Skautnahodny obrazek
 

 

- - - 

- - -

Členské příspěvky – Registrace 2024

Členství ve spolku Junák – český skaut se každoročně stvrzuje  zaplacením členského příspěvku. Ten přispívá k zajištění chodu domovského střediska i celé organizace. Platba členského příspěvku je jednou z povinností každého člena vyplývající přímo ze stanov organizace. Členské příspěvky vybírají od svých členů všechny organizační jednotky a také Junák – český skaut jako celek. Vyšší organizační jednotky je dostávají od středisek či jiných podřízených jednotek v rámci registrace během února a března.

Výše členského příspěvku v našem středisku pro rok 2024 je stanovena střediskovou radou na 1000 Kč za člena.

K úhradě příspěvku jste byli vyzváni e-mailem (29. a 30. 11. 2023) prostřednictvím QR kódu z naší aplikace s originálním variabilním symbolem pro každého člena.

Novinka „Sponzorská registrace“
(s ponecháním přiděleného VS)
Vycházíme z myšlenky, že platím tolik, na kolik se cítím. Je pouze na vás, vašich finančních možnostech a ochotě, jakou výši registrace resp. částku – vyšší než 1000 Kč – za sebe nebo své děti uhradíte. Takto získané prostředky použijeme na další rozvoj našeho střediska, vzdělání rádců a vůdců nebo úhradu členského příspěvku za ty, jenž si tuto částku nemohou dovolit.

V souvislosti s registrací prosíme o následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací. Během měsíců prosince 2023 a ledna 2024 budete požádáni e ‑mailem prostřednictvím odkazu o doplnění a kontrolu údajů v našem registru SkautIS.

Rodiče ve finančně náročné situaci prosíme o sdělení této skutečnosti, společně se pokusíme najít jiná řešení.

V případě nejasností či dotazů mne kontaktujte na e‑mail: kyslik@zlin6.cz

Kateřina Straková – Kyslík

 


 

- - -Slůňata přinesla Betlémské světlo do kostela sv. Filipa a Jakuba

Neděle 24. prosince 2023

Letos poprvé byla mezi oficiální tratě rozvozu Betlémského světla (BS) díky aktivitě vedoucích z Asterionu přidána trasa Otrokovice–Vizovice. Se Slůňaty a jejich rodiči jsme se připojili k cestě do naší farnosti. Toto krátké putování začalo na vlakové zastávce Zlín­‑střed. Světýlko jsme převzali do svých lucerniček a vydali se přes město ke kostelu. Cestou jsme navštívili také betlém – ten dřevěný na náměstí Míru. V kostele nás čekal P. Josef Biernát, který nás zavedl do kaple nad sakristií. Tam jsme plamínek předali.

Myslím, že se tento zahajující ročník krátkého putování BS městem podařil a máme motivaci se zapotit i v příštích letech.

Terezie Kučerová – Robka

 


 

- - -Vlčata na Madagaskaru

15.–17. prosince 2023

I letos jsme mohli víkend před Vánoci prožít v okruhu našich přátel na vánoční oddílové výpravě. Letos jsme však zvolili trochu netradiční vánoční prostředí, a to Madagaskar.

Začalo to přistáním na ostrově, kde nás však čekala nemilá zpráva. Naše letadlo se porouchalo a z toho důvodu jsme měli strach, že už se z ostrova nevrátíme. Naštěstí jsme však narazili na čtveřici všem známým zvířat, která se rozhodla, že nám pomohou najít řešení a stroj opravit. Naděje se objevila další den, kdy se objevili také tučňáci, kteří jsou zdatní inženýři a umí stavět a opravovat letadla. Aby nám však náš stroj opravili, museli jsme jim na oplátku také s něčím pomoct. Ztratil se jim vánoční stromeček a potřebovali ho najít. Vydali jsme se tedy do okolních lesů a získali stromeček zpět. Po výpravě na stromeček nás všechny čekala slavnostní večeře a vánoční promítání.

Pro všechny z nás to byl skvěle strávený víkend s našimi kamarády a pevně věříme, že si všichni užili vánoční svátky.

Martin Malý – Steak

 - - -Asterion jel pro Betlémské světlo do Otrokovic

Sobota 16. prosince 2023

Za překvapivě velké účasti téměř všech členů našeho vlčáckého oddílu Asterion jsme se vypravili pro Betlémské světlo (BS) do Otrokovic. Celému předání předcházela rozsáhlá emailová a telefonická komunikace s brněnskými skauty o tom, jakým vlakem ho po předávce povezeme a že tuto novou oficiální trasu Otrokovice–Vizovice pro rozvoz BS musí naše středisko zajistit i v dalších letech.

Po vyřízení všech formalit už nic nebránilo tomu naskočit v sobotu ráno s vlčaty na vlak a vydat se do Otrokovic vyčkat na rychlík z Brna. Ten po nějakém zpoždění dorazil, plamínek BS symbolizující Boží přítomnost ve světě i propagační materiály byly přebrány a rychle se utíkalo zpět na ten náš všude propagovaný spoj Os 14221 v 10.27 hod… Který nám těsně před nosem ujel. Naštěstí máme ale v oddíle Barču se svým tatínkem bydlícím hned u otrokovického nádraží, který nám ochotně půjčil své auto. S petrolejkou v železném kýblu a jedním vybraným vlčetem na zadním sedadle jsme se vydali vlak dohnat. To se nám povedlo až ve Zlíně­‑Přílukách, ale díky Bohu celou západní část podřevnické trati zachránili skauti z Vizovic, kteří na všech zastávkách BS rozdávali místo nás. Naše velké díky tedy letí skautům do Vizovic a my máme pro příští rozvoz BS v roce 2024 o jednu zkušenost víc.

Petr Nádeníček – Zub

 


 

- - -Navštívily jsme seniory v domově na Burešově

Pátek 22. prosince 2023

S naším 51. rojem světlušek jsme se vydaly do domova seniorů na Burešov. Domov má pět pater a na každém patře jsme zazpívaly koledy, rozdaly vlastnoručně vyrobená přáníčka a nazdobené perníčky a tím zlepšily a zkrátily seniorům dlouhé vánoční dny.

Na vrátnici jsme nechaly i plamínek Betlémského světla a úsměvy personálu i klientů nás velice potěšily.

Nikola Kučerová – Datchi

 


 

- - -Shrekovy Vánoce se světluškami

Víkend 15.–17. prosince 2023

Na vánoční oddílovku jsme se s 51. rojem světlušek vydaly do skautského domu v Olomouci. Hned večer jsme zjistily, že Lord Farquaad unesl všechny postavičky, bez kterých nemohou být Vánoce ani vánoční večírek. S pomocí kouzelného zrcadla jsme se dozvěděly, kde se naše pohádkové postavy nachází a druhý den, jsme se vydaly na cestu. S pomocí mapy jsme všechny postavy našly a dovedly zpět na základnu. Potom už nám zbývalo jenom naučit Shreka, jak správné Vánoce mají vypadat a co rozhodně nesmí chybět. Během oddílovky jsme také zdobily perníčky a vyráběly přáníčka pro seniory, kteří budou na Vánoci o samotě. V sobotu jsme si udělaly štědrovečerní večeři, rozdaly jsme si dárky a zpívaly jsme koledy.
Společné Vánoce jsme si všechny moc užily.

Nikola Kučerová – Datchi

 


 

- - -Holešovský zázrak

Víkend 8.–10. prosince 2023

Zázrak v Holešově – to bude asi nějaký omyl, ne? Ne tak docela. Poslyšte příběh, kterak Hospodin nenechá bez odměny vlčecí štědrost. Na adventní výpravu v Holešově jsme si připravili projekt velkého společného dobrého skutku: Napečeme perníčky na vánoční hostinu komunity Sant´Egidio pro lidi na ulici. Na schůzce s vlčaty kupujeme suroviny, Barča připravuje precizní výrobní postup, aby se každý dokázal zapojit. Velkou část soboty pak hnětáme, válíme, vykrajujeme, pečeme, potíráme, zdobíme a balíme. Jde to našim vlčatům náramně dobře! Snad i proto, že znají cíl našeho snažení. Velká zkouška ale přichází, když se objevují první upečené perníčky. Jíst či nejíst? Nakonec se společně rozhodujeme maximalizovat užitek a neujídat. Pro mnohé z nás to je ale velké přemáhání! Když si pak večer na zdi klubovny promítáme video o těch, ke kterým náš dar poputuje, někteří se i trochu bouří. Stojí nás to dost vysvětlování, ale snad většinu aspoň nahlodáme, že prokázat dobro člověku na ulici může mít smysl. To ale netušíme, že největší lekce teprve přijde. Ve scénáři výpravy nebyla. Na mši svatou o druhé neděli adventní přicházíme na poslední chvilku, zvládneme v evangeliu identifikovat tři až čtyři zvířata (velbloud, včela, kobylky, (p)osel), a už bychom se pomalu zvedali k odchodu na vlak. Ještě nás však zadrží návštěva biskupa Mikuláše. Omlouvá se, že mu to letos do Holešova trvalo tak dlouho a přestože my jsme s ním nepočítali, on velmi velkoryse počítal s námi. Přestože jsme počet děti v Holešovském kostele přibližně zdvojnásobili, každé vlče dostává svůj pořádný balíček.

Samozřejmě jsme jen nepekli perníky. Zvládli jsme také vybojovat řadu sněhových bitev, chytit rejska, hrát noční fotbal, nachystat pochodové značky, najít oddílový poklad, hrát si na ledaře, přečíst příběh o Lazarovi, urovnat spousty sporů, vylézt na rozhlednu, vyzkoušet pupendo, poslat elektriku, “proakélovat” Huskyho, uválet největší sněhovou kouli, několikrát namočit boty a usušit je u kamen a mnoho dalšího. Nikdy nevíme, co kterému vlčeti uvázne v paměti a bude na to po zbytek života vzpomínat. Budeme se ale dále snažit, aby to byly vzpomínky dobré a hodnotné.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Jak Artemis zachránily Vánoce u Shrekových

Víkend 8.–10. prosince 2023

Letos jsme se oslavit skautské Vánoce vydaly se skautkami do Ratíškovic, menší obce kousek za Hodonínem. Po dlouhé cestě plné přestupů jsme večer konečně dorazily do skautské klubovny, krásné chatky uprostřed lesíka.

Tam nás přivítali Shrek, Fiona a Oslík a my s nimi do večera hrály nejrůznější hry. Všechno však nebylo tak růžové, jak by se mohlo z melancholického večera zdát. Hned ráno se Shrek s Fionou do krve pohádali o tom, zda stojí za to slavit Vánoce a nasupený Shrek se rozhodl utéct a nechat Fionu s Oslíkem, ať si Vánoce oslaví sami. To jsme ovšem nemohly dopustit a Shreka se vydaly hledat, prošly jsme lesy křížem krážem a cestou nakrmily zvířátka, pátrání však skončilo neúspěchem. Když jsme se vracely zpátky na klubovnu, hladové, promrzlé a především zklamané, spatřily jsme něco, co nikdo z nás nečekal. Uvnitř se svítilo a k našim nosům se linula úžasná vůně. Shrek se přece jenom vrátil a mimo lahodnou večeři jsme především mohli všichni oslavit Vánoce společně.

Otevřely jsme spolu dárky, vyzkoušely si různé vánoční zvyky a tradice a v neděli už jsme se natěšené vracely zpátky domů, oslavit s našimi vlastními rodinami ty pravé Vánoce.

Magdalena Perničková – Fuska

 


 

- - -Vánoce Antares na Sibiři

Víkend 1.–3. prosince 2023

Skauti oddílu Antares letos strávili vánoční výpravu v Prostějově. V pátek, dva dny před „Štědrým dnem“, jsme se vydali Transsibiřskou magistrálou na zájezd. Uprostřed cesty jsme však byli přepadeni a odvlečeni do zajateckého tábora. Tam na nás čekal John, který zde strávil již 20 let jakožto vězeň. John nám dal naději a také jsme si s ním mohli večer zahrát deskové hry které propašoval. Jeho posledním životním cílem se stalo dostat nás na svobodu, abychom si mohli užit Vánoce. Ještě toho večera jsme zpět ukořistili své zavazadla střežené hlídači. Druhého dne nám John představil svůj geniální plán. Postupně se nám povedlo dostat na naši stranu strážné, kuchařku a všechny kromě hlavního vedoucího tábora. U většiny z nich jsme uvnitř probudili dobrého člověka, dětskou duši, nebo skrytou lásku. Na večerním nástupu jsme provedli vzpouru, vyhnali vedoucího tábora a užili si vánoční večer spolu. Pod stromečkem každý našel dárek a my všichni jsme zde našli krásné nové oddílové logo. Zazpívali jsme si koledy, dosyta se najedli.

V neděli jsme odjeli domů načerpání vánoční nálady, připraveni na opravdové Vánoce.

Matěj Kalík – Žralok

 


 

- - -Vánoční výprava Ontaria

Víkend 1.–3. prosince 2023

V pátek jsme se nadšení a plní vánoční nálady sešli na autobusovém nádraží a následně vyjeli směr Brno. Tam už na nás čekali profesoři z místního blázince a nabídli nám, že u nich můžeme přespat, pokud jim pomůžeme. Údajně totiž v Brně řádila jakási neobvyklá nemoc, kdy postižení slavili Vánoce už předčasně. Dorazili jsme na místo a po nakrmení a uspání bláznů zalehli ke spánku.

Ráno na nás čekala nepříjemná zpráva, že nám pár bláznů uteklo do centra města. Vydali jsme se tedy za nimi a po pár hodinách hledání a přemlouvání jsme se úspěšně vrátili zpátky. Během oběda jsme ale zjistili, že polovina z nás se nevrátila na základnu a chybí. Po odebrání se zpět do města a vynaloženém úsilí, jsme se shledali. Bylo nám sděleno, že na naší základně byla mezitím umístěna jedním z bláznů bomba, tudíž jsme rychle sněhovou vánicí pádili zpátky. Při vstupu do budovy už jsme ale slyšeli odpočet a věděli jsme, že je pozdě. Avšak bomba k našemu překvapení neexplodovala a místo toho odpálila vánoční párty, na které jsme se pořádně nadlábli řízků, rozdali jsme dárky a zahráli pár her. Kolem a kolem měli jsme nádherný společný večer v duchu Vánoc.

V neděli jsme si po mši a po úklidu šli prohlédnout vánoční trhy a nakonec jsme odjeli domů.

Josef Němeček – Jožo

 


 

- - -Vánoční oddílovka Berušek

Víkend 1.–3. prosince 2023

Na vánoční oddílovku jsme letos s Beruškami vyrazily do Kroměříže. Jakmile jsme dorazily na nádraží, čekala nás cesta do místní skautské klubovny doprovázená lehkým sněžením. Klubovnu jsme úspěšně našly.

Na druhý den ráno na nás venku čekalo překvapení v podobě krásně zasněžené Kromeříže, což nám všem vykouzlilo úsměv na tváři. Ani jsme se nenadály a procházely jsme se vánoční Kroměříží, abychom našly poztrácené dárečky z adventního kalendáře. Odpoledne jsme si udělaly procházku na místní kopec a cestou jsme si užívaly napadaného sněhu a u toho hledaly stopy zvířátek. K večeru nás čekala tradiční soutěž ve vyrábění barevných řetězů a samozřejmě večeře, rozdávání dárečků a spoustu cukroví. Vše jsme zakončily zpívandou u vánočního stromečku.

V neděli ráno jsme už jen uklízely klubovnu a vyrazily zpět do Zlína na mši svatou. Víkend jsme si společně všechny užily!

Kristýna Urbanová – Frogy

 


 

- - -Vánoční výprava Albionu

Víkend 1.–3. prosince 2023

Počátkem prosince jsme vyrazili na vánoční výpravu do Horní Lhoty. Celým víkendem nás provázelo téma Cesta za světlem. Během pátečního večera jsme měli za úkol doručit na faru Betlémské světlo. Museli jsme však odolat nástrahám škůdců v podobě nejrůznějších vichrů a větrů.

V sobotu dopoledne jsme naopak rozváželi Betlémské světlo do vzdálených koutů světa. Odpoledne se již neslo v duchu příprav na štědrovečerní večeři a příchod Ježíška. Po rozbalení dárků jsme ještě zhlédli českou vánoční klasiku – Pelíšky.

Nedělní dopoledne bylo ve znamení úklidu, prožití mše svaté včetně místní farní kavárny a cesty domů. Po celý víkend nám dokreslovalo vánoční atmosféru sněžení a všichni si z výpravy odnášíme několik krásných vzpomínek.

Filip Ondráček – Bobo

 


 

- - -Vánoční výprava Medvědic

Víkend 1.–3. prosince 2023

O prvním prosincovém víkendu jsme se s oddílem skautek vydaly na již tradiční vánoční oddílovku. V zasněžených Vrahovicích, nacházejících se kousek od Prostějova, jsme si zahrály spoustu her a v sobotu večer si přiblížily Štědrý večer řízkem, bramborovým salátem a cukrovím. Po scénkách následovalo rozbalování dárků a poklidný večer plný tradic a starodávných zvyků. V neděli jsme se po mši svaté vlakem i přes mírné cestovní komplikace  vrátily do Zlína a rozjely se do svých domovů očekávat ty pravé Vánoce.

Marie Olšanová – Mája

 


 

Podzimní oddílová výprav- - -a Slůňat

Sobota 11. listopadu 2023

Seděl na rozcestí uprostřed sadu, v němž podzimní vítr zapomněl sfouknout ze stromů už jen pár posledních pestrobarevných lístků. Po štěrkové pěšince se k němu s veselým štěbetáním blížila početná skupinka více než třiceti dětí, mezi kterými občas vyčuhoval i nějaký ten dospělý. Když pohodil hlavou, rolnička na k onci jeho čepičky vesele zazvonila.

„Podívejte! Tady někdo jé! Jé, ahoj, kdopak jsi?“ – „Ahojte, jsem skřítek Rozekvítek a kdo jste vy?“ – Odvážnější z dětí neváhaly a představily nás: „My jsme Slůňata! Proč tady tak sedíš?“ – „Víte, rozhlížím se a hledám kamarády, kteří stejně jako já mají chuť poznávat přírodu a proměny, kterými nás v průběhu roku překvapuje. Taky mám v lese spoustu kamarádů, rád vás s nimi seznámím, jestli budete chtít.“ – „No jasně, skřítku Rozekvítku!“

Tak vypadalo setkání s novým kamarádem, který nás letos bude provázet celoroční hrou. Protože bylo právě 11. listopadu potkali jsme na výpravě také na svatého Martina a byli jsme očitými svědky toho, jak se rozdělil o svůj plášť se žebrákem. Plnili jsme různé zajímavé svatomartinské úkoly a nakonec se nám povedlo i stihnout trolejbus zpátky do města a úspěšně tak vycházku zakončit a dokonce předat nadšené děti rodičům.

Prokop Galatík

 


 

Podzi- - -mní oddílovka Medvědic

Víkend 20.–22. října 2023

Už jste někdy byli „V hlavě“? My už po naší oddílovce skautek můžeme říct, že ano! Naše cesta začala v pátek 20. října na nádraží ve Zlíně. Po příjezdu nás kontaktovala Radost… Z vězení. Ale poprvé jsme ji viděly až v noci, společně s Depkou a dvěma dalšími členkami, protože nám je Zlé sny unesly a my jsme je musely najít a zachránit. I když se Zlé sny tvrdě bránily, zvládly jsme je porazit a osvobodit Radost s Depkou a dvě unesené skautky.

Ještě jsme ale neměly vyhráno. Druhý den jsme Radosti s Depkou pomohly dostat se zpět na Hlavní velitelství. Musely jsme projít celým mozkem, navštívit různá centra a vytvořit znovu ostrovy osobnosti. Na naší cestě jsme se naučily spolupráci s ostatními a taky to, že všechny emoce jsou důležité, i když někdy trochu nepříjemné. Naštěstí se nám podařilo všechny úkoly splnit a Radost s Depkou se díky nám vrátily na Hlavní velitelství.

V neděli nás čekala už jenom mše svatá a potom cesta domů. Věřím, že si všechny odvážíme skvělé zážitky a nová přátelství.

Marie Olšanová – Mája

 P- - -odzimní přespání světlušek

Víkend 20.–21. října 2023

Podzim nám již zavládl ve vzduchu a my jsme neváhaly využít podzimních slunných dní pro výlet do nedalekých Vizovic. Světlušky z 51. roje prokázaly svoji nebojácnost, pracovitost, ale také schopnost týmové spolupráce.

Člověk by se až divil, co vše se dá během 24 hodin stihnout. Dokázaly jsme vyřešit záhadný policejní případ autonehody a tím zachránit místo dvou strážníků. Dále jsme zvládly vybudovat největší zoologickou zahradu na světě. A nesmíme opomenout návštěvu pirátů, kteří se rozhodli s námi podělit o jejich poklad. A že to byl poklad, vystačil nám na celý oběd!

Přespání se nám vydařilo, vrátily jsme se ve zdraví a užily jsme si ho naplno. Nic by ovšem nebylo bez našich světlušek.

Renáta Pinkavová – Renča

 


 

- - -Proběhl skautský sněm našeho střediska

 

Sobota 14. října 2023

Podle stanov Junáku probíhá každý třetí rok sněm všech organizačních jednotek. Tento sněm se výjimečně, vlivem „kovidového“ roku, konal po čtyřech letech. Hlavním účelem skautského sněmu je volba vedení střediska, revizní komise a delegátů na vyšší skautské sněmy (okresní, krajský a valný sněm Junáka).

Letošní sněm proběhl v prostorách občanské společnosti Za sklem a účastnilo se jej 25 delegátů z řad vedoucích našeho střediska. Většina kandidujících obhájila svou funkci. Také jsme přivítali do vedení střediska několik nových vedoucích. Spolu chceme v následujícím tříletém funkčním období formovat naše členy v duchu skautského slibu a zákona a vést je k zodpovědnosti za své životy i společenské dění.

Lukáš Michalík

 


 

- - -Vedoucí střediska se sešli na pracovním setkání

 

Sobota 14. října 2023

Pracovní setkání (PraSe) je každoroční proškolení našich vedoucích v otázce bezpečnosti, zdravovědy, přípravy programu, skautské výchovné metody, práva, osobnosti vedoucího a dalších oblastech činnosti. V pronajatých prostorách - - -občanské společnosti Za sklem se sešlo více než sto našich vedoucích od rádců družin až po vedoucí střediska a 13 přednášejících spolu s přípravným týmem.

Vedoucí byli podle svých zkušeností rozdělěni do pěti skupin. Přednášky proložené přestávkami nám zabraly celé dopoledne až do 14. hodiny. Přednášející byli dobře připraveni, proto jsme si z PraSete odnesli mnoho poznatků, odborné literatury.

Setkání všech vedoucích a jejich kooperace byla plná zážitků pro obě strany, přednášející i posluchače. Akci hodnotím jako skvělou!

Lukáš Michalík


 

Potáborová brigáda v Lidečku

Sobota 7. října 2023

Na první říjnovou sobotu naše středisko naplánovalo pracovní brigádu na tábořišti v Lidečku­‑Račném. Čekalo nás hodně práce, ale sešlo se nás okolo 30 dobrovolníků z našeho střediska včetně několika rodičů členů. Stihli jsme provést opravu poškozených částí stanů, kompletní úklid srubu a vyčištění jeho vybavení, úklid všech tábořišť a nachystání palivového dříví na příští tábory. Součástí brigády bylo také stržení táborové stavby, která již po třech letech dosloužila. Tu jsme rozebrali, z desek vytahali hřebíky a použité dříví uskladnili jako otop pro příští tábory. Děkujeme všem zúčastněným.

Lukáš Michalík

 


 

- - -Zahájili jsme nový skautský rok

Neděle 17. září 2023

Tradičně počátkem září zahajujeme nový skautský rok v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8. 30 hod. Bohoslužbu sloužil náš nový kaplan P. Josef Biernát, který je rovněž skautem. V promluvě se mimo jiné také obrátil k našim vedoucím a připomněl jim jejich poslání.

- - -Po bohoslužbě jsme se přesunuli do parku TGM, kde byla pořízena společná fotografie. Následně oddíly se staršími členy přijímaly mezi sebe nové členy, kteří k nim přecházeli z „mladších“ oddílů.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Zahájíme nový skautský rok

Neděle 17. září 2023

Nový skautský rok zahájíme v kostele sv. Filipa a Jakuba 17. září při mši svaté v 8.30 hod., při níž si chceme vyprosit požehnání pro naši činnost. Závěrem bohoslužby farníkům představíme nové i stávající vedoucí oddílů. Následně v parku Komenského proběhne “přechod“ mladších členů do starších oddílů.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Společně jsme plánovali nový skautský rok

Víkend 8. až 10. září 2023

Počátkem každého nového skautského roku tradičně pořádáme víkendové setkání střediskové rady. Tři desítky a členů střediskové rady (oddíly a středisko) se sešly během druhého zářijového víkendu ve v novém skautské domě ve Vyškově.

Páteční večer byl věnovaný hodnocení uplynulého skautského roku a letních táborů. Během soboty jsme plánovali jak společné akce, tak také přípravu našich vedoucích a další záležitosti kolem naší klubovny a táborové základny. Jedním z velkých témat byly letní tábory v příštím roce 2024 a hlavně nadcházející skautský sněm našeho střediska, při němž si budeme volit nové vedení našeho skautského střediska. Ten se uskuteční 14. října.

Jsem ráda, že se můžeme alespoň jednou za rok takhle sejít a máme dostatečný prostor na řešení problémů.

Marie Pašková – Ušta

 


 

Potvrzení účasti dítěte na letním táboře- - -

Žádost o potvrzení účasti dítěte na letním táboře pro zdravotní pojišťovnu, prosím, zasílejte na e-mail: kyslik@zlin6.cz. V případě vlastního formuláře zašlete s formulářem ve formátu PDF. Uveďte jméno dítěte a domovský oddíl. Děkuji.

Kateřina Straková – Kyslík

 


 

- - -Děkujeme všem našim vedoucím

Letos jsme měli postaveny tábory na třech tábořištích, z toho na dvou po celou dobu prázdnin. Celkem se na nich uskutečnilo 9 turnusů našich vlčat, světlušek, skautů, skautek, roverů a rangers. Na třetím tábořišti se také vystřídalo 5 rodinných táborů. To představuje 310 našich členů. Na táboře složilo svůj skautský slib 56 našich členů. Účastníci zažili krásné i nevlídné počasí, museli všechny tři tábory počátkem prázdnin postavit a na jejich konci také zbourat a veškerý materiál odnosit a uskladnit. V rámci svých pobytů se starali o veškerý program od etapové hry, přes nákupy potravin, služby v kuchyni, noční hlídky až po vaření.

Nic z toho by se neuskutečnilo bez dobrovolné podpory našich vedoucích, kterých se na všech táborech vystřídalo celkem 95. Moc jim za jejich ochotu, obětavost a nasazení děkujeme, stejně tak kněžím obou našich farností, že za námi do Lidečka pravidelně dojížděli.

Marie Pašková – Ušta a Leoš Hrdlička

 


 

- - -Tábor na Slovensku i u nás

Tábor skautů Antares – 10.–30. srpna 2023

Letos se náš tábor poprvé dělil netradičně na dvě části. Prvních 6 dní jsme strávili v okolí slovenských Súľovských skal a dalších 14 dní na tábořišti v Lidečku. Na Slovensko nás vyzval bratr Svojsík, který zde plánoval uskutečnit první skautský tábor. Zde jsme poznávali dechberoucí krajinu. Jak bylo zamýšleno původně, každý jsme se nějak překonali a něčemu se naučili. Ať už to bylo při celodenním vysilujícím pochodu, při lezení na skalách nebo při každodenním vaření v kotlíku. Není divu, že - - -opouštět toto pohádkové místo pro nás nebylo vůbec jednoduché.

Už jsme se ale těšili na zkušenosti z nového tábořiště. Tento rok jsme se totiž rozhodli být průkopníci a přespali jsme na novém třetím tábořišti v pravěkých stanech – Zubřících. Po příjezdu do Lidečka nás očekával náš příběh. Ocitli jsme se na planetě Pandora, kde žijí Avataři. Avatar Varu nám ukázal krásu a magii Pandory. Celým táborem nás prováděla skautská myšlenka dělat svět lepším místem.

Letos při slibovém ohni čtyři kluci složili skautský slib řídit se skautským zákonem, a tak se s spolu námi vydali na cestu k tomu být dobrými lidmi. Celých 20 dní nás provázelo úžasné počasí až na pár posledních dní, které jsme však i přes ,,monzunové deště” společně zvládli. Již se těšíme na další úspěšný skautský rok.

Lukáš Tobola – Papír

 


 

- - -Putování a tábor Artemis

Tábor skautek Artemis – 16.–30. srpna 2023

Letošnímu stanovému táboru předcházelo třídenní putování v Jeseníkách. Navštívily jsme například Dalimilovu rozhlednu nebo vodopády a přírodní památky v okolí Dolní Moravy.

Stanový tábor v Lidečku byl ve znamení Avatarů. Hned první noc jsme se musely evakuovat z Lidečka a raketoplánem odletět na Pandoru. Na Pandoře jsme objevily místní Navi, kteří nás po nelehkých zkouškách přijali do jejich kmene Metkayina. Naše soužití v kmenu ale přerušily nájezdy Ash people, proti kterým jsme se musely postavit, abychom dokázaly naši odvahu a příslušnost k lidem Navi. Po více než - - -týdnu stopování, pronásledování a krutých bojů jsme v našem kmenu odhalily zrádce, který Ash people poskytoval informace o veškeré aktivitě našeho kmene. Po jeho zajetí nás čekala poslední bitva, ve které jsme porazily společného nepřítele. Pak už nezbývalo nic než slavit a hodovat.

Letního dobrodružství v Jeseníkách a v Lidečku se zúčastnilo celkem 18 skautek. Pět z nich letos složilo skautský slib u slavnostního ohně. Slibu předcházela mše svatá, kterou sloužil nový zlínský kaplan otec Josef Biernát. Čtyřem holkám se podařila splnit výzva Tři orlí pera, která se skládá z mlčení, hladovění a samotky. Celým táborem nás provázela dobrá nálada, i přes to, že poslední tři dny propršely.

Děkujeme všem, kteří s námi toto dobrodružství prožili a budeme se těšit na další.

Lenka Pavlíková – Is

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Berušky ve škole pro víly

Tábor světlušek Berušek – 16.–30. srpna 2023

Na náš tábor jsme si museli chvíli počkat, čekal nás až ke konci prázdnin.

Hned v tábořišti na nás čekala paní ředitelka Faragonda a slečna Griselda a společně nás přivítaly v Alfei, škole kouzel pro malé víly. Další den byly holky rozřazeny do skupin podle scho- - -pností na víly slunce, přírody, hudby a technologií. To byl počátek naší táborové hry na jejímž konci byl byl byli nepřátelé poraženi a našim vílam se vratily schopnosti.

Letos jsme byly v tábořišti společně s dalšími dvěma oddíly – skautkami Artemis a skauty Antares. Dohromady jsme si užili společné odpoledne a zpívandu. Nechyběl ani výlet na koupaliště ve Valašských Kloboukách nebo na Vařákovy paseky, spousta her nebo procvičování skautských znalostí. Na táboře složily slib tři naše světlušky, pět světlušek splnilo tři kapky rosy a hvězd bylo taky požehnaně. Vše jsme zakončily závěrečným ohněm a poslední den zbouraly tábor dokonce i za deště.

Tábor jsme si všichni moc užili a máme spoustou krásných zážitků.

Kristýna Urbanová – Froggy

 


 

- - -Tábor Medvědic

Tábor skautek – Medvědice, 29. července – 16. srpna 2023

Tak zase po roce! Ke konci července jsme se společně opět vydaly na tábor. Jen co jsme se zabydleli, navštívila nás Raya, aby nám pověděla příběh Kumándry, ve kterém jsme se ocitli. Příběh plný nenávisti, zrady a nedůvěry. Právě důvěra se stala tématem, které nás celý tábor provázelo. Probraly jsme témata důvěry k ostatním, sobě samé i k Bohu. Měli jsme dokonce milou návštěvu od manželů Polínkových, kteří nám nachystali krásný program týkající se vztahů v kolektivu. Děkujeme! Měli jsme i ukázku od valašskoklobouckých hasičů, kteří za námi přijeli, ukázali nám celé auto a popovídali o jejich práci.

- - -Skautskou cestu započalo šest našich sester při skládání skautského slibu i přes hrozbu deště a bouřky. A další z nás jej obnovovali. Vítáme holky do naší skautské rodiny!

Vydaly jsme se také na minipuťák po okolních kopcích. Kvůli nepřízni počasí jsme jej musely posouvat ale nakonec se podařilo vyrazit. Tato část tábora byla pro někoho nejnáročnější ale i přesto si z ní odnášíme zážitky. Stejně jako z aquaparku, společného dne s klukama nebo Putovní sekery.

Tábor jsme zakončily společnou mší svatou v nové kapličce, kterou postavili kluci z dolního tábora a s hlavou plnou vzpomínek a zážitků odjížděli domů. Děkujeme všem, kteří se na táboře starali o to, abychom neměly hlad, abychom měli teplou sprchu a krásný program. Tak zase za rok!

Marie Olšanová – Mája

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -První tábor vlčat Asterionu

Tábor vlčat – Asterion, 18.–29. července 2023

Nejkratší charakteristika skautingu je “Parta a příležitost”. O něco delší pak “Dobrá parta a příležitost k dobrým věcem”. Snahu o její naplnění bychom asi vysledovali na všech našich táborech a tedy i na táboře vlčat Asterionu. Tábor byl pro nás příležitostí zkusit vytvořit dobré společenství a zažít a naučit se prvním z mnoha skautských táborových dovedností. Už tedy víme, jaké je to vyrobit něco užitečného- - -, mýt se studenou vodou, přespat pod širým nebem, pozorovat vodní živočichy, rozštípnout poleno, zatopit v kamnech, dostat nebo napsat dopis, uvařit oběd, plakat nad cibulí, zpívat u večerního ohně, přemýšlet o Bohu jinak než v kostele, vyhrát závod na zmrzlinu, sestavit táborová pravidla, toulat se krajinou, usnout na noční hlídce, zúčastnit se Poradní skály, jíst všichni z jednoho kotlíku, uklidit si ve stanu, dostat přezdívku, pohádat se a udobřit, zatlouct hřebík jednou ranou, vydržet bez maminky, vzorně vztyčit vlajku, hrát fair, přijmout porážku, povídat si o vlčáckém zákonu, poznat v lese novou bylinu, zažít atmosféru slavnostního slibového ohně, hrát kanálníky, rozfoukat oheň z uhlíků, proběhnout opičí dráhu, těšit se domů a mnoho dalšího. Ze skautského táborového “řemesla” jsou to základy, na kterých budeme v dalších letech stavět. Už teď se na to těším.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Puťák a tábor oddílu Albion

Tábor roverů & rangers – Albion, 10.–29. července 2023

Náš výlet započal na parkovišti na Jižních Svazích u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů, odkud jsme vystartovali vstříc zážitkům na Slovensko. Jak jsme dorazili na místo, ubytovali jsme se nedaleko Banské Štiavnice v místním skautském tábořišti.

Druhý den se už trochu vyjasnilo a tak jsme se vydali na náš první výšlap, který byl dlouhý 23 km. Třetí den jsme se vydali do Banské Štiavnice do botanické zahrady, ze které jsme se vydali na putovní místo Kalvárie. Další den jsme měli pauzu, kterou jsme využili a hráli u nedalekého hotelu beach volejbal a také se osvěžili v místním jezírku. Na poslední den jsme se všichni těšili nejvíce. Čekala nás plavba na raftech. Z Medzibrodu jsme - - -splouvali řeku Hron. Největší výzvou pro nás bylo nastoupit do raftu. Po nějaké době jsme se chytli, ale i tak cesta byla poněkud náročná. Celá trasa do Banské Bystrice byla dlouhá 22 km. Odtud jsme se vydali do tábora. Další den jsme jej uklidili a vydali se autobusem do Lidečka.

Chvíli po našem příjezdu do Lidečka za námi přijeli rodiče, se kterými jsme měli možnost strávit den. Večer jsme zapálili zahajovací oheň. Letos bylo naše téma trochu rozdílné od ostatních, neměli jsme etapovou hru, ale náš tábor byl zaměřen na historii skautingu a na skautské zákony. Každý den byl zaměřen na jeden bod skautského zákona. Měli jsme tak možnost se s ním lépe seznámit a zamyslet se nad ním. Těchto deset dní jsme uzavřeli slavnostním slibovým ohněm, kde čtyři z nás složili skautský slib. Tábor jsme uzavřeli tradičně závěrečným ohněm a diskotékou. Den na to jsme tábor vyklidili a odjeli smutní ale spokojení domů. Tábor jsme si moc užili a děkujeme všem za skvělé zážitky.

Lucie Perůtková a Petr Ryšavý – Pítr

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Vlčata na cestě Samurajů

Tábor vlčat (51. smečka), 1.–15. července 2023

Letos jsme s vlčaty vyrazili na tábor hned první prázdninovou sobotu. Po vystoupení z autobusu nás čekal náročný výšlap do japonské horské vesnice, kde se nás ujal samurajský učeň Hiroko. Ten nás představil mistrovi Katashimu. Katashi byl našim velikým vzorem, který nás provázel v našem samurajském učení. K tomu nám sloužily skupinové a individuální výzvy, kterých jsme měli na výběr opravdu hodně.

- - -Tento příběh byl však jen pouhým zpestřením celého tábora, během kterého jsme zažili spoustu dalšího programu. Se splněnou odborkou odjelo z tábora 21 vlčat a 4 nejodvážnější se o půlnoci vydali na hrůzostrašnou výpravu na Strašák. Navštívili jsme aquapark ve Vsetíně, kde jsme objevili novou závodní pozici na tobogánu a bazén nám nechyběl ani na tábořišti. Vlčácký slib složilo 7 vlčat a vedoucí měli příležitost obnovit své skautské sliby. Tábora se účastnilo celkem 24 vlčat.

Letošní tábor byl pro všechny z nás velkým zážitkem a všichni jsme dostali příležitost se někam posunout. Počasí nám vyšlo naprosto perfektně a všichni jsme odjeli domů s obrovským množstvím nezapomenutelných zážitků.

Martin Malý – Steak

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 57 (květen 2023)

V těchto dnech jsme vydali již třiapadesáté číslo našeho Zpravodaje. V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi především kompletní informace k nadcházejícím letním táborům.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Příspěvek na účast na letním táboře 2023

Žádosti zaslané na ústředí Junáka prostřednictvím našeho střediska byly schváleny v plném rozsahu.

QR kód k platbě  příspěvku tábora je o tuto částku ponížen.

Do 20. května 2023, za každé dítě zvlášť – více ZDE.

 

Kateřina Straková

 

Víme, že letní tábory jsou nezanedbatelnou položkou v rodinném rozpočtu. Nechceme, aby se finance staly překážkou účasti na nejdůležitější akci skautského roku, proto ústředí Junáka nabízí skrze program „Dostupný skauting“ možnost v podobě příspěvku na letní tábory.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Letní tábory 2023

Aktualizovali jsme všechny potřebné informace k nadcházejícím letním táborům. Tyto informace naleznete také v posledním Zpravodaji.

Informace k letním táborům

Přihlášky na tábory

 


 

- - -- - -Účastnily jsme se Svojsíkova závodu

Sobota 13. května 2023

Ve Zlíně uskutečnilo okresní kolo Svojsíkova závodu skautů a skautek. Naše středisko reprezentovaly tři družiny Medvědic i Artemis. Hlídky porovnaly své dosavadní znalosti a schopnosti s ostatními týmy. Na stanovištích se předvedly v oblasti zdravovědy, šifer, fyzické zdatnosti a zručnosti. Závod se všem moc líbil a už se těšíme na příští ročník.

Anna Olšanová – Fii

 


 

- - -Asterion se vypravil za myslivcem

Začátkem května jsme navázali na zimní stopování lesní zvěře a to návštěvou myslivce Miloslava Jančíka, u něho doma v Mysločovicích. Byli jsme plni očekávání, protože jsme doposud znali jen základní vědomosti, v lese rozeznávali stopy lesní zvěře a vůbec jsme nečekali, co všechno uvidíme a zažijeme.

Chvilku před naším příjezdem dokončil myslivec zpracování srnce, kterého srazilo v ranních hodinách auto a my tak měli možnost naživo vidět například přední a zadní b- - -ěhy se spárky, hlavu s nevytlučeným parožím a zpracování kůže. Se zatajeným dechem jsme se hlouběji ponořili do tajů myslivosti a pozorně naslouchali povídání. V rukou jsme měli tesák, dýku a další typy nožů. Potěžkali jsme si i střelné zbraně – brokovnici, kulovnici s tlumičem a dokonce jsme si mohli i zastřílet ze vzduchovky a z luku. Podařilo se nám rozdělat oheň a tak jsme mohli nasytit svá bříška opečenými špekáčky. Ještěže tak, protože následný rybolov v rybníku na myslivcově zahradě už moc úspěšný nebyl. Zato plavba vorem byla parádní a my si ji náramně užili. Také jsme si zaběhali při stínovém pexesu s lesní zvěří a honu na lišku. Návštěvu jsme završili prohlídkou vycpaných zvířat z Afriky a Evropy a poutavým vyprávěním o zajímavých zážitcích z lovu a místních zvyklostech v různých koutech světa. Věděli by jste třeba, že olověné dřevo z Afriky špatně hoří?

Barbora a Lukáš Valouchovi

 


 

- - -Oslavili jsme svátek skautského patrona

Neděle 23. dubna 2023

Svátek našeho patrona jsme oslavili v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8.30 hod. Svatý Jiří je patronem skautského bratrství. Chrání vždy bezbranného a bojuje se zlem. Ctíme ho pro jeho odvahu a pevnou víru, za kterou dokázal obětovat i svůj život.

V přímluvné modlitbě jsme si vyprošovali sílu být stateční při překonávání obtíží, které se nám v pouti za dobrem postaví do cesty, a děkovali za dar vzájemné pomoci a přátelství, kterého se nám ve skautském společenství dostává.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Oddílové přespání Medvědic

Víkend 22.–23. dubna 2023

V pátek se nekonala v oddíle skautek Medvědic schůzka jako každý týden, nýbrž byla přesunuta a zároveň prodloužena do přespání následující den.

Sešly jsme se v sobotu u nástěnky přesně v 15.54 hod. Dochvilnost byla nutná, neboť jsme musely stihnout náš let, kterým jsme se odebraly do vzdálené země zvané Kudlov. Odtud jsme putovaly ve dvou skupinkách zpátky do našeho dočasného ubytování – Orlího hnízda. Po cestě jsme narazily na pár překážek, díky kterým jsme se zocelily ve čtyřech směrech skautských dovedností. Doufáme, že je využijeme nejen v blížícím se Svojsíkovu závodu.

Po návratu na naše místo přespání jsme si daly pauzu na občerstvení a nabrání nových sil. To bylo opravdu potřeba, jelikož hned další na řadě bylo Horké Křeslo, kde jsme se dozvěděly jak o vedoucích, tak o členkách, spoustu zajímavých a pozoruhodných informací. Poté jsme se už jen odpočinuly u hraní deskových her nebo povídání. Celý den jsme zakončily večerkou a hromadně jsme se odebraly do říše snů. V neděli jsme zakončily společně strávený čas na tradiční mši svaté, kde jsme uctili památku sv. Jiří.

Iva Hurtová – Ivuška

 


 

- - -Jarní oddílovka Albionu

Víkend 21.–23. dubna 2023

Oddílovou výpravu jsme zahájili v pátek 21. dubna na vlakovém nádraží. Přišel za námi sám Willy Fog a pozval nás na Cestu kolem světa. Byli jsme rozděleni do několika skupin a vedoucí dali každému týmu obálky s úkoly, kde jsme měli vždy napsaný název města a úkol, který jsme v něm měli splnit, zbytek byl na nás.

Každý tým sám cestoval až se kolem šesté hodiny večerní celý oddíl potkal v Číně (v Kunovicích u Kelče). Společně jsme šli nelehkou cestou skrze divokou džungli až do Kelče, kde jsme se na faře ubytovali. Tu noc - - -jsme byli vzbuzeni ve dvě ráno, abychom rychle šli k potoku, kde jsme se museli po jednom přebrodit (jakože jsme se brodili oceánem do austrálie, abychom unikli před komunistickým režimem). Voda byla sice jenom po kolena ovšem nebyla moc teplá. V sobotu, mimo to že jsme sušili mokré boty z potoka, jsme se rozdělili na dvě půlky, jedna šla hrát hru, kde jsme se snažili zachránit člověka před různými nemocemi a ve druhé jsme se šli bavit o skautu, co zlepšit a co děláme dobře. Odpoledne jsme hráli fotbal. Když jsme zjistili, že je ještě kus cesty před námi a peníze už došly, šli jsme si je vydělat přeprodáváním zboží mezi státy (hra pašeráci). Večer jsme se rozdělili do diskuzních skupinek, kde jsme rozebírali hodnoty, co je pro nás v životě důležité a bez čeho se dokážeme obejít. Po večeři jsme si zkusili, jaké to je být bohatými. Poté jsme vymýšleli, jak udělat finančně vyrovnanější společnost. V neděli byla v Kelči skautská mše, protože se slavil sv. Jiří, takže jsme se na mši potkali s místními skauty z Kelče. Po mši už jsme jeli vlakem domů.

Jan Zatloukal

 


 

- - -První velká celovíkendová výprava Asterionu

Víkend 21.–23. dubna 2023

Byl to další přípravný krůček směrem k táboru. Co jsme zažili?

V pátek především setkání s Akélou, Balúem, Baghírou, Rakšou a Šedákem na Poradní skále v ztemnělém lese za svitu rudého květu. Ta vlčata, která se odvážila do jeskyně strachu, přinesla dřevo se svým jménem a prohlásila svou odhodlanost ctít zákon vlčí smečky, byla do smečky obřadně přijata (dokázali to všichni!).

Sobotní dopoledne bylo určeno především k dokončování nováčkovské zkoušky. Většina vlčat všech pět „tlapkových“ úkolů již zvládla, těm, kterým ještě něco chybí pomůžeme zkoušku dokončit. Odpoledne jsme si připomněli Den země a proběhlo napínavé klání mezi Skoty a Angličany – dobrodružná terénní hra plná běhání a taktiky. Takto vyběhaní jsme se mohli svalit okolo družinových ohňů a v družinových kotlících uvařit večeři – opět výtečný kotlíkový gulášek. Zase jsme o kousek samostatnější, zase dokážeme o kousek lépe přežívat společně jako smečka.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Mezioddílová akce

Sobota 25. března 2023

Ke konci března se naše skautské oddíly Antares, Artemis a Ontario a náš roverský kmen Albion zúčastnily dopolední hry pořádané firmou Obskurus až z Maďarska. Hra se odehrávala ve fiktivní České republice, kterou znázorňovaly Lazy a Lesní čtvrť. Účastníci se rozdělili do týmů namíchaní mezi oddíly. Některé týmy utíkaly a jiné naháněly. Utíkající týmy dostávaly body přežíváním a chozením po městech (stanoviště) a nahánějící týmy se snažily chytit utíkající týmy, aby mohly dostávat body přežíváním.
Hra sklidila kladné reakce od všech hráčů.

Filip Jakubíček – Ječmen

 


 

- - -Oddílové novinky Asterionu

V oddíle vlčat Asterion je opět mnoho nového. Dovolte nám podělit se s vámi o ty nejvýznamnější novinky.

Sestavili jsme si pravidla pro chování na schůzkách. Vlčata jsou zvířata dosti divoká. Zkrotit vlčecí smečku, nebo aspoň šestku, to chce řadu triků. Zkusili jsme přidat jeden zdánlivě banální – družinová pravidla. Ne, že bychom doteď žádná neměli, ale tahle jsou trochu speciální: Vlčáci si je na schůzkách vymysleli sami, s naší pomocí sepsali, odsouhlasili a podepsali. V každé družině jsou trochu jiná, ale jedno mají společné – měla by nám pomoci, aby nám na schůzkách bylo lépe.

Po- - -nořili jsme se do dobrodružného světa Mauglího a jeho přátel z Knihy Džunglí. Po kratších úvahách jsme se rozhodli přidat do našich aktivit dosud chybějící prvek – společný symbolický rámec. Příběh Mauglího je v Junáku pro kategorii vlčat široce využíván, což nám jeho zapojení značně ulehčilo. Vlčata Asterionu tak bude na dalších akcích doprovázet mimo jiné medvěd Balú (Vašek), panter Baghíra (Zub), vlčí máma Rakša (Léňa), vlče Šedák (Jáchym) a další.

Ukončujeme nováčkovskou zkoušku a začínáme s prvním- - - stupněm vlčácké stezky. Nováčkovská zkouška je obdobím, kdy se vlče seznamuje se smečkou a smečka s vlčetem. Je to první krůček na skautské stezce – stezce postupného seberozvoje, po které naše vaše vlčata, budou­­‑li chtít, budou kráčet ještě mnoho let. Čekají je až tři stupně vlčecí stezky, později pak stezka skautská a roverská. Ti, kterým ještě něco z nováčkovské zkoušky chybí, pomůžeme tak, aby mohli brzy s ostatními pokračovat modrým sešitem Mauglí mezi vlky.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Jarní oddílovka Berušek

Víkend 17.–19. března 2023

V pátek jsme se sešly na autobusovém nádraží ve Zlíně, odkud jsme vyrazily do Vizovic. Večer za námi přišel záhadný čaroděj, který potřeboval pomoct najít některé suroviny do zázračného lektvaru. Holky mu pomohly vše najít, ovšem pak se od Asterixe a Obelixe dozvěděly, že pomohly špatnému člověku.

- - -V sobotní ráno nám Asterix s Obelixem řekli, že musíme jít za druidem Panoramixem, aby nám poradil, jak získat poslední surovinu do lektvaru. Holky musely pro Panoramixe sehnat kouzelnou vodu, díky které zjistil, že poslední surovinou je vzácná květina Kakana Maxima Dorzalys a že roste na nedalekém kopci a lze jí utrhnout jen po západu slunce. Pak jsme si zopakovaly světluškovský slib, heslo a zákon v podobě šifer, po kterých následoval výborný oběd.

Odpoledne jsme si zahrály pár her venku a poté vyráběly s třpytkami. Večer jsme se vypravily na nedaleký kopec, kde jsme porazily zlého čaroděje a získaly mocnou květinu. Poté jsme všechno s Asterixem a Obelixem pořádně oslavily.

V neděli ráno jsme pouklízely klubovnu, sbalily si věci a šly na mši svatou do místního kostela. Pak jsme se jen autobusem dopravily zpět do Zlína.

Klára Kociánová

 


 

- - -Po stopách Jana Tleskače s Rychlými šípy

Víkend 17.–19. března 2023

Letos jsme se s vlčaty na jarní oddílovou výpravu vydali do Olomouce. Městské prostředí je na výpravách poměrně netradiční, ale i tak nám přineslo krásné zážitky a spoustu dobrodružství.

Hned po příjezdu nás zaujala lákavá nabídka jedné skupiny mladých chlapců, kteří si říkají Rychlé šípy, o psaní článků do jejich časopisu TAM­‑TAM. Tak jsme se poměrně brzy s nimi seznámili. Ještě ten večer si s námi zahráli hry, než se objevila záhada. Na zdi se objevila kresba ježka v kleci, která nás velmi zaujala. Shodou okolností jsme narazili na starého kostelníka, který tajemnou věc sám několikrát viděl. Patřila vynálezci Janu Tleskačovi, který krátce před svou smrtí pracoval na jistém převratném vynálezu. V noci jsme se vydali do města pátrat po stopách záhadného hlavolamu a naše snaha se vyplatila. Několik místních obyvatel sice hlavolam neznalo, za to nás však navedli na - - -novou stopu, která nás zavedla k deníku Jana Tleskače, který stihl ještě před svou smrtí ukrýt. Další den ráno jsme pomáhali Rychlým šípům vydělat peníze na tisk časopisu a ukazovali jim naše skautské dovednosti. Po obědě jsme se vydali na další pátrání po hlavolamu, které již vypadalo velmi nadějně díky informacím z Tleskačova deníku. Pátrání přineslo další informace, které nás tentokrát navedly do krypty kostela svatého Michala. Vyčkali jsme tedy na setmění a vydali se do krypty, kde nás čekalo příjemné překvapení. U jedné hrobky jsme skutečně našli ježka v kleci. Bohužel se však stala velmi smutná událost cestou zpět. Přepadl nás jistý pan Em, o kterém se Jan Tleskač zmiňoval ve svém deníku. Došlo k velké rvačce, při které pan Em spadl do řeky Moravy a utonul společně s ježkem. Nezbývalo tedy nic jiného, než se se záhadou tajemného hlavolamu rozloučit.

Jarní výpravu jsme si všichni moc užili. Výpravy se celkem zúčastnilo 21 kluků, kterým moc děkujeme za účast. Tajemný příběh byl doplněn o krásné jarní počasí a chutné jídlo, za které děkujeme našim úžasným kuchařkám. A těšíme se na další akce!

Martin Malý – Steak

 


 

- - -Naše duchovní obnova

Víkend 10.–12. března 2023

Jako skautští vedoucí jsme na sebe dobrovolně převzali závazek, že svěřené děti a mládež povedeme v duchu skautského slibu a zákona, kde jim sami musíme být příkladem. Zde platí jednoduchá rovnice: Dobrý vedoucí = dobrá družina (oddíl). K tomu nám měl být nápomocen také kurz Filip (www.projekt­‑on.cz), který se uskutečnil v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Účast našich vedoucích na kurzu byla podporována oběma našimi farnostmi nejen duchovně, ale i finančně.

- - -• Bůh je přítomen všude kolem nás, jen my ho vždy nevidíme. Bezpodmínečně nás miluje. Chce vstoupit do našeho srdce a proměňovat ho. Pokud my uděláme ten nejdůležitější krok a otevřeme mu ho, dovolíme mu vstoupit, on bude konat a naplní nás. Začne působit a uzdravovat. Tohle všechno jsem mohl zažít na vlastní kůži na kurzu Filip. Mám radost, že Bůh může konat i přes tyto kurzy, lidi, naše životní příběhy. Pokud Boha hledáš, toužíš po něm, chceš ho skutečně zakusit, tak určitě udělej to rozhodnutí a jeď! Otevři své srdce a řekni mu „ano“. Protože to stojí za to, Bůh stojí za to! (David)

- - -• Před odjezdem z domu jsem si ujasnil pár oblastí, které bych chtěl Pánu odevzdat. Zásadní zlom u mě nastal v sobotu odpoledne a především večer. Byl jsem naplněn obrovskou radostí a vnitřním pokojem a vlastně z toho žiji doteď. Pán začal konat a mnoho věcí se u mě změnilo. Ať už to byly věci, za které jsem prosil, tak i ty, za které jsem zrovna neprosil, ale přesto jsem se za ně v minulosti modlil. Jsem neskutečně vděčný za to, že si mě Pán doslova „učesal“ k obrazu svému, protože se ze mě stal tak trochu jiný člověk. (Filip)

• Program byl nabitý mnohými modlitbami, chválami a svědectvími. Postupně jsme probírali témata Boží lásky, hříchu, spásy, obrácení, Ducha Svatého a společenství. Dále jsme ve skupinkách diskutovali a sdíleli své pocity z programu. V neděli jsme zakončili program mší svatou a společným obědem. Během kurzu jsme se snažili o prohloubení našeho vztahu s Bohem a většina z nás si odnesla mnoho silných zážitků. (Jan)

Leoš Hrdlička

 


 

- - -- - -Asterion se zapojil do projektu

Světlo a teplo pro UkrajinuNa přelomu února a března jsme s každou družinou jednu schůzku věnovali výrobě velkých svící v plechovce. Ty pak díky spolupráci českých a ukrajinských skautů doputovaly až do míst, kde lidem pomohly zajistit světlo a teplo. Pro nás byly tyto schůzky přínosné hned několikrát: Dokázali jsme být užiteční! Naučili jsme se něco nového. Aspoň trochu jsme si představili, co to znamená, když je někde válka. Podařilo se nám vyrobit 18 svící o celkové hmotnosti 5,5 kg.To je přibližně 72 hodin světla a 63 kWh tepla.

Více ZDE.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Naše společná oddílovka s Medvědicemi

Víkend 26.–28. února 2023

Během posledního únorového víkendu jsme společně s naším skautským oddílem Ontario a s oddílem skautek Medvědic vyrazili do Olomouce. Po příjezdu nás přivítali dva ajťáci a uvítali nás do firmy Exeption. Jakmile jsme byli ve firmě zaměstnáni, tak jsme si vyzkoušeli pracovat s umělou inteligencí. Když ale přišla večeře, uviděli jsme krupicovou kaši zamíchanou roboty. To jsme nemohli nechat jen tak, rozhodli jsme se umělou inteligenci zničit. Před tím jsme se, museli spojit a posílit tak jsme večer strávili seznamovacími hrami.

Následující den ráno, nám přiletěl zašifrovaný email s lokacemi různý serverů, které by nám mohly poskytnout více informací. Jakmile jsme všechny informace zjistili zavedli nás za CEO firmy Exeption. Ta nám vyzradila lokaci serveru s umělou inteligencí. Už jsme ji mohli jít zničit, ale předtím jsme si museli vydělat na lístky. Když jsme si vydělali, jeli jsme server zničit. Překonali jsme ochranku a vědce, dostali jsme se k serveru s AI a zničili jej. Zničení AI jsme večer pořádně oslavili JustDancem a discotékou.

V neděli jsme se nasnídali, uklidili skautský dům, šli na mši svatou a pak vyrazili domů.

Jan Juřica

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 56 (únor 2023)

V těchto dnech jsme vydali již šestapadesáté číslo našeho Zpravodaje. V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku, informace o registraci našich členů v letošním roce a také přehled našeho hospodaření v uplynulém roce.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Kurz Filip pro vedoucí našeho skautského střediska

Víkend 10. až 12. března 2023

Jako skautští vedoucí jsme na sebe dobrovolně převzali závazek, že svěřené děti a mládež povedeme v duchu skautského slibu a zákona, kde jim sami musíme být příkladem. Zde platí jednoduchá rovnice: Dobrý vedoucí = dobrá družina (oddíl). K tomu nám chce být nápomocen také kurz Filip (www.projekt­‑on.cz), který se uskuteční v Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku během víkendu 10.–12. března 2023. Účast našich vedoucích na kurzu je podporována oběma našimi farnostmi také finančně – jejich příspěvek pomůže především studentům.

Pavel Šintál – Guy

 


 

- - -Asterion po stopách lesní zvěře

Sobota 11. února 2023

Druhou únorovou sobotu jsme se s vlčáckým oddílem Asterion vydali na zimní výpravu po stopách lesní zvěře. Počasí nám přálo, a tak jsme na asi 9 km okruhu podhůří Hostýnských vrchů okolí Lukovečku skutečně objevili řadu stop srnců, zajíců, kanců, veverek a dalších. Mimo to jsme zažili i další různorodá dobrodružství: Klouzali se na zamrzlém koupališti, na vlastní kůži zkusili rozdíl mezi srstí psa, lišky a zajíce, žasli nad obrovitými páráky divokého prasete, sestavili vařič, ochutnali čaj uvařený ze smrkových větviček a ostružiní, v zábavných kvízech poznali zajímavosti ze života vlků, lišek, kanců a jezevců, následovali pochodové značky, naučili se zákon vlčat, zkusili se v terénu orientovat podle mapy a zahráli si fotbal na zamrzlé ploše zatopeného lomu. Ten zároveň vřele doporučujeme jako velmi pěkný cíl například pro rodinnou vycházku. V mapách jej naleznete pod názvem „Doležalova skala“.

Pavel Kučera – Teni

 


 

- - -Skautský ples se vydařil

Pátek 3. února 2023

Začátkem února se velká část našich vedoucích setkala na našem tradičním skautském plese ve Spytihněvi. Tentokrát jsme se vydali do vesmíru plných hvězd a planet. Při - - -tanci nás doprovázela kapela WIMS, jejíž někteří členové jsou součástí našeho střediska. Samozřejmě nemohla chybět ani bohatá tombola. Kdo měl chuť, dal si i drink s tématickým názvem.

V průběhu celého večera byl v provozu fotokoutek s vesmírnou výzdobou, ve kterém jsme mohli zaznamenat skvělé momentky a budoucí vzpomínky. Celý průběh plesu byl klidný a když se přehoupla půlnoc, nemohli jsme věřit, že už se ples blíží ke konci. Doufáme, že všichni, kdo přišli, odjížděli zpátky do Zlína spokojení a natěšení na další skautský ples. Za celý organizační tým ples hodnotíme jako velmi povedený.

Eva Hurtová – Eválka


 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb