Skautnahodny obrazek
 

Práce ve farnosti

Naše skautské středisko je součástí zlínské římskokatolické farnosti. Většina našich členů je právě z řad věřících. Práce ve skautském středisku a ve farnosti se mnohdy prolíná nebo také splývá v jedno. Svou - - -činnost se snažíme vykonávat tak, aby byla k prospěchu nejen nám, ale také našim farníkům.
Služba jako prvek skautské výchovy se pak odráží v různých oblastech života farnosti. Naše členy najdete mezi ministranty a lektory, v řadách zpěváků a zpěvaček ve schole.

Svou pomoc stále nabízíme při různých brigádách i při vedení některých bohoslužeb. Pomáháme nebo přímo organizujeme některé besídky pro děti.

 

Betlémské světlo

- - -- - -Dovoz betlémského světla se u nás stal v době před Vánocemi již tradicí. Tuto akci pořádají rakouští skauti.

Přímo v Betlémě je každoročně rozžat plamínek světla, který je následně vlakovými spoji skauty rozvážen téměř po celé Evropě. Plamínek betlémského světla symbolizuje všem lidem pokoj, který pochází z Betléma od narozeného dítěte Ježíše.

- - -Již řadu let také my dovážíme plamínek betlémského světla do Zlína. Světlo je k dispozici nejen pro věřící naší farnosti, ale je také roznášeno do nemocnice, do domova důchodců a na požádání také starším lidem do domácností. Během Štědrého dne je plamínek betlémského světla přinesen také na bohoslužbu do farního kostela, kde bývá slavnostně zapálen paškál. Odtud plamínek betlémského světla putuje přímo do rodin k štědrovečerní večeři.

 

Čištění břehů Dřevnice

- - -- - -Jedním z mála projektů na ochranu životního prostředí v našem městě je již tradiční čištění břehů Dřevnice. Tuto ekologickou akci dělají všichni zlínští skauti a skautky i vlčata a světlušky ve spolupráci s odborem životního prostředí města Zlína.

Účastníci mají podle velikosti středisek mezi sebe rozděleny jednotlivé úseky Dřevnice i s jejími přítoky. Do připravených pytlů sbírají z břehů vodních toků odpadky, které zde zanechali naši spoluobčané.

- - -

Tříkrálová sbírka

Česká katolická charita každoročně pořádá počátkem kalendářního roku Tříkrálovou sbírku. Naši vedoucí se již tradičně zapojují do tohoto projektu a se svými družinami tvoří skupiny tříkrálových koledníků.


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb