Skautnahodny obrazek
 

 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 54 (květen 2022)

Ve Zpravodaji naleznete především aktuální informace k nadcházejícím letním táborům. Také vás alespoň krátce informujeme o akcích, které proběhly v posledních měsících.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Letní tábory 2022

Aktualizovali jsme všechny potřebné informace k nadcházejícím letním táborům. Tyto informace naleznete také v posledním Zpravodaji.

Informace k letním táborům

Přihlášky na tábory

Zpravodaj 54 – květen 2022

 


 

- - - - - -
WC chlapci – vizualizace
WC dívky – vizualizace
.

Připravujeme rekonstrukci
v naší klubovně

V polovině letošního února jsme podávali žádost o dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí, která se nám prostřednictvím naší skautské organizace nabízela (až 70 % z celkových nákladů). Žádost, která je zaměřena na rekonstrukci obou toalet a společné chodby v naší klubovně, nám byla schválena a přidělena. V žádosti jsme kalkulovali s cenami materiálů na počátku roku. Ty se ovšem dramaticky mění. My jenom doufáme, že se nám podaří i v této situaci dokončit rekonstrukci v plném rozsahu, aniž bychom se museli zadlužit.

Jak bude všechno probíhat?

V sobotu 4. června a případně v sobotu 11. června budeme svépomocí (starší členové a ochotní rodiče dětí) vysekávat staré obklady na stěnách a podlahách toalet. Z chodby strhneme lino a vysekáme dlažbu ve vstupní části. Současně budeme také zhotovovat drážky pro pozdější zhotovení rozvodů vody, odpadu a elektřiny. Další práce budou prováděny převážně dodavatelsky.- - -

Jedním z posledních kroků bude položení nivelace na chodbu a podlahy toalet. Následně pak položíme opět svépomocí vinylové desky. To vše by mělo proběhnout do poloviny srpna. A v září zde můžeme začít s naší obvyklou skautskou činností!

Pokud by nám chtěl kdokoli na tento účel přispět, rozhodně se tomu nebráníme a jsme vděčni za jakoukoli podporu.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Milované město

Neděle 15. května 2022

V nedělních odpoledních hodinách se uskutečnila kulturně-duchovní akce Milované město, kterou pořádal nadační fond Credo. Na náměstí Míru tak bylo možné zhlédnout pestrý program. O hudební stránku se postaraly kapely Way to go, Timothy a Romská kapela – - - -Matěj Nový. Celá akce pak byla laděna do tématu „pěti jazyků lásky“, o kterém jsme se mohli dozvědět více v rámci přednášky. Programu pro děti bylo také požehnaně. Mimo programu na pódiu zde byly také skákací hrady, soutěže a stanoviště s úkoly, které byly také laděny do tématu akce. Bylo možné navštívit také jednotlivé stánky místních spolků, organizací a církví, mezi něž patřil i náš skautský táborový stan dovezený z našeho milovaného tábořiště v Lidečku.

A jak se angažovalo naše skautské středisko? Vedoucí i členové z jednotlivých oddílů pomáhali při chystání a úklidu celé akce a zajišťovali program na jednotlivých stanovištích.

Kristýna Pekaříková

 


 

- - -Jarní výprava oddílu Albion

Víkend 29. dubna až 1. května 2022

V pátek odpoledne jsme se sešli na autobusovém nádraží ve Zlíně, kde jsme se rozdělili do dvou skupin a dostali za úkol zjistit, kam to vlastně pojedeme. Po chvíli jsme došli na to že, pojedeme na dovolenou do Egypta, tedy na orlovnu do Vizovic.

Poté, co jsme přijeli a ubytovali se, zjistili jsme, že cesta do starověkého Egypta nás čeká až v sobotu, ale že bychom se na ni měli připravit již v pátek. Jako první jsme si museli vyrobit hábity, abychom tam zapadli mezi domorodé obyvatele. Jakmile jsme všichni byli vystrojení jako správní Egypťané, čekala nás večeře. Následovně jsme celý večerní program hráli takové staroegyptské „Člověče, nezlob se“.

V sobotu ráno po rozcvičce jsme prolezli strojem času, ocitli se ve starověkém Egyptě a rozhodli jsme se vydat k moři. Nasnídali jsme se a šli, stroj času jsme celou dobu nesli s sebou. Když jsme dorazili na místo, zjistili jsme, že nás nečeká pohoda u pláže. Spíš naopak, byli jsme uvrhnuti do otroctví zlým faraonem. Po několika hodinách práce v Lidečku na táboře a vydatném obědě jsme začali plánovat útěk. K němu jsme potřebovali tři klíče, které se nám po troše zmatení podařilo najít. Díky nim a dalším indiciím, jsme našli a otevřeli kufr s magickým zaklínadlem, jež nás osvobodilo z otroctví, a utekli jsme do lesa. Čekala nás cesta zpátky do Vizovic. Tu jsme šli pěšky. Když jsme dorazili na orlovnu, měli jsme slavnostní večeři, zhodnotili sobotní program, užili si kouzelnické představení a konec dne jsme završili deskovými a karetními hrami.

V neděli ráno, jsme orlovnu dali zpátky do pořádku a šli na mši svatou. Oddílovou výpravu jsme zakončili na hřišti vedle orlovny, zhodnocením celé výpravy. Tohle byla má první výprava, moc jsem si ji užil a těším se na další akci.

Jan Juřica

 


 

- - -Oslavili jsme svátek skautského patrona

Neděle 24. dubna 2022

Svatý Jiří je symbolem statečnosti, čestnosti a věrnosti. Je patronem skautů celého světa, patronem skautského bratrství a sesterství. Jeho svátek jsme společně oslavili v neděli 24. dubna při mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Při ní jsme si vyprosili sílu a odvahu k naplňování skautských ideálů.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Dokončili jsme práce na srubu

Sobota 23. dubna 2022

V sobotu 23. dubna se uskutečnila plánovaná brigáda na našem tábořišti v Lidečku. Cílem bylo dokončení prací z minulého roku – osazení nových okenic v přízemí srubu a zhotovení vnitřních obložek u všech vyměněných oken. Jelikož bylo naplánováno, že se prací zúčastní velký kmen roverů a rangers, kteří tuto činnost zahrnuli do své víkendové výpravy, nebylo potřeba větší skupiny ostatních našich skautů a skautek. I tak se nás ze Zlína vydalo devět. Plánované práce na srubu jsme stihli. Navíc početný Albion dokončil úpravy terénu dolní i horní louky. Moc děkuji všem, kteří si našli čas a přispěli svou prací.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Zúčastnily jsme se závodu

Sobota 23. dubna 2022

V sobotu 23. dubna jsme se se sedmi světluškami zúčastnily okresního kola závodu vlčat a světlušek v Pozlovicích. Letos si pro nás místní skauti připravili soutěže ve stylu hledání archeologických nálezů. Ráno jsme se sešly na zastávce Školní a - - -autobusem dorazily na místo konání závodu. Po společném nástupu, kde nám vysvětlili pravidla a následně nám zazpívali a zahráli úvodní scénku, nám do startu zbývaly ještě celé dvě hodiny. Zahrály jsme si tedy hry a připravovaly se na závod.

Cílem závodu bylo projít vyznačenou trať a po cestě plnit úkoly na různých stanovištích. Holky procvičovaly své zdravotnické znalosti nebo se snažily co nejrychleji oškrábat brambory. Po dokončení závodu jsme odpočívaly, hrály hry a netrpělivě čekaly na vyhlášení výsledků. A také, že bylo na co se těšit! Holky obsadily třetí místo a postupují do krajského kola! Domů jsme se vracely nadšené z výhry a natěšené na další kolo.

Jolana Palíšková

 


 

Jarní výprava Berušek

Víkend 8. až 10. dubna 2022

S naším oddílem Berušek jsme se vydaly 8. dubna na výpravu do pro nás dosud neprozkoumaného Veselí nad Moravou. Zdejší klubovna byla sice maličká, ale za to velice útulná. Prožily jsme v ní spoustu legrace, naučily se několika základním skautským dovednostem na nadcházející Závod vlčat a světlušek, jako například: postavit stan, co dělat s nožem v ráně, pracovat s buzolou a poznaly jsme i zakladatele světového skautingu – Roberta Badena Powella a také toho českého – Antonína Benjamína Svojsíka.

Celý víkend jsme si moc užily a těšíme se na další společnou akci!

Tereza Plevová – Tea

 


 

- - -Čistily jsme břehy Dřevnice

Sobota 9. dubna 2022

V sobotu ráno se i náš oddíl světlušek sešel u kostela sv. Filipa a Jakuba, abychom společně po dvouleté pauze uklidily břehy řeky Dřevnice od odpadků, které zde zanechali někteří obyvatelé Zlína. Po cestě na nás čekalo několik zajímavých věcí – našly jsme čtyři rtuťové teploměry, děštník uprostřed řeky nebo dokonce starou lyži.

I přesto, že nám počasí příliš nepřálo a ani jsme se nesešly ve velkém počtu, akci jsme si společně užily a věříme, že příští rok nás bude o něco více.

Klára Bartková

 


 

- - -Sbírali jsme odpadky na březích Dřevnice

Sobota 9. dubna 2022

Po roční odmlce jsme se setkali na tradiční akci našeho střediska — Čištění břehů Dřevnice. Přestože do poslední chvíle to s počasím vypadalo dost bídně, nakonec nám přálo štěstí a břehy jsme vysbírali od kopy nepořádku se suchým oblečením – v případě Ontaria se suchými obleky, jelikož jsme celou službu našemu okolí pojali frajersky.

Musím uznat, že za dobu, co jsme tam nebyli, se množství odpadků celkem navršilo. Podařily se najít věci od cigaretových nedopalků až ke kovovým trubkám a drátům. Samozřejmě se projevila i rybářská povaha některých našich členů, tak náš „úlovek“ obsahoval i nějakou uhynulou rybu.

Na závěr musím dodat, že mě velmi potěšila slušná účast z řad všech dívčích i chlapeckých oddílů a doufám, že vydrží i nadále. Stejně tak oceňuji i plné nasazení, díky němuž šla práce hezky od ruky.

Pavel Pernička – Hruška

 


 

- - -Společná výprava se vydařila

Víkend 25. až 27. března 2022

Bylo krásné prosluněné páteční odpoledne a zlínské nádraží se plnilo hromadou skautíků z Ontaria a Antaresu a skautek z Medvědic a Artemisu. Dokonce mezi námi byli i někteří členi z Albionu. Jelikož jsme se za poslední dva roky nemohli v takovém ohromném počtu sejít, panovala veselá nálada a všichni se těšili na skvělý prodloužený víkend ve společnosti svých skautských kamarádů a kamarádek.

Cesta vlakem do Domašova nad Bystřicí uběhla docela rychle. Co nevidět jsme už vystupovali z vlaku a byli jsme na cestě do skautského centra. Když jsme dorazili, čekala nás nejvíce adrenalinová část – testování. Nakonec ale vše dopadlo negativně, tak jsme se mohli jít všichni do pokojů vybalit a zahrát si hru na seznamování. Po večeři každý oddíl dostal pozvánku na Vontský sněm, kde je okolo úsporného ohně přivítal Velký Vont, který zahájil souboj skupinek o post nového Velkého Vonta. Cestou zpátky na nás ze křoví vyskočil neznámý muž a ukradl nám posvátného Křečka v kleci. Nepodařilo se nám ho chytit, tak Velký Vont pronesl: „Kdo mi donese Křečka zpátky, stane se Velkým Vontem.“

V sobotu po rozcvičce se k nám dostal dopis od místních, kde stálo, že místní o tom muži něco vědí. Abychom seskládali jeho jméno, museli jsme posbírat jednotlivá písmenka na různých stanovištích. Vyšlo nám „Širokko“. Teď už zbývalo ho jen najít. Toho jsme dosáhli opět pomocí místních, ale nebylo to jen tak zadarmo. Museli jsme se zapojit do pašování různých druhů zboží a vydělat si co nejvíce peněz. Nakonec vše klaplo a šli jsme podle mapy pro Širokka, jenž se krčil ve své rouře. Dovedli jsme ho k Velkému Vontovi a ten s ním už udělal pořádky. Křeček v kleci byl zachráněn a s ním i osud Stínadel a samotného Širokka, který po rituálu změnil své postoje. Stejně slavně dopadly vontské volby, na Velkou Vontici starý Velký Vont pomocí záchodového zvonu jmenoval Viki. Vše jsme náležitě oslavili pořádnou diskotékou.

Pavel Pernička – Hruška

 


 

- - -

Pozvánka na skautský ples

Pátek 6. května 2022

 

 

 

 


 

- - -

 Budeme- - - čistit břehy Dřevnice

Sobota 9. dubna 2022

Po krátké pauze se opět vracíme k tradičnímu prospěšnému projektu, který si klade za cíl zbavit oba břehy naší řeky Dřevnice od odpadků, které tam zanechali naši "milí" spoluobčané. Tuto ekologickou činnost provádíme v rámci junáckého okresu v úseku od mostu u Krajské nemocnice Tomáše Bati po most na Čepkově.

Legenda k mapce: 1 – vlčata, 2 – světlušky (51.), 3 – Ontario, 4 – Medvědice + Artemis, 5 – Albion, 6 –
Antares

Lukáš Michalík

 


 

- - -První společná víkendovka vlčat a světlušek

Víkend 25. až 27. března 2022

Všechno je jednou poprvé, asi tak by se dala nazvat velká společná výprava vlčat a světlušek, která se ještě nikdy nekonala. Díky vzájemné spolupráci se nám podařilo uspořádat výpravu v Prostějově, na níž budeme všichni dlouho vzpomínat.

- - -Po příjezdu nás přivítali Marry a Larry s tím, že hledají ideální kandidáty na účast v celostátním kole velké soutěže, kterou organizuje pan profesor Mrkvička, jenž byl u všech disciplín přítomen. Páteční večer byl velmi krušný, jelikož po náročné vědomostní soutěži nás v noci vzbudila zpráva, že pan Mrkvička zmizel beze stop a museli jsme ho jít hledat. Místo pana Mrkvičky jsme však našli osamnělého muže, který naštěstí pana Mrkvičku- - - zahlédl, a tak ho nakonec objevili na toaletě. Následující den jsme dostali naši fyzičku na hranici možností a po vydatném obědě jsme například ověřovali v praxi zákony fyziky, či zkoušeli prostřelit neprůstřelného gólmana. Večer jsme se dočkali okamžiku, na nějž jsme všichni čekali – velké vyhlášení vítězů, kteří si na památku odvezli medaile. Jako odměnu za spolupráci jednotlivých účastníků nás Marry a Larry pozvali na party, jíž svět nikdy nezažil.

A co si z naší výpravy odnést závěrem? Byl to propadák, nebo jsme nastolili dlouholetou tradici společných výprav vlčat a světlušek? Na odpověď si musíme počkat do dalšího skautského roku. Každopádně to byl pro všechny úžasný víkend prožitý s našimi nejlepšími přáteli a pevně věříme v úspěšné pokračování spolupráce vlčat a světlušek!

Martin Malý – Steak

 


 

Společná v- - -ýprava skautů a skautek

Víkend 25. až 27. března 2022

 

 

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 53 (únor 2022)

V těchto dnech jsme vydali již třiapadesáté číslo našeho Zpravodaje. V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku, informace k opravám skautského srubu a naší klubovny a také výsledky registrace našich členů.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -


Letní tábory 2022

Termíny táborů

 

 

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb