Skautnahodny obrazek
 

Skladový srub v Lidečku

(Zpravodaj, září 2004)


V minulém roce jsme obdrželi stavební povolení k výstavbě skladového srubu s elektropřípojkou na našem pozemku v Lidečku-Račném. Úvodem jen krátce připomenu důvody k realizaci této stavby.

Důvody ke stavbě srubu
Většinu táborového materiálu máme uskladněnou ve stodole pana Brhela v Lidečku-Račném. Kdo z vás jezdí k nám na tábory, jistě si všiml této stodoly přímo u cesty na jejím konci v Račném. Stodola je v současné době již ve špatném stavu a v minulosti jsme tam zaznamenali také krádeže. Během roku 2002 byl majitel stodoly pan Brhel hospitalizován v nemocnici a do svého domu se již nevrátil. Později byl umístěn v pečovatelském domě v Nedašově Lhotě. O necelý rok později se z domu odstěhovala i jeho žena. Dům i se stodolou nyní spravuje synovec pana Brhela a se stodolou má další úmysly.
Dalším problémem se rok od roku stává náročná přeprava několika tun táborového materiálu počátkem prázdnin na tábořiště a po ukončení táboření zpět do stodoly k uskladnění. Materiál se při překládání značně ničí a jeho údržba našimi silami je téměř nemožná. Ze strany rodičů našich dětí je zájem o pomoc při přepravě materiálu ("stavbě" táborů a následného "bourání") v podstatě nulový. Stejné je to i s údržbou tohoto vybavení. Vlastními silami (máme necelé čtyři desítky dospělých, z toho je polovina děvčat) nejsme schopni obojí zastat. Nejistota uskladnění táborového materiálu a každoroční náročná přeprava a údržba materiálu nás přivedly k myšlence postavit skladový srub přímo na naší louce.

Celoroční využití stavby
Pro Vaši představu jsme na našich internerových stránkách (http://yedlick.webzdarma.cz/stredisko/SRUB/INDEX.HTM) vystavili jednoduchý nákres tohoto srubu. Polovina stavby bude zapuštěna do svahu a bude zhotovena z betonu (protipožární opatření) - tento prostor bude určen k uskladnění veškerého táborového materiálu. Horní část je projektována jako "srub" s dřevěnou konstrukcí pokrytou dřevěnými palubkami s tepelnou izolací. Střecha je sedlová s krytinou. Tato část bude sloužit v době prázdnin jako herna pro nepříznivé počasí, zdravotnické a kuchyňské zázemí jednoho tábora. Během školního roku prostory srubu zhruba 8 x 12 metrů mohou naše družiny a oddíly využívat k víkendovým výpravám. Do budoucna počítáme také s pronájmy pro veřejnost. Pro zajímavost také uvádím, že na sousední louce má obec Lidečko projektovanou lyžařskou sjezdovku s vlekem a již nyní má zájem v zimním období využívat náš srub k "turistickým účelům". Jistě se také domluvíme na slevě na sjezdovce pro naše členy.

- - -- - -- - -

 

 

 

 

Realizace stavby
Během července loňského roku se nám podařilo získat stavební povolení od Stavebního odboru v Horní Lidči k výstavbě skladového srubu s elektropřípojkou na našem tábořišti v Lidečku-Račném (horní louka je v majetku našeho skautského střediska). Veškeré přípravné práce k zajištění projektové dokumentace a jejího následného schválení u všech potřebných institucí pro naše středisko zařizoval Ing. Libor Galatík.
V té době jsme si stanovili také postup k realizaci. V nejlepším případě bychom chtěli stavbu realizovat "na klíč", protože nemáme dostatek ochotných pomocníků k brigádnické činnost. Za realizaci stavby se postavila firma Navláčil, stavební firma, s.r.o. Dlouholetá stavební zkušenost a vybudované dodavatelské kontakty této firmy zastoupené Ing. Martinem Navláčilem jsou možností ke snížení cen (sponzorování) za hotové dílo.
V následujícím období jsme usilovali o vyřízení půjčky ve výši 500 tisíc Kč u některých peněžních ústavů ve Zlíně. Takto vysokou půjčku jsme schopni v období čtyř až pěti let bezproblémově splatit - téměř většinou z dotací případných sponzorských darů. Pro uzavření smlouvy o půjčce jsme splňovali téměř veškeré podmínky. Vše uvázlo na naší neschopnosti ručení majetkem. Naše klubovna v hodnotě asi 1,5 mil. Kč a pozemek v Lidečku nebyly dostačující. Počátkem letošního května opět Libor Galatík začal jednat se zástupcem České spořitelny a podařilo se mu vyjednat nové podmínky, za kterých by mohlo dojít ke schválení půjčky. Nyní děláme další kroky k realizaci této půjčky.
Záštitu nad realizací stavby převzal Ing. Rudolf Ženožička, na kterém v současnosti leží téměř veškerá tíha jednání spojených se zhotovením tohoto díla.

- - -- - -- - -

První část stavby máme již za sebou
Během letošního měsíce června jsme začali s výstavbou elektropřípojky. Zemní práce byly ukončeny před započetím táborů a během měsíce července byla stavby zkolaudována a zprovozněna. K užívání během táborů již nedošlo.
Firma Navláčil, stavební firma, s.r.o., která stavbu prováděla, předpokládané 
náklady výrazně snížila. Jednak naší brigádnickou výpomocí, ale hlavně svým sponzorským darem.
- - -- - -- - -

- - -- - -- - -- - -- - -

Také touto cestou jim děkujeme nejenom za tuto sponzorskou činnost, kterou si jistě nemohou dovolit často, ale také za vstřícnost ve všech našich jednáních.

Pro účely financování stavby máme u Komerční banky ve Zlíně zřízený účet:
862183640287/0100

Pokud majitelé firem nebo jiní dárci budou chtít podpořit toto dílo, rádi jejich dary přijmeme.

 

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb