Skautnahodny obrazek
 

 

- - -Registrace 2023

Členský příspěvek sloužící k registraci členů Junáka pro rok 2023 stanovila středisková rada částku 1000 Kč za každého člena.

V souvislosti s registrací prosíme o následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací. Během měsíců prosince a ledna budete požádání e-mailem prostřednictvím odkazu o doplnění a kontrolu údajů v našem registru SkautIS.

Proč jsme se rozhodli ke zvýšení registračního poplatku?

Jedním z důvodů je nastupující inflace, poměrně výrazné zdražení energií a potřeba postupně opravovat a renovovat majetek, který ke své činnosti pravidelně využíváme – především klubovnu,
srub na táborové základně v Lidečku a táborové vybavení. Doposud vše bylo dlouhodobě udržováno pouze nutnými opravami a také za využití sponzorských darů.

Co všechno je hrazeno z registračního poplatku?

Z registračního poplatku odcházejí odvody ve výši zhruba 450 korun na ústředí Junáka a pro potřeby nadřízených jednotek Junáka – okresu a kraje. Z těchto odvodů je pak hrazeno pojištění osob a majetku, časopisy pro členy, organizace závodů a další podpora naší činnosti. Zbylá částka pak zůstává v našem středisku. Ta slouží k úhradě provozu naší klubovny a srubu (vytápění, voda, běžná údržba a oprava) a podpora činnosti jednotlivých oddílů (materiál, vybavení a pomůcky). Je třeba zdůraznit, že všichni naši vedoucí, rádcové a členové střediskové rady jsou dobrovolníci a pracují zcela bez nároku na jakýkoliv honorář. Převážnou část tvoří studenti a těm hradíme potřebné kurzy a školení, které jsou pořádány externě – například vůdcovský kurz a zdravotnický kurz – tedy vzdělání nutné k jejich rádcovské či vůdcovské službě.

- - -Jsme si plně vědomi dvojnásobného nárůstu této částky oproti minulým rokům. Rodiny, které se nacházejí ve finanční tísni, prosíme o sdělení této skutečnosti a situaci budeme řešit individuálně. Ozvěte se mi na e­‑mail: kyslik@zlin6.cz nebo oslovte oddílového vedoucího svého dítěte.

Letos poprvé využíváme nový způsob platby registračního poplatku.

K platbě členského příspěvku za každého člena samostatně budete vyzváni e­‑mailovou zprávou prostřednictvím našeho systému H.Skauting, ve které obdržíte také platební QR kód. Údaje neupravujte. Registraci uhraďte nejpozději do 15. listopadu 2022, v ideálním případě ihned po přečtení této zprávy. V případě nejasností či dotazů mne kontaktujte.

Kateřina Straková – Kyslík


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb