Skautnahodny obrazek
 

 

- - -


Letní tábory 2019

Termíny táborů jsou ZDE.

 

 

 


 

Registrace 2019- - -

Pro registraci členů 2019 budeme vybírat následující částky: každé první dítě v rodině – 450 Kč, každé další dítě v rodině 400 Kč.

Vedoucí oddílů po vás budou v souvislosti s registrací chtít následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací.

Peníze, prosím, předejte rádcům v družinách, ke kterým Vaše děti patří. Pokud budete registrační poplatek hradit prostřednictvím bankovního převodu, pak jej zasílejte na náš účet 2701418660/2010. Jako variabilní symbol použijte číslo podle TOHOTO SEZNAMU. Při srdužené platbě za více dětí, použijte jeden z jejich variabilních symbolů. Více informací naleznete na našich stránkách.

Administraci registrace budeme uzavírat 15. listopadu 2018.

Leoš Hrdlička

 


 

Vyšel n- - -ový Zpravodaj – číslo 43 (říjen 2018)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku a také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Skau- - -tky a skauti po celé zemi oslavili 100 let republiky

Poděkování od sestry náčelní

Uplynulý sváteční víkend mi přinesl především hrdost. Na to, že je mezi námi tolik skautů a skautek, kteří i přes deštivé počasí a sněhové vánice ochotně rozdávají úsměvy a trikolory. Na to, že služba veřejnosti je pro skauty a skautky – bez ohledu na věk – samozřejmá. Na to, že se skautští vedoucí nebojí předávat českou historii a demokratické hodnoty mladším a že má úcta k české státnosti v oddílech tak pevné místo. Proto chci všem, kteří se zapojili do oslav století republiky ze srdce poděkovat. Jste skvělí. A pevně věřím, že jste lidem dobrým příkladem a inspirací, což je dnes mimořádně důležité. Na aktivním občanství a péči o společné věci totiž bude záležet i v tom století, které je před námi. Díky!

Eva Měřínská – Evička

Převzato ze Skautské křižovatky 

- - -Opravili jsme nejenom táborový materiál

sobota 20. října 2018

Na druhou polovinu října jsme naplánovali na našem tábořišti brigádu, při níž jsme měli opravit poškozené vybavení po letních táborech a udělat také další potřebné práce. I přesto, že jsme se nesešli v plánovaném počtu, podařilo se udělat většinu plánovaných prací. K tomu také přispělo několik rodičů, kteří dorazili na tábořiště samostatně. Počasí nám – na toto roční období – přálo a tak poslední z tábořiště odjížděli po sedmnácté hodině.

Podařilo se:
– opravit poškozené dřevěné části posdadových stanů
– opravit a natřít stoly a lavice
– dokončit (vydláždit) schodiště vedle srubu
– zarovnat terén vedle přístřešku
– zarovnat povrch horní louky (výmoly a výkopy po stanech)
– rozebrat a uskladnit dřevo za srubem
- - - rozebrat jednu ze staveb na dolní louce a dřevo uskladnit za kuchyní
– natřít proti vlhkosti spodní části (patky) obou přístřešků na horní i dolní louce
– instalovat stálou umývárku u srubu včetně osvětlení

Velké díky za přiložené ruce k dílu i ochotu patří všem našim členům i rodičům našich členů, kteří si našli čas!

Leoš Hrdlička

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

Na P- - -raSeti bylo opět prase!

sobota 6. října 2018

První říjnové sobotní dopoledne zaplnili prostory salesiánského střediska mládeže na Jižních Svazích vedoucí a rádci z našeho skautského střediska. Šest desítek aktivních vedoucích se nadšeně sešlo za účelem dozvědět se nové informace a načerpat inspiraci. Již tradiční PraSe značí zkratku pro „Pracovní Setkání“ a jeho náplní jsou přednášky nejrůznějších témat. Naše středisko tímto způsobem - - -zajišťuje každoroční vzdělávání a usiluje o to, aby i dobrovolnická práce měla stanovenou úroveň a základní bezpečnostní zajištění.

Pro lepší efektivnost byli mladí lidé rozděleni do skupin dle svých zkušeností a věku. Na každou skupinu čekal zaměřený blok témat, jako byla bezpečnost, zdravověda, příprava schůzky, motivace, komunikace s rodiči či právo. Každou z přednášek ved- - -l odborník a zároveň skaut, což umožnilo podívat se na obecnou problematiku ze skautského pohledu. Rovněž skvělým hostem a vzácnou návštěvou byl P. Radim Kuchař, jenž pečuje o mladé na Stojanově gymnáziu na Velehradě a prováděl i nás duchovním programem.

Po skončení bloků přednášek venku čekalo grilované selátko a neformální posezení. Byl zde prostor pro sdílení zážitků a setkání se všemi přáteli. Letošní PraSe nás tedy řádně naplnilo ve všech směrech. Dík patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav, ale především účastníkům za to, že do vedení družin a skautské práce vkládají svůj volný čas a dobré úmysly. Nechť nám všem Bůh žehná!

Terezie Řánková – Šídlo

 

- - - - - - - - - - - -

 


 

- - -Společně jsme plánovali nový skautský rok

Víkend 7. až 9. září 2018

Počátkem každého nového skautského roku tradičně pořádáme víkendové setkání střediskové rady. Necelé dvě desítky vedoucích, členů střediskové rady (středisko a oddíly), se sešly v Lidečku-Račném na našem tábořišti.

Páteční večer byl věnovaný hodnocení uplynulého skautského roku a letních táborů. Během sobotního dopoledne jsme plánovali jak společné akce, tak také přípravu našich vedoucích a další záležitosti kolem naší klubovny a táborové základny. Část odpoledne jsme pak věnovali dokončení úklidu táborového vybavení.

Jsem ráda, že se můžeme alespoň jednou do roka takhle sejít a máme dostatečný prostor na řešení problémů.

Marie Pašková – Ušta

 


 

Zahájili jsme nový skautský rok 2018/2019

Neděle 2. září 2018

Letos jsme sice netradičně zahajovali nový skautský rok již první zářijovou neděli, ale zase tradičně při „dětské“ mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba. Po bohoslužbě následoval tzv. přestup členů z „mladších“ oddílů do „starších“ oddílů. Tento přestup se odehrál v parku Komenského.

Leoš Hrdlička

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

 Zahájení skautského roku 2018/2019

- - -

Neděle 2. září 2018

Nový skautský rok zahájíme v neděli 2. září v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8.30 hod.

Po bohoslužbě následuje přestup mladších členů do "starších" oddílů.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Synové západu

Tábor skautů Ontária – 28. července až 15. srpna 2018

V polovině července se u Městského divadla sešli skauti, aby odjeli na letní tábor do Lidečka-Račného. Do Lidečka nás odvezly dva autobusy.

Skauti z oddílu Antares zůstali na dolní louce a naši skauti z oddílu Ontario se utábořili na horní louce.
Po příjezdu a vynošení věcí nás na naší louce přivítal John Lake se kterým se naši členi setkali už na úvodní - - -výpravě na Provodově. U zahajovacího ohně, který byl hned v sobotu večer, došlo ke zvolení názvu naší osady, k volbě šerifa a starosty. Druhý den jsme začali s táborovou stavbou Saloonu. Při výkopových pracích byla nelezena truhla se zlatem, pro kterou si následně přišli banditi ze skupiny Sons of the West (Synové západu). Ve chvíli, kdy jsme zjistili, jaké jsou jejich záměry, nebylo jasné, kdo koho porazí. Celý tábor jsme čelili jejich útokům a jejich přesile. Často jsme se z boje museli stáhnout, ale při závěrečném souboji, který měl vše rozhodnout jsme je porazili. Následně u šéfa Sons of the West byly nalezeny mapy, které nás dovedl- - -y k pokladu, jež bandité nezákonnými loupežemi získali. Poklad se nacházel na ostrově, kam jsme se museli přepravit na loďce. Poslední táborový den jsme se rozhodli, že zlato ukryjeme na místě, ke kterému povede jedna zašifrovaná mapa.

Celý tábor se vyvedl a všichni jsem si jej užili. V kuchyni se nám o skvělé pokrmy postaralo několik týmů zkušených kuchařek, kterým za jejich umění děkujeme. V době tábora také složili skautský slib dva naši chlapci. Během tábora jsme také zavítali na koupaliště ve Valašské Senici. Dále nás čekala spousta společného programu se sousedním táborem oddílu Antares, například oddílový fotbal nebo závod o putovní sekyru. Po vyčerpávajících 18 dnech nás autobus dovezl zpátky k Městskému divadlu ve Zlíně.

Lukáš Michalík

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE, ZDE a ZDE.

 


 

- - -Bušidó – cesta válečníka

Tábor skautů Antares – 28. července až 15. srpna 2018

Ke konci července jsme se všichni setkali u Městského divadla ve Zlíně natěšení na spoustu nových a krásných zážitků, které nám právě začínající tábor přinese.

Po příjezdu do Lidečka jsme vynesli svá zavazadla a zabydleli se ve stanech. Již brzy k nám zavítal náš nový velitel Hanzo Hattori s tím, že se máme dát do zbraně. Z pohraničí totiž přicházely zvěsti o dávném zlu, které se znovu probudilo. Vydali jsme se tedy do boje, avšak prastaré zlo mělo zpočátku převahu. Avšak my neklesali na duchu a bojovali dál proti silám temnoty až do samého konce tábora, kdy jsme strašlivé démony porazili.

- - -Náplní tábora však nebyla jen etapová hra, vzdělávali a cvičili jsme se v tradičních skautských dovednostech, zvítězili jsme v mezioddílovém fotbale, zúčastnili se táborové Sekery nebo si užili krásný slunný den na koupališti v Senici.

V průběhu tábora jsme také dvakrát zavítali na mši svaou do Lidečka a jednou byla bohoslužba v naší táborové kapli, kterou jsme zbudovali ve stínu větví stromů. Tento rok složili skautský slib Petr Adamík a Ondřej Jaška, kteří se tak stali "plnohodnotnými" skauty a součástí našeho společenství.

Když se zpětně ohlédnu za táborem, myslím si, že za všechny můžu říct, že tento tábor byl velmi vydařený a se skvělou přátelskou atmosférou. Všichni na něj budeme určitě rádi vzpomínat.

Jakub Šemnický – Koubes 

L- - -ochnesky byly v Narnii

Tábor světlušek Lochnesek – 14. až 28. července 2018

Druhou polovinu července jsme trávily spolu se světluškami tradičně na táboře v Lidečku. Hned první noc jsme seznámily se čtyřmi sourozenci Petrem, Zuzanou, Edmundem a Lucinkou a ocitly se v kouzelné říši – v Narnii. Tam však panovala krutá zima v čele s Bílou královnou, která zemi neprávem vládla. To jsme tak - - -nemohly nechat, a tak jsme se rozhodly spojit síly se zbytkem Narnie a porazit Bílou královnu. I když to nebylo mnohdy vůbec jednoduché, nakonec se přece jen v neúprosném boji podařilo Bílou královnu porazi, a vrátit zemi do rukou Aslana, který byl právoplatným vládcem Narnie.

Mimo etapovou hru jsme si zahrály na táboře plno her, vyrobily si například domácí zmrzlinu, seznámily se s Mikulášem a jeho kamarády nebo vyrazily do aquaparku. Vrcholem celého tábora byl pak slibový den, při kterém složilo světluškovský slib 8 světlušek a slib skautský naše 2 vedoucí a 1 hlídač.

Celý tábor probíhal bez komplikací a i když nám počasí ne vždy přálo, odjížděly jsme domů sice unavené, ale s mnoha zážitky.

Natálie Frolková


 

- - -Tábor Albionu – Ráj

Tábor roverů a rangers Albionu – 14. až 28 července 2018

Puťák v Jeseníkách (cesta do ráje)

Viděli jsme rašeliniště a mechové jezírko, zmokli na Pradědu, obešli dokola nádrž Dlouhé Stráně a odolali pokušení zaplavat si. Strávili jsme společně pět skvělých dní.

Skupinka Albionů – chlapců a děvčat mezi 14 a 15 lety a jejich vedoucích – se počátkem třetího červencového týdne vydala s těžkými batohy na putování do Jeseníků.

První den byl naplněn intenzivním prozkoumáváním integrovaných dopravních systémů Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Díky skladnosti členů Albionu a neustálé dobré náladě se cesta - - -přesto nesla v pohodovém duchu. Následující den jsme věnovali nepříliš obtížné výpravě k rašeliništi a mechovému jezírku na Rejvízu po naučné stezce. Většího uznání se však namísto vysvětlujících tabulí dočkaly porosty borůvek. Třetího dne jsme vyšplhali na Dlouhé stráně po stezkách, které jsou většinou sjížděny na lyžích. Nakonec jsme ale byli odměněni skvělým výhledem na okolní kopce. Nejnáročnější túra přišla čtvrtého dne při výšlapu na Praděd. Doprovázely náš déšť, silný vítr a bažiny místo vyšlapaných cest. Přesto nás dobrá nálada neopustila až do vyhřáté chaty, kde jsme v suchu a teple strávili poslední noc „puťáku“.

Skautský tábor (hledání ztraceného ráje)

Pět dnů putování je za námi. Navštívili jsme Rejvíz, Dlouhé Stráně a přešli přes Praděd. Pátého dne před večerem skupinka skautů-roverů sice za deště, ale s úsměvem na tváři dorazila do Lidečka a tedy středou 18. července oficiálně začal náš jedenáctidenní tábor. Ani nedostatek komfortu, ani odloučení od rodin a moderní technologie nás neodradil a s napětím jsme čekali, co nás v těchto dnech potká. Na rozdíl od - - -předešlých let v mladších oddílech jsme letos na programu spolupracovali i my mladší členi (juniorka), abychom se připravili na vedení, které některé z nás v budoucnu čeká.

Jako obvykle byl zapálen zahajovací oheň, u kterého se objasnilo několik pravidel a průběh aktivit. Táborem nás prováděla etapa na téma cesta do ráje. Její příběh začal výbuchem jaderné elektrárny, ovšem následky byly tak katastrofické, že jej přežilo jen několik silných a odolných skupin s tvrdým kořínkem. Dobrá zpráva je, že jsme narazili na kmen, jehož šaman nás přivítal s otevřenou náručí. Ta špatná, že to nebyl jediný kmen v okolí. V lesích poblíž našeho tábora se totiž potuloval i kmen nepřátelský. Byli netolerantní a - - -násilní. Chtěli po nás jídlo, vydírali nás, přepadali. Došlo to tak daleko, že naší jedinou cestou se staly podle písně zeleného barda měsíční kameny, které nás dostaly do ráje.

Dny ubíhaly v pohodlné a příjemné atmosféře, počasí nám přálo. V průběhu dnů se nám otevíraly univerzity, na kterých jsme se mohli všemožně vzdělávat a za získané body nakoec i vycestovat na Erasmus do Lidečka na zmrzlinu. Svou přítomností nás přijel potěšit otec Pavel Glogar a odsloužil mši svatou. Celý tábor byl doprovázen duchověními programy a programy na zamyšlení, takže jsme se za těch několik dnů strávených společně mohli sebezdokonalit, popřemýšlet nad sebou a kromě skvělých zážitků si odnášíme i dobré zkušenosti do života.

Filip Kocián – Einstein
Magdalena Uhlíková – Meggi
Magdalena Hartigová – Majda
Terezie Plevová – Tea

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Medvědice byly na Olympu

Tábor skautek Medvědic – 30. června až 17. července 2018

Letní dobrodružství začíná balením, odjezdem ze Zlína, příjezdem do Lidečka a vynesením věcí do tábořiště někde mezi lesy, kde dávají lišky dobrou noc. Následně je zapotřebí – jelikož jsme jely na tábořiště jako první – postavit stany a ubytovat se… Z tohoto zažitého koloběhu naše skautky z oddílu Medvědic vyrušili bohové, kteří nás pozvali na horu Olymp. Tam si nám jedna bohyně postěžovala, protože pořád nedostala perly, které měla už dlouho slíbené. Poprosila nás, zda bychom jí je pomohly najít. To byl náš první úkol. Poté to už bylo jenom horší, protože na naše městečko vytáhli Peršané. Musely jsme utéct a zachránit naše životy.  V jednom boji padl dokonce i náš chrabrý vůdce, ale naštěstí jsme zjistily, jak ho oživit.

Přes celý tábor jsme taky hrály různé hry, pracovaly v lese, účastnily se bohoslužeb, putovaly až na Vartovnu a zažily i mnoho dalších skvělých věcí, které se navždy zapíšou do našich srdíček.

Zuzana Riedlová – Eec

 


 

- - -Kluci zvítězili a ubránili svou loď

Tábor vlčat – 30. června až 14. července 2018

Na letošním táboře vlčat, našeho nejmladšího chlapeckého oddílu, jsme se nechali unášet na vlnách nezkrotného oceánu. Každý z nás se počátkem prázdnin na dva týdny stal pirátem a společně jsme bojovali s nehostinností - - -ostrova, na kterém ztroskotal náš kapitán Černovous. Cestu k volnému vyplutí nám zkřížili lidojedi a dokonce i samotná Východoindická společnost. Nakonec jsme však dokázali zvítězit a ubránit naši loď.

Tábora v Lidečku-Račném se zúčastnilo 29 vlčat a na jeho průběhu se podílelo celkem 14 vedoucích. Letos také 8 z našich vlčat slíbilo, že bude poslušným vlčetem sv- - -é smečky a tím pokročilo ve svém skautském životě.

Děkuji všem rodičům, že dávají šanci zažít svým dětem dobrodružství i jinde než jen ve městě, nebo na počítači. Také děkuji každému z vedoucích za jejich službu, bez níž by to skutečně nešlo. A v neposlední řadě patří mé díky našim vlčatům, a to hlavně za to, jakou radostí dokáží naplnit kolektiv.

Martin Vítek – Mac

Více fotografií můžeze zhlédnout ZDE.

 


 

Máme nový bankovní účet

2701418660/2010 (Fio Banka)

Ke změně účtu nás přiměla sama Česká spořitelna svými navyšujícími se poplatky, které se nedařilo zcela odstranit. Stávající účet u České spořitelny zrušíme až po letních táborech.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 42 (květen 2018)

V polovině května jsme vydali dvaačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje.
Nedílnou součástí tohoto předtáborového výtisku jsou přihlášky na tábory a také informace k letním táborům v Lidečku-Račném.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Uspořádali jsme okresní kolo Závodu vlčat a světlušek

sobota 12. května 2018

Nejprve na slavnostním nástupu zazněla známá písnička: „My jsme žáci 3.B...“ a hned poté k nám zavítali kamarádi Mach a Šebestová. V sobotu 12. května naše středisko pořádalo první kolo Závodu vlčat a světlušek. Na chatu Elišku poblíž Fryštáku, kde se závod konal, se sjely téměř dvě stovky dětí z celého okresu, aby pomohli našim přátelům ze 3.B najít zatoulaného psa Jonatána.

- - -Na čtyři kilometry dlouhou trať se vydalo celkem třicet čtyři soutěžních hlídek – patnáct dívčích, sedmnáct chlapeckých a dvě nesoutěžní. Během cesty se děti musely co nejlépe vypořádat s osmi stanovišti, která prověřila jejich znalosti ze zdravovědy, fyzickou zdatnost, schopnost vyhledávat informace, manuální zručnost a další vědomosti a dovednosti. Čtyři nejlepší hlídky z každé kategorie se pak radovaly z postupu do krajského kola, které se konalo v polovině června. Jednou z osmi postupujících družinek s- - -e staly i světlušky z našeho oddílu Lochnesek.

Celý den nás provázelo slunečné počasí. Jen brzy odpoledne se zatáhlo a spustil se silný déšť. Vyšlo to však ideálně – pršet nám začalo až poté, co doběhla poslední hlídka, a přestalo těsně před slavnostním vyhlášením výsledků. Kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme - - -se tak šťastní (a někteří i pořádně mokří) rozešli zpět do svých domovů.

Celkově a se vším všudy nás byly v den závodu na Elišce zhruba tři stovky. Jen z našeho střediska se na organizaci podílelo téměř šest desítek pomocníků. Největší část z nich zajišťovala chod jednotlivých stanovišť na trati, další lidé pak pomohli s „nezávodní“ částí akce – tedy s občerstvením, informacemi, dovozem materiálu, zdravotním doprovodem, nejrůznějším zařizováním, domlouváním a s dalšími úkoly všeho druhu. Všichni tito lidé odvedli obrovský kus práce a mají lví podíl na tom, že celá akce proběhla v pohodě a bez větších zádrhelů. Patří jim proto velký, upřímný dík! Pro všechny z nás to byla nová, velká zkušenost.

Vojtěch Jurák – Broskev 

- - -
- - - - - -
PDFZávod vlčat a světlušek 2018

Základní kolo – okres Zlín
sobota 12. května 2018

Blížší informace jsou ZDE.

Fotografie je možné stáhnout ZDE [276.84 MB].

 

 


 

Skautská - - -májová

čtvrtek 24. května 2018

V 18 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Terezie Řánková – Šídlo- - -

Závod vlčat a světlušek 2018

Základní kolo – okres Zlín
sobota 12. května 2018

Blížší informace jsou ZDE.

 

 


 

- - -První letošní brigáda na srubu

sobota 28. dubna 2018

Na konci dubna se několik dobrovolníků z našeho střediska vydalo na naší táborovou louku v Lidečku-Račném. Zde jsme kopali a pokládali odvodňovací drenáž pro dešťovou vodu z našeho přístřešku. Dále bylo potřeba po devíti letech natřít znova náš srub. Práce nám šla od ruky a těšíme se, že nám to ušetří mnoho starostí během samotných táborů.

Lukáš Michalík

Více informací i fotografií je ZDE. 

Přijďte s námi osl- - -avit svátek našeho patrona

neděle 22. dubna 2018

Svatý Jiří má v církevním kalendáři svátek 24. dubna, ale my si tradičně tento svátek připomínáme o nejbližší neděli. Přijďte s námi děkovat za všechny dary a vyprošovat milosti a vše potřebné pro naši činnost v neděli 22. dubna do kostela sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 9.30 hod.

Leoš Hrdlička

 


 

Přidej se (znovu) k nám

- - - - - -
PDF PDF

Zdravím tě, sestroa bratře!

I když je to už někdy řada let, kdy jsi byl(a) aktivní skautkou nebo skautem a v současné době se třeba necítíš k opětovnému zapojení do byť dílčí činnosti, můžeš být alespoň informován(a).

Například:
– Pravidelně třikrát ročně vydáváme informační Zpravodaj, který ti můžeme zasílat
– O různé další činnosti i našich potřebách

Pokud máš alespoň trochu zájem být opět s námi, dej nám to vědět prostřednictvím ODKLAZU, který bude na tomto místě koncem prvního dubnového týdne.

Zazím nakoukni do obou přiložených dokumentů.

Těšíme se opět na tebe.

Leoš Hrdlička

 


 

Čistili jsme břehy D- - -řevnice

sobota 7. dubna 2018

Také letos se skauti a skautky z našeho střediska zúčastnili čištění břehů Dřevnice. Letošní ročník byl jubilejní. Již po dva­cáté jsme pomáhali našemu městu i naší přírodě. Jako obvykle jsme čistili oba dva břehy mezi mostem u Čepkova a mostem u Krajské nemocnice Tomáše Bati.  Sesbírali jsme spoustu pytlů odpadků. Akci jsme si společně hodně užili, všichni jsme si připomněli, že není vhodné nechá­vat odpadky tam, kde nám vypadnou z ruky. Doufáme, že nasta­ne doba, kdy si lidé budou více všímat životního prostředí a my žádné odpadky nenasbíráme.

Lukáš Michalík 

- - -

 


 

Pojďte s námi bdít- - -

Bílá sobota 31. března 2018

Pojďte s námi bdít k Božímu hrobu – k této službě jsme se zavázali ve farnosti sv. Filipa a Jakuba v sobotu 31. března od 3 do 4 hod. (nad ránem).

Jan Fojtů – Jeňa

 


 

Skautská akademie byla pro mne milým překvap- - -ením

neděle 18. března 2018

Jednotlivá vystoupení našich oddílů jsou pro mne až do poslední chvíle vždy tak trochu záhadou, neboť až do samotného vystoupení jen sotva tuším, o čem budou. Jelikož máme osm oddílů, musí se jednotlivé oddíly vejít do poměrně malých časových úseků, sotva desetiminutových. A to i s nástupem a odchodem. Když k tomu připočtu také skutečnost, že nejsme divadelní kroužek a zkušenosti s dramatickým přednesem nám chybí, musím vždy konstatovat, že každé jednotlivé vystoupení bylo skvělé a mělo cosi do sebe.

- - -Letošní skautská akademie se konala po třech letech. O rok jsme - - -tedy prodloužili rozestupy jednotlivých ročníků. Přece jen nám tato akce tak trochu "nabourá" obvyklý chod družinových schůzek a další oddílové činnosti. Nyní se k tomu přidala další skutečnost, a to hledání vhodného místa pro konání akademie. Malá scéna (260 míst) nám byla v posledních letech již opravdu malá (tehdy nás bylo 259, nyní je nás 298). Ve Zlíně se nám podařilo najít aulu (460 míst) Academia centra Univerzity Tomáše Bati, jejíž pracovníci nám vyšli velkoryse vstříc. Aula není sice divadelním prostorem, přesto jsme se tam cítili velice dobře, a navíc nám škola poskytla neskutečně velké zázemí, pro naše potřeby foyer.

Vystoupení našich tří stovek členů vystihl jeden z rodičů slovy: "Rádi bychom vám za celou naši rodinu pogratulovali za výbornou akci. Opravdu moc moc pěkné!" Zcela se s ním ztotožňuji a děkuji všem zúčastněným za veškerou přípravu a pro nás v hledišti za příjemné odpoledne.

Leoš Hrdlička

Fotografie ke stažení (zip):

- - - - - - - - -
Slůňata [23.32 MB] Lochnesky [29.34 MB] Vlčata [19.92 MB]
- - - - - - - - -
Medvědice [18.69 MB] Antares [15.77 MB] Ontario [17.78 MB]
- - - - - - - - -
Albion [18.95 MB] Klub dospělých [3.32 MB] Zakončení [20.94 MB]

 


 

Cesta s Albionem na Jižní - - -pól

víkend 9. až 11. března 2018

O druhém březnovém víkendu se Albion vydal na dlouhou, strastiplnou cestu, aby dobyl Jižní pól. Už od začátku výpravy jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Na skupinu britskou vedenou Robertem Falconem Scottem a na norskou skupinu vedenou Roaldem Amundsenem. Na Antarktidě není žádná elektřina, ani žádný signál, tudíž jsme se museli celý víkend obejít bez svých mobilů a jakýchkoliv jiných elektřinou napájených přístrojů.

Hned po příjezdu na základnu v Pozděchově jsme se šli navečeřet a najít místo pro našeho kapra, který byl určen ke konzumaci. Večer jsme hráli aktivitu přiřazování zvířat k různým lidem (každého člena výpravy - - -jsme podle jeho osobnosti připodobnili k nějakému zvířeti) a následně k nám přišel Amundsenův přítel, který nás seznámil se situací, ve které se nacházíme. Donesl nám potřebné mapy k dobytí Jižního pólu. Vedle toho jsme museli udělat i vlajku naší výpravy, kterou bychom v případě vítězství na konci cesty vztyčili.

Příští d- - -en ráno jsme byli vzbuzeni s tím, že máme jít na lov tučňáků. Byly to dvě slepice, které jsme měli společnými silami chytit. Po dlouhém snažení se nám podařilo obě slepice chytit a mohli jsme se vrátit na snídani. Při snídani jsme se dozvěděli, že pokud chceme maso na cestu, musíme darovaného kapra i chycené tučňáky zabít a připravit k jídlu. Pustili jsme se do toho a potom, co se nám to nakonec podařilo, jsme si připravili malé KPZ na cestu. Po dokončení všech příprav jsme se mohli konečně vypravit na Jižní pól.

Ještě než jsme vyrazili, zjistili jsme, že cesta nebude tak jednoduchá – každou půl hodinu jsme si losovali tzv. handicapy (například, že nemůžeme používat oči, ruce nebo jednu nohu). Kromě toho - - -jsme během cesty plnili různé úkoly (stavěli jsme přístřešek, vařili oběd v přírodě apod.). O druhém týmu jsme téměř nic nevěděli, protože byli první noc ubytováni kousek od Vizovic. Takže jsme ani netušili, kde se zrovna mohou pohybovat. Norové nakonec svému soupeři situaci značně zjednodušili tím, že se na cestě ztratili. Britové toho využili a na Jižní pól dorazili jako první. Scottova britská skupina se poté vrátila a několik hodin čekala na poraženou Amundsenovu skupinu, která dorazila na společnou základnu až v 11 hodin večer. Nastalo velké setkání zakončené večeří.

V neděli ráno jsme se už jen sbalili, nacvičili na akademii a vydali se na zpáteční cestu do Zlína, kde jsme oddílovku zakončili mší svatou. Myslím, že jsme si tuhle dobrodružnou, divokou a hlavně skvělou jarní výpravu všichni užili a budeme z ní mít spoustu skvělých zážitků.

Daniel Pospíšilík – Danny

 


 

Pozvánka na Skaut- - -skou akademii

neděle 18. března 2018

Skautská akademie je naším tradičním kulturním projektem. Nejedná o typickou skautskou činnost, a tak příprava na veřejné vystoupení znamená v mnoha oddílech přípravu již od Nového roku. V minulosti jsme pořádali Skautskou akademii jednou za dva roky, ale po posledním vystoupení jsme rozhodli o pořádání této akce v cyklu jednou za tři roky. Je to především z toho důvodu, že několik měsíců musíme věnovat právě přípravě.

Nynější Skautská akademie bude také ještě v něčem nová. Museli jsme najít vhodné místo k jejímu konání, neboť Malá scéna nám byla u opravdu malá (265 míst k sezení), neboť jen našich členů je téměř tři sta.

Letošní Skautská akademie se uskuteční v neděli 18. března od 15 hodin. v aule Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (ZDE), ve které je 419 míst k sezení. Celý prostor disponuje rovněž rozsáhlým foyer. Proto je také možné přizvat širší rodinu našich členů a další příznivce.

Leoš Hrdlička

 


 

Slůně je také nemrznoucí

- - -víkend 3. až 4. března 2018

Na podzim roku 2016 jsme si libovali v tom, že Slůňata jsou nepromokavá. Uběhl nějaký čas a my jsme zjistili, že naši nejmenší skauti jsou také nemrznoucí. Ověřili jsme si to při přespání v klubovně, které se uskutečnilo první březnový víkend. Při plánování této akce vedoucí spoléhali na to, že v březnu už bude teplo. Nemohli však být dál od pravdy. Když jsme se v sobotu ráno scházeli u klubovny na Pasekách, venkovní teplota se pohybovala kolem -7 °C. Chladné počasí však malé skauty a skautky neodradilo, děti se nadšeně pouštěly do všech dobrodružství a s napětím očekávaly, co si pro ně naši letošní hrdinové – babička, dědeček, Ben a Mína – tentokrát připravili.

Nejprve jsme se vypravili do lesa, kde nám dědeček ukazoval, co všechno tam vyváděl, když byl malým klukem. Odpoledne vykouklo sluníčko a my jsme mohli vyrazit na velkou výpravu. Během cesty nám pořádně vyhládlo, takže nás moc překvapilo, když jsme po návratu do klubovny zjistili, že si musíme večeři připravit sami. Chleby namazané vlastnoručně vyrobenými pomazánkami zmizely jedna dvě a my se mohli pustit do nácviku vystoupení na Skautskou akademii. Večer na nás ještě čekalo překvapení. Po jednom jsme se museli vydat na temnou půdu a absolvovat cestu po světýlkách. Úplně vzadu seděla babička, s každým si chvilku popovídala a na památku mu dala perličku nebo drahokam ze svého pokladu. Pak už byl čas zalézt do spacáků a nechat se ukolébat pohádkou. Ráno jsme si pochutnali na buchtách od maminek, sbalili si věci a vyrazili ke kostelu na Jižních Svazích, kde už na nás čekali rodiče.

Víkendového programu se zúčastnilo 31 dětí a 11 vedoucích. Přespání jsme si moc užili a už teď se těšíme na další společné zážitky.

Klára Vlášková 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 41 (únor 2018)

těchto dnech jsme vydali již jednačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje. Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím svých dětí, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku také termíny letních stanových táborů.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Skautský - - -ples

sobota 10. února 2018

Vstupenky lze rezervovat
na tel.: 736 147 968 (Amálka)
nebo 775 217 627 (Šídlo).

 

 


 

- - -

Letní tábory 2018

 

Termíny táborů jsou ZDE.

 

 


 

Hledáme klubovnu nebo prostory na schůzku

Milí příznivci skautingu,

naše středisko roste a roste, ale naše současná klubovna bohužel není nafukovací. Přestože si navzájem snažíme vycházet maximálně vstříc, malé prostory nás limitují a tak se pomalu začínáme rozhlížet, co dál. Pokud byste věděli o nějakých prostorách, které bychom mohli pro naše schůzky využít, třeba i jednorázově, dejte nám, prosím, vědět. Slůňata ráda objevují nová místa a nepohrdnou ani půdou nebo sklepem, které dýchají dobrodružstvím. Přestože se snažíme chodit co nejčastěji ven, občas střechu nad hlavou potřebujeme.

Do budoucna bychom rádi měli i vlastní klubovnu, kterou můžeme využívat dle potřeby.

Budeme vám vděčni za všechny návrhy a nabídky, kontaktovat můžete vůdce oddílu Slůňat Pavla Kučeru – Teniho (e-mail: teni@zlin6.cz).

Klára Vlášková – Klárka

 


 

Kolik nás je?

K 31. lednu 2018 jsme ukončili registraci členů pro tento rok – naše skautské středisko má 298 členů.

V předchozích pěti letech byl počet členů našeho skautského střediska následující:
2017 – 283 členů, 2016 – 276 členů, 2015 – 259 členů, 2014 – 221 členů, 2013 – 207 členů.

Počet členů našich oddílů v tomto roce:
předškoláci (Slůňata) – 55 členů a členek, světlušky (Lochnesky) – 50 členek, vlčata – 51 členů, skautky (Medvědice) – 48 členek, skauti (Antares) – 28 členů, skauti (Ontario) – 23 členů, roveři & rangers (Albion) – 29 členů a členek, klub kmene dospělých – 7 členů a členek.

Leoš Hrdlička

 


 

Slůňata rostou jako z vody

Oddíl našich nejmenších se do nového skautského roku pustil po hlavě. Na podzim jsme se díky aktivním rodičům rozrostli o třetí skupinku, ta si říká Stonožky a schází se každou středu. Aktuálně tedy ve třech skupinkách registrujeme celkem 44 dětí (22 kluků a 22 holčiček), o které se stará tým 13 slůněcích vedoucích (5 mužů a 8 žen) posílený o 8 pomocníků z jiných oddílů našeho střediska. Mezioddílová spolupráce je pro naši činnost důležitá a jsme rádi, že se nám ji daří rozvíjet.

- - -Před Vánoci jsme společně s oddílem Ontario vyrazili do Střediska Naděje na Jižních Svazích. Místním seniorům jsme zazpívali koledy, rozdali perníčky a přáníčka, jejichž výrobě jsme se věnovali na adventních schůzkách, a předali jsme jim také Betlémské světlo. Návštěva měla velký úspěch a doprovázely ji rozjařené tváře babiček, dědečků i našich dětí.

První akcí roku 2018 byla Tříkrálová sbírka, naši členové se do „koledování“ zapojili v obou zlínských farnostech. Velké plány máme i na druhou polovinu skautského roku. První březnový víkend nás čeká přespání v klubovně, na kterém se budeme mimo jiné připravovat i na skautskou akademii, která proběhne 18. března. V sobotu po Velikonocích, tedy 7. dubna, se vypravíme na výlet i s rodiči a sourozenci našich Slůňat, celoroční hru zakončíme 15. až 17. června na tradičním minitáboře. Děkujeme všem členům, rodičům, vedoucím i pomocníkům za jejich nadšení a podporu a těšíme se na další společné akce.

Klára Vlášková – Klárka

 Máme klub kmene dospělých skautů

Naše středisko urazilo za dobu své novodobé existence od roku 1990 velký kus cesty.

Od nesmělých začátků až po současnost, kdy pomáhá utvářet hodnoty téměř třem stům dětí. Během let se postupně vytvořily oddíly pro všechny věkové kategorie od nejmenších předškoláčků, až po rovery, z nichž mnozí začínají sami vychovávat další generace. Během té doby, kdy jsme se stávali vedoucími, jsme si prvně začali uvědomovat, že to, co nám skauting dal, není jen spousta zážitků, ale také společenství přátel na celý život. Proto jsme se rozhodli založit poslední stupeň skautingu chybějící v našem středisku – kmen dospělých skautů.

Společně chceme pořádat akce otevřené pro všechny, kteří to cítí podobně jako my. Rádi bychom podnikali akce všeho druhu od přechodů hor až po pečení špekáčku nad Zlínem či společnou návštěvu divadla, každý podle svých časových možností. Zároveň také chceme být středisku nápomocni a pomáhat zajišťovat provoz střediska a přispívat k jeho chodu svými zkušenostmi.

Jsme otevření všem od 21 let, kdo mají zájem se k nám přidat. Rádi přivítáme jak ty, kdo jsou stále aktivní vedoucí, tak ty, kdo už mají svá skautská léta za sebou, ale skautského ducha neztratili a rádi něco příležitostně zažijí. Proto sledujte naše internetové stránky http://60.zlin6.cz a přidejte se k nám třeba už na příští akci, při které se vydáme na rozhlednu Vartovna.

Jan Pobořil – Gingo

 


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb