Skautnahodny obrazek
 

 

- - -

Letní tábory 2020

Termíny táborů

Informace k táborům

Variabilní symboly pro platbu

Přihláška na tábor 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 48 (květen 2020)

V druhé polovině května jsme vydali osmačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje.
Nedílnou součástí tohoto předtáborového výtisku jsou přihlášky na tábory a také informace k letním táborům v Lidečku-Račném.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Letní tábory budou

Připravujeme další informace a přihlášky.
Vše bude k dispozici nejpozději ke konci května 2020.

Dětské tábory mohou začít už od 27. června, dohodli se organizátoři s hygieničkou
(Aktualne.cz – Publikováno 14. května 2020)
Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci konat od 27. června. Zástupci jejich organizátorů se ve středu dohodli s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou na podmínkách jejich pořádání. Navrhovaná hygienická opatření proti šíření koronaviru by pro většinu táborů neměla být překážkou. Detailní informace by mělo zveřejnit ministerstvo zdravotnictví v pátek.

Celý článek je ZDE.

Manuál MZ k letním táborům 2020 je ke stažení ZDE, rozhodnutí MZ je ZDE. 

Rozloučili jsme se s bratrem Ludvíkem Holáškem

Ludvík Holášek byl druhým vedoucím našeho skautského střediska v novodobé historii po roce 1990. V čele střediska stál v letech 1990 až 1992. Zemřel 7. května 2020 ve věku věk 89 let. Rozloučili jsme se s ním 15. května při mši svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Ze vzpomínek některých našich starších člnů:

- - -Jan Blecha – Hans: Ludvík Holášek byl pro mne Člověkem, se kterým když jsem se i jen náhodou setkal, byl jsem obdarován a nakažen jeho nadšením a zápalem! Jako malého kluka jsem ho poznal ještě jako pana učitele, který mi nezištně pomáhal při nápravě výslovnosti. Na výchovných koncertech, nás zase zasvědcoval do poslechu „Vážné hudby“. V už zralejším věku, kdy jsme hned po „Revoluci“ obnovovali skautské středisko, ujal se vedení střediska a neúnavně hledal prostory pro klubovnu. Dodnes si vybavuji, na výpravy za dobrodružným pátráním po všech boudách a objektech na sportovištích a zákoutích na Podhoří, ke kterým jsme někdy i přelézali ploty! Byl to úžasný chlap, který nestihl zestárnout ani v důchodovém věku! Budu na něj vždy rád a s vděčností vzpomínat!

Jiří St- - -raka – Bobr: Pamatuji si na něj jako na „zakladatele“ obnoveného skatu v roce 1990. Vzpomíním na jeho zapálení a zkušenosti, které nám předával. Rozhodně si zaslouží naše poděkování, za to, že tu tehdy pro nás byl.

Jaromír Schneider: Hned po listopadových událostech 1989 se objevila myšlenka na obnovení činnosti 6. skautského střediska, které ve Zlíně mělo tradici. Počátkem roku 1990 se sešli v sále fary ti, kteří se v té době nějak věnovali farní mládeži. Na stole byly tři varianty, jak s mládeží pokračovat dál. Nakonec zvítězilo obnovení 6. skautského střediska. Uvažovali jsme, koho oslovit s vedením střediska a shodli jsme se, že jediným člověkem s pedagogickým vzděláním i praxí, koho známe, je Ludvík Holášek. Navštívili jsme ho doma. Argumentoval, že nezná podrobně skauting a že je dost starý na to, aby chodil s holými koleny. Nakonec na to kývl, ale že jen na nezbytně nutnou dobu, než se najde někdo lepší. Ve vzpomínkách si uchovávám útržky z jeho vtipkování jak na radách, tak na táborech. V každém případě nám jeho autorita moc pomohla v úplných začátcích postupného budování skautského střediska.

Leoš Hrdlička: Jako dlouholetý pedagog oplýval schopností hledat řešení. V jeho jednání byla vždy přísnost, zároveň laskavost a vždy zájem o samotného člověka. Díky.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Skautské krizové centrum – pomoc potřebným

Březen a duben 2020

Od 11. března pozastavil Junák – český skaut z důvodu nouzového stavu svou běžnou činnost. Skauti se však činili i během tzv. koronavirové krize. Ve Zlíně vzniklo Skautské krizové centr- - -um, do kterého se zapojili vedle jiných také členové našeho šestého skautského střediska.

Pomáhali jednotlivci i celé rodiny. Rádcové z našeho střediska nakupovali seniorům potraviny, léky a další potřeby, členové zase šili roušky. Před Velikonocemi požádal Magistrát města Zlína skauty o pomoc s roznosem obálek s rouškami do poštovních schránek seniorů. Jen z našeho střediska se do distribuce zapojily tři desítky našich skautů a skautek. Díky tomu se nám 9. dubna podařilo roznést tisíce obálek.
Naše činnost v těchto mimořádných časech je mi důkazem, že jsme věrni našemu slibu a jsme připraveni pomáhat vlasti a bližnímu. Všem ze srdce děkujeme za pomoc a ochotu!

Kateřina Schneiderová

- - - - - - - - - - - - - - -

 Rozhovor na DVTV

Duben 2020

Zlínští skauti: Šití roušek byl zpočátku boj, dnes zásobujeme jídlem sto seniorů

Máme pravidelné klienty, ale mnoho lidí, které zásobujeme, jsou jednorázové akce, například nákup na 14 dní, říká Jiří Robenek ze Skautského krizového centra ve Zlíně. Zpočátku byli tři, dnes skautům s rozvozy potravin a šitím roušek pomáhají desítky dobrovolníků.

Video ke zhlédnutí:

- - -

 


 

- - -Puď připraven!
Jak pomáhají skauti v době koronaviru

Březen a duben 2020

- - -Snad každý v uplynulých týdnech pocítil následky nové nemoci, která se rozšířila jako lavina po celém světě. Už jenom to, že se vám, milí čtenáři, v březnu zavřely školy, je opravdu velmi nezvyklé. Jak tento čas prožíváte? Doháníte školní učivo alespoň na dálku? Pomáháte doma rodičům? Pojďte teď spolu s Nezbedou zjistit, jak poslední týdny pracují čeští skauti.

- - -I pro skauty – stejně jako pro kohokoliv jiného – je současná situace mimořádná. Skautské družinky jsou zvyklé se každý týden potkávat, oddíly měly naplánované víkendové výpravy, výlety a jiné akce. A najednou nic. Lidé se nesmí scházet, aby tu nemoc – koronavirus – nešířili dál. To samozřejmě platí i pro skauty, kteří museli přerušit svou běžnou činnost.
Možná jste ve zprávách viděli reportáže o lidech, organizacích, firmách a jejich snaze v těchto týdnech pomáhat potřebným kolem sebe. Mezi těmito lidmi působí také mnoho skautů.

- - -Proč?
To je jednoduché! Ve skautském slibu, který mnozí z nich složili u slavnostního ohně na táboře, mimo jiné stojí: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližnímu.
Stejný důvod motivoval i 23letou studentku Veroniku Schneiderovou, která se krátce po vypuknutí epidemie rozhodla přiložit ruku k dílu ve Zlíně.
„Přijde mi to jako samozřejmost zapojit se do pomoci těm, kt- - -eří to nyní potřebují. Zvlášť když jsem skautkou. Plním pouze to, co jsem slíbila, a věřím, že i ostatní skautští dobrovolníci mají stejnou motivaci. Mimo jiné je to velmi příjemná forma odpoutání se od negativních informací, které se na nás teď valí ze všech stran,“ vysvětluje.
Ve Zlíně v březnu vzniklo tzv. skautské krizové centrum. To sdružuje ochotné skauty a ve spolupráci s dalšími dobrovolníky nebo úřady pomáhá tam, kde je třeba. Podobným způsobem to funguje i na dalších místech po celé naší zemi.

- - -A jak přesně tedy skauti v posledních týdnech pomáhají?
Způsobů je celá řada. Někteří se zapojili do výroby látkových roušek na ústa, jiní nakupují pro seniory, roznáší hotová jídla nebo koordinují další dobrovolníky. A několik skautů se dokonce podílí na výrobě ochranných štítů pro zdravotníky ve 3D tiskárnách.
Možných aktivit je víc než dost, práce se tak najde pro dospělé skauty nad 18 let i pro mládež.
„Ve Zlín- - -ě pomáhá naše krizové centrum tam, kde může. Dobrovolníci se starají o šití a distribuci roušek pro všechny typy zařízení, které to potřebují – tedy nemocnice, policie, sanatoria, psychiatrické léčebny, domovy seniorů a jiné,“ popisuje Veronika.
„Další pomáhají lidem v rizikových skupinách s nákupy a obstaráváním léků. Snaží se, aby si starší lidé nepřipadali sami a věděli, že se o ně někdo zajímá. Důležitou součástí naší činnosti je také komunikace s jinými organizacemi a magistrátem města nebo motivace dobrovolníků. A v neposlední řadě o své činnosti informujeme veřejnost.“
Je o takové služby mezi lidmi zájem? Podle Veroniky ano. Podotýká však, že přišel až postupně. „Zájem závisí na míře informovanosti okolí. Zpočátku o nás lidé moc nevěděli, to se ale postupem času zlepšovalo. A díky tomu začal růst zájem o naše služby.“
„O- - -d okolí dostáváme pouze pozitivní reakce. Lidé jsou nadšení z pomoci, za kterou nic nežádáme, a opětovně se na nás obrací. Odměnou jsou nám vděčnost a vlídná slova. Je až překvapující, že za tím vším zpočátku stálo jen pár skautů, kteří prostě chtěli pomoci,“ těší mladou studentku.
Ani v těchto náročných týdnech epidemie ale skauti nezapomínají na svou běžnou činnost. Na schůzkách se nyní potkávat nemůžou, mnohé družiny se proto snaží udržet v kontaktu alespoň na dálku. Volají si, organizují schůzky přes Skype, rádcové rozesílají svým členům dopisy s různými úkoly a tak podobně. Inu, lidé js- - -ou zkrátka vynalézaví.

A ještě něco – nejen pro skauty, ale i pro ostatní děti, mládežníky a rodiny připravili skautští vedoucí řadu tipů a inspirací, jak dobře využít čas strávený doma. Můžete si zahrát nejrůznější hry, vyzkoušet zajímavé aktivity nebo plnit tzv. odborky – to jsou skautské odborné zkoušky, které prokazují, že máte skvělé dovednosti například jako kuchař, spisovatel nebo vědec.
Tak co? Vyzkoušíte něco?

Vojtěch Jurák – Broskev

 


 

Klikni zde:

- - -

 


 

Zapoj se (znovu) do skautského dění!

Více informací nalezneš zde:

- - -

  

- - -- - -

 


 

Vyšel nový Zpravodaj – číslo 47 (únor 2020)

- - -V těchto dnech jsme vydali již sedmačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje. Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím svých dětí, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku, termíny letních stanových táborů a nabídku Skautské energie. Zvláštní pozornost je věnována oslavám výročí 30 let od založení naseho skautského střediska.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Zveme vás na Skautský ple- - -s

Pátek 14. února 2020

Skautský ples se uskuteční v kulturním domě ve Spytihněvi.
Doprava autobusem je zajištěna.
Předprodej a rezervace vstupenek:
Míša Ženožičková, tel.: 739 482 306, e-mail: nsoci (at) zlin6.cz

Michaela Ženožičková – Míša

 


 

- - -

 


 

- - -Hokejový zápas Albion vs. Vlčata

Pondělí 23. prosince 2019

Těsně před Štědrým dnem se na Stadionu Luďka Čajky ve Zlíně uskutečnil již tradiční hokejový zápas Albion vs. Vlčata. Po brzkém vedení vlčáckého oddílu přetavili albionští hráči herní převahu v rychlé góly, na které již soupeř nenašel odpověď. Zápas, který se odehrál v plném nasazení a v duchu fair-play, skončil - - -vítězstvím oddílu Albion 9:3, který tak zaznamenal první výhru a začíná srovnávat krok se zatím vedoucími vlčaty.

Ty v celkovém hodnocení vedou už jen 1:3 na zápasy.

Václav Hájek – Kwašák

 


 

Skautské bruslení

Pondělí 23. prosince 2019

Po hokejovém utkání Albion vs. Vlčata se na Stadionu Luďka Čajky ve Zlíně uskutečnilo skautské bruslení. To navštívili v hojném počtu nejen naši mladí skauti a skauty, ale také jejich rodiče a přátelé. Po celou dobu panovala příjemná atmosféra.

Václav Hájek – Kwašák

 


 

- - -Rozdávali jsme Betlémské světlo

Pondělí 23. prosince 2019

Plamínek od plamínku, svíčka od svíčky, lucernička od lucerničky, před Vánoci se až z místa Ježíšova narození opět začala šířit záře Betlémského světla.

Nejmladší skauti 6. skautského střediska, Slůňata, spolu s oddílem Ontario se těsně před Vánoci vypravili do domova pro seniory Naděje na Jižních Svazích, aby zdejším babičkám a dědečkům předali nejen světlo z Betléma, ale hlavně s nimi strávili několik svátečních chvilek. Setkání doprovázely vzájemné úsměvy a příjemná atmosféra. Skauti za zpěvu koled zapalovali svíčky na stolech od svých lucerniček a za chvíli všichni společně zpívali známé koledy. Pro každého měli děti na památku také ručně vyrobené přáníčko.
Odvaha k míru –  tak znělo motto letošního ročníku. Na své dlouhé cestě spojuje Betlémské světlo mnoho národů a náboženství. Touha po míru spojuje všechny, i když se často jeví jako křehká a nedosažitelná. K dosažení mírového soužití je zapotřebí tolerance, otevřenost a odvaha k sobě navzájem.

Byli jsme rádi, že jsme mohli udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsme ve světě sami.

Prokop Galatík


 

Přijďte fandit, přijďte si zabruslit

Pondělí 23. prosince 2019

Zveme naše členy, jejich rodiče, sourozence i kamarády na tradiční bruslení.
Vstupné je dobrovolné.

Jan Fojtů – Jeňa

- - -- - -

 


 

- - -Vánoční výprava Ontaria

Víkend 13. až 15. prosince 2019

Když vás pozvou Ghostbusters na slavnostní banket, pravděpodobně se budete cítit velice poctěni. Alespoň my jsme se tak cítili. Co ale zpočátku začalo jako příjemný večer s přáteli, se neočekávaně zvrtlo v boj o holý život. První oběť skonala již v pátek večer – shodou okolností samotní Ghostbusters. Na jejich místo pak však - - -pohotově nastoupil tým Záhad, s.r.o., který se ujal řešení případu. Za padoucha jednohlasně označili Krampuse – monstrum sužující okolí Horní Lhoty. Situace se ovšem zhoršila, když jsme ztratili prvního člena. A další brzy následovali. Naše počty se rychle zmenšovaly a situace začínala být kritická. Po vyšetření místa činu a po prozkoumání všech důkazů jsme byli schopni lokalizovat tajný Krampusův úkryt - kde jsme ho však našli ve fešném županu obklopeného našimi ztracenými členy. Ukázalo se, že to Záhady, s.r.o. celou tu dobu tahaly za nitky, a že nespravedlivě osočili Krampuse, který se později ukázal být Duchem Vánoc. Vánoční pohoda byla tedy zachráněna a nás tak čekal řízek a bramborový salát s pořádnou porcí zábavy a příjemně strávených chvil.

Tento příběh se odehrál na vánoční výpravě skautů z Ontaria v Horní Lhotě.

Matěj Škarka

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Za Vánocemi až na Severní pól

Víkend 13. až 15. prosince 2019

Žádný sníh, všude spousta slev – to pro světlušky nejsou žádné Vánoce! Takhle jsme to přece nemohly nechat, a tak jsme se v polovině prosince vydaly polárním expresem až na Severní pól. Jenže co se nám nestalo, při cestě náš e- - -xpres vykolejil a cesta tak byla přerušena na místech, kde žijí lední medvědi a eskymáci.

Vlak jsme tedy musely opravit a následně jsme dojely do naší základny na Severním pólu. Tam jsme pak potkaly několik eskymáků, něco jsme se o nich dozvěděly a také si trochu přivydělaly. Z penízků jsme si následně na dražbě pořídily spřežné psy, které jsme následně otestovaly menším závodem.
Večer jsme už pak oslavily naše skautské Vánoce. Zkusily nějaké zvyky, měly štědrovečerní večeři, rozdaly si dárky a holky nám zahrály scénky, které si dopředu řádně nacvičily.

Vánoční oddílovka se nám velice vydařila a odvážíme si z ní spoustu dárečků a nezapomenutelných zážitků…

Tereza Plevová – Tea

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Vlčata se na Vánoce opět setkala s gangem El Bossů

Víkend 13. až 15. prosince 2019

Na naší vánoční výpravě, která se letos konala v Tlumačově, nás překvapili naši nepřátelé z tábora – mafiánský gang El Bossové. Tentokrát však ne v Palermu, ale na Blízkém východě, kde obsadili významnou ropnou rafinerii.

V pátek po příjezdu jsme okusili boj proti zmíněnému nebezpečnému gangu a získali tak informace o napadené rafinerii. V sobotu odpoledne se naše čtyři gangy vydaly tuto rafinerii hledat a večer po setmění jsme vyrazili dobýt rafinerii jednou provždy.

El Bossové proti nám nasadili nejmodernější zbraně, ale ani to nás neodradilo a bez problému jsme je zdolali a získali tak ropu. Sobotní večer jsme zakončili slavnostní večeří, na kterou přijal pozvání i vůdce střediska a patron našeho oddílu Leoš. V neděli jsme se po mši svaté vydali zpět do Zlína, kde jsme naši výpravu úspěšně zakončili.

I přes zdravotní nepříjemnosti, které se bohužel na naší výpravě také objevily, si výpravu všichni naplno užili. Byl to skvěle strávený víkend s našimi přáteli, na který budeme dlouho vzpomínat.

Martin Malý – Steak

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Vánoční výprava Medvědic

Víkend 13. až 15. prosince 2019

V polovině prosince jsme s Medvědicemi vyjely do Vizovic na vánoční oddílovku.

Od sobotního rána byl program plný našich oddílových tradic – začaly jsme příjemnou procházkou, kterou jsme zakončily pověšením kaštanů, mrkví a jablíček na stromy pro zvířátka. Překvapivě jsme si mohly užít i malého množství sněhu, který napadal přes noc, ale i tak nám sluníčko krásně svítilo po celou dobu procházky.Po obědě nás čekalo odpolední vyrábění řetězů a bramborového salátu a všechno jsme to zakončily výbornou sváteční večeří a rozdáváním dárků. Program byl obohacen také o vánoční scénky plné nečekaných zvratů.

Všechny skautky byly od začátku do konce plny pozitivní energie a i přes menší počet vedoucích, než na který jsme zvyklí, se oddílovka vydařila.

Anna Pešlová – Pešu

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Vánoční výprava Albionu

Vánoční výprava Albionu

Víkend 13. až 15. prosince 2019

Předposlední víkend před Vánoci jsme s roverským kmenem odjeli na tradiční vánoční oddílovku na faru do Uherského Hradiště.

V pátek večer jsme se podívali na film „Jednou skautem, navždy skautem“. Další den jsme se vrátili o pár desítek let zpátky, abychom se stali členy Sokola a soutěžili o artefakt od samotného zakladatele Miroslava Tyrše. Odpoledne se již nesl v duchu Vánoc. Navštívili jsme místní trhy, zazpívali si tradiční české vánoční koledy, měli jsme výborný bramborový salát a nakonec jsme si užili večer plný zábavy a soutěží.

Celý víkend jsme si náramně užili a už se těšíme na další akci.

Adam Knirsch – Klíště

 


 

- - -Farní dům na Kudlově byl otevřen

Sobota 6. prosince 2019

Při žehnání farního domu P. Kamil Obr, farář farnosti sv. Filipa a Jakuba, vyslovil přání, aby se tento dům stal místem setkávání lidí mezi sebou, na něž může navazovat setkání s Bohem. Děkuji všem, kdo si takovou sjednocující myšlenku nesou ve svém srdci.

Upřímně děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě výborné atmosféry a bohatého pohoštění. Bylo nám dobře a budeme očekávat nové podněty k využití farního domu, ve kterém nám Pán tak požehnal.

Další informace a fotografie najdete na webových strá- - -nkách: farnidum.zlin6.cz

Pavel Šintál – Guy

V prostorách farního domu našly své místo k setkávání naše dva oddíly, nejmladší benjamínci – Slůňata a skauti – Ontario. S vděčností jsme přijali pozvání do celého projektu. Podíleli jsme se na jeho opravách a rádi budeme využívat prostory k práci s naší skautskou mládeží.

Leoš Hrdlička

 

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

 


 

- - -


Letní tábory 2020

Termíny táborů jsou ZDE.

 

 

 


 

- - -Potřebujeme vytvořit nový oddíl – výzva také pro vás

Během víkendu střediskové rady, který jsme měli ve Znojmě­Louce, jsme jednali také o velkém zájmu rodičů umístit k nám své děti mladšího školního věku. Jelikož je zájem velký a naše možnosti jsou limitovány počtem vedoucích a udržitelnou strukturou oddílů, vznikají tak tzv. pořadníky. Přesto, že - - -se snažíme děti věkově patřící mezi vlčata a světlušky umístit do těchto oddílů co nejdříve, zcela se nám to nedaří. Oddíly mají již tak čtyři až pět družin, což v praxi představuje více než padesát členů. Aby byla skautská činnost v družinách i oddílech udržitelná, mají počty členů těchto jednotek své limity.

V současné době by bylo řešením vytvoření dočasného nového koedukovaného oddílu pro mladší členy (vlčata a světlušky). Je potřeba do něj sehnat také vedoucí. A tady je dostatek prostoru pro vás, rodiče. Byli byste ochotni se alespoň v nějaké podobě zapojit? Mate­li zájem, přihlaste se u mne nebo přes webový formulář.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Registrace 2020

Pro registraci členů 2020 budeme vybírat následující částky: každé první dítě v rodině – 450 Kč, každé další dítě v rodině 400 Kč.

Vedoucí oddílů po vás budou v souvislosti s registrací chtít následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací.

Registrační poplatek zasílejte na náš bankovní účet: 2701418660/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno vašeho dítětem, za které je registrační poplatek hrazen.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 46 (říjen 2019)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku – plán oddílových i střediskových akcí na první pololetí, kontakty na vedoucí oddílů i termíny družinových schůzek. Přinášíme také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory a několik zpráv z aktuálního dění v našem skautském středisku.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 Opět jsme měli PRASE

Sobota 19. října 2019

Po dalším roce se opět pkonalo skautské PRAcovní SEtkání, zkráceně PRASE, a to v sobotu 19. října. Aby naši vedoucí byli zodpovědně připraveni na to, že jim rodiče svěřují své děti, musí kromě dalších kurzů absolvovat každý rok i toto setkání. Během celého odpoledne se u nás vyměnilo několik hostů z jiných skautských středisek i mimo skaut. Každý z nich měl co předávat. Téměř šedesátka našich vedoucích se vzdělávala v různých tématech, od základů práce s dětmi, jako jsou bezpečnost, zdravověda a právo, až po například zpětnou vazbu, motivaci a práci s kolektivem. Na závěr našeho setkání jsme už tradičně měli PRASE i ve skutečnosti – v tomto případě tedy grilovaná kolena pro všechny naše vedoucí, která jsme dostali jako sponzorský dar od restaurace ze Spytihněvi. Na konci jsme tak odcházeli plni vědomostí i dobrého jídla.

Díky všem zúčastněným vedoucím za to, že neberou práci s dětmi na lehkou váhu a mají stále snahu na sobě pracovat.

Viktor Šimeček – Fox

 

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
Světlušky se vypravily do Mexika

Víkend 11. až 13. října 2019

V pátek 11. října se naše skupinka malých natěšených světlušek potkala odpoledne na nádraží, odkud společně se svými rádkyněmi „odletěla do Mexika“, aby tam poznala jejich tradice a kulturu. Naší klubovnou se stal Skautský dům v Olomouci.

O víkendu jsme si zahrály spoustu zajímavých her v mexickém stylu a podívaly se na film COCO. Taky jsme si vyzkoušely některé mexické dovednosti a hlavně se navzájem dobře poznaly. Sobotu jsme zakončily fiestou, což je oslava v mexickém stylu, a v neděli po mši svaté jsme se plny zážitků vrátily zpátky k rodičům.

Lucie Klobušická – Žirafa

 


 

- - -

Pozvánka na PRAcovní SEtkání

Sobota 19. října 2019

Pracovní setkání pro všechny naše vedoucí se uskuteční od 13 hod. v klášterní budově Regina.

Viktor Šimeček – Fox

 


 

- - -Konal se skautský sněm našeho střediska

Neděle 6. října 2019

Podle stanov Junáku – českého skautu, z. s., se řádný skautský sněm každé organizační jednotky (středisko, okres, kraj, Valný sněm) koná jednou za tři - - -roky*. Jednou ze součástí sněmu jsou volby vedení organizační jednotky. Sněm našeho střediska proběhl 6. října 2019 v naší skautské klubovně na Zlínských Pasekách. Valný sněm Junáka se uskuteční 27. až 29. března 2020 v Jindřichově Hradci.
V našem středisku se jedenáct činovníků ujalo práce, kterou chtějí dobrovolně vykonávat v následujícím tříletém období dle svého nejlepšího vědomí (více na www.zlin6.cz).

Leoš Hrdlička

* Junák je činovnickou demokracií v tom smyslu, že odpovědnost za řízení organizace a právo i povinnost podílet se na rozhodování mají činovníci nebo jimi volení delegáti sněmů; ostatní osoby jen tehdy, je­‑li tak určeno vnitřním právem. (Stanovy, čl. 21)

* Sněm, který je nejvyšším orgánem organizační jednotky; sněm může rozhodovat ve všech věcech organizační jednotky, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány nebo orgány nadřízené organizační jednotky. (Stanovy, čl. 38a)

 


 

Zahájili jsme nový skautský rok

Neděle 15. září 2019

 

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

 

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Zah- - -ájení skautského roku

Neděle 15. září 2019

Nový skautský rok slavnostně zahájíme při mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Po bohoslužbě proběhne přestup mladších členů do starších oddílů. Ke kostelu se vrátíme v 11.45 hod.

Leoš Hrdlička

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb