Skautnahodny obrazek
 

 

Budeme opravovat nové prostory

Koncem loňského roku farnost sv. Filipa a Jakuba zakoupila budovu, která se nachází v těsné blízkosti kaple sv. Václava na Kudlově (ZDE), se záměrem, aby sloužila pastoračním účelům farnosti. - - -V současnosti bylo využívání nabídnuto našemu skautskému středisku s výhledem na deset let s tím, že úprava vnitřních prostor bude umožňovat také souběžné využití k dalším farním aktivitám. Tuto nabídku jsme s velkým vděkem přijali, neboť za posledních osm let jsme se „rozrostli“ o celou polovinu, z 188 členů na 305 členů. To samozřejmě s sebou již několik let přináší problémy s omezenými prostory v naší klubovně na Pasekách, zejména při pořádání družinových schůzek.

- - -
Plán opravy přízení (PDF)
Fotografie stávajícího stavu

V objektu kudlovské stavby byla doposud opravna pneumatik, tedy se jedná o dílenský prostor. Aby mohl být objekt využíván k činnosti s dětmi a mládeží, bude třeba jej vnitřně rekonstruovat. Celou rekonstrukci bychom chtěli, převážně vlastními silami, zvládnout do letních prázdnin tak, aby v novém školním roce už budova mohla sloužit svému novému záměru.

S souvislosti s rekonstrukcí se obracíme na vás – rodiče našich členů – s prosbou o brigádnickou pomoc (ZDE). Máme tak možnost výrazně ušetřit finanční prostředky, kterými se budeme také podílet na realizaci díla. Konkrétní rozpis potřebných prací, jak běžných tak odborných, bude vždy aktuálně uveřejněn na našem webu. Rovněž tam budou uveřejněny všechny potřebné informace, včetně termínů brigád. Samozřejmostí je, že do rekonstrukce se zapojí i naši starší členové – bude to přece jen jejich prostor.

Leoš Hrdlička


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb