, což výrazně zmenšilo počet možných účastníků. Samotnou duchovní obnovu jsme prožívali jak v tichu fary, tak v usebrání před svatostánkem. Jsem rád, že jsem se jí mohl účastnit a spolu s našimi vedoucími prožít také tuto naši formaci. Naše skautské středisko bude mít takové skauty a skautky, jací budou jejich vedoucí. A to mne po tomto víkendu naplňuje radostí a optimizmem.

Leoš Hrdlička

 


 

Registrace 2019- - -

Pro registraci členů 2019 budeme vybírat následující částky: každé první dítě v rodině – 450 Kč, každé další dítě v rodině 400 Kč.

Vedoucí oddílů po vás budou v souvislosti s registrací chtít následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací.

Peníze, prosím, předejte rádcům v družinách, ke kterým Vaše děti patří. Pokud budete registrační poplatek hradit prostřednictvím bankovního převodu, pak jej zasílejte na náš účet 2701418660/2010. Jako variabilní symbol použijte číslo podle TOHOTO SEZNAMU. Při srdužené platbě za více dětí, použijte jeden z jejich variabilních symbolů. Více informací naleznete na našich stránkách.

Administraci registrace budeme uzavírat 15. listopadu 2018.

Leoš Hrdlička

 


 

Vyšel n- - -ový Zpravodaj – číslo 43 (říjen 2018)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku a také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb