Skautnahodny obrazek
 

Provoz klubovny


Příchod do klubovny

V případě zapůjčení klubovny poznačit hodnotu na elektroměru (I).
Zapnout hlavní vypínač, který se nachází na levém boku elektrického rozvaděče (A).
Přezout se v prostoru vstupní chodby. Obuv lze odložit do botníku (H).
Vizuálně zkontrolovat, zda některé z částí nejsou poškozeny.
V případě sněžení shrnout sníh z přístupového chodníku.Odchod z klubovny

Uklidit používané místnosti – klubovny.
Uklidit společné prostory – chodby, toalety.
V případě špatného počasí je nutné dle potřeby vytřít chodby.
Vypnout hlavní vypínač, který se nachází na levém boku elektrického rozvaděče (A).
Případné závady nahlásit správci klubovny.
V případě používání sprchového koutu vypnout elektrický bojler (F).
V případě zapůjčení klubovny poznačit hodnotu na elektroměru (I).
Hlavní dveře klubovny uzamknout.

 


 

- - - - - - - - -

MÍSTNOSTI

MÍSTA

OKOLÍ

 


 

Provoz klubovny

Skautská klubovna i přilehlé okolí slouží jako zázemí pro oddílovou činnost – konají se zde převážně družinové schůzky, obvykle v pracovní dny.
Klubovna bývá využívána také k víkendovým pobytům, jak našich oddílů, tak těch, kteří si ji vypůjčí. V těchto případech platí vždy pravidlo, že tuto víkendovou činnost je třeba předem ohlásit (správce klubovny – provoz) a ta je následně zapsána do v plánovacího kalendáře (www.zlin6.cz/klubovna).

Vstup do budovy klubovny

Přezouváme se. K odložení obuvi slouží botník (I) ve vstupní chodbě.
Za nepříznivého počasí je třeba ve vstupní chodbě udržovat čistou podlahu (čistit si obuv).
Ve společných prostorách (toalety, chodba) se nutno udržovat pořádek a čistotu.

Jednotlivé klubovny
Každá z oddílových kluboven je ve správě jednoho z oddílů.
Pokud takovou klubovnu chce využít někdo jiný, musí se předem domluvit s vedením příslušného oddílu. V takovém případě návštěvník zodpovídá za vybavení klubovny a vše při odchodu řádně uklidí.

Kuchyňka
Zámek od vstupních dveří do kuchyňky je stejný jako od dveří objektu klubovny.
Každý uživatel je povinen po sobě uklidit.
V kuchyni se nepřechovávají žádné potraviny, ani v ledničce. Každý si zbylé potraviny odtud odnese.

Toalety
Udržují se vždy čisté.
Po použití záchodů je třeba je spláchnout.

Půda
Půdní prostory slouží k uložení táborového a jiného materiálu střediska i jednotlivých oddílů.
Vstupovat do půdního prostoru je možné pouze za doprovodu vedoucího.
Na půdě se nachází kalčo – je možné je využít, ale musí být přítomen vedoucí, který také dohlíží na bezpečný pohyb v těchto prostorách.

Sprchový kout
Pro ohřev vody pro sprchový kout (G) slouží elektrický bojler (F), který se zapíná samostatně.
Sprchový kout se nachází v prostoru chlapecké toalety. Na jeho provozu se musí účastníci navzájem domluvit.

Úklidové prostředky
Průmyslový vysavač se nachází na chlapeckých toaletách.
Úklidové prostředky (smeták, metla) se nacházejí ve vstupní chodbě.
Čisticí prostředky (saponát, mýdlo) se nacházejí ve skříni (E) na chlapeckých toaletách.
Toaletní papíry (saponát, mýdlo) se nacházejí ve skříni (E) na chlapeckých toaletách.

Elektrická zařízení
Topení (topná tělesa) – do nastavení ovládacích prvků jednotlivých těles není třeba zasahovat, je regulována centrálním ovladačem (B), který se nachází ve vstupní chodbě.
Topná tělesa nesmí být zakrývána, ani na ně nesmí být cokoliv pokládáno.
V prostorách klubovny není dovoleno připojovat k síti vařiče, či jiná topná tělesa.
Osvětlení je rozmístěno tak, aby byly všechny prostory dostatečně osvětleny, není třeba si prostory přisvětlovat jinými zdroji osvětlení.

Nakládání s odpadky
Za úklid odpadků (likvidaci) zodpovídá každý uživatel klubovny.
Při vstupu na pozemek klubovny je umístěna nádoba na směsný odpad (4). Kontejnery pro tříděný odpad (5) jsou umístěny před vstupem na pozemek klubovny.

Nocování v klubovně
Přenocovat v klubovně je možné pouze po předchozí domluvě se správcem klubovny.

Internet
V naší klubovně je k dispozici WiFi.

Topení
Ovladač topení (B) jednotlivých kluboven se nachází ve vstupní chodbě.
Návod k použití je umístěn vedle ovladače topení (B).

Lékárnička
Lékárnička (C) obsahuje běžné prostředky pro první pomoc, např.: dezinfekci, obvazy, obinadla, náplasti.

Předělová stěna
Mezi klubovnami vlčat a skautů je umístěna předělová stěna (J), která se skládá ze čtyř segmentů zavěšených na kolejnicích. Ty je možné odsunout k vnitřní stěně. Vznikne tak větší prostor.

Dětské hřiště a altánek
Dětské hřiště před klubovnou je začleněno do sítě veřejných dětských hřišť města Zlína.
Jakoukoli závadu na herních prvcích je třeba nahlásit správci klubovny.
Altánek je součástí hřiště a je možné jej využívat k naší činnosti.
Prostor hřiště i altánku je osvětlený.

Odstraňování závad
Závady, které vzniknou během pobytu v klubovně a nejdou operativně odstranit, je třeba nahlásit správci klubovny.
Jakoukoli vážnou havárii je třeba ihned hlásit správci klubovny.

 


 

Správa klubovny

Správce: Pavel Dudr, tel.: 777 673 361, e-mail: klubovna (at) zlin6.cz

Provoz a ubytování: Václav Hájek – Kwašák, tel.: 777 597 443, e-mail: kwasak (at) zlin6.cz

Nahlásit závadu online (nutno přihlášení: klubovna/klubovna).

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb