Skautnahodny obrazek
 


 

- - -

 


 

Naše vánoč- - -ní oddílovka se vydařila

víkend 5. až 7. prosince 2014

Počátkem prosince jsme se s naším oddílem světlušek vypravily na již dlouho očekávanou vánoční oddílovku. Krátce po příjezdu na faru do Bratřejova jsme procvičovaly své vědomosti ve skautských stezkách a poté jsme se šly vyřádit ven. Jelikož byl zrovna svátek sv. Mikuláše, tak ani na nás nezapomněl - - -a v noci nás spolu s čerty a andělem vzbudil. V sobotu ráno, hned po snídani, jsme se vydaly na procházku do lesa, kde jsme zvířátkům ozdobily stromeček. A před obědem jsme vyráběly papírové ozdoby a řetězy na náš vánoční stromeček. Odpoledne jsme nacvičovaly scénky a ani jsme se nenadály a už tu byl Štědrý večer. Po slavnostní večeři jsme si rozdaly dárky, promítly pohádku a ulehly do postýlek.

V neděli už nás nečekalo nic jiného než jen návrat zpátky do Zlína, kde už na nás čekali netrpěliví rodiče.

Anežka Juráková 

Betlémské světlo

Ekumenická bohoslužba při p- - -říležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila v sobotu 13. prosince v největším vídeňském evangelickém kostele na Lutherplatz 1, Wien-Gumpendorf. Pro Betlémské světlo se vydali brněnští skauti, kteří jej dopravili do České republiky. Následně jej z Brna vlakovými spoji rozváželi po celé naší republice.

Letošní motto: Sdílení štěstí vám přinese pokoj.

Myšlenka byla převzata ze 14. kapitoly listu Římanům (17–19). Tato pasáž vysvětluje, že život je mnohem více než jídlo a pití a měli bychom se více zaměřit na mír, spravedlnost a radostné bytí. Radost ze života se může odrážet i ve společném pokrmu, což by mělo být letošním tématem.

(Ze stránek českých skautů a rakouských skautů)

Leoš Hrdlička

 

- - -- - -- - -- - -- - -
Předávání Betlémského světla v Otrokovicích v sobotu 20. prosince
- - - - - - - - -
Předávání Betlémského světla na náměstí Míru v neděli 21. prosince
- - -- - -- - -- - -
Betlémské světlo v kostele sv. Filipa a Jakuba o Štědrém dnu

 


 

- - -Podzimní oddílovka Lochnesek

víkend 3. až 5. října 2014

První říjnový víkend jsme se společně se světluškami vypravily na podzimní výpravu do Horní Lhoty. V pátek po příjezdu na faru jsme se seznámily s - - -Lucinkou a jejím dědečkem, kteří nás provázeli celý víkend. Společně s nimi jsme se přenesli do světa světlušek, kde jsme objevily kouzelnou lucernu. V sobotu se nám úspěšně podařilo jednu světlušku zachránit a za odměnu jsme všechny dostaly svou vlastní lucerničku. Počasí nám přes celý víkend přálo, tak jsme se mohly venku pořádně vyřádit a zahrát plno skvělých her. A v sobotu večer jsme si ověřily své znalosti filmů a pohádek na filmovém festivalu. Ani jsme se nenadály a už tu byla neděle a my se vrátily zpět do Zlína, kde už na nás čekali rodiče. Byl to skvělý víkend a už teď se těšíme na další vydařenou oddílovku.

Anežka Juráková

 


 

Vyš- - -el nový Zpravodaj – číslo 31 (říjen 2014)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku a také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout zde.

Všechna čísla Zpravodajů najdete zde.

 


 

Registrace 2015

Pro registraci členů 2014 budeme vybírat následující částky: každé první dítě v rodině – 400 Kč, každé další dítě v rodině 350 Kč.

Vedoucí oddílů po vás budou v souvislosti s registrací chtít následující údaje (pokud je již nemáme z minulých let): jméno a příjmení člena, adresa bydliště, rodné číslo a datum narození. Vhodné je také uvést název zdravotní pojišťovny. Vše je v souladu ze zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a slouží k vnitřním potřebám, především pro získávání dotací.

Peníze, prosím, předejte rádcům v družinách, ke kterým Vaše děti patří. Pokud budete registrační poplatek hradit prostřednictvím bankovního převodu, pak jej zasílejte na náš účet 1400201359/0800. Jako variabilní symbol použijte číslo podle letošních táborů.

Administraci registrace budeme uzavírat 15. listopadu 2014.

Leoš Hrdlička

 


 

Spol- - -ečně jsme darovali krev

středa 10. září

Daruj! – to byl název netradiční akce, která se uskutečnila ve středu 10. září. Společně s dalšími rádci a vedoucími našeho střediska jsme šli darovat krev na hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati.

- - -Sešlo se nás celkem osm. Někteří darovali krev vůbec poprvé, jiní patřili v tomto ohledu ke zkušenějším. Každý absolvoval obvyklý proces – vyplňování dotazníku, zkušební vzorek, konzultace s lékařem. Přestože ne všichni byli nakonec k samotnému odběru připuštěni, strávili jsme spolu dle mého názoru příjemné dopoledne.

Byla to vůbec první taková akce ve středisku a věříme, že ne poslední. Třeba tím dáme vzniknout zajímavé tradici a třeba se nás příště sejde ještě o něco více. Uvidíme. Každopádně všem zúčastněným patří velký dík!

Vojtěch Jurák – Broskev


 

Zahájení nového skautského roku

- - -neděle 14. září 2014

Nový skautský rok slavnostně zahájíme v kostele sv. Filipa a Jakuba v neděli 14. září při „dětské“ mši svaté v 8.30 hod. Po mši svaté se mohou zájemci setkat před kostelem s našimi vedoucími a informovat se o aktuálním dění v oddílech.

Leoš Hrdlička 

- - -

 


 

- - -Druhý tábor rodin – Námořnický

10. až 16. srpna 2014

Na tábořiště do Lidečka letos již potřetí zavítala i naše skupina rodin s dětmi. Ani proměnlivé počasí nás neodradilo, zvlášť když jsme přijali výzvu - - -vysloužilého námořníka a stali se z nás námořníci čekatelé. Děti musely proplout přes pět ostrovů, na každém z nich čekal obtížný úkol, vše se nám snažila pokazit chamtivá Uršula a nepřátelští piráti, ale nakonec byl chtěný poklad nalezen a Uršula vysvobozena. Všichni jsme si pobyt užili s radostí, děkujeme 6. skautskému středisku za příležitost využít horní tábor, manželům Zdeňce a Martinovi Polínkovým za obětavou organizaci a také počasí, které proměnilo naše okolí v neskutečné pole hub a hřibů.

Zuzana Pátíková

 


 

Na rodinný tábor přijelo 21 rodin

6. až 10. srpna 2014

- - -Na začátku srpna si děti sbalily spacáčky a vyrazily spolu s rodiči na rodinný tábor do Lidečka. Celkem se zde sešlo 40 dětí a 43 dospělých, obsadily se tedy oba tábory. Nejmladší tábornici bylo deset měsíců. Tábor byl pětidenní a nesl se ve skautském duchu, aby si děti již od malička osvojovaly skautské zvyky.

Průvodcem táborových her jim byla každý den včelka Mája. Už ráno je budila písnička ze stejnojmenné pohádky. Karel Gott sice nedorazil, ale rodiče zpívali skvěle. Kdo neuměl zpívat, tak recitoval a to probudilo skutečně každého. Po rozcvičce se pokračovalo nástupem, kde se všichni dozvěděli denní program. Dopoledne se věnovalo modlitbě a tvořivým aktivitám. Po obědě si děti a hlavně rodiče odpočinuli a odpoledne probíhala motivační hra s včelkou Májou. Večer rodiče připravili pro děti divadelní představení, stezku odvahy nebo táborák, u kterého společně hráli na kytary a zpívali.

- - -Jako duchovní posila přijel na tábor hned dvakrát P. Ivan Fišar, který zde rozmlouval s rodinami a pod širým nebem sloužil dvě mše svaté. Děti si nadšeně užívaly krásného počasí, kamarádů i zajímavých her. Rodiče se obětavě snažili učit děti skautskému způsobu životu v souladu s přírodou a je skutečně s obdivem, kolik rodin se na táboře dokázalo spojit a sjednotit. Velké poděkování za to patří vedoucím tábora, jelikož organizace tak početného tábora s malými děti je velmi náročná. Organizační tým vedla Lenka Ďaďanová. Děkujeme a za rok zase!

Jarmila Barboříková

 


 

Tábor Lochnesek

12. až 26. července 2014

- - -V druhé polovině července náš roj světlušek pobýval na táboře v Lidečku-Račném.  Přestože teploty v České republice dosahovaly 40 °C, u nás byl čas kruté zimy. Společně se sestrami z Ledového království jsme prožívaly události, které provázely jejich životy. Naším nejdůležitějším posláním však bylo vrátit zpět jaro, které mohla navrátit jen jedna ze sester, která se skrývala daleko od našeho tábora. Musely jsme jí pomoci rozmrazit její ledové srdce, které od sebe nemilosrdně odhánělo všechny živé tvory. Podařilo se nám Elze pomoci a usmířit tak obě sestry. Jaro se vrátilo a my, díky cestě plné nástrah, prožily spoustu dobrodružství. Například jsme musely vystoupat po skluzavce pokryté ledem vzhůru k paláci anebo se utkat se zlými rampouchy.

- - -Jiné dny jsme se vydaly na Pulčiny, měly společnou olympiádu s Medvědicemi (oddíl skautek) anebo prohozený půlden s Antaresem (oddíl skautů), kdy naše členky strávily dopoledne s rádci od Antares a naopak. Po celou dobu tábora nás také navštěvovali Mach se Šebestovou, s nimiž jsme pronikly do jejich dobrodružných příběhů. V táboře se čas od času stal nějaký kriminální případ, který jsme musely vyřešit.

Tento tábor byl pro několik světlušek také výjimečný tím, že zde složily svůj slavnostní slib a staly se tak součástí skautské rodiny. Myslím, že počasí ani nálada nemohly být lepší a všechny budeme na tábor 2014 vzpomínat jak s úsměvem na rtech, tak i smutkem v duši, že již skončil.

Michaela Hanušová

 


 

Hunger games

19. července až 6. srpna

- - -Letošní tábor Medvědic, který probíhal ve dnech od 19. července do 5. srpna, se nesl v duchu Hunger Games. V Aréně proti sobě stály čtyři skupinky děvčat představující čtyři různé kraje. Po náročném a nemilosrdném výcviku, který měl na svědomí Kapitol, jakožto hlavní město země Panem, byly tyto skupinky vyslány do Arény. Nebylo to však nic jednoduchého. Musely se orientovat v přírodě, obstarávat si potravu, znalosti rostlin jim pomáhaly vyléčit různé nemoci. Naučily se spolupracovat a navzájem si důvěřovat- bez toho by v Aréně neobstály. Nakonec se ale semkly, vyhledaly spojence a společnými silami svrhly krutovládu Kapitolu, aby v krajích mohl zase vládnout mír a klid.

Během necelých tří týdnu, jež jsme společně strávily v dolním tábořišti, jsme si postavily vlastní táborovou stavbu, představující bránu do Kapitolu. Nechyběla ani Olympiáda se světluškami a již - - -tradiční Hangárshow, letos spojená s oddílem Albion. Samozřejmostí bylo také fotbalové klání FC Členky vs. FC Rádkyně, které však muselo být přerušeno kvůli nepřízni počasí.

Dvakrát k nám zavítal i P. Stanislav Zatloukal, takže jsme mohli společně slavit mši svatou v kapličce na louce. Letos u slavnostního slibového ohně složilo skautský slib devět skautek a zařadily se tak do naší skautské rodiny.

Společný čas nám uběhl jako voda, a není divu, prožily jsme krásné dny, plné zábavy ve skvělé partě kamarádek, naučily jsme se spoustu nových věcí a zdokonalily se ve skautských dovednostech.
Na další tábor už se všechny zase moc těšíme!

Markéta Bernátková – Flory

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


 

Tábor skautů – Chicago

28. června až 19. července 2014

- - -V rámci našeho letošního tábora jsme se vydali lodí do Chicaga dvacátých až čtyřicátých let. Nejprve jsme si jako chudí italští přistěhovalci museli město (tábor) od základů vybudovat, ale poté už jsme v něm mohli poznávat dobrodružství a nástrahy tehdejší doby. Prožili jsme období prohibice (od sladkého), prošli jsme si krachem na burze a světovou finanční krizí, naši kluci bojovali ve druhé světové válce a na závěr jsme společnými silami porazili mafiánský spolek Cosa Nostra a očistili naše město od všeho neřádu. Prožili jsme si volby do Chicagského zastupitelstva, vypravili jsme čtyři závodní týmy pro Grand Prix Chicago a čtyři fotbalové týmy pro mistrovství světa ve fotbale. Dějem tábora nás po celý čas provázely noviny Chicago tribune, které informovaly o světových (dobových) i lokálních (táborových) událostech, měli jsme každý své italské jméno, udělali jsme si vlastní zákony i táborovou měnu (kterou se dalo kromě tábora platit například i v Lidečku na zmrzlině).

V průběhu tábora jsme taky stihli uspořádat společný den s vlčaty, vyměněný půlden s Lochneskami (světlušky) a na velkou část dne se taky za námi přijely podívat skautky z Brumova, tábořící u Střelné, se kterými jsme také měli společný program a společné hry. Byli jsme na přednášce o misiích v Zambii, - - -udělali jsme dvoudenní výlet s přespáním na Velkém Javorníku, prozkoumali jeskyně v blízkosti tábora, pravidelně jsme chodili do Lidečka na mši svatou, užili si den na koupališti, zdokonalovali jsme se ve skautských i jiných dovednostech a celkově jsme spolu utvořili dobrou a přátelskou partu, ve které se nikdo nenudil a kde jsme se mohli spolehnout jeden na druhého.

Téměř samozřejmostí je na táboře slavnostní slibový oheň, kdy 10 z našich 28 členů, kteří byli na táboře, složilo skautský slib a zařadilo se tak do naší velké skautské rodiny.

Tři týdny našeho tábora uběhly všem účastníkům rychlostí blesku a než jsme se stačili pořádně rozkoukat, byl tady konec tábora, kdy jsme naše tábořiště přenechali dalšímu oddílu a sami jsme nasedli do autobusu směr Zlín, kde už na nás čekali naši rodiče a návrat zpět do přítomnosti a do běžného života. Všichni kluci zvládli tábor na výbornou, nikdo se na táboře nijak vážně nezranil a všichni se domů vrátili spokojení a natěšení na to, co jim přinese příští rok a s ním spojený další tábor.

Viktor Šimeček – Fox

Více fotografií můžete zhlédnout zde, zde, zde nebo také zde.

Chicago Tribune můžete číst zde.

 


 

Tábor vlčat – Divoký západ

28. června až 12. července 2014

- - -V sobotu 28. června se skupina odvážných kovbojů vydala do Lidečka-Račného, aby zde zažila dva týdny dobrodružství, ale také skautského života. Naše tábořiště na horní louce se proměnilo v malé městečko Oklahoma a kluci pod vedením svých zkušených pistolníků šli po stopách Jassiho Jamese, bandity, jehož gang utlačoval zdejší prérie.

Během tábora jsme pracovali v našem městečku, za což nám byly vypláceny dolary, a každý večer jsme se společně scházeli, abychom zhodnotili uplynulý den. Postupem času se nám podařilo osvobodit uneseného šerifa, dostat se Jassimu Jamesi na stopu a v závěru ho také dopadnout. Divoké prérie okolo Oklahomy byly konečně osvobozeny!

- - -Programu však bylo daleko více. Změřili jsme například síly v Sekeře, družinovém závodě, který je naší táborovou obdobou závodu světlušek a vlčat, vydali jsme se na Vsetín do aquaparku, v Lidečku jsme si zahráli hru Dědeček měnil až vyměnil a s oddílem skautů Antares jsme prožili společný den.
Na táboře se nám vystřídalo celkem jedenadvacet členů. Pět z nich složilo vlčácký slib, čímž dosáhli prvního výrazného milníku ve svém skautském životě. Další dvě vlčata úspěšně splnila zkoušku tří bílých tesáků a všichni měli možnost během dvou týdnů v Lidečku splnit a získat až dvě nové odborky.
Tábor nám (stejně jako každý rok) utekl doslova bleskovým tempem a i přes proměnlivé počasí, které nás občas pořádně pozlobilo, jsme si ho všichni pořádně užili. Máme na co vzpomínat a těšíme se na všechny v dalším skautském roce.

Vojtěch Jurák – Broskev

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

 


 

- - -Minitábor Slůňat

7. až 8. června – Vizovice

Už na začátku minulého skautského roku Slůňata přišel navštívit muž podivuhodného vzezření. Představil se jako Noe a vysvětlil Slůňatům, že dostal úkol, na který se sám se svými syny necítí dost silný – postavit velikou archu, do níž by se vešla všechna - - -zvířata světa, po jednom páru od každého druhu. Slůňata nezaváhala ani chvilku a nabídla Noemu svou pomoc, se stavbou lodi i se sháněním zvířat do ní. S blížícím se koncem roku, jak zvířat nachystaných do archy a dřevěného materiálu na stavbu lodi přibývalo, začínal být Noe nervózní, zda se vše stihne dokončit dřív, než vypukne slibovaná povodeň. Pozval si tedy Slůňata do Vizovic na minitábor, společnými silami dokončili archu, nasbírali zásoby potravin, nahnali všechna zvířata do lodi a jen tak tak se stihli ukrýt do archy před postupující povodní. Slůněcí mise za záchranou zvířat a pomocí naplnění Božích plánů tak dopadla úspěšně. Slůňata se mohla spokojeně a unaveně vrátit domů a začít přemýšlet třeba nad tím, kdo je bude doprovázet na Slůněcích pěšinkách v roce dalším. My už dnes víme, že tou letošní postavou je Krakonoš.

Pavel Kučera – Teni

 


 

Vyšel n- - -ový Zpravodaj – číslo 30 (květen 2014)

V polovině května jsme vydali třicáté číslo našeho Zpravodaje. 
Nedílnou součástí tohoto předtáborového výtisku jsou také přihlášky na tábory a informace k nadcházejícím letním táborům v Lidečku-Račném.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -VZP poskytuje příspěvek na úhradu tábora

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí v rámci programu Zdravá rodina příspěvek ve výši 500 Kč mj. na úhradu účasti dětí na letním táboře.

Více informací je na stránkách JUNÁKA nebo VZP.

Leoš Hrdlička

 


 

Pozvánka na "skautskou" mši s- - -vatou

čtvrtek 24. dubna 2014

Při příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů, vás zveme na „sk- - -autskou“ mši svatou ve čtvrtek 24. dubna v 18.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Přijďte s námi poděkovat za všechny získané milosti a vyprosit vše potřebné pro naši skautskou mládež.

Leoš Hrdlička

Plakat pdf je ke stažení ZDE.

 


 

Závod sv- - -ětlušek a vlčat

sobota 26 dubna 2014

Vydali se třemi družinkami světlušek a jednou skupinkou vlčat na okresní kolo Závodu světlušek a vlčat do Štítné nad Vláří. Děti běhaly po stanovištích a plnily různé disciplíny (např. zdravověda, šifry, překážková dráha). Počasí nám moc nepřálo, ale závodníci se ani přesto nenechali odradit a všichni doběhli až do cíle bez jakékoliv újmy. Družina světlušek – Ještěrky – se umístila na 3. postupovém místě, avšak i ostatní družiny skončily na pěkných pozicích.

Michaela Hanušová

 


 

- - -S vlčaty jsme pletli tatary

sobota 19. dubna 2014

Oddíl vlčat se na Bílou sobotu sešel v klubovně ke společnému pletení tatarů. S čerstvého vrbového proutí jsme si upletli nástroje, které nám všem na Velikonoční pondělí skvěle posloužily. Celé pletení tatarů se nám velmi vydařilo.

Více fotografií můžete zhlédnout zde.

Marek Bobál – Mára

 


 

Lyžovačka v Alpách – výprava oddílu Albion

víkend 11. až 13. dubna 2014

Stejně jako Nicky Winton v zimě roku 1939, jsme ani my, oddíl – Albion nakonec neodjeli lyžovat. Jeli jsme se podívat, co se dělo v roce 1939 v Československu. Naším útočištěm se na o víkendu víkend 11. až. 13. dubna stala fara v panenské přírodě Orlických hor, ve vesničce Orličky.

Protož- - -e jsme roverský oddíl, našim cílem je vzbudit v téměř dospělých lidech (15 až 18 let) zájem o další působení ve skautingu. Snažíme se připravovat takový program, který naše členy obohatí a ze kterého mohou v budoucnosti čerpat. Proto nemůže být žádná naše výprava obyčejná.

Na této výpravě bylo našim cílem připravit transport dvaceti židovských dětí z předválečného Československa do Anglie, a zachránit je tak před téměř jistým uvězněním v koncentračních táborech. Po nelehkých zkouškách a útrapách se transport podařilo vypravit a všech dvacet dětí odjelo přichystaným vlakem včas.

Jelikož - - -naši roveři netušili, že téma výpravy je založeno na skutečném příběhu Nickyho Wintona, byl pro všechny největším překvapením večerní telefonát Lady Mileně, která žije v Anglii a je jedním ze zachráněných dětí. Ta nám potvrdila, že transport s dětmi dojel v pořádku až do Liverpoolu, jenomže už před pětasedmdesáti lety.

Myslím, že výprava v každém z nás zanechala spoustu nových zážitků, vědomostí a názorů na historii. Příběh Nicholase Wintona je tak silný, že určitě stojí za to se s ním
seznámit.

Terezie Stuchlíková – Cipálek

 


 

- - -Pomáhaly jsme s úklidem

sobota 5. dubna2014

První dubnovou sobotu se celé středisko vydalo čistit břehy Dřevnice. Čistili jsme úsek od Čepkova po Krajskou nemocnici Tomáše Bati. Kromě odpadků jsme též našli různé unikátní věci, např. klíče, kartičku VZP, disky na auta… Někteří odvážlivci se dokonce brodili řekou a sbírali věci do ní hozené. Naše středisko, tak jako každý rok, se snažilo pomoci městu Zlínu vytvořit lepší podmínky pro život.

Michaela Hanušová


 

Mám- - -e nový název

víkend 28. až 30. března 2014

Poslední březnový víkend se v Litomyšli uskutečnil Valný sněm Junáka, který nejvyšším orgánem Junáka. Je svoláván jednou za tři roky a delegáti jednotlivých středisek, okresů a krajů z celé republiky na něm volí celostátní vedení organizace. To pak v čele Junáka pracuje v mezidobí sněmů na základě zadání vzešlého právě ze sněmu.

- - -Na pět set delegátů jednalo, diskutovalo a rozhodovalo o mnoha důležitých tématech. Jedním z témat, které bylo třeba rozhodnout, bylo zvolení nového názvu organizace. Všechna občanská sdružení po změně Občanského zák- - -oníku, který nabyl platnost počátkem letošního roku, se změnila na spolky a každý spolek toto označení musí mít ve svém názvu. To znamená, že musí obsahovat buď slovo „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z. s.“. Navíc ve starém názvu bylo slovo „svaz“, který je podle zákona tvořen více spolky. To v případě Junáka už není pravda, i když historicky tomu tak bylo. Na valném sněmu byl na místo stávajícího názvu „Junák – svaz skautů a skautek ČR“ zvolen nový název „Junák – český - - -skaut, z. s.“. Skautská organizace se tak vrátila k názvu, který byl použit při jejím vzniku před sto lety (15. června 1914). V návaznosti na přejmenování organizace bylo třeba vyřešit úpravy dalších dokumentů, především stanov. Nový název nabude účinnosti po konečném schválení nových stanov mezinárodní skautskou organizací a po vyřízení potřebné legislativy.

Na sněmu byly také představeny nové materiály pro předšk- - -oláky. Tuto novinku jistě využijeme i v našem středisku, neboť máme také jeden oddíl předškolních dětí.

Sněm navštívilo několik hostů, mezi nimiž byl také ministr školství a tělovýchovy Marcel Chládek, který přislíbil nejen vstřícnost v jednání, ale také další finanční podporu v rámci státních dotací. Delegáty sněmu na jednání osobně pozdravil královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek, který rovněž v kostele Povýšení svatého Kříže sloužil nedělní „skautskou“ mši svatou.

Leoš Hrdlička

Výstupy XIV. Valného sněmu Junáka v kostce – ZDE

Oficiální fotografie ze sněmu jsou ZDE

 Jarn- - -í olympijské hry

víkend 14. až 16. března 2014

O víkendu se mezi od 14. do 16. března skautské oddíly Medvědic, Antaresu a Albionu vydaly na společnou výpravu do Zikmundova, kde se konaly Jarní olympijské hry. Během tří dnů jsme toho hodně stihli. Mrkli jsme se na dokument o olympiádách a film Kokosy na sněhu, zasportovali si, a to vždy v duchu fair play, a hlavně jsme si užili spoustu legrace a odvezli mnoho zážitků. Společná výprava končila na nedělní „půldvanácté“, po které jsme se všichni živí a zdraví vrátili domů.

Václav Hájek – Kwašák

 


 

ZDROJ – Zážitkový a Duchovní Rozvoj Oddílů Junáka

- - -víkend 28. února až 2. března 2014

Aby skautští vedoucí šlapali jak správný stroj,
vydali jsme se všeci na akci jménem ZDROJ.
Vyjelo nás víc než třicet na začátku března,
k tomu, aby každý sebe i druhé lépe poznal.
Duchovní a zážitkovou tento víkend náplň měl,
nelitoval jistě nikdo, kdo tam s námi jel.

Při dlouhé cestě do Rajnošek, vlakem, busem, pěšky,
poznal přesně každý z rádců, jak má batoh těžký.

Cílem této víkendovky bylo poznat lidskou odvahu,
i když v těžkých dobách znamená to rýti držkou podlahu.

O des- - -ítky roků zpátky časem jsme se vydali,
do doby, kdy cizí vládci české skauty stíhali.
Po příchodu na Přístav místní se nás ujali,
když jsme se jak uprchlíci před zlou mocí skrývali.
Však za tuhletu velkou pomoc otec Jiří zaplatil,
tajné služby jej odvezly, zpátky už se nevrátil.
- - -Pak zjistili jsme zase více o Janu Pavlu Druhém,
odvážně se postavil, bránil lidskost před soudruhem.
Dobrá hlava, rychlé nohy, všechno člověk využil
při záchraně partyzánů každý z nás se zapotil.
Večer kvůli radiaci skryli jsme se v krytu,
kde strávili jsme půlku noci při matném svíčky svitu.

Od nás patří velké díky pro ty, kdo to chystali,
a za všechnu energii, kterou pro nás vydali.
Ten víkend byl povzbuzením pro každého z nás,
těšíme se znovu za rok, že pojedeme zas.

Viktor Šimeček – Fox 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 29 (únor 2014)

V těchto dnech jsme vydali již devětadvacáté číslo našeho Zpravodaje. Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím svých dětí, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme mimo ohléhnutí za našimi akcemi a termíny společných akcí do konce školního roku také termíny letních stanových táborů.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout zde.

Všechna čísla Zpravodajů najdete zde.

 


 

ZDROJZážitkový a Duchovní Rozvoj Oddílů Junáka

víkend 28. února až 2. března 2014

- - -
- - -

Viktor Šimeček – Fox

 


 

- - -

Letní tábory 2014

 

Termíny táborů jsou zde.

 

 


 

Skautský ples

pátek 7. února 2014

- - -

Plesová sezóna se rychle blíží a ani skautky a skauti našeho střediska nezahálejí. Již tradiční skautský ples se uskuteční v pátek, 7. února v restauraci U Barcuchů.

Jako každý rok se bude konat skautský ples, tentokrát pouze našeho středika, letos ve stylu benátské noci. V pátek 7. února se sejdeme v restauraci U Barcuchů. Ples Začíná v 19.30 hod. Na sebe společenské oblečení a na oči ŠKRABOŠKU.

REZERVACE VSTUPENEK
Rezervovat vstupenky si můžete do neděle 2. února

u Kuřete - Anežka Domanská , e-mail: kure@zlin6.cz

CENY VSTUPENEK
• S rezervací – 120 Kč (se škraboškou), 130 Kč (bez škrabošky)

• Bez rezervace (na místě) – 150 Kč

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Během plesu proběhne i SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠKRABOŠKU, tak se nenechte zahanbit a ukažte svou kreativitu! :-)

Těšte se také na kapelu LORD, žongléry i na taneční vystoupení!

POZOR
Dámy, těšte se na překvapení – pokud si některá z vás nevíte rady s líčením, nedělejte si starosti. Přímo na plese budete mít možnost se nechat ZDARMA nalíčit od profesionálů z MARY KAY... ;-)

Anežka Domanská – Kuře

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb