Skautnahodny obrazek
 

 

Betlémské světlo- - -

22. prosince 2012

V sobotu 22. prosince se konalo roznášení Betlémského světla a my jsme se s Lochneskama samozřejmě také zapojily. Vyrazily jsme do nemocnice za - - -staršími a nemocnými lidmi, kde jsme jim zazpívaly předem nacvičené koledy a popřály požehnané svátky. Nemocní byli z naší návštěvy mile překvapeni a některým z nich jsme vykouzlily i úsměv na tváři.

Klára Doleželová

- - -- - -Betlémské světlo naši skauti přinesli
také na štědrovečerní mši svatou
do kostela sv. Filipa a Jakuba
a na bohoslužbu slova
do kostela
Panny Marie Pomocnice křesťanů.

 


 

- - -Vánoční výprava vlčat

14. až 16. prosince 2012

Na vánoční výpravu vyrazila naše smečka vlčat o víkendu od 14. do 16. prosince do Olomouce. Hned po příjezdu jsme se seznámili s Třemi králi, kteří - - -nás uvedli do příběhu a celým víkendem nás provázeli. Sobotní dopoledne jsme strávili v samotném historickém centru Olomouce. Počasí nám bohužel moc nepřálo, ale každému i tak zůstal úsměv na tváři. Večer jsme si společně sedli k vánočnímu stromečku, zahráli scénky, rozdali dárky a zazpívali koledy.

V neděli jsme celý společný víkend zakončili na mši svaté v katedrále sv. Václava a všichni jsme odjeli se spoustou zážitků domů.

Marek Bobál – Mára

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


 

- - -Vánoční oddílovka Lochnesek

14. až 16. prosince 2012

Jako každý rok i letos jsme se vypravily na tradiční vánoční oddílovku. Tentokrát jsme se na naší cestě kolem světa navštívily chladné a vzdálené Norsko. Společně jsme tam oslavily naše oddílové Vánoce, při kterých - - -nechybělo spoustu dárečků. Také jsme se seznámily s norskými zvyky, zahrály spoustu her, nakrmily v lese zvířátka a večer nás i čarodějnice navštívily. Všichni jsme si užily spoustu legrace a těšíme se na další oddílovku.

Anežka Juráková

 


 

Colours of Džejms

12. až 14. října 2012

S legendárním strýčkem Džejmsem se potkáváme pravidelně dvakrát do roka – na podzim a na jaře. Již sice pomalu vyhlížíme letošní jarní setkání, ještě se ale ohlédneme zpět k loňskému podzimnímu. Strýček Džejms tehdy pozval naše vedoucí na hudební festival Colours of Džejms do Olomouce. Nás, spolupracovníky, pověřil tím, abychom mu sehnali partu nadšených účastníků a trochu vypomohli s přípravou programu. Byla to pro nás velká čest a zároveň radost.

Účastníků – velmi nadšených – jsme sehnali 23, tedy celkem dost, a program strýček Džejms vymyslel velmi pestrý, takže jeho příprava nebyla jen stresem a únavou, ale také zábavou. Mohli jsme tak účastníkům zprostředkovat například výběr “hudebních” her na schůzku, lov Elvise v nočním historickém centru města, seznámení s dětskými fenomény a s možnostmi, jak s nimi pracovat na schůzkách, tipy na stolní hry pro (pod)zimní schůzky v klubovně, hru plnou (ne)tradičních úkolů a další programové „vychytávky“. Také jsme byli svědky zcela unikátního festivalového koncertu, v němž vystoupily hudební skupiny vytvořené našimi vedoucími. Byl to věru výběr z pokladnice skautské muzikálnosti a dramatiky.

Zbývá snad jen všem účastníkům poděkovat za to, s jakým elánem se do všech aktivit vrhli a pomohli tak naplnit představy strýčka Džejmse o dobře prožité skautské víkendovce.

Pavel Kučera – Teni

Setkání vedoucích našeho střediska se tentokráte uskutečnilo ve skautském domě v Olomouci.

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Více fotografií můžeš zhlédnout zde.

 


- - -

Festival Colours of Džejms se blíží

Strýček Džejms provází naše rovery, rangers, rádce, rádkyně i ty, kteří se na vedení družiny teprve připravují na pravidelných setkáních vždy na jaře a na podzim. Tentokráte se se strýčkem Džejmsem vypravíme na hudební festival Colours of Džejms do Olomouce. Spolupracovníci strýčka Džejmse už se těší na hojnou účast. Na akci je třeba se předem přihlásit na webu strýčka Džejmse - dzejms.zlin6.cz

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 25 (září 2012)

V těchto dnech rodiče našich členů obdrží nové číslo tištěného Zpravodaje prostřednictvím svých dětí. V zářijovém zpravodaji Zpravodaji přinášíme aktuální informace o oddílech, oddílové i družinové činnosti. Také zde naleznete ohlédnutí za našimi letními tábory.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout zde.

Všechna čísla Zpravodajů najdete zde.

 


 

Registrace 2013

Pro registraci členů 2013 budeme vybírat následující částky: každé první dítě v rodině – 350 Kč, každé další dítě v rodině 300 Kč.

Vedoucí oddílů po vás budou v souvislosti s registrací chtít následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše bude vedeno pro potřeby pojištění a získání dotací v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Peníze, prosím, předejte rádcům v družinách, ke kterým Vaše děti patří. Pokud budete registrační poplatek hradit prostřednictvím bankovního převodu, pak jej zasílejte na náš účet 1400201359/0800. Jako variabilní symbol použijte číslo podle letošních táborů (www.zlin6.cz > TÁBORY > Informace k táborům > Variabilní symboly).

V rámci registrace bude Vaše dítě také poštou bezplatně dostávat některý ze skautských časopisů podle věku dítěte.

Více informací naleznete na našich stránkách (www.zlin6.cz > AKTUÁLNĚ > registrace 2013). 
Administraci registrace budeme uzavírat 15. listopadu 2012.

Leoš Hrdlička

 


 

Zahájení ska- - -utského roku a střediskový přestup

neděle 9. září 2012

Každý konec je zároveň začátkem něčeho nového. A tak konec léta není jen koncem prázdninových výletů, táborů a dovolených, ale také začátkem - - -nového skautského roku. Zahájili jsme jej v neděli 9. září mší svatou.

Některé z nás jsme pak při společném dopoledním programu doprovodili na jejich přestupu do jiného oddílu: Z nejmladších  Slůňat přestupovali sloni a slonice do vlčat  a světlušek, několik světlušek a vlčat pak mezi sebou přivítaly oddíly skautů a skautek. Tato každoroční „škatulata“ jsme doprovodili několika drobnými hrami, rozloučili se a rozešli domů, abychom ješt- - -ě stihli pozdní nedělní oběd.

Nový skautský rok jsme přivítali s nadšením a s velkým očekáváním, ale hlavně s prosbou našemu Pánu o požehnání naší činnosti.

Pavel Kučera – Teni

 - - -Zahájení skautského roku

Zahajaujeme nový skautský rok mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba v neděli 9. září 8.30 hod.

Po mši svaté bude možnost setkat se s našimi vedoucími.

Proběhne také přestup Slůňat do Lochnesek a vlčat, Lochnesek do Medvědic a vlčat do Antaresu. Těšíme se, že se opět na začátku skautského roku sejdeme všichni společně.

 


 

Naše klubovna bude zázemím pro lesní školku

Během letních prázdnin v naší klubovně začaly připravovat dvě naše skautky zázemí pro nově vznikající lesní školku. Marie Blechová a Kateřina Hrubá, obě profesně pedagožky, jsou součástí širšího týmu Občanského sdružení Na Pasece. Rodinný klub Na Pasece – jak se lesní školka jmenuje – je inspirovaný lesní mateřskou školou, jehož cílem je podporovat to, co se z dnešní moderní společnosti vytrácí. Učitelé chtějí děti i rodiče přivádět blíže k přírodě, umožnit jim její poznávání všemi smysly, nejen z obrázků a encyklopedií.

- - -První lesní školka jako alternativa zabezpečení vhodné předškolní výchovy dětí v kolektivu vrstevníků vznikla v Dánsku. Dnes jsou lesní školky běžně provozovány ve Švýcarsku, Norsku, Holandsku, Německu, Kanadě i Japonsku. Děti si zde vytváří kontakt s přírodou a citlivost ke svému prostředí už v nejmenším věku. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se seznamují s přírodními zákony a učí se vzájemné spolupráci.

K tomu je nutné se přiměřeně obléci. Výchova se zde řídí heslem: “Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.” Pohyb v přírodním terénu rozvíjí dětskou motoriku, rovnováhu, koordinaci pohybu a orientaci v prostoru. Pohyb ve volné přírodě podporuje odolnost jejich dětského organizmu vůči nemocem, rozšiřuje se kapacita plic a snáze se udržuje optimální tělesná hmotnost. Děti jsou venku každý den co možná nejdéle. Samozřejmě v extrémně nepříznivém počasí (např. v době velkých mrazů) musejí svůj pobyt venku omezit a zbytek dne se potom zdržují v zázemí k tomu určeném. 
Při výchovném působení budou využívány principy Montessori pedagogiky, Waldorfské školy, přístupu Respektovat a být respektován.

Provoz lesní školky bude zahájen 17. září. Rodiče mohou se svými dětmi vyzkoušet zdarma jednodenní provoz během měsíce září. Více informací naleznete na www.napasece.net

Marie Pašková – Ušta

 


 

Tábor rodin v Lidečku

Rodinný tábor – 11. až 15. srpna 2012

Že je skautské hnutí otevřeno členům všeho věku se zdůrazňuje především tehdy, kdy se setkáváme s našimi sestrami a bratry “oldskauty” – pamětníky, kteří nám mají co říci o skautování v dobách minulých. Skauting tu ale pravděpodobně ještě nějaký čas bude a tak je potřeba být otevření také k skautům a skautkám na druhé straně časové osy života. Proto jsme již podruhé vzali na několik srpnových dní (11. – 15. srpna) tábořit i naši “skautskou budoucnost” – naše nejmenší děti. Některé z nich zatím jen z šátků a nosiček udiveně pozorovaly přírodní krásy okolí našeho tábořiště v Lidečku, ty starší již zkoušely svou obratnost při pohybu v nezvyklém terénu kopců a skal.

P- - -obyt v lese a ve stanu, křik sojky, šumění větru v korunách stromů, večerní oheň, chlad srpnových nocí, jídlo připravené na kamnech, nebe plné hvězd – to jsou jen namátkou vybrané dojmy, které mnozí z účastníků tábora rodin zažili poprvé ve svém životě. Nelze

opomenout ani společenství vrstevníků, společenství katolických rodin. Tábora se zúčastnilo devět rodin, dětí jsmem měli celkem šestnáct o věkovém průměru necelé dva roky, nejmladší účastnici byly tři měsíce. Asi nebudu daleko od pravdy, když napíšu, že my – rodiče jsme se z této “dovolené” vrátili unavenější, než když jsme na ni odjížděli. Jsem si ale jistý, že pro naše děti je pobyt v přírodě a ve skupině vrstevníků velkým přínosem.

Děkujeme otci Ivanovi a otci Stanislavovi, že si našli čas a přijeli nás na tábor navštívit. Možná jsme jim pro samé okřikování a usměrňování našich dětí nevěnovali dostatek pozornosti, ale jsme za jejich návštěvu vděční. Velký dík patří také Lence Ďaďanové za skvěle zvládnutou organizaci tábora.

Pavel Kučera – Teni

 


 

Dračí tábor

Rodinný tábor – 4. až 11. srpna 2012

Prázdniny – to pro mnohé z nás v mladším věku znamenalo přípravu a realizaci skautských táborů v Lidečku-Račném. I když již máme každý své rodiny, zastesklo se nám po táborovém životě v nám známém táborovém prostředí. Proto jsme se rozhodli uspořádat rodinný tábor.

- - -Přivítal nás poutník, který nám vykládal o drakovi, který skrývá poklad. Svůj život má ukrytý ve zlatých vejcích, které hlídají Dragoni. A tak jsme se snažili zničit zlaté vejce, abychom nakonec mohli přemoci draka Spirituse. Sílili jsme konáním dobrých skutků, za které jsme dostávali dračí zuby. Nakonec se nám podařilo přemoci Dragony a zničit zlatá vejce a mohli se vydat do skal přemoci draka. Sice na nás chrlil oheň a snažil se nás zastrašit, ale protože jsme všichni spojili síly a vzájemně si pomáhali, nakonec jsme přemohli draka a získali poklad.

Počasí nám přálo, děti si vyzkoušely život uprostřed přírody, procvičily se v samostatnosti, otestovaly svou odvahu a hlavně se snažily vzájemně si pomáhat. My dospěláci jsme si užili krásný týden ve společnosti přátel, vrátili se do dětských let a společně s dětmi si užili spoustu krásných chvil v nádherném prostředí. Rádi bychom příští rok opět zopakovali tento rodinný tábor v Lidečku.

Zdeňka Polínková

 


 

Tábor Albionu

Tábor skautů Albion – 28. července až 4. srpna 2012

Letos jsme v Lidečku zažili úplně novou zkušenost – a to smíšený tábor roverů a rangers. Přes veškeré předsudky se ukázalo, že dokážeme tolerantně uzpůsobit zvyky, které máme zakořeněny z předchozích oddílů.

- - -Na týden se náš tábor proměnil v mexickou vesnici Uxmal, do které přijely dva týmy dobrodruhů. Jednak Asociace pro záchranu Mayské civilizace a také Novinářská skupina. Cílem obou těchto skupin bylo přijít na kloub tomu, zda nastane 21. 12. 2012 opravdu konec světa. Jak jsme se dozvěděli od posledního indiánského náčelníka Nachan-Kaana, Mayský kalendář byl v dávných dobách roztříštěn na mnoho kusů a jediným způsobem jak odvrátit konec světa byl znovu sestavit všechny tyto kousky v jediný. Avšak každý kousek byl uschován u jiné osoby, či na jiném místě. To nám bylo odkryto až po splnění úkolů, které nám dával Nachan-Kaana tak, aby zjistil, že i v dnešní době umí lidé poznávat a vážit si přírody. Dával nám různé úkoly, které byly velmi podobné našim skautským dovednostem, a proto nebylo nemožné je vyplnit. Museli jsme například dokázat znalost uzlů, noční oblohy, rostlin či šifrování. Celou dobu se nám banda všiváka Rodrigueze snažila znesnadnit práci tak, že nám chtěla nasbírané kameny z Mayského kalendáře vyfouknout. Během sbírání kamenů jsme se však museli chovat jako ostatní obyvatelé vesnice a museli jsme stejně jako oni vykonávat různá povolání. Například starat se o naši farmu, dojit kozu, krmit slepice a králíka. Nakonec ale vše dobře dopadlo, my jsme našli všechny kameny a složili je v jeden. Nachan-Kaana nám poděkoval, že může s důvěrou v budoucí generaci opustit tento svět a odešel do věčných lovišť.

Tábor byl sice krátký, ale příjemně vyčerpávající a nabitý novými zážitky. Jsme rádi že jsme konečně prolomili smůlu, která se zatím držela všech pokusů o založení fungujícího roverského oddílu v našem středisku.

Terezie Stuchlíková – Cipálek

 


 

Medvědice indiánkami

- - -Tábor skautek Medvědic –19. července až 4. srpna 2012

Během letošního tábora, který se uskutečnil v termínu 19. července až 4. srpna jsme se jako 52. oddíl skautek Medvědice přesunuly daleko na západ, kde se z nás staly hbité indiánky. Náčelník našeho kmene se měl rozhodnout, který z jeho tří synů se stane jeho nástupcem. Proto jsme se rozdělily do tří skupin a pod vedením tří bratrů jsme bojovaly o post náčelníka, ale i s kovboji. Ti nejen že unesli jednu z nás, ale také nám ukradli zlato. Pod jejich - - -výhružkami jsme opustily tábor a dva dny putovaly, abychom hledaly bezpečnou zem. Počasí nám, až na několik přeháněk, přálo. Během tábora jsme si zopakovaly skautské dovednosti, vaření, postavily jsme velké teepee a totemy, slaňovaly na Lačnovských skalách.

Tábora se zúčastnilo pouze 14 členek, ale o to přátelštější atmosféra zde vládla. Skautský slib složila tři děvčata. Zkoušku tří orlích per složila také tři děvčata. Tato zkouška se skládá 
z 24 hodin mlčení, hladovky a 12 hodin samotky. Z tábora jsme odjížděly unavené, ale spokojené a se spoustou zážitků.

Marie Stuchlíková – Nika

 


 

Tábor světlušek

T- - -ábor světlušek Lochnesek – 14. až 28. července 2012

Po roce plném schůzek, oddílovek a jiných společných akcí jsme se opět vypravily na tu největší. V sobotu 14. července se 35 malých světlušek rozloučilo s rodiči a naskládalo se do autobusu, směr Lidečko. Rozdělily jsme se do stanů a tábor mohl začít. Počasí nám sice už od prvního dne nepřálo, ale to nám nijak nezabránilo si to celé pořádně užít. Každý den na nás čekala spousta her, jako hry bez hranic, kde mezi sebou bojovaly jednotlivé skupinky pod vlajkou některého státu. Také trocha tvořivosti a samozřejmě rozšiřování - - -našich znalostí v podobě pečlivé přípravy na slib nebo první a druhou hvězdu. V sobotu jsme potom měly slavností slib, u kterého nechyběl P. Kája Hořák a Leoš Hrdlička, vedoucí našeho střediska.

Během tábora jsme po roce dokončily stezky – program, který rozvíjí dítě v nejrůznějších oblastech. Nechyběla ani celotáborová hra, a tak se den co den náš táborový kruh měnil v pirátskou loď, která se snažila najít cestu k pokladu. Po cestě nás však čekalo mnoho nástrah, jako neznámé kmeny, kanibalové nebo porucha lodi. Nakonec jsme všechny překážky překonaly a poklad si vybojovaly. Během těchto čtrnácti dnů jsme navíc poznaly lépe okolí tábora a místa jako Lačnovské rybníky nebo Čertovské skály, a dokonce jsme navštívily i aquapark ve Vsetíně. Především jsme zase o něco zlepšily své kamarádské vztahy, a proto už se těšíme, co nám přinese další rok.

Olivie Frolková – Olinka

 


 

- - -Tábor oddílu Antares

Tábor skautů – 30. června až 19. července 2012

Celoroční hra, která plynule přešla v hru etapovou, byla inspirována seriálem Hvězdná brána a přivedla 15 kluků a 10 vedoucích až do vzdálených míst vesmíru, kde se stali svědky hrozivé události. Lidstvo získalo technologie pro cestování na velmi dlouhé vzdálenosti a postavilo výzkumnou základnu v galaxii Magellanova mračna. Během celého roku bylo cílem přivézt zásoby na tuto základnu. Po příletu však našli celou základnu zničenou. Kdo to udělal a proč? Existuje hrozba i pro Zemi? Přežil někdo? Na tyto otázky hledaly odpověď tři SG týmy členů oddílu Antares během celého tábora. Na svých výzvědných a výzkumných misích cestovali pomocí hvězdné brány po okolních planetách, pomohli mnoha jejich obyvatelům a vypátrali pachatele – agresivní národ Corrinů, který zotročoval mnoho jiných kultur. Při závěrečném boji SG týmy ubránily základnu a porazily vůdce nepřátel.

- - -Pro úspěšné splnění svého cíle se kluci měli naučit mnoha novým tábornickým a ostatním dovednostem jako například bivakování, stavění staveb ze dřeva, lanových staveb, poznávání květin a dřevin, vázání uzlů nebo třeba zdravovědě. Do velké skautské rodiny bylo přibráno sedm nových chlapců, kteří složili skautský slib.

Na táboře se také hrála řada her, navštívilo se koupaliště, členové Aktivních záloh Armády České Republiky ukázali něco ze svého umu, výstroje a výzbroje a vyzkoušeli družiny ze zdravovědy za nestandardních podmínek. Také zástupci policie ČR měli pro kluky přednášku o své činnosti, kde odpověděli na řadu zajímavých dotazů. Tábor proběhl bez závažnějšího problému nebo zranění a již teď se těším na další.

Jiří Kašný – Terry

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


 

Tábor vlčat

- - -Tábor vlčat – 30. června až 14. července 2012

Všeobecné veselí nad vysvědčením a koncem školního roku ještě zdaleka neskončilo, ale už v sobotu 30. června ráno se sešla naše směčka u divadla, odkud jsme vyrazili vstříc novým dobrodružstvím do Lidečka. Letošní dva týdny tábora jsme strávili na horní louce, zatímco na dolní louce tábořil oddíl skautů Antares.

Na táboře jsme se dostali do starodávného města Yucatán, významného centra mayské říše. Spolu s místním šamanem nás po celý tábor vedl Barbarosa, prvorozený syn krále, který po smrti svého otce usedl na trůn. Zanedlouho jej však svrhl jeh- - -o mladší bratr Montezuma a nastolil v zemi teror a krutovládu. Naším úkolem tedy bylo Montezumu porazit a pomoci Barbarosovi zpět na trůn. To se nám po dvou týdnech úsilí a bojů nakonec podařilo.

Kromě mayského dobrodružství jsme se však na táboře věnovali mnoha dalším činnostem. Hráli velké množství her, vydováděli se na koupališti ve Vsetíně, v odpoledních klidech plnili odborky, někteří z nás složili vlčácký slib a hned tři členové naší smečky úspěšně dokončili zkoušku tří bílých tesáků.

Domů jsme se pak vraceli všichni plní zážitků. A aby ne! Vždyť z kombinace dobrého programu, přátelské atmosféry, tradičně malebné krajiny Lidečka a skvělého počasí ani nemohlo nic jiného vzniknout! Rozhodně máme na co vzpomínat a nyní se už těšíme na start nového skautského roku.

Vojta Jurák – Broskev

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


 

Slůněcí minitábor

T- - -ábor předškoláků – 16. až 17. června 2012

Letos již po třetí se vpravila Slůňata na svůj „minitábor“. Tentokrát jsme se v červnu zajeli podívat do Pozděchova. Deset odvážných dětí prožilo prázdniny s opičkou Žofkou, která nás provedla nebezpečnou džunglí. Díky naší pomoci se stala Žofka královnou džungle.

Děkujeme maminkám Uště a Heli za výpomoc v kuchyni a tatínkovi Kvítkovi za odvoz věcí.
Minitábory se nám velmi osvědčily, určitě zase na konci roku se Slůňaty pojedeme.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -

Tábory 2012

 

Termíny táborů jsou zde.

Informace k táborům jsou zde

Přihlášky jsou zde.

 


 

Finanční příspěvky na tábory pro klienty VZP

VZP nabízí svým pojištěncům příspěvek 500 Kč nebo 1000 Kč na úhradu letního tábora. Rodiče, kteří tohoto příspěvku budou chtít využít, budou potřebovat doklad o platbě tábora s datem v období od 1. do 30. června 2012. Stejný je i termín, ve kterém je možné o příspěvek na pobočkách VZP požádat. O prázdninách již to nebude možné.

Více informací získáte na skautských stránkách
nebo přímo na stránkách VZP.

 


 

- - -Otevřeli jsme nové dětské hřiště ve Zlíně

Náměstek primátora Mgr. Aleš Dufek slavnostním aktem přeseknutí lana otevřel v sobotu 9. června nové dětské hřiště na Pasekách. Po slavnostním otevření hřiště požehnal P. Ivan Fišar. Návštěvníci si během doprovodného programu pro děti mohli prohlédnout celou skautskou klubovnu a seznámit se blíže s naší činností.

Dětské hřiště je postaveno před naší skautskou klubovnou poblíž konečné - - -stanice autobusu MHD č. 33. K vybudování hřiště přispěl velkou měrou Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora, který nejen pomohl vyřídit dotaci města, ale také zprostředkoval dohodu s pracovníky Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína. Hřiště tak plní nejen potřeby skautské mládeže v rámci jejich programu, ale je také zároveň otevřené široké veřejnosti.

V současnosti je větší část hřiště hotova. Před námi jsou ještě některé další úpravy. Doufáme, že se nám dostavba podaří v brzké době dokončit a hřiště tak bude plně sloužit všem jeho uživatelům.

Leoš Hrdlička

Více fotografií můžete zhlédnout zde.
Brožura vydaná k slavnostnímu otevření dětského hřiště v PDF.

 


 

Pozvánka na slavnostní otevření dětského hřiště

- - -Srdečně zveme všechny rodiče a kamarády na slavnostní otevření dětského hřiště u naší skautské klubovny na Pasekách (konečná autobusu MHD č. 33), které se uskuteční v sobotu 9. června v 15 hod. Pozvání přijali také zástupci Města Zlína.

V rámci této příležitosti si můžete také prohlédnout naši klubovnu a blíže se seznámit s naší čínností. Budeme vás rovněž informovat o našich plánech do budoucna.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Leoš Hrdlička

Pozvánka PDF.

Více o dětském hřišti naleznete zde.

Brožura vydaná k slavnostnímu otevření dětského hřiště v PDF.

 


 

Vyšel nový Zp- - -ravodaj – číslo 24 (květen 2012)

V těchto dnech rodiče našich členů obdrží nové číslo tištěného Zpravodaje prostřednictvím svých dětí.

V květnovém Zpravodaji mimo obvyklé informace přinášíme především informace k letním táborům v Lidečku-Račném. Součástí Zpravodaje je také přihláška na tábor.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout zde.

Všechna čísla Zpravodajů najdete zde.

 


 

Džejms – 18. až 20. května 2012 – Vlachovice- - -

Co nevidět tu bude opět tradiční akce pro rádce, rádkyně, rovery a rangers našeho střediska – Džejms. Tentokrát zamíříme do Vlachovic a – mimo jiné – si zkusíme, zda je možné rozdělat oheň třením dřev. Zda se to povede bude mimo jiné záležet na počasí a na tom, zda budeme vyžadovat teplý oběd či se spokojíme se studeným.

Pavel Kučera – Teni

Fotografie ke zhlédnutí jsou zde.

 


 

- - -Závod světlušek a vlčat 2012 byl pro nás úspěšný

V sobotu 28. dubna jsme se společně s Lochneskami zúčastnili tohoto tradičního závodu, jehož okresní kolo tentokrát pořádalo středisko v Napajedlech.

Na kluky a holky čekalo během závodu množství úkolů, které prověřily jejich znalosti, logické myšlení, ale také řešení nejrůznějších problémů a krizových situací. A nutno podotknout, že soutěžící družiny předváděly velice dobré výkony, což za čisté oblohy a neustále pražícího slunce nebylo vždy jednoduché.

- - -Za naše středisko soutěžily čtyři družiny – dvě vyslaly Lochnesky a dvě vlčata. Velké oslavy pak vzplanuly při vyhlašování výsledků, neboť hned tři z našich družin si vybojovaly postup do krajského kola – jedna družina z Lochnesek, která skončila třetí, a obě družiny vlčat, které skončily na třetím a druhém místě.

Nejdůležitější však je, že všichni odjížděli s úsměvem na tváři. A není divu, celý závod se pěkně vydařil a ke všeobecné spokojenosti přispělo i počasí, které snad ani nemohlo být lepší.

Vojtěch Jurák – Broskev

Další snímky jsou ke zhlédnutí zde.

 


- - -

Pozvánka na "skautskou" mši svatou

Při příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů, vás zveme na „skautskou“ mši svatou v úterý 24. dubna v 17 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Přijďte s námi poděkovat za všechny získané milosti a vyprosit vše potřebné pro naši skautskou mládež.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -U klubovny jsme sadili keře

V pátek 13. dubna nám pracovníci městské zeleně přivezli ke klubovně keře a - - -další dřeviny. Členové Albionu je odpoledne zasadili.

Hřiště u skautské klubovny tak po čase bude mít živý plot ze strany od silnice, vedle elektrického rozvaděče vyrostou tři keře zlatého deště. Další drobné poléhavé dřeviny byly nasazeny do zeleného ostrůvku před vchodem do klubovny a před keře zlatého deště.

Leoš Hrdlička

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


 

Čistili jsme břehy řeky Dřevnice

31. března 2012

V sobotu 31. března ráno jsme se sešli, abychom stejně jako každý rok přispěli svou troškou do díla a postarali se o čistější životní prostředí města Zlína. Konkrétně nás čekalo čištění břehů řeky Dřevnice. Byl ještě konec března, ale počasí už bylo celkem aprílové. Přesto se nás za deštivého rána sešlo kolem ke čtyřicítce. Po krátkém zahájení v kostele jsme byli odměněni, neboť při východu z něj na nás už nepršelo. Pustili jsme se tedy do práce. Světlušky a vlčata si vzali na starost úsek Dřevnice od čepkovského mostu po Cigánov. Pro nás starší pak zbyl úsek od Cigánova k nemocnici. Stejně jako každý rok zde na nás čekalo pár zajímavostí, od mobilního telefonu až po disky od auta. S prací jsme skončili před jedenáctou hodinou, takže jsme se mohli všichni s pocitem dobře odvedené práce vrátit včas domů na oběd.

Jan Kouřil – Jencek

 


 

S Lochneskami jsme vyrazily do Olomouce

2. března 2012

- - -V pátek 2. března jsme se opět vydaly strávit víkend dohromady, celý oddíl. Tentokrát jsme se rozjely do Olomouce, kde jsme se ubytovaly ve skautském domě, což je něco jako klubovna tamních skautů. Během celých tří dnů jsme se dozvídaly nové věci o Lucince, kterou jsme potkaly už o Vánocích, její kouzelné lucerně a kamarádkách světluškách. V noci jsme dokonce bojovaly se zlými brouky, kteří nám lucernu ukradli, spolu s jednou světluškou. Všechno ale nakonec dobře dopadlo. Zahrály jsme si spoustu her, poznaly město Olomouc a v sobotu večer jsme si udělaly dokonce karneval. Takže v neděli jsme přijely domů spokojené a plné zážitků.

Olivie Frolková – Olinka

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 23 (únor 2012)

V těchto dnech rodiče našich členů obdrží nové číslo tištěného Zpravodaje prostřednictvím svých dětí.

V únorovém Zpravodaji mimo obvyklé informace o pořádaných akcích přinášíme především termíny letních stanových táborů.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout zde.

Všechna čísla Zpravodajů najdete zde.

 


 

- - -Trochu lepší svět – dokument ČT o skautech ke 100 letům

Také Česká televize bude slavit 100 let českého skautingu. Jednoho ze skautských táborů se vloni kromě skautů a vedoucích zúčastnilo i několik členů televizního štábu. Sbírali totiž materiál pro nový televizní dokument režisérky Veroniky Liškové, který ve spolupráci s Junákem připravuje Česká televize.
Na táboře bylo pořízeno přes šedesát hodin hrubého materiálu. V současné době film s názvem Trochu lepší svět prošel schvalovacím řízením České televize a je připraven k premiérovému odvysílání 24. dubna na kanále ČT2.

Michal Malík – Krišot (www.skaut.cz)

Celý článek naleznete zde.

Skautské století

 


 

Zlínský skautský ples 2012- - -- - -

pátek 3. února 2012

Prodej vstupenek bude zahájen 2. ledna 2012.

Vstup ve společenském oděvu 70. let.

Pozvánka PDF

 


 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb