Skautnahodny obrazek
 

Vůdce střediska

– statutární orgán, podpisové právo

– rozhoduje o všech otázkách týkajících se střediska, zastupuje středisko

Zástupkyně vůdce střediska

– zastupuje vůdce střediska na všech úrovních

– bývá pověřován úkoly, které nemůže splnit vůdce středisko pro zaneprázdněnost

Výchovní zpravodajové chlapeckého a dívčího kmene

– rozhodují o výchovných otázkách kmenů

– pořádají výchovné akce, semináře, kurzy aj.

– propagují výchovné akce

– sledují činnost v klubovnách při schůzkách oddílů, smeček a rojů

– starají se o přípravu čekatelů a vůdců ke zkouškám a k činnosti

Správce klubovny

– stará se o zabezpečení aúdržbu klubovny

– navrhuje plány oprav klubovny a způsob jejich realizace

Zdravotník

– připravuje zdravotní dokumentaci pro tábory

– připravuje zdravotní materiál pro tábory

– stará se o lékárničky, léky a jejich připravenost a způsobilost k provozu

– přejímá děti na tábory

– provádí hygienická šetření a namátkové kontroly

Hospodář

– vede veškeré účetnictví střediska

– má podpisové právo k bankovnímu účtu

– vede pokladnu či správu cenin

– spolurozhoduje o proplacení nákladových náhrad členům střediska

– vyhotovuje výroční zprávu o hospodaření střediska

– má odpovědnost za pokladnu a běžný účet

– je částečně odpovědný za správnost účtování

– zodpovídá se SRJ a revizní komisi

Revizní komise

– nejsou členy střediskové rady, ale zpravidla se jí účastní

– dohlíží na hospodaření střediska

Vůdce oddílu

– rozhoduje o všech otázkách týkajících se oddílu

– zastupuje oddíl při jednáních střediskové rady


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb