Skautnahodny obrazek
 

 


 

- - -

 


 

- - -

 

Při vánočních trzích na náměstí Míru jsme Betlémské světlo rozdávali návštěvníkům v neděli 20. prosince.

- - - - - - - - -

 

Betlémské světlo jsme převzali na otrokovickém nádraží od brněnských skautů, kteří je ozváželi v sobotu 19. prosince po celé České republice.

- - - - - - - - - - - - - - -

 


 

- - -

Letní tábory 2016

 

Termíny letních stanových 
táborů v Lidečku-Račném jsou ZDE.

 

 


 

Vánoční oddílovka Lochneskek

víkend 11. až 13. prosince 2015

- - -Tradičně náš roj světlušek se vydal před Vánoci na výpravu, aby společně prožil ony krásné adventní chvíle. V pátek 11. prosince jsme vyrazily do Olomouce, kde jsme byly ubytovány ve skautském domě. Tento víkend nás opět provázel příběh Zimní královny, kdy jsme se snažily navrátit moc nad ročními obdobími do rukou spravedlivých vládkyň Jarní a Letní královny. V noci nás také přepadlo hejno pavouků, kteří zajali naši kamarádku. My jsme se ji snažily zachránit. Pavouci na nás všechny však útočili a několik z nás bylo polapeno do jejich naspřádaných sítí.

V sobotu jsme se vydaly v rámci hry prozkoumat krásu historického centra Olomouce. Tam jsme také získaly suroviny na výrobu kinder punče, jenž pomohl roztopit zimu a vrátit Letní královně zpět část její moci a vlády. Při sobotním večeru jsme si vychutnaly štědrovečerní večeři, následně se pobavily scénkami a pak už nás u stromečku čekalo rozdávání dárků a sledování pohádky.

Další den jsme si při návratu do Zlína užily luxusu Student Agency, kde děti dostaly horkou čokoládu a celou cestu měly možnost sledovat pohádku. Věřím, že všechny světlušky domů přijely nabité pěknými vzpomínkami a zážitky.

Michaela Hanušová

 


 

Slůňata zdobila stromeček zvířátkům

čtvrtek 10. prosince 2015- - -

Advent je neodmyslitelně spojen s konáním dobrých skutků a vědí to i nejmladší členové 6. skautského střediska. Slůňata se proto v předvánočním čase rozhodla ozdobit stromeček pro zvířátka žijící v lese. Oddílové schůzky ve třetím adventním týdnu se nesly v duchu výroby ozdobiček a zpívání koled. Ozdoby to nebyly ledajaké, předškoláci je vyráběli z jablíček, mrkví, řepy a dalších surovin, které mají obyvatelé lesa v oblibě. Bezbřehá dětská fantazie se mohla do sytosti vyřádit, a tak z ovoce, zeleniny a oříšků vznikaly kromě řetězů také ježci, medvídci, lízátka a špízy.

- - -

Během čtvrteční schůzky, která probíhala na faře, nás navštívil i P. Ivan Fišar. Nejprve si pečlivě prohlédl všechny výrobky a nešetřil slovy chvály, poté se s dětmi vyfotil.

Celá akce vyvrcholila v sobotu společným výletem za Jaroslavice. Některá Slůňátka se sice nechala odradit deštivým počasím a zdobení se neúčastnila. Ti, kdo vyrazili, ale určitě nelitovali. Na procházku do lesa jsme se vydali i s rodiči, kteří se nadšeně zapojili do dětských her. Zvířátkům jsme vybrali krásný stromeček, který se pod tíhou ozdobiček jen prohýbal. Věříme, že všechny obyvatele lesa náš netradiční dárek potěší a že se do laskomin nadšeně pustí.

Klára Vlášková

 Před klubovnou jsme postavili altán- - -

sobota 28. listopadu a čtvrtek 3. prosince 2015

V rámci výstavby dětského hřiště před klubovnou jsme téměř po roce od obdržení dotací od Magistrátu města Zlína, které nám pomohl zajistit tehdejší náměstek - - -primátora Mgr. Miroslav Kašný, realizovali stavbu plánovaného altánu.

Altán má být prostorem, který skýtá možnost venkovních aktivit, ale v současnosti nabízí prostor k družinové činnosti v době, kdy je klubovna zcela plná.

Počátkem příštího roku plánujeme zhotovení osvětlení vnitřního prostoru altánu.

Více o realizaci stavby hřiště je v brožuře vydané k příležitosti otevření hřiště 9. června 2012.
Celý projekt hřiště je k nahlédnutí ZDE.
Průběh výstavby hřiště s fotogalerií je ZDE.

Leoš Hrdlička

 


 

Vík- - -end s jezuitou

víkend 6. až 8. listopadu 2015

Ve dnech od 6. do 8. listopadu zlínská farnost sv. Filipa a Jakuba a
6. skautské středisko pořádaly duchovní obnovu pro mládež na Svatém Hostýně s jezuitou P. Josefem Čunkem. - - -Jelo nás čtyřicet mladých. Den jsme začínali modlitbou v kapli a program pokračoval přednáškami. Otec Josef velmi poutavým a vyčerpávajícím způsobem přednášel o duchovní podstatě člověka, o daru víry a vztahu k Bohu. Neodmítl ale také svůj- - - program přizpůsobit a odpovídat na otázky nás účastníků, týkající se našich nejasností ve víře. V sobotu jsme den zakončili filmem Misie, před kterým nám otec Josef mimo jiné přiblížil vznik a historii jezuitského řádu. V neděli po mši svaté jsme zamířili k domovu, po stránce intelektuální vyčerpáni, ale zároveň duchovně velmi obohaceni.

Markéta a Pavel Bernátkovi 

Skautští vedoucí zcela zaplnili sál

- - -

sobota 14. listopadu 2015

Více než šedesát vedoucích oddílů a družin se v sobotu 14. listopadu od osmi hodin účastnilo pracovního setkání v sále klášterní budovy Regina. Podstatnou součástí byl úvod do právní odpovědnosti a školení v oblasti bezpečnosti při práci s dětmi a mládeží. Nechyběla ani průprava

- - -

v první pomoci, tradiční metodiky vedení družiny, pořádání her a přípravy oddílové akce. Důležitými tématy byla Komunikace s rodiči, Osobnost vedoucího, Duchovní rozměr skautingu a také Jak zvládat problémové děti. Dostalo se i na praktický nácvik a ukázky činnosti.

Za čtvrt století svobodné existence skautského hnutí v naší vlasti z našeho

- - -

skautského střediska vzešla řada odborníků v různých společenských a vědních odvětvích. Tradičně tyto naše “bývalé" skauty a skautky zveme mezi sebe. Bylo tomu i tentokrát. Mají oproti svým kolegům ve svých oborech jednu podstatnou výhodu, ví, jak to "chodí" ve skautu a co vše je pro nás potřebné. Mnozí z nich jsou již také rodiči "našich" dětí.

Věřím, že toto pracovní setkání – i když trvalo s velmi krátkými přestávkami téměř deset hodin – bude prospěšné v naší práci.

Leoš Hrdlička

- - - - - - - - - - - -

 


 

Pracovn- - -í setkání

sobota 14. listopadu 2015

Příprava všech našich vedoucích se uskuteční v budově kláštera Regina od 8 do 18 hodin.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -

Vyšel nový Zpravodaj – číslo 34 (říjen 2015)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku a také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout zde.

Všechna čísla Zpravodajů najdete zde.

 


 

Registrace 2016

- - -Pro registraci členů 2016 budeme vybírat následující částky: každé první dítě v rodině – 400 Kč, každé další dítě v rodině 350 Kč.

Vedoucí oddílů po vás budou v souvislosti s registrací chtít následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací.

Peníze, prosím, předejte rádcům v družinách, ke kterým Vaše děti patří. Pokud budete registrační poplatek hradit prostřednictvím bankovního převodu, pak jej zasílejte na náš účet 1400201359/0800. Jako variabilní symbol použijte číslo podle letošních táborů.

Administraci registrace budeme uzavírat 15. listopadu 2015.

Leoš Hrdlička


 

Podzimní Džejms- - -

víkend 9. až 11. října 2015

Další podzim zaklepal na dveře a s ním přišel na návštěvu i strýček Džejms, který pozval všechny rádce a vedoucí na svou tradiční zážitkově-vzdělávací akci, tentokrát do Kroměříže.

Sešli jsme se v pátek 9. října na nádraží, odkud jsme vlakem zamířili do města plného památek. První večer jsme dostali za úkol vymodelovat 3D mapy, abychom se lépe zorientovali v okolí, a také jsme se zúčastnili galavečera, na němž jsme potkávali známé osobnosti ze všech koutů světa.

- - -S úsvitem sobotního rána na nás zaútočily zmutované květiny, načež jsme oslepli a vyzkoušeli si, jaké to je být odkázán na pomoc druhých. Po snídani následovala aktivita „zvířata“, při níž jsme za pomocí obrázků němých tváří odhadovali charakter nejen náš, ale i ostatních účastníků. Odpoledne jsme dostali za úkol namalovat obraz na téma podzim za pomocí živých štětců, což obnášelo malování pomocí prstů na nohou. Poté nám při svačince Dáška řekla něco o jejích prázdninách v Americe – působila tam totiž jako instruktorka ve skautském kempu na Long Islandu. Dále jsme vytvářeli plyšáky z ponožek na dobročinné účely a úplně večer se zúč- - -astnili programu, který simuloval náš život. To znamená, že během dvou hodin jsme se pokusili stihnout všechno, čeho chceme za naši existenci dosáhnout. Také díky tomu jsme si uvědomili, jak je život nepředvídatelný a pomíjivý. Celý den jsme nakonec zhodnotili zpětnou vazbou.

K večeru si na nás bohužel počíhala nevolnost a ráno se jen pár jedinců probudilo bez újmy na zdraví. I přes tyto komplikace však patří strýčku Džejmsovi pochvala za nezapomenutelný víkend.

Zuzana Riedlová – Eec

 


 

- - -Minivýprava vlčat na Zikmundov

pátek 2. až sobota 4. října 2015

V pátek jsme se sešli v 16 hod. u nástěnky. Mile nás překvapila účast kluků, neboť jich přišlo 29. Ze zastávky Dlouhá jsme se pak vydali autobusem do Velikové. Musím se přiznat, že razit 39 lístků nebyla žádná legrace. O udržování pořádku ani nemluvě.

Na točně nás čekala tajemná postava, která nás rozdělila do skupin a vyslala na cestu, během níž jsme plnili různé úkoly. Po příchodu na základnu nás Jeňa provedl celým objektem. Večer - - -jsme se pak sešli u slavnostního ohně, kde proběhlo pasování všech vlčat – jak nováčků, tak pokročilých. Co se však nestalo? Během pasování nám ukradli truhlu s novými stezkami! A tak jsme se i přes tmu a strach mnohých vydali získat zpět to, co nám právem náleží.

Ráno nás probudil Johny na rozcvičku. Následný dopolední program sice nebyl jednoduchý, ale díky němu jsme zjistili, že nás v šestnáct hodin čeká závěrečný boj. Navíc jsme se posilnili obědem – měli jsme vynikající špagety od strejdy Ronyho.

Odpoledne nastal čas se sbalit a vydat se do nepřátelského úze- - -mí bojovat o naše stezky. No, co vám budu vykládat... Jak už to tak bývá – pravda vítězí! Zbylo nám ještě trochu času na hry na louce, po nich jsme už však museli na autobus. K nástěnce jsme přijeli plni zážitků, ale také solidně unavení. Jsme rádi, že jsme mohli strávit společné chvíle a třeba se něco i naučit.

Děkuji všem rádcům za nasazení a rodičům za podporu.

František Chvatík – Taz

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


Zahájili jsme nový skautský rok 2015/2016

neděle 13. září 2015

Již tradičně jsme zajájili novou skautskou sezonu v kostele sv. Filipa a Jakuba druhou zářijovou neděli při dětské mši svaté, při které si také vyprošujeme vše potřebné k naší činnosti. Na konci bohoslužby jsme představili naše vedoucí oddílů, s kterými se potom mohli rodiče setkat a domluvit vše potřebné.

Všem našim členům přejeme, ať tento skautský rok je pro ně úspěšný nejen ve školních povinnostech a ve skautské činnosti, ale také dalším krůčkem k Bohu.

Marie Pašková – Ušta

- - - - - - - - -

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


 

Zahájení nového skautského roku

neděle 13. září 2015

Nový skautský rok zahájíme tradičně o druhé zářijové neděli 13. září při dětské mši svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Na konci bohoslužby budou představeni všichni vedoucí oddílů, kteří budou potom rodičům k dispozici před kostelem, kde rádi podají potřebné informace.

Po mši svaté bude následovat tradiční „skautský přestup“, kdy mladší chlapci a děvčata přestupují do oddílů se staršími členy.

Leoš Hrdlička 

Skauti z tábora u Návojné se sešli po 45 letech

sobota 15. srpna 2015

Už 45 let uplynulo letos 31. července od slibového ohně, u kterého se z mnohých mladých chlapců ze zlínské (tehdy gottwaldovské) farnosti stali skauti. Bylo to na konci třítýdenního skautského tábora v Měsíčním údolí u Návojné. Tímto tábořením také pro většinu z nich po dvou letech nadšení skautování skončilo, neboť organizace Junák musela svou činnost nedobrovolně ukončit. Ale protože skaute- - -m se člověk nestává jen na pár let svého dětství, ale na celý život, vznikla letos snaha, aby se přeživší účastníci tábora v Návojné na místě svých vzpomínek znovu setkali. Stalo se tak v sobotu večer 15. srpna.

„Bylo to nádherné setkání v místě, kde jsme prožili nezapomenutelné chvíle svého dětství, kde jsme svým způsobem dozrávali, srdcově i duševně, kde jsme měli vynikající vedoucí a nádherné prostředí se vším všudy. Určitě se sem rádi budeme vracet. Věřím, že toto je start, že takové setkání zopakujeme a že se tu budeme setkávat třeba i v hojnějším počtu. Sejdeme se, řekneme si něco ze svého života a něco pěkného bude pokračovat dál,“ shrnuje pocity účastníků jubilejního setkání 58letý Vít Kolmačka z družiny Bobrů.

Táborníci z Návojné letos na sebe pracně sháněli kontakty a k mnohým se informace o setkání vůbec nedostala. K některým přišla pozdě, když už měli naplánovaný jiný závazný program. U starého srubu v Měsíčním údolí se tak sešlo napoprvé jen sedm mužů. Slíbili si však, že se pokusí setkání táborníků z Návojné nejpozději za pět let zopakovat. Už nyní vzniká seznam kontaktů těch, kterým bude pozvánka na další setkání adresována. Pokud jste v roce 1970 v Návojné tábořili a zatím jsme vás neoslovili, ozvěte se! Pište na e-mail: cekota@volny.cz, volejte na telefon 577 144 425.

Vojtěch Cekota 

V Říši fantázie

Tábor rodin – 7. až 14. srpna 2015

- - -Nadešel náš týden o prázdninách, na který se těšily nejen naše děti, ale i my dospělí. Na rodinném táboře, který se konal v polovině srpna, se sešlo devět rodin s jednadvaceti dětmi.

Hned první večer za námi přišel moudrý stařec Cairon, velvyslanec Dětské císařovny s prosbou, zda se pokusíme zachránit ji i celou Říši fantázie od pohlcující Nicoty.

Samozřejmě jsme byli pro, a tak nás čekalo mnoho nelehkých a spletitých úkolů, při kterých jsme museli prokázat svou odvahu, důvtip, rychlost, bystrost i kamarádství. Na cestu za - - -císařovnou jsme se vybavili jejím znakem – Orinem. Tím se nám zjevila kniha, kterou jsme se dostávali do Říše fantázie. Abychom získali vlajku, přemohli jsmeGmorgy. Pomocí létajícího Falka jsme se přenesli k Bažinám smutku, kde nám prastarý Morlor poradil, kde hledat jeho děti, které nás povedou dál. Tak jsme se dostali k moudrým učencům, kteří nás provedli Hvězdným klášterem a my vyzvedli slzy císařovny a přenesli kolem světélkující mnohočetné Ygramul. U mlhoplavců jsme museli vylovit plán k poslední části cesty do Sandonorika k císařovně. Při ní jsme zdolali Hydroproudy, zvládli pohled do zrcadla Poznání a od Hlasu ticha získali lék pro císařovnu.

Pod Slonovino- - -vou věži jsme spatřili, jak Nicota obestírá císařovnu, nelenili jsme, zvolali její jméno, a tak ji i celou Říši vysvobodili a získali Vodu života na šíření fantazie dál.

Protože nám celý týden slunce poctivě hřálo, byli jsme rádi, že se můžeme svlažit v bazénu a zadovádět si na prima skluzavce. Zahráli jsme si spoustu zajímavých her, naučili se nové písničky. Roveři z Albionu prověřili naše dovednosti v olympiádě a naučili jsme se vyrábět různé ozdoby, šperky a taky loutky, se kterými jsme si zahráli zábavné divadlo.

Celý tábor jsme si užili a již se těšíme, co nám přinese ten příští.

Marie Pašková – Ušta

 


 

Cesta ke svobodě

Tábor roverů & rangers – 7. až 14. srpna 2015

- - -Tento rok jsme začali netradičně. Místo toho, abychom se v pohodlí měkkých sedadel autobusu svezli do Lidečka, vydali jsme se v počtu 14 odvážných skautek a skautůoddílu Albion na pětidenní „puťák“ do Nízkých Tater. Čekala nás dlouhá a náročná cesta, během níž jsme byli doprovázeni nepřekonatelně krásnými panoramaty. Takéjsme dobíjeli svou energii místními borůvkami, vařili si sáčkové minutky, vyšli na Ďumbier, nejvyšší horu Nízkých Tater, a okoupali se v horském potoce. I přesto, že našeputování bylo jak fyzicky, tak i psychicky náročné, všichni jsme ve zdraví přežili a vrátili se zpět do Lidečka, kde už začal tábor s tématem Cesta k svobodě.Každý den jsme se ocitli v jiné době a režimu naší republiky. Zažili jsme olympiádu, světové setkání skautů a skautek Jamboree, Pražské jaro, mnohokrát jsme byli zadrženi a vyslýcháni za protirežijní činnosti a v roce 1989 osvobozeni od éry komunismu. Mimo to jsme strávili odpoledne s rodinami nebo si zahráli mnoho zajímavých her vlastní tvorby. Během tábora složili tři členové skautský slib.

Počasí bylo famózní. I když pro nás byl tábor poměrně krátký a utekl rychlostí blesku, celý jsme si jej naplno užili a určitě na něj budeme rádi vzpomínat.

Kateřina Přibylová

 


 

Alenka v Říši divů

Tábor světlušek Lochnesek – 18. července až 1. srpna 2015

- - -Po roce plném schůzek, oddílovek a jiných společných akcí jsme se opět vypravily na tu největší. Dne 18. července se náš oddíl světlušek, který se skládá z 32 členů a 10 vedoucích, vydal za dobrodružstvím do říše divů. Jako Alenky jsme musely čelit mnoha nástrahám a nebezpečím. Potkaly jsme mnoho zajímavých bytostí, dobrých i zlých.

S pomocí dobrých jsme obehrály spoustu karet a nakonec závěrečném boji skolily i mocného draka Tlachapouda, díky němuž padlo i vojsko červené královny, ve kterém převládalo zlo a nenávist.
Táborový den jsme vždy započaly budíčkem, rozcvičkovým tanečkem a poučným příběhem, který pro nás byl vždy inspirací pro každý den. V odpoledním klidu jsme mohly luštit křížovky - - -nebo plnit různé fyzicky náročné úkoly. Jako třešničkou na dortu si pro nás rádkyně v některé večery nacvičovaly večerníčkovou scénku Bob a Bobek, u které jsme se vždy velice nasmály. Naučily jsme se také mnohým skautským dovednostem. Své znalosti jsme rozšířily v oblastech rostlin, zvířat, topografických a pochodových značek a ohňů. Nedílnou součástí tábora byla již tradiční návštěva akvaparku ve Vsetíně, kterou jsme si všechny užily.

Během tábora složilo sedm členek skautský slib a jedna zkoušku „tří kapek rosy“. Tábor byl vynikající, krásný a nádherný. Děti přijely domů šťastné, radostné a plné zážitků. Celé dva týdny nám počasí poměrně přálo a mezi všemi probíhala přátelská atmosféra. Rozhodně máme na co vzpomínat a nyní se už těšíme na start nového skautského roku. Děkujeme také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě tábora nebo pro nás vyprošovali Boží požehnání.

Kateřina Přibylová 

Vlčata mezi samuraji

Tábor vlčat – 18. července až 1. srpna 2015

- - -Stejně jako si někteří lidé nedovedou představit štědrovečerní večeři bez kapra nebo velikonoční pondělí bez pomlázky, nedokážeme si my – vlčata – představit léto bez tábora v Lidečku. Do Račného jezdí vlčata už pětadvacet let a vždycky se tam všichni těší. Mnozí z nás tedy i letos nedočkavě vyhlíželi den našeho odjezdu, který tentokrát připadl na 18. července.

Tématem vlčáckého tábora se tento rok stali „samurajové“ a ihned po příjezdu nás přivítal jeden z těch vůbec nejvýznamnějších – masa samuraj Assuka. Pod jeho vedením se z kluků stali šóguni a během čtrnácti dnů se cvičili a zbrojili, aby se posléze mohli vypořádat s kmenem Hunů, který svými nájezdy pustošil zdejší kraj. Navíc jsme v okolí tábora po skupinách těžili drahokamy, jež se nám velmi hodily při pravidelných setkáních s obchodníkem. S vypětím - - -všech sil se klukům v závěru tábora opravdu podařilo Huny zahnat, za což se dočkali pasování na samuraje.

Celé dva týdny jsme prožili ve spodním táboře, přičemž dobrými sousedkami na horní louce nám byly světlušky. Ani letos proto nechyběl pestrý společný program zahrnující mimo jiné třeba hry na hřišti, zpívandu u ohně, nácvik divadelních scének nebo večerní diskotéku.

Kdo si však myslí, že jsme si pořád jen hráli, ten se hluboce plete! Kromě toho, že měli kluci možnost plnit odborky, střídali se také po malých skupinách u jednotlivých vedoucích, s nimiž - - -probírali základy zdravovědy, uzlování, topografie, krojového řádu, rozdělávání ohně a jiných skautských dovedností. Získané poznatky pak využili v tradičním závodě o vlčáckou putovní sekeru.

Tábora se letos zúčastnilo celkem 27 členů, z nichž hned sedm složilo svůj vlčácký slib – slíbilo, že se vynasnaží být poslušným vlčetem své smečky. Navíc jeden z našich vedoucích složil u slavnostního ohně slib skautský. Kromě toho hned čtyři kluci splnili „zkoušku tří bílých tesáků“.

Co říci závěrem? Snad jen to, že počasí nám v podstatě vyšlo a že jsme se vrátili domů živí, zdraví, spokojení a plní nových zážitků a vzpomínek. Tímto také děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, že se nám tábor vydařil. A za rok se těšíme znova!

Vojtěch Jurák – Broskev

Více fotografií můžete zhlédnout zde. 

- - -Irsko

Tábor skautů Antares – 28. června až 18. července 2015

V nouzi nejvyšší spojili se válečníci ze sedmi Irských klanů by čelili strašlivé hrozbě z temného severu. Po třech týdnech těžkých bojů na několika frontách jsme za cenu těžkých ztrát zvítězili a uchránili tak naše domovy od vyplenění. Dokázali jsme v bitvě porazit nejprve barbarského krále, který se nás snažil podmanit. Poté jsme porazili i jejich strašlivého vojevůdce, který proti našim bojovníkům neustále posílal další a další barbarské hordy. V poslední bitvě jsme porazili i jejich šamana, který na nás v průběhu celého tábora sesílal pomocí své temné magie svá zákeřná kouzla, ať už v podobě ohňů, nemocí, sucha, agresivního hmyzu nebo dalších katastrof. Naštěstí jsme za pomoci našeho druida a jeho uzdravovacího lektvaru všechny nástrahy přečkali a - - -šaman byl v poslední velkolepé bitvě poražen, čímž jsme zakončili náš boj za svobodné Irsko a přeživší bojovníci mohli se vrátit zpět k rodinám svým.

Kromě těchto událostí jsme na táboře prožívali spoustu dalších pěkných chvil a dobrodružství, které nás stmelily a všem ukázaly, že dokážeme spolu táhnout za jeden provaz a spolehnout se jeden na druhého. Část programu jsme taky měli společnou s Medvědicemi, které tábořily na druhé louce – ať už to byl vyměněný den, kdy naši vedoucí vedli holky a naopak vedoucí skautek vedly naše kluky. Také divadelní "srubshow", ve které jsme viděli spoustu zajímavých scének, nebo například zběsilé závody šílených vozítek zvaných "strágule", kde jsme procvičili své konstruktérské dovednosti, fyzické i psychické síly a v neposlední - - -řadě také hlasivky při fandění. Všechen společný program byl velice povedený, líbil se skautům i skautkám.

Za společnou část patří skautkám veliký dík, stejně jako za trpělivost, kterou s námi měli. Další díky patří rodičům, kteří nás podporují, všem našim vedoucím, kteří přípravě tábora i táboru samotnému věnovali spoustu svého volného času, všem kuchařkám, které nám jely dobrovolně vařit, pracovníkům hygieny, kteří náš tábor důkladně prověřili a starali se o to, aby vše bylo správně zajištěno. Další díky patří kněžím, kteří nás na táboře navštívili a hlavní dík patří všem členům Antares, kteří z letošního tábora udělali skvělý zážitek pro všechny zúčastněné.

Věříme, že každý si kromě kopy zážitků, oddílového trika, svojí výhry a nově nabytých skautských dovedností odvezl taky hlubší poznání skautských hodnot, poznání ducha bratrství v Junáku a chuť do další činnosti.

Viktor Šimeček – Fox

Více fotografií můžete zhlédnout zde, zde a také zde. 

Cesta za osudem japonské Gejši

Tábor skautek Medvědic – 1. až 18. července 2015

- - -Začaly prázdniny a každý měl hlavu plnou plánů a představ o tom, jak moc skvělé prázdniny má asi před sebou. Ani oddíl Medvědic nezůstal pozadu, co se nadšení z prázdnin týče. Oddíl skautek tedy na nic nečekal a hned z rána prvního prázdninového dne se vydal na nejočekávanější akci letošního léta – na tábor. Jako první však bylo potřeba zařídit, abychom měly kde přespávat. A tak se stalo, že po letošním táboře má každá členka zkušenosti se stavěním stanu s podsadou, s kopáním latríny, odpadové jámy nebo dokonce se stavěním stožáru. Za to, že vše proběhlo v pořádku vděčíme také našim sousedům ze spodní louky, kterou obsadil pro tento termín oddíl Antares.

Etapový příběh nás zavedl až do dalekého Japonska, kde jsme společně s mladou Japonkou Sajuri prožívaly její drsný životní příběh. Mladičká něžná Sajuri se po útoku nemilosrdných nájezdníků musela smířit se ztrátou - - -rodiny a se svým budoucím životem stráveným jakožto bezcenná otrokyně. Když se jí však naskytla příležitost stát se studentkou školy pro gejši, neváhala a začala tvrdě pracovat na přípravách na přijímací zkoušky. Mladé skautky tento příběh prožívaly s ní a přes nebezpečné zemětřesení složily úspěšně se Sajuri přijímací zkoušky a staly se gejšami. Po zjištění, že sestra Sajuri je na živu, ale uvězněná v daleké věznici, jsme se vydaly na její záchranu. To však znamenalo absolvovat namáhavou a obávanou dvoudenní trasu, ale všechny členky statečně překonávaly své síly a celou dlouhou cestu zdárně dokončily a pomohly tak zachránit postrádanou sestru. Sajuri a její sestra se už radovaly z nového domova, který si vybudovaly. Ale když přišla zpráva o dalším útoku obávaných nájezdníků, už věděly co - - -dělat. Bylo potřeba opevnit tábor a přemoci očekávané útočníky. Náročný boj dopadl na jedničku a my jsme tímto činem ukončily náš etapový příběh.

Kromě etapové hry jsme však spolu prožily spoustu zábavy, skvělých a nezapomenutelných zážitků. Spolu s chlapci z oddílu Antares jsme uspořádaly i skvělou „hangárshow“ a závěrečnou diskotéku. Sedm z nás letos složilo skautský slib a jedna statečná členka se úspěšně poprala s náročnou zkouškou tří orlích per.
Závěrem bychom rády vyjádřily díky všem, kteří se na přípravě tábora jakkoliv podíleli, i všem, kteří nás provázeli v modlitbách.

Anna Domanská – Anďa

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


 

- - -

Letní tábory 2015

Termíny táborů jsou zde.

Informace k táborům jsou zde.

Přihláška na tábor je zde.

 

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 33 (květen 2015)

V polovině května jsme vydali třicáté třetí číslo našeho Zpravodaje. 
Nedílnou součástí tohoto předtáborového výtisku jsou také přihlášky na tábory a informace k nadcházejícím letním táborům v Lidečku-Račném.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

Družinová výprava na Slovensko

- - -víkend 5. až 7. června 2015

Víte, jak se vždy říká, že Malá Fatra je perlou slovenské přírody? Ne? Ono to bude možná tím, že jsme to začali šířit teprve my před pár dny. Po dlouhém uvažování o cíli naší letošní družinové výpravy u nás zvítězila destinace zahraniční – slovenská Malá Fatra.

Na cestu jsme se v konečném počtu třinácti po zážitcích dychtivých skautů vydali vyzbrojeni batohy ideálně vhodnými pro zátěžové zkoušky mostů, avšak s pevnou vůlí zdolat každou horu, kterou na nás mají bratia Slováci připravenou.

C- - -esta různě zpožděnými vlaky a autobusy nás dostala až do Strečna, odkud jsme započali výšlap. Výšlap vzhůru. První den jsme vystoupali přibližně 300 výškových metrů, než jsme se s medvědy způsobeným strachem o naše výborné špekáčky rozhodli utábořit se. Méďové ovšem nás ani naše uzeniny nevyčmuchali, takže jsme druhý den ráno mohli vyrazit na krásný výlet po hřebeni s těmi nejkrásnějšími scenériemi, jaké si jen dovedete představit. „Sice mě ty kopce zabíjí, ale s tímhle výhledem se tak krásně umírá…“ zaznělo mezi námi.

Po čirým potem a sluncem spálenou kůží zpečetěných devatenácti kilometrech jsme rozbili tábor asi hodinu a půl pod hřebenovou červenou značkou, vykoupali se v horském potoce a najedli se výborných těstovin se sýrovou omáčkou. Černé historky ve světle táboráku už byly jen třešničkou na dortu.

- - -Neděle už nám uběhla jako voda, povedlo se nám nejen špatně odbočit a volit zkratku lesem téměř kolmo dolů, ale přišla na řadu i prohlídka Kuneradského zámku (který vypadá lépe jako vyhořelá ruina, než jako nový) a při čekání na autobus další osvěžující koupel v ledovém potůčku. Mohlo to být ještě lepší? Mohlo! Tradiční zmrzlina v našem téměř domovském Lidečku celou výpravu krásně zakončila a byla sladkou odměnou za všechny ty kilometry v nohách.
Mé srdce jistě není jediné, které touží po návratu do krajiny tak nádherné, že se vám chce až brečet, když ji musíte opouštět...

Jakub Slíva – Slivka

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


 

- - -Delta Force 2015

víkend 1. až 3. května 2015

Jednou za čas se objeví až tak nebezpečná hrozba, že ani elitní jednotky Delty Force na to samy nestačí a tak musí povolat již osvědčené příslušníky 52. oddílu skautů ze Zlína – Antares. Ti jsou vždy nebojácně připraveni bránit - - -dobro lidstva. Jinak tomu nebylo ani o prodlouženém víkendu od 1. do 3. května, kdy byli vysláni na misi do vzdálené Jižní Ameriky. Už první večer jsme byli nelítostně napadeni skupinou teroristů se čtyřmi mutanty, před kterými však bylo nutno ustoupit. Vojáky to však neodradilo, naopak… Další den se jim dařilo přímo bravurně – osvobodili rukojmí, doprovodili je až k transportu, zajistili kufr drog a získali sérum proti mutantům. Třetí den vzali iniciativu pevně do rukou, s vypětím všech sil porazili mutanty a odvrátili nebezpečí hrozící lidstvu. I přes nepříznivé podmínky všichni přežili.

Zuzana Riedlová – Eec

Více fotografiií můžete zhlédnout zde.

 


 

- - -- - -Svátek sv. Jiří

pátek 24. dubna 2015

Již tradičně slavíme svátek sv. Jiří, patrona skautů, mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Ten letošní připadl na pátek. Toho jsme také využili. V 16 hod. začala děkovná mše svatá za všechny milosti, jež jsme za pětadvacet let svobody obdrželi, kterou sloužil P. Ivan Fišar spolu s P. Danem Žůrkem. Po bohoslužbě bylo krátké setkání s našimi „bývalými“ členy v sále kláštera Regina.

Leoš Hrdlička 

Pozvánka: Přijďte s námi poděkovat

- - -Přijďte s námi poděkovat za všechna dobrodiní a také vyprosit další potřebné milosti v pátek 24. dubna v 16 hod. do kostela sv. Filipa a Jakuba, kde budeme při příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů, spolu slavit mši svatou.

Po mši svaté bude příležitost k osobnímu setkání s našimi bývalými členy v sále kláštera Regina. Zveme rovněž všechny, především z řad rodičů našich dětí, kteří by se rádi jakýmkoli způsobem zapojili do naší činnosti nebo nás jen doprovázeli. Budeme vás také informovat o aktuálním dění v našich oddílech i středisku.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -- - -Ohlédnutí za „Svojsíkáčem“

sobota 18. dubna 2015

Po loňském závodě světlušek a vlčat přišli na řadu opět skautky a skauti, aby se předvedli, co jim rádcové předali a jak jsou sami vynalézaví a schopní. A tak se na Svojsíkův závod, který se letos konal v Lipové u Slavičína, vydaly tři družiny z Medvědic a jedna družina za Antares. Nutno říci, že to letos minimálně z časového hlediska stálo za to. Místo v očekávaných 17 hodin jsme dorazili do Zlína až kolem deváté hodiny večerní. Troufám si však tvrdit, že i tak to stálo za to. I když žádná z našich družin nepostoupila do krajského kola, všichni předvedli, že jim skautské znalosti nejsou cizí.

Počasí nebylo zcela ideální  a dokonce sněžilo, takže mohou všichni zúčastnění tvrdit, že museli překonat sami sebe, a o to více si ceníme spolupráce, kterou během závodu předvedli. Tímto bych velmi pochválila všechny, co jeli.

Pavlína Mrhálková – Žofka

- - -- - -V sobotu 18. dubna oddíl Antares vyslal na Svojsíkův závod družinu Delfínů. Sešli jsme se v 7 hodin u Městského divadla, odkud nás autobus spolu se všemi hlídkami ze Zlína odvezl do místa konání závodu – Lipové u Slavičína. Ještě v autobusu jsme zopakovali uzlování a pak už mohl závod začít.

Na zahajovacím nástupu nás čekalo nepříjemné překvapení, ačkoliv již byla půlka dubna, začaly na nás padat sněhové vločky. To se ještě několikrát v průběhu závodu opakovalo. Velkou zimu, která ten den panovala, pocítili především vedoucí, kteří museli asi devět hodin stát na stanovišti. Závod se bohužel protáhl a vyhlášení výsledků bylo o dvě a půl hodiny později, než se plánovalo. Domů jsme se vrátili až za tmy. Naše družina Delfínů obsadila páté místo z deseti chlapeckých hlídek. Velkou pochvalu zasluhuje Matěj Škarka, který družinku při závodě vedl, protože rádci Delfínů nemohli běžet kvůli věkovému omezení závodících.

Jan Kouřil – Jencek

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


 

- - -- - -- - -Skautská akademie se vydařila

neděle12. dubna 2015

Každé dva roky pořádá naše skautské středisko Skautskou akademii. I když veřejné vystoupení všech našich dětí na divadelním pódiu není naší obvyklou činností, napomáhá nám k tomu, abychom se užili také kulturně žít.

- - -- - -Letošní Skautská akademie doslova praskala ve švech, neboť se naše středisko za poslední čtyři roky rozrostlo o sedmdesát členů. Po něk- - -olika letech se nám velký sál Malé scény ve Zlíně stává docela malým. Téměř dvouhodinový program byl zahájen vystoupením děvčat z kroužku aerobiku při zlínském Orlu. Během vystoupení se na podiu vystřídalo všech šest našich oddílů se svými scénkami.

Mezi jednotlivými vystoupeními jsme diváky, především z řad rodičů našich dětí, informovali o naší současné naléhavé potřebě s prosbou, aby se dle svých možností také zapojili do vedení oddílů. Nejbližší příležitost k setkání bude po mši svaté na sv. Jiří.

Marie Pašková – Ušta

Fotografie ke stažení:

Předtančení [16 MB]Slunata [33 MB]Lochnesky [29 MB]Vlčata [21 MB],

Medvědice [23 MB]Antares [19 MB]Albion [19 MB], Závěr [14 MB], Publikum [6 MB]

 


 

Uklízeli jsme břehy Dřevnice

- - -- - -- - -sobota 11. dubna 2015

Na úklid břehů řeky Dřevnice jsme se sešli v 8 hod. u nástěnky u kostela sv. Jakuba a Filipa. Odtud jsme se po oddílech vydali na jednotlivé úseky. Oddíly skautů a roverů dostaly za úkol vyčistit břehy Dřevnice od nemocnice po přítok Januštice, skautky měly na starost úsek od Januštice k cigánovskému - - -mostu, odtud dále až k čepkovskému mostu čistily pravý břeh světlušky a levý břeh vlčata. Každému oddílu přišlo kolem dvaceti členů, takže práce šla hezky od ruky. V průběhu úklidu se pak přidávali i ti, kteří zaspali a sraz nestihli (příště si už jistě dají načas).

Tráva ještě nebyla příliš narostlá a počasí nám přálo, takže do deseti hodin jsme neměli co dělat. Asi nejzajímavějším úlovkem byl letos ještě poměrně dobře zachovaný výfuk od auta. Za odměnu těm co poctivě sbírali dobře posloužila zmrzlina z klubu Pod kánoí, kam se některé oddíly po skončení akce vydaly nacvičovat scénky na Skautskou akademii, která letos vyšla zrovna na následující neděli.

Jan Kouřil – Jencek

 


 

Pozvánka na Skautskou akademii- - -

neděle 12. dubna 2015

Naše tradiční skautská akademie se uskuteční v neděli 12. dubna v sále Malé scény ve Zlíně od 15 hod. Během programu vystoupí všechny naše oddíly s krátkým kulturním programem. Také vás budeme informovat o našich plánech do budoucna.

Rodiče a příbuzní našich členů a také všichni naši příznivci, přijďte se podívat na naši Skautskou akademii.

Leoš Hrdlička

 


 

Čištění břehů Dřevnic- - -e

sobota 11. dubna 2015

Je již tradicí, že skauti našeho města se zapojují do prospěšných akcí. Jednou z nich je jarní úklid odpadků na březích naší řeky.

Leoš Hrdlička

 


 

Do Rajnoc- - -hovic (opět) na ZDROJ!

víkend 20. až 22. března 2015

Po loňské úspěšné premiéře se již podruhé uskutečnila akce pro vedoucí našeho střediska s názvem Zdroj (tj. „Zážitkový a Duchovní Rozvoj Oddílů Junáka“). Celý víkend proběhl v Rajnochovicích, kde si pro nás nachystali program instruktoři z Arcidiecézního centra pro mládež.

- - -Vše začalo v pátek 20. března, kdy jsme se seznámili s kardinálem Štěpánem Trochtou, významnou osobností katolické církve u nás a mučedníkem totality. Tento velký muž nás provázel po celou dobu pobytu, díky čemuž jsme zjistili něco o jeho životě, zhlédli dokument o něm nebo poznali životní heslo, kterým se řídil. Kromě toho jsme diskutovali nad skautingem, proběhli se při venkovní bojovce, nacvičovali scénky, vydali se na mši svatou nebo trochu pomohli s nutnými pracemi na budově centra. Program byl tedy opravdu pestrý.

Měli jsme štěstí, - - -že v Rajnochovicích panovalo opravdu krásné počasí. Jaro dalo jasně najevo, že 21. březen není pouhou formalitou, ale že zima opravdu začíná ustupovat. Přidá-li se k tomu i příjemná přátelská atmosféra, jež v našem kolektivu panovala, není překvapením, že celý víkend byl velmi pohodový.

Věřím, že rádcové odružin i roveři z Albionu si ZDROJ nejen užili, ale že je i trochu obohatil či inspiroval. Velký dík patří také všem „týmákům“ z arcidiecézního centra, kteří nám věnovali svůj čas. Odvedli totiž výbornou práci!

Vojtěch Jurák – Broskev 

ZDROJ pr- - -o naše vedoucí

víkend 20. až 22. března 2015

V rámci přípravy našich vedoucích na jejich vedení družin i oddílů pořádáme každoročně několik setkání. Jedním z nich je ZDROJ – Zážitkový a Duchovní Rozvoj Oddílů Junáka.

Letos se uskuteční o víkendu od 20. do 22. března. Pro naše vedoucí je příležitostí k získání nejen nových zkušeností a zážitků, ale také k načerpání duchovních sil.

Viktor Šimeček – Fox

 


 

- - -Společná oddílovka

víkend od 27. února do 1. března 2015

Poslední únorový víkend se tři oddíly zúčastnily výpravy v dalekých končinách Olomouce. Po celý víkend jsme hráli zajímavé hry s tématem „ve službách královny“. Prožili jsme mnoho skvělých zážitků od lovení polystyrénových lodiček až po disco tanečky. Stali jsme se posádkami korzárů, pomáhali jsme - - -královně a nakonec si výherní skupinka odnesla tematické tričko.

Karolína Nosálková – Kája

O víkendu od 27. února do 1. března jsme se společně tři oddíly (Medvědice, Antares a Albion) vypravili na společnou oddílovku do Charvát nedaleko Olomouce. Tentokrát jsme se stali korzáry. Královna si nás najala a my jsme museli splnit její úkol. Ten jsme po nelehkých překážkách, ale velkých dobrodružstvích zvládli. Výherní skupinka odjížděla domů s památečními tričky. Myslím, že jsme si víkend všichni užili.

Barbora Babíková – Klokánek

Více fotografií můžete zhlédnout zde nebo zde.

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 32 (únor 2015)

V těchto dnech jsme vydali již dvaatřicáté číslo našeho Zpravodaje. Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím svých dětí, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku také termíny letních stanových táborů.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout zde.

Všechna čísla Zpravodajů najdete zde.

 


 

- - -Jarní oddílovka Lochnesek

víkend 20. až 22. února 2015

Další oddílovka světlušek se konala o víkendu od 20. do 22. února ve Spytihněvi. Dojely jsme vlakem na nádraží a vydaly se směrem k faře. Po večeři nás čekalo velké - - -překvapení – přijel za námi filmový štáb až z Holywoodu s nabídkou, že nás obsadí do svého nového filmu O dvanácti měsíčkách. Ale nebylo to tak jednoduché, musely jsme prokázat své herecké schopnosti. A to se nám nakonec povedlo a dokázaly jsme, že jsme ty správné herečky.

V sobotu jsme měly perný den, protože nás čekalo nacvičování písniček a scének na premiéru toho filmu, která se konala na Skautské akademii.

Anežka Juráková

Více fotografií můžete zhlédnout zde. 

- - -

Letní tábory 2015

 

Termíny táborů jsou zde.

 

 


 

FilmFest 2015

- - -pátek 6. února 2015

V pátek jsme se po šesté hodině večerní sešli tradičně v silné sestavě na každoroční populární akci Filmový festival 2015. Začali jsme zlehka, prvním filmem, na který jsme se podívali, byla americká animovaná pohádka Jak vycvičit draka 2. Poté jsme se podívali už na něco vážnějšího, vybrali jsme nejlépe hodnocený sci­‑fi film roku 2012 – Na hraně zítřka. Z blízké - - -budoucnosti a války s mimozemšťany jsme se pak přesunuli do dávné minulosti a shlédli historický epos 300: Vzestup říše z období řecko­‑perských válek. Mnozí už byli unavení a šli pak spát, ale ti méně unavení ještě zvládli nového X­‑Mena: Budoucí minulost.

Na celé akci samozřejmě nesměly chybět různé dobrůtky a skvělá nálada. Tradičně oblíbená akce opět nezklamala, už se těšíme na příští ročník.

Jan Kouřil – Jencek

Více fotografií můžete zhlédnout zde. 

Účastnili jsme se Tříkrálové sbírky

Začátek ledna je tradičně čas, kdy tříkráloví koledníci vybírají v našich ulicích pro Charitu, která pak pomáhá potřebným. Sbírky se jako vlčata pravidelně účastníme a ani letos tomu nebylo jinak. I když... Bylo to trochu jiné než v předchozích letech. S vedením Albionu jsme se domluvili, že do toho letos půjdeme spolu, a tak se do ulic vydali spolu s našimi členy někteří roveři. Po dopoledni plném koledování byli účastníci odměněni drobným občerstvením na faře a pak se postupně rozešli domů. Děkujeme všem příchozím, kteří se zapojili.

Vojtěch Jurák – Broskev

Letos se v našem městě, stejně jako po celé republice, konala tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou. Takže ani náš oddíl světlušek nesměl u této dobročinné akce chybět. Letos jsme se v přestrojení za tři krále vydaly během pátečních schůzek do ulic. I přes nepříznivé počasí jsme to všechno úspěšně zvládly a holky si sbírku moc užily.

Anežka Juráková

 


 

- - -Skautský ples – THE GREAT GATSBY

pátek 30. ledna 2015

Koná se v restauraci U Barcuchů
od 19 hod.

Terezie Řánková – Šídlo

 

 


 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb