Skautnahodny obrazek
 

Krátce z historie našeho skautského střediska

 

- - -1945 až 1948

Naše středisko bylo založeno v roce 1945. U jeho zrodu stál Tomáš Holčík, který se stal také jeho vedoucím. Podrobnější údaje o založení střediska se nedochovaly. Ke skautské činnosti sloužila klubovna na orelském hřišti u přehrady.

V letech 1945 až 1948 členové střediska využívali táborovou základnu na Hradisku a v Rajnochovicích. Táborů se účastnilo více než padesát členů. Z let 1947 a 1948 se nedochovaly téměř žádné záznamy. V roce 1948 byla skautská činnost násilně přerušena nastupujícím komunistickým totalitním režimem.

 

1968 až 1972

Po obnově činnosti v roce 1968 stanul v čele střediska opět Tomáš Holčík. Členskou základnu tehdy tvořilo celkem 17 skautů, 14 skautek, 20 vlčat, 17 světlušek a 11 ostatních členů. Velká pozornost byla věnována přípravě vedoucích, která v následujících letech přinesla své ovoce a členská základna se značně rozrostla.

Tábory byly postaveny v Návojné a v Prostřední Bečvě.

- - -Ke skautské činnosti sloužila nová klubovna, jejíž stavba byla dokončena v roce 1972, ve spolupráci s 3. střediskem na Podvesné. Pod vzrůstajícím tlakem komunistů, kteří opět násilně ovládli náš stát, došlo opět k přerušení skautské činnosti.

 

1990 až 2002

V roce 1990 byla opět obnovena skautská činnost také našeho střediska, která navazovala na činnost katolické mládeže tajně sdružované v římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. V čele střediska stál Ing. Jiří Schneider. V roce 1991 převzal středisko Ludvík Holášek, který byl vystřídán v roce 1993 Ing. Liborem Galatíkem. Od roku 1997 vedla středisko Ing. Pavla Schneiderová do roku 2001, kdy ji vystřídal Leoš Hrdlička.

V roce 1990 byly vybudovány dvě táborové základny v Lidečku-Račném. Postupně se zde každoročně po celé prázdniny střídá více než 200 tábořících členů.

V roce 1995 byla slavnostně otevřena nově vybudovaná klubovna na Pasekách ve Zlíně.


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb