Skautnahodny obrazek
 

 

Temíny sobotních brigád (2019)

27. dubna, 11. května, 25. května, 8. června22. června

Uvítáme i tvou pomoc.
Prosím, zapiš se ZDE, abychom s tebou mohli počítat a naplánovali tak práci i vše potřebné.

Leoš Hrdlička

Fotogalerie rekonstrukce je ZDE.

 


 

Pátá brigáda – sobota 22. června 2019

Začínáme v 7 hodin na místě (ZDE) – nebo dle možností.

Plánované práce:
• natahovat stěrku s perlinkou
• zateplovat tepelnou izolací a obkládat sádrokartonem stropy
• chystat profily pro sádrokartonové stropy
• tmelit sádrokartony – na to zvu zvláště holky, jelikož jsou na to zvláště šikovné

Obědová svačina bude opět připravena. Dostatek pití bude zajištěno.

Základní pracovní nástroje zajištěny.

S sebou akuvrtačku a metr. Kdo si troufá natahovat stěrku tak si vezme vlastní hobl.

Můžeš-li se zúčastnit, dej o sobě vědět (tel.: 603 488 207, e-mali: sintal@seznam.cz), ať s tebou můžeme počítat.

Pavel Šintál

Fotogalerie rekonstrukce je ZDE.

 


 

Čtvrtá brigáda – sobota 8. června 2019

Začínáme v 7 hodin na místě (ZDE) – nebo dle možností.

Plánované práce:
• dozdíme poslední zbytky příček a začneme natahovat stěrku
• obkládat sádrokartonem vnitřní příčky
• chystat sádrokartonové stropy
• tmelit sádrokartony – na to zvu zvláště holky jelikož jsou na to zvláště šikovné; již čtyři skautky jsou toho důkazem

Kdo může vzít, vezměte s sebou:
• akuvrtačky

Nápoje a oběd je zajištěn.

Potřebujeme tedy několik schopných lidí, kteří by tyto odborné práce mohli udělat. K tomu všemu potřebujeme stejně schopné pomocníky.

Oběd a další občerstvení bude zajištěno.

Základní pracovní nástroje budou také zajištěny zajištěny.

Můžeš-li se zúčastnit, dej o sobě vědět (tel.: 603 488 207, e-mali: sintal@seznam.cz), ať s tebou můžeme počítat.

Pavel Šintál

Fotogalerie rekonstrukce je ZDE.

 


 

Třetí brigáda – sobota 25. května 2019

Začínáme v 7 hodin na místě (ZDE) – nebo dle možností.

Plánované práce:
• vyzdívat příčku z Porfixu tl. 100mm a to se nedá udělat bez pomocníků.
• vynosit sádrokartony (bude jich hodně)
• začneme obkládat sádrokartonem stropy

Kdo může vzít, vezměte s sebou:
• akuvrtačky

Potřebujeme tedy několik schopných lidí, kteří by tyto odborné práce mohli udělat. K tomu všemu potřebujeme stejně schopné pomocníky.

Oběd a další občerstvení bude zajištěno.

Základní pracovní nástroje budou také zajištěny zajištěny.

Můžeš-li se zúčastnit, dej o sobě vědět (tel.: 603 488 207, e-mali: sintal@seznam.cz), ať s tebou můžeme počítat.

Pavel Šintál

Fotogalerie rekonstrukce je ZDE.

 


 

Druhá brigáda – sobota 11. května 2019

Začínáme v 7 hodin na místě (ZDE) – nebo dle možností.

Plánované práce:
• vyzdívat příčku z Porfixu tl. 100mm a to se nedá udělat bez pomocníků.
• vynosit sádrokartony (bude jich hodně)
• začneme obkládat sádrokartonem horní patro

Kdo může vzít, vezměte s sebou:
• akuvrtačky
• schůdky

Potřebujeme tedy několik schopných lidí, kteří by tyto odborné práce mohli udělat. K tomu všemu potřebujeme stejně schopné pomocníky.

Oběd a další občerstvení bude zajištěno.

Základní pracovní nástroje budou také zajištěny zajištěny.

Můžeš-li se zúčastnit, dej o sobě vědět (tel.: 603 488 207, e-mali: sintal@seznam.cz), ať s tebou můžeme počítat.

Pavel Šintál

Fotogalerie rekonstrukce je ZDE.

 


 

První brigáda – sobota 27. dubna 2019

Začínáme v 7 hodin na místě (ZDE) – nebo dle možností.

Plánované práce:
• Vyzdění příčku z Porfixu tl. 100mm, která bude tvořit vnitřní předstěnu domu. Za ní bude vložená tepelná izolace tl. 80mm.

Potřebujeme tedy několik schopných lidí, kteří by tyto odborné práce mohli udělat. K tomu všemu potřebujeme stejně schopné pomocníky.

Oběd a další občerstvení bude zajištěno.

Základní pracovní nástroje budou také zajištěny zajištěny.

Můžeš-li se zúčastnit, dej o sobě vědět například ZDE.

Pavel Šintál

Fotogalerie rekonstrukce je ZDE.

 


 

Budeme opravovat nové prostory

Koncem loňského roku farnost sv. Filipa a Jakuba zakoupila budovu, která se nachází v těsné blízkosti kaple sv. Václava na Kudlově (ZDE), se záměrem, aby sloužila pastoračním účelům farnosti. - - -V současnosti bylo využívání nabídnuto našemu skautskému středisku s výhledem na deset let s tím, že úprava vnitřních prostor bude umožňovat také souběžné využití k dalším farním aktivitám. Tuto nabídku jsme s velkým vděkem přijali, neboť za posledních osm let jsme se „rozrostli“ o celou polovinu, z 188 členů na 305 členů. To samozřejmě s sebou již několik let přináší problémy s omezenými prostory v naší klubovně na Pasekách, zejména při pořádání družinových schůzek.

- - -
Plán opravy přízení (PDF)
Fotografie stávajícího stavu

V objektu kudlovské stavby byla doposud opravna pneumatik, tedy se jedná o dílenský prostor. Aby mohl být objekt využíván k činnosti s dětmi a mládeží, bude třeba jej vnitřně rekonstruovat. Celou rekonstrukci bychom chtěli, převážně vlastními silami, zvládnout do letních prázdnin tak, aby v novém školním roce už budova mohla sloužit svému novému záměru.

S souvislosti s rekonstrukcí se obracíme na vás – rodiče našich členů – s prosbou o brigádnickou pomoc (ZDE). Máme tak možnost výrazně ušetřit finanční prostředky, kterými se budeme také podílet na realizaci díla. Konkrétní rozpis potřebných prací, jak běžných tak odborných, bude vždy aktuálně uveřejněn na našem webu. Rovněž tam budou uveřejněny všechny potřebné informace, včetně termínů brigád. Samozřejmostí je, že do rekonstrukce se zapojí i naši starší členové – bude to přece jen jejich prostor.

Leoš Hrdlička


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb