Skautnahodny obrazek
 

 

- - -

 


 

Rozdávali jsme Betl- - -émské světlo

Pátek 24. prosince 2021

Betlémské světlo je neoddělitelně spjato s vánočními svátky a mnoho rodin by si bez něj nedokázalo představit štědrovečerní večeři. Roznášení světla je velice úzce spjato se skautskou činností. Jelikož epidemiologické podmínky nedovolovaly žádné větší navštěvování lidí přímo doma či tradiční návštěvu domova pro seniory na Jižních Svazích, vydal se letos náš skautský oddíl Ontario světlo rozdávat ke kostelu sv. Filipa a Jakuba. Po mši svaté jsme zapalovali věřícím jejich svíčky a lampičky, ve kterých si posléze odnášeli světlo do svých domovů.
I přes výraznou větrnou nepřízeň, která mnohé donutila opakovaně se k našemu stanovišti vracet se smutným výrazem a zhasnutou svící, se nám snad povedlo mnoha lidem touto naší službou zpříjemnit svátky a rozšířit Betlémské světlo a s ním také radost a pokoj, pramenící z Kristova narození, do mnoha domácností.

Matěj Škarka

 


 

Zdobi- - -li jsme vánoční stromky- - -

Čtvrtek 23. prosince 2021

Po rorátní mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba sešla početná skupinka členů oddílu Albion na již naší tradiční oddílové akci. Naším společným úsilím bylo nazdobit čtyři stromky v kostele a k tomu ještě jeden stojící venku vedle hlavního vchodu. Rozmotávání světýlek nám sice zpočátku dalo trochu zabrat, nakonec jsme se s tím však celkem obstojně popasovali. Kromě světýlek jsme na větvičky uchytily ještě háčkované vánoční ozdoby.
Pevně věřím, že jsme svou službou v podobě vánoční výzdoby kostela zkrášlili tento prostor na svátky Narození Páně a ocenil to nejeden z příchozích na štědrovečerní bohoslužby.

Filip Ondráček – Bobo

 


 

Dovez- - -li jsme Betlémské světlo

Sobota 18. prosince 2021

Pomalu končila adventní doba a jako každý rok bylo potřeba jet pro Betlémské světlo. Tento úkol na sebe letos vzali roveři a rangers z oddílu Albion.

Trolejbusem jsme vyrazili směr Otrokovické nádraží, kde se měl objevit náš očekávaný vlak, který měl Betlémské světlo přivézt. Když jsme dorazili na nádraží, všude okolo nás už byli skauti s lampičkami z různých jiných středisek, připravení na příjezd vlaku. Z vlaku vyskočil skaut s lampičkou a my si s ostatními lidmi jsme si plamínek světla začali odpalovat. Naše první zastávka ze dvou, kam jsme měli rozvézt Betlémské světlo, byl kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů. V kostele jsme trošku ozvláštnili právě probíhající křest donesením světla. Za odměnu jsme byli pozvaní na čaj a na cukroví. Další zastávka byla v kostele sv. Filipa a Jakuba, kde jsme také zapálili připravené svíce.

U kostela jsme se rozloučili a každý si s sebou odnesl lucerničku s Betlémským světlem domů.

Karolína Kostková – Carol

 


 

První Vánoce oddílu Artemis- - -

Víkend 10. až 12. prosince 2021

Oddíl skautek Artemis zahájil svou činnost v září roku 2021, Vánoce jsme tak slavily společně poprvé. I když to ze začátku prosince chvíli vypadalo, že se vánoční oddílovka vůbec neuskuteční kvůli tomu, že se polovina oddílu ocitla v karanténě, oslavily jsme nakonec svátky přespáním na Provodově. Zde jsme i přes nepřízeň počasí a navzdory tuhému mrazu společnými silami připravily štědrovečerní bramborový salát a řízky. Předaly si dárky a prožily společné chvíle s kamarádkami.

Do nového roku přejeme všem skautkám a skautům hodně nových zážitků a dobrodružství a všem skautským vedoucím mnoho sil.

Lenka Pavlíková – Is

 


 

Vánoční výprava o- - -ddílu Albion

Víkend 10. až 12. prosince 2021

Vánoční výprava Albionu se nesla v duchu pohádky Tři oříšky pro Popelku. V podvečer pátku 10. prosince jsme se vydali vlakem do Veselí nad Moravou. Po ubytování v místní skautské klubovně jsme měli tu čest seznámit se s hlavními hrdiny pohádky, kteří nám obstarali zábavu po celý zbytek večera.

Následující den jsme začali pořádnou rozcvičkou ve sněhu. Dalším bodem dopoledního programu byl taneční bál. Po tom, co jsme si zkusili tance waltz, cha­cha a valčík, utekla z bálu Popelka, ale při útěku ztratila střevíc. Po obědě jsme se ji vydali hledat do centra města. Po delším pátrání se nám to ovšem povedlo a vrátili jsme se s ní zpět. Před tím, než byla nachystána slavnostní večeře v podobě tradičního bramborového salátu s řízkem, nacvičili jsme si zpívání koled. Když jsme dojedli a zazpívali jsme si koledy, došlo na losování dárků, které účastníci při příjezdu dovezli. O zábavu celého večera se postarala hra „Riskuj“ a symbolicky spuštěná pohádka doprovázející nás celou výpravou.

V neděli jsme dali po sobě klubovnu do pořádku a vydali jsme se vlakem zpět do Zlína. Děkuji všem za úžasně strávený čas a těším se na příští akci, při které se setkáme.

Vojtěch Kuna – Bejk

 


 

Vánoční výprava skautů z Anta- - -resu

Víkend 10. až 12. prosince 2021

Sešli jsme se na autobusovém nádraží, ze kterého jsme společně odjeli do Horní Lhoty. Od zastávky to nebylo daleko a tak jsme po chvíli přišli na faru místního kostela, kde nás příjemně přivítal zdejší farář. Večer byl zahájen závodem papírových automobilů. Jezdci měli trať ztíženou různými překážkami. Večer jsme zakončili společnou modlitbou.

V sobotu ráno jsme se rozhodli užít si sněhu a tak jsme nedaleký kopec sjížděli na lopatách a pytlech. Dopoledne jsme se dozvěděli o zločinu a proto jsme rozhodli najít pachatele. Za jeho dopadení nás čekala odměna v podobě sladkých nápojů. Vrcholem celého dne byla slavnostní večeře, po které jsme si zahráli zábavné hádací hry. Večer jsme zakončili zpívandou, při které nám byly představeny naše nové oddílové zpěvníky. Všichni jsme šli spát s úsměvem na rtech. V neděli nás čekal jen úklid a mše svatá, po níž jsme se vrátili v pořádku zpět do Zlína.

Jan Uhlík – Šeggy

 


 

Světlušky oslavily Vánoce

Víkend 10. až 12. prosince 2021

V prosinci také náš roj světlušek vyrazil na oddílovku, tentokrát do Prasklic, kde jsme si společně užily předvánoční víkend.

Během víkendu jsme se opět ocitly na Bradavické škole čar a kouzel, kde se kromě Harryho Pottera a jeho kamarádů objevila i nová tvář – Jane Umbridgeová. Ovšem tato velmi panovačná a arogantní učitelka nám neustále něco nařizovala nebo zakazovala a to včetně slavení Vánoc. Nemohly jsme to tedy nechat jen tak, a tak jsme se vzbouřily a protestovaly. To se nám nakonec podařilo a my si společně mohly užít naše skautské Vánoce u štědrovečerní večeře, dárků a scének.

V neděli jsme se plni skvělých zážitků vrátily zpátky domů.

Klárka Bartková

 


 

Vánoční oddílovka Medvěd- - -ic

Víkend 3. až 5. prosince 2021

V pátek jsme se vydaly do Horní Lhoty na vánoční výpravu, kde jsme strávily krásný společný víkend. V sobotu jsme měly tradiční soutěž o nejdelší a nejkreativnější papírový řetěz, připravily výborné bramborové saláty a šly do lesa nazdobit stromeček pro zvířátka. Tam pro nás měly krátký program rangers z oddílu Albion. Po něm jsme se vrátily zpět na slavnostní večeři. Následně jsme si rozdaly dárečky, nové mikiny a následovaly oblíbené tradice, které jsme si všechny opravdu užily.

V neděli jsme šly na mši svatou a po ní se všechny společně a ve zdraví vrátily zpět domů.

Anežka Davidova – LoLa

 


 

Vánoční výp- - -rava Berušek

Víkend 3. až 5. prosince 2021

Na vánoční oddílovku jsme se letos vydaly i přes menší počet přihlášených světlušek. Tentokrát byla naší základnou fara v Tlumačově. Víkendem nás provázel Grinch, který nám chtěl Vánoce nejprve zkazit a ukrást, ale nakonec jsme mu ukázaly, proč mít tyto svátky rád.

V sobotu ráno nás čekala speciální vánoční rozcvička, u které jsme se nejenom pořádně zapotily, ale i zasmály. Odpoledne a večer jsme pak strávily tradičním zdobením stromečku pro zvířátka, vyráběním cukroví a vánoční výzdoby, pouštěním lodiček ze skořápek, sváteční večeří, rozdáváním dárečků, hraním vánočních scének a vánočními zvyky. Ve volných chvílích jsme hrály různé hry, učily se uzly a šly na výlet do blízkého okolí.

Celý víkend jsme si moc užily a těšíme se na další společné akce.

Kateřina Ančincová

 


 

Vánoční oddílovk- - -a v Pozlovicích

Víkend 3. až 5. prosince 2021

Tento rok jsme se s oddílem Ontario vypravili prožít vánoční oddílovku během prvního prosincového víkendu na velice pěknou a útulnou faru v Pozlovicích. Po zabydlení se a večerním programu ve společenské místnosti, jsme byli po večeři vyhnáni ven z naší základny nacistickými jednotkami, které tak reagovali v souvislosti se zrušením skautské organizace roku 1940. Venku jsme navázali spolupráci s Pérákem, českým fiktivním hrdinou z dob druhé světové války. Ovšem nejprve jsme museli dokázat, že jsme opravdu skauti, a nejen nastrčení herci nepřítele. Po postupném prokázáním našich skautských schopností jsme byli pozvání na večerní sněm superhrdinů. Zde jsme se dozvěděli, že nepřítel něco velkého chystá a naše práce teprve začala.

Dalšího dne jsem společně s Pérákem prožili spoustu dobrodružství. Postupně jsme zjistili, že superhrdina Snowman byl celou dobu zrádce a že tajnou zbraní je právě armáda sněhuláků, kteří mají pomoct vyhrát válku, zejména pak na území velkého chladu jako je Rusko. Po celém dni snažení jsme nakonec nepřítelovy plány zhatili a na faru si odnesli jako odměnu bečku plnou malinovky na večer. Oslavy mohly začít! Prožili jsem krásný společný večer. Společně povečeřeli, rozdali si dárky, zavolali si a popřáli pěkné Vánoce se skautkami prostřednictvím online prostředí a pokračovali zábavným večerem. V neděli si zašli na mši svatou do místního kostelíka a odjeli zpět do Zlína.

Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za parádní akci. Především všem svým vedoucím, kteří tomu obětovali maximum. I přes mnoho komplikací se akci podařilo zdárně uskutečnit. Bez nich by se tahle vydařená akce nemohla uskutečnit. Dále také moc děkuji šikovným holkám kuchařkám, které nás rozhodně nenechaly o hladu a potěšily naše hladové žaludky výborným jídlem.

David Holík – Křáč

 


 

Zateplil- - -i jsme půdu srubu a vyměnili všechna okna

květen až listopad 2021

Prostor půdy by měl být využíván během letních prázdnin jako prostor setkávání, především ve dnech s nepříznivým počasím. Během roku pak slouží jako prostor k ubytování a nocování. Aby byl tento prostor plně využitelný, bylo nutné jej zateplit. K tomuto kroku jsme přistoupili už loni, kdy jsme nakoupili potřebný materiál. K samotné realizaci došlo až během letošního roku. Během dvou jarních brigád (22. května a 5. června) se podařilo zahájit první práce a ty pak z velké části dokončit během dvou podzimních brigád (18. září a 20. listopadu).

- - -Koncem listopadu (27. listopadu) proběhla montáž nových plastových oken s dřevěným v celém srubu.

Velmi děkuji všem, kteří aktivně přiložili ruku k dílu.

Dokončení prací plánujeme na jaře 2022.

Pokud byste chtěli darovat jakýkoli finanční obnos na naši činnost, můžete využít také QR platbu. Na vyžádání zašleme potvrzení o daru.

Leoš Hrdlička

Více podrobností a fotodokumentace je ke zhlédnutí ZDE.
Stručný přehled výměny oken je ZDE.


 

- - -Pomoc skautům z Bojkovic po požáru klubovny

Městskou pálenici v Bojkovicích zachvátil na Mikuláše požár. V podkroví byla poškozena skautská klubovna a její vybavení.

Pálenici v Bojkovicích navštívili na Mikuláše čerti a protože andělé zůstali v nemocnicích, nedopadla jejich návštěva dobře. Střechu zachvátil požár. Došlo k vážnému poškození skautské klubovny v podkroví.  Včasným zásahem hasičů se podařilo budovu zachránit, ale klubovna bude do rekonstrukce střechy neobyvatelná.

Pomozme skautům z Bojkovic s obnovou:  https://www.darujme.cz/projekt/1205650

Pavel Kučera

 


 

Koronavirová pravidla pro skautskou činnost od 22. listopadu 2021

Hlavní změny ve skautských koronavirových pravidlech

• PCR test (platnost 72 hodin) je nově možné pro povinné prokázání bezinfekčnosti použít pouze pro osoby do 18 let (příp. dospělé osoby se zahájeným očkováním). Antigenní test už pro povinné prokázání bezinfekčnosti není možné použít nikde. Pokud akce vyžaduje prokázání bezinfekčnosti, dospělí bez očkování nebo prodělané nákazy se nemohou zúčastnit.
• Při schůzkách je třeba používat ve vnitřních prostorách ochranu dýchacích cest, pokud jsou rozestupy menší než 1,5 metru. Výjimku mají děti před nastoupením povinné školní docházky.

Základní pravidla

• Střediska musí nadále vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
• Neměnné kolektivy bez ohledu na počet osob a věk (družina, oddíl, klub OS) se mohou nadále scházet bez prokázání bezinfekčnosti, a to uvnitř i venku.
• U nestálých kolektivů nadále platí, že bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
• Je možné pořádat akce nejvýše do počtu 100 osob (od 26. listopadu, uvnitř i venku).
• Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí nadále být bez příznaků onemocnění COVID-19.

Více informací naleznete ZDE.

Petr Vaněk – Permi
místostarosta a koordinátor koronavirových aktivit

 


 

Koronavirová pravidla pro skautskou činnost od 1. listopadu 2021

Základní pravidla:

• Střediska musí nadále vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
• Neměnné kolektivy bez ohledu na počet osob a věk (družina, oddíl, klub OS) se mohou nadále scházet bez prokázání bezinfekčnosti, a to uvnitř i venku.

Více informací naleznete ZDE.

Doporučení Výkonné rady

Výkonná rada doporučuje upřednostňovat aktivity venku před aktivitami uvnitř, pro jakkoli velké skupiny. Stále platí doporučení Výkonné rady, pokud se můžete nechat očkovat, nechte se očkovat.

Petr Vaněk – Permi
místostarosta a koordinátor koronavirových aktivit

 


 

Registrace 2022

- - -

Pro registraci členů 2022 budeme vybírat pro každého člena jednotnou částku 500 Kč.

Registrační poplatek zasílejte za každé dítě samostatně bankovním převodem na náš bankovní účet:  2701418660/2010

Variabilní symbol – uvést registrační číslo člena (stejné jako u táborové platby)

Registraci uhraďte nejpozději do 15. listopadu 2021.

Další informace naleznete v posledním Zpravodaji.

Kateřina Straková – Kyslík

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 52 (říjen 2021)

V říjnovém čísle Zpravodaje naleznete potřebné informace k novému skautskému roku – plán oddílových i střediskových akcí na první pololetí, kontakty na vedoucí oddílů i termíny družinových schůzek. Přinášíme také krátká ohlédnutí za uplynulými letními tábory a několik zpráv z aktuálního dění v našem skautském středisku. Poprvé v historii již v říjnovém vydání také přinášíme termíny letních táborů v následujícím roce.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Potáborový úklid a práce na srubu

sobota 18. září 2021

Téměř tři desítky našich vedoucích se vydaly pracovat do Lidečka na naše tábořiště. Cílů jsme měli hned několik, z nich nejpodstatnější byl úklid táborových luk, oprava vybavení a dokončení zateplovacích prací na půdě srubu.

Obě táborové louky po dvouměsíčním táboření značně trpí a je třeba je po prázdninách alespoň trochu regenerovat – vyrovnat výmoly, zasypat výkopy po stanech - - -a podpěrných kůlech a doset travní porost. Během sobotních prací jsme se stačili věnovat pouze spodní louce, kterou máme v pronájmu. Součástí byl také úklid palivového dřeva v prostoru kuchyně i v prostoru táborového kruhu. Ještě nám zbývá se stejnou péčí uklidit i naši horní louku.

N- - -a půdě srubu se nám podařilo obložit a izolovat zadní čelo. Rovněž jsme zhotovili konstrukci stropu včetně obložení a vložení izolační vaty. Napůl zůstalo nedokončené olištování spojů a přechodů. Zhotovení elektroinstalace a nátěr celého prostoru.

Dalšími činnostmi, které se podařilo realizovat, byla oprava poškozených částí podsad stanů a kompletní a pečlivé vyčištění ledniček, kuchyňského vybavení, stolů, regálů a kuchyňské linky.
Díky všem, kteří přiložili ruku k dílu!

Leoš Hrdlička


 

Zahájili jsme nový skautský rok- - -

neděle 12. září 2021

Tradičně jsme druhou zářijovou neděli zahájili nový skautský rok. Začali tento den mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba, při které jsme si vyprosili požehnání do všech našich činností. Při promluvě nás P. Miroslav Obšivan vybídl k zamyšlení nad otázkou: Proč jsem skautem? V závěrubohoslužby byli předs- - -taveni vedoucí jednotlivých oddílů.

Po mši svaté si v blízkém parku každý oddíl zahrál několik her a rozloučil se s členy, kteří přechází do „starších“ oddílů. Potom se celé středisko sešlo, aby mohli přecházející členové slavnostně přestoupit do nových oddílů a zároveň byli přivítání noví členové. Na závěr společně prožitého dopoledne bylo společné focení.

Marie Pašková – Ušta

 


 

Zahajujeme nový skautský rok

neděle 12. září 2021

Tradičně druhou zářijovou neděli zahajujeme v kostele sv. Filipa a Jakuba při „dětské“ mši svaté nový skautský rok. Zde si také vyprošujeme požehnání do další naší činnosti.

A jaká bude?

Pevně doufáme, že už nám ji vláda nezakáže a byť i s omezeními budeme se moci zase scházet a prožívat ta malá dobrodružství při týdenních družinových schůzkách i oddílových výpravách.

V případě jakéhokoli omezení vás budeme aktuálně informovat také prostřednictvím našeho webu.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Společně jsme plánovali nový skautský rok

víkend 3. až 5. září 2021

Počátkem každého nového skautského roku tradičně pořádáme víkendové setkání střediskové rady. Dvě desítky vedoucích, členů střediskové rady (stř- - -edisko a oddíly), se setkaly první zářijový víkend na faře ve Znojmě-Louce.

Páteční večer byl věnovaný hodnocení uplynulého skautského roku a letních táborů. Během celé soboty jsme plánovali jak společné akce, tak také mnoho organizačních záležitostí kolem naší klubovny a táborové základny. Byl zde také prostor na hodnocení pořádání rodinných táborů a vybudování třetího tábořiště. Odpoledne jsme si udělali krátký výlet do národního parku Podýjí.

Jsem ráda, že se můžeme alespoň jednou za rok takhle sejít a máme dostatečný prostor na řešení problémů a hledání cesty k uskutečňování našich cílů a vizí.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Poděkování za tábory

Uplynulý školní rok byl snad pro všechny „podivný“. Naše skautská činnost byla s krátkou výjimkou od poloviny října 2020 do poloviny října 2021 zakázána vládou. V podstatě zářijové zahájení skautského roku a letní tábory byly jedinými dvěma většími akcemi. O to více jsme si letních táborů užili.

Letos jsme tábořili po celé dva měsíce na obou našich tradičních tábořištích. Zde proběhlo celkem sedm turnusů, na kterých se vystřídalo více než 250 dětí a mladých dobrovolníků. Novinkou bylo vybudování třetího tábořiště, na kterém bylo šest větších stanů, každý pro pět až šest tábořících. Toto třetí tábořiště bylo zapojeno především pro rodinné tábory, které se uskutečnily celkem čtyři.

Všem našim vedoucím patří velké poděkování za jejich dobrovolnou a obětavou službu. Také děkujeme našim kněžím, kteří za námi jezdili sloužit po celé prázdniny nedělní bohoslužby.

Marie Pašková – Ušta a Leoš Hrdlička

 


 

- - -Berušky tábořily poprvé

Tábor světlušek – Berušky – 14. až 28. srpna 2021

Po celém roce proseděném doma za obrazovkou stolního počítače se již žádná ze světlušek ani vedoucích nemohla dočkat dvou týdnů strávených v Lidečku mezi svými kamarádkami. Očekávání, co nám tento tábor, který se konal poslední dva srpnové týdny, letos přinese, byla velká. Především, když vezmeme v potaz, že jsme teprve rok fungující oddíl (loni se velký roj světlušek rozdělil na dva menší) a v září minulého roku se vše začalo stavět doslova od základů.

- - -Před odjezdem se několika maminkám udělaly vrásky na čele z obav, že se jejich holčičky dostatečně neznají a možná pro ně bude složité navázat nová přátelství. Ovšem, jakmile autobus nastartoval a každá z nich poslala poslední pusu na rozloučenou, zvedla se vlna veselého štěbetání a žádný obličej nezůstal bez úsměvu, rozzářených očí a nebudu lhát, když řeknu, že přesně v tomto duchu se tábor nesl i následujících čtrnáct dní.

Ce- - -lým táborem nás provázela Mulan, dcera vysloužilého vojáka, která se za svého otce obětovala a odešla do války s Huny místo něj. Stejně tak jsme ji následovaly my. Musely jsme projít náročným výcvikem, díky kterému se nám nakonec podařilo vyhrát.

Celkově jsme prožily skautský tábor se vším všudy. Naučily jsme se novým dovednostem, jako jsou například šifry, rozpoznávání topografických značek či dokázat si poradit se zraněním. Pozvedly jsme svou skautskou úroveň o stupeň výš; buď složením slibu nebo zkouškou 1. či 2. hvězdy. Něco hezkého si vyrobily, zpívaly u ohně, pozorovaly hvězdy při hlídce, ale především jsme si zahrály spoustu skvělých her, užily si plno zábavy a vytvořily přátelství, která budou trvat třeba i po celý život.

Magdaléna Uhlíková – Meggí

 


 

Život - - -indiánů

Tábor skautů – Antares – 10. až 28. srpna 2021

Náš tábor započal jakožto poslední tohoto léta odjezdem 10. srpna od budovy divadla ve Zlíně. Po příchodu na spodní louku jsme si skoro ani nestihli vybalit a už přiběhl náš starý známý indiánský náčelník Sedící Medvěd s prosbou o pomoc.

Další dny se již nesly v duchu divokého západu a bojů proti zlovolným osadníkům, kteří by pro naše loviště a drahé kovy byli schopni i zabíjet. Vykopali jsme proto válečnou sekeru a rozdali si indiánská jména, tužili jsme se různými zkouškami v indiánských dovednostech, a to proto, abychom byli připraveni na příští návštěvu banditů. Zanedlouho jsme zjistili, že osadníky vede jakýsi Bill, ten zabil - - -Sedícího Medvěda, a tak se kmen Mohykánů ocitl bez vůdce, ne však na dlouho, nahradil ho jiný muž činu – Rudý Orel. Pod jeho vedením se nám podařilo porazit Billovu bandu. To však nebyl konec, neboť na naše loviště si dělal zálusk i kmen Apačů, avšak, jak to tak bývá, dobro zvítězilo nad zlem a naše půda zůstala naší půdou.

Avšak náš tábor se neskládal jen z etapové hry a indiánských rituálů. Věnovali jsme se i skautské praxi, duchovnímu programu a jiným dovednostem důležitým k životu. Skautský slib letos složili čtyři skauti. Moc jsme si také užili společný program se sousedním táborem Berušek, díky za něj!

V neposlední řadě je potřeba vás informovat, že náš skautský oddíl byl svěřen do rukou nového vedení. Jako vůdce bude nyní působit Lukáš Tobola a jako zástupce Jakub Šemnický.

Za vedení oddílu hodnotím náš tábor jako velmi vydařený a už teď se nemůžu dočkat na ten příští, kde se, doufám, zase všichni setkáme.

Jakub Šemnický – Koubes

 


 

- - -Tábor se Včelími medvídky

Rodinný tábor – 5. až 8. srpna 2021

V srpnu jsme se s Včelími medvídky vydali na tři noci do Lidečka. Nově zbudované tábořiště na slibové louce předčilo naše očekávání, jen počasí nás dost pozlobilo. Zubříci (stany podobné týpíčkům) se v noci zmýtaly pod poryvy větru a deště. Modlili jsme se celou noc, aby neuletěly, protože pevná střecha nad hlavou se v našem tábořišti nenacházela. Stany obstály!

Děti (ve věku 1 až 4 roky) naštěstí počasí ignorují. Takže se směle pouštěly do plnění úkolů pro Brumdu s Čmeldou a chránili, co se dalo před popleteným Pučmeloudem. Tábor jsme zakončili stezkou odvahy osvětlenou svíčkami, na konci které byl ukrytý poklad.

Největší poklad však je to, že všechny naše děti odjížděly z tábora nadšené. Zeptali jsme se jich, jestli pojedeme příští rok znovu, a odpověď zněla: "Jupí!"

Terezie Kožíková – Cipál

 - - -boření rodin

Rodinný tábor – 2. až 7. srpna 2021

Táboření naší skupiny devíti „skautských rodin“ začalo počátkem srpna netradičně, a to dvoudenním putováním po valašských kopcích. S batohy na zádech jsme se vydali z Lidečka, přes Brumov do Štítné nad Vláří, kde jsme přespali pod širákem. Druhý den se vydali přes Valašské Klobouky zpět na naše tábořiště v Lidečku-Račném.

Následující dny s námi pobývalo strašidlo Cantervillské, které jsme se snažili zbavit jeho kletby a vysvobodit ho z věčného strašení. To se nám nakonec podařilo díky spolupráci, vzájemné pomoci, kamarádství, zpěvu a smíchu. Odměnou nám bylo nejen získání cantervillského pokladu, ale i krásné chvíle, které jsme mohli společně prožít uprostřed pěkné přírody.

Marie Pašková – Ušta

 


 

- - -Tábor Mrňat

Rodinný tábor – 31. července až 3. srpna 2021

Pohodlně se usadíme do sedačky a můžeme vyrazit…

Před námi se otevírá široká prérie s výhledem na vycházející slunce. Na severu a západě se k nebi tyčí velká pohoří a skaliska. Sotva se trochu porozhlédneme po našem novém útočišti, objeví se šaman Bílý Orel, který nás se svou dcerou Rybanou zavede do světa plného indiánského křiku, barev, tance a především výzev. Pokud se chceme stát pravými indiány, čekají nás úkoly tří orlích per. A co všechno musíme na cestě k indiánské čelence zvládnout?

- - -Vyrobit si kmenový totem, střílet z luku, nepozorovaně pozorovat bizona, rozpoznat zvířecí stopy, souhvězdí a stromy (a to i za bouře a průtrži mračen), neslyšně projít pavučinou, přejít lanový most, lovit ryby, vyrobit si tomahawk, indiánské triko a odlitek ze sádry... Na konci tábora se každému z nás na hlavě vyjímá ozdobená čelenka s třemi orlími pery. Je skvělé, že jsme se stali pravými indiány. Ještě lepší je však být součástí indiánského kmene, kde máme kamarády, se kterými můžeme všechna dobrodružství prožívat společně...

Tak nějak, doufáme, by děti popsaly náš srpnový tábor Mrňat, kde se nás na přelomu července a srpna sešlo 11 rodin s celkem 27 dětmi. Za dospělé můžeme říct, že chvíle strávené na táboře jsou pro nás velmi vzácné, plné dobrých vztahů, prožitků i nostalgie.

Děkujeme za všechny modlitby, kterými jste nás provázeli. A za rok snad zase!

Barbora a Petr Kolářovi

 


 

- - -Cosa nostra

Tábor roverů a rangers – Alboin – 23. července až 10. srpna 2021

Náš tábor roverů a rangers se jako již obvykle skládal ze dvou částí. Výchozím místem naší putovní části tábora se od 23. července staly Mariánské Lázně. Po jejich prohlídce jsme vykročili na dvoudenní putování napříč Slavkovským lesem. Následně jsme dorazili do Sokolova, kde jsme si zpříjemnili večer návštěvou městských lázní. V pondělí ráno jsme na kánoích zahájili splouvání řeky Ohře, které nám dohromady zabralo pět dní včetně jednoho odpočinkového. Kromě plavby po řece jsme taky poznávali historická města po trase – například Loket nebo Karlovy Vary. Po úspěšném zdolání - - -padesátikilometrové plavby a mnoha zkušenostech z různorodých kempů jsme se přesunuli vlakem přes celou republiku do Lidečka, kde nás čekala druhá část našeho tábora.

Během prvního táborového dne jsme byli pozváni na slavnostní otevření Casina od samotného majitele Dona Morettiho. V závěru večera jsme však skončili v dluhu a museli jsme se tedy vykoupit prací pro místní mafii. Každý obdržel určitou sumu peněz, se kterou mohl po celý večer disponovat. Ještě ke všemu jsme byli zpočátku tábora svědky toho, jak byl zabit Don naší mafiánské rodiny. Postupem času jsme vybírali výpalné od nejrůznějších dlužníků, pašovali nelegální zboží, pátrali po vrahovi našeho Dona a na závěr jsme se stali součástí přestřelky v rámci gangu, kdy jsme se nemohli dohodnout, kdo bude stát v čele našeho gangu po zesnulém Donovi. Tím zanikla rodina Cosa Nostra a my jsme se plni zážitků vrátili 10. srpna do svých domovů.

Filip Ondráček – Bobo

 


 

Začali jsme na třetím tábořišti- - -

Rodinný tábor – 13. až 17. července 2021

Jelikož je nás ve skautském středisku už tolik, že se do dvou tábořišť nevejdeme, letos se podařilo domluvit třetí tábořiště v Lidečku na „slibové louce“. Měli jsme možnost si vyzkoušet stavbu a spaní v nových stanech typu Zubřík (poprvé byl postaven v roce 1988). Je to česká alternativa k týpí, která vychází ze stanů pal- - -eolitických lovců. Na rozdíl od týpí má však jen dvě nosné tyče.

S dětmi jsme putovali po stopách sv. Pavla, který představil Krista uctívačům bohyně Artemis, a dopluli až do Říma. Slavili jsme i mši svatou v přírodě s P. Michalem Zahálkou, který už je naší tradiční duchovní podporou.

Tím, ž- - -e jsme si museli celý tábor postavit bylo to trochu náročnější než obvykle. Hezky to vystihl při večerní modlitbě malý Petřík: „Pane Bože, prosíme tě, ať ten tábor dostavíme dřív než odjedeme.“

Děkujeme skautskému středisku, že nám rodinné tábory v Lidečku umožňuje uskutečnit. Rádi se na toto místo vracíme, ale hlavně jsme vděční, že se děti můžou seznámit s prostředím, které máme rádi, a se stylem života, jenž je nám blízký.

Vladimíra a Josef Manželé Němečkovi

 


 

- - -Mezi elfy v bájné říši Alagësii

Tábor světlušek – 17. až 31. července 2021

Letošní dvoutýdenní tábor jsme se světluškami strávily v druhé polovině července mezi elfy v bájné říši Alagësii. Světlušky sledovaly zradu Celeiny, mladší z elfských princezen, a následovaly starší a právoplatnou královnu Arwen v cestě za záchranou říše od krutovlády její mladší sestry.

Naše dobrodružství v Lidečku se ale neodehrávalo pouze v bájné Alagësii. Pět z našich světlušek - - -dospělo ke složení slibu a některé úspěšně splnily požadavky k udělení první a druhé hvězdy, dvě naše děvčata dokonce splnila tři kapky rosy, na což jsme všechny vedoucí velmi hrdé. Letošní tábor je také pro nás netradiční tím, že jedna z našich vedoucích složila skautský slib.

Během tábora jsme si užily spoustu legrace a zábavy při jak družinovém, tak oddílovém programu. Strávily jsme společný den s oddílem vlčat, který tábořil o louku výše a nechyběl nám ani výlet s netradiční trasou.

Letošní tábor pro nás byl počtem táborníků velmi neobvyklým, ale nesl se ve více rodinném duchu a tábor všechny hodnotíme velmi kladně, dokonce jako nejlepší za posledních několik let.

Kristýna Paekaříková

 


 

- - -Vlčata ve zlatonosné zemi

Tábor vlčat – 17. až 31. července 2021

Po roce plném nejistoty, zda se vůbec budeme moci tábořit, jsme se zase dočkali našeho dvoutýdenního tábora v Lidečku, a to v druhé polovině července. Ihned po příjezdu jsme byli uvítáni kapitánem, který nás všechny naverboval na plavbu do zlatonosné země. Krátce potom, co jsme přišli do městečka Gold Town, nás přijal místní bankéř a šerif společně se starým zlatokopem Tomem a panem Goldsteinem. Jakmile jsme se vydali na první těžbu, zjistili jsme, že kapitán měl skutečně pravdu. Zlata tam bylo opravdu hodně pro všechny. To by ale přece nebyl tábor, kdyby se jenom těžilo zlato a nevyskytly se žádné problémy! Naši banku velmi brzy vyloupili indiáni, proti kterým - - -jsme okamžitě vzali do rukou zbraně a šli je vyklepat. Vzápětí se ukázalo, že indiáni nejsou naši nepřátelé, jen měli strach, že jsme další plenitelé, kteří už několik let ničí jejich vesnice. Tak jsme se s indiány spojili a po těžkých bojích proti plenitelům – držitelům totemů síly – které z nich dělaly neporazitelné, jsme nakonec zvítězili.

Mimo úžasný příběh jsme měli na táboře spoustu dalšího krásného programu. Nechyběl nám bazén a s ním i volby bazénového diktátora (některý z vedoucích), kterého jsme nedobrovolně vykoupali. Společný den se světluškami jsme si také velmi užili. Milovníkům zvířat přijel jeden chovatel ukázat hady a jiná exotická zvířata – při pohledu na krajtu mřížkovanou ječelo strachy pouze několik vedoucích světlušek.

Letošní tábor se velmi vydařil a všechny nás posunul zase dál. Pevně věříme, že ten následující bude ještě lepší a na závěr přejeme všem hodně štěstí do nadcházejícího skautského roku.

Martin Malý – Steak

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE.

 


 

- - -Tábor Medvědic

Tábor skautek – Medvědice – 26. června až 17. července 2021

Letošní třítýdenní tábor skautek uskutečnil začátkem prázdnin a už od počátku se nesl ve jménu přírody. Začalo to hned příjezdem. Nikde nic, všude pusto a prázdno. Stany nikde, latrína nikde, odpodavka ani kamna. Tak započalo naše setkání s přírodou. Díky pomoci tatínků, maminek, hlídačů a - - -naší vlastní síle jsme se skautkama zvládly celý tábor postavit během pár dní.

Potom už jsme se plně mohly věnovat programu. Staly jsme se členkami indiánského kmene Hunkpapů – v krajině plné přírodních krás a nevídaného bohatství. Noví osadníci však byli schopni pro zlato udělat cokoliv, a my jsme se tak staly obětí jejich zrady. Naučily jsme se trpělivosti, spolupráci a víře ve vítězství, které se nám nakonec podařilo ve velké bitvě u Little Bighornu.

V průběhu tábora nás navštívili naši kněží, s kterými jsme prožili mše svaté. Devět z nás složilo skautský slib. Po třech týdnech strávených v Lidečku se nám odtud vůbec nechtělo odjíždět. Už teď se těšíme na příští rok.

Eva Hurtová – Evalka

 


 

- - -Tábor Ontaria – VOSB

Tábor skautů – Ontario – 26. června až 17. července 2021

Zkratka názvu letošního tábora „VOSB“ znamená Výbor pro Ochranu Světové Bezpečnosti. Pro tuto organizace jsme se skauty z oddílu Ontario od našeho příjezdu pracovali. Naše úkoly nejdříve spočívaly v získávání nebezpečných artefaktů, které mohly být světu nebezpečné, avšak po misi, kdy jsme zatkli jakéhosi člověka, u nás vyvstaly otázky, zda je naše konání opravdu správné. Poté, co organizace zatkla z našich řad několik všetečných členů a chtěla nám vymazat mozky, jsme se prot- - -i ní vzbouřili a v boji pokračovali až do její úplné porážky a opětovného ukrytí nalezených artefaktů.

Třítýdenního tábora, který se konl počátkem prázdnin, a se zúčastnil rekordní počet členů – 22 z celkem 23, což je, podle mě, nejlepší výsledek na táboře skautů za celou dobu, co na ně jezdím. Na spodním louce ve stejný termín s námi tábořily skautky, se kterými jsme podnikli několik společných programů, které, věřím, si oba oddíly užily. Po celou dobu jsme navíc udržovali mezitáborovou poštu, jež se setkala s velkým úspěchem.

Rád bych skautkám poděkoval za příjemnou společnost, jejich vedoucím také za dobrou organizační komunikaci, děkuji kuchařům i kuchařkám – Andi, Eli, Leošovi, Bartovi, Gigimu a Codymu – za to, že nás nenechali o hladu, moc děkuji vedoucím Ontaria za přípravu a vedení tábora a všem členům i vedoucím Ontaria moc a moc děkuji, že na tábor jeli a že jsem s nimi mohl strávit krásné tři týdny mezi lesy v Lidečku.

Jan Riedl – Homer

Více fotografií můžete zhlédnout ZDE, ZDE a ZDE.

 


 

Jak to bude s testy na táboře?

16. června 2021

Přesný postup doposud neznáme. Recyklovaý ministr stále tápe a vyhlašuje jedno moudro za druhým.

Zástupci Ministerstva zdravotnictví a České rady dětí a mládeže se shodli na podmínkách účasti dětí na letních táborech

Také zde:
Zmatky kolem táborů. Ministerstvo potřetí za týden změnilo podmínky testování (16. 6. 2021)
Ministerstvo se dohodlo s organizátory táborů na podmínkách testování. Bude stačit jeden PCR test (16. 6. 2021

Na tento nezodpovědný (patrně záměrný) chaos se nedá spolehnout. Pevně doufáme, že už do toho recyklovaný ministr nebude příliš vrtat a brzy vám budeme moci nabídnout smysluplné řešení situace kolem povinného testování před tábory. Jednáme proto s firmou, která zajišťuje testování zdarma.

Přeji všem pevné nervy a nenechejme si kazit léto.

Leoš Hrdlička

 


 

Covid-19 update: Předběžný skautský výklad táborových opatření

11. června 2021

Vzhledem ke změnám činěným ministerstvem přinášíme alespoň předběžnou a stručnou verzi skautských doporučení, pro základní orientaci. Předpokládáme vydání plné verze skautských táborových doporučení v první půli příštího týdne, pokud se do té doby zas něco podstatného nezmění.

Více ZDE.

Petr Vaněk – Permi
místostarosta Junáka
a koordinátor koronavirových opatření

 


 

Nečekané překvapení od Ministerstva zdravotnictví ČR

Podle zveřejněných opatření se děti na letních táborech budou muset testovat nejen před začátkem (to je v pořádku a bylo to známé předem), ale znovu po 7 dnech (a 14 dnech). Recyklovaný ministr zdravotnictví to oznámil pouhé 2 týdny před zahájením táborů. V reakci na nespokojenost mnoha pořadatelů letních táborů (ZDE) ministerstvo včera podmínky lehce změnilo:

• Pokud dítě nejdéle 7 dní před táborem absolvuje PCR test, nebude muset být v průběhu tábora přetestováno.
• V případě antigenních testů (z veřejného testovacího místa i samotestů) bude přetestování na táboře nutné.
• Test může být, jako v jiných situacích, nahrazen odstupem 22 dnů od prvního očkování nebo nejvýše 180 dny od průkazně prodělané nákazy covid-19.

DOPORUČUJEME:
• Doporučujeme rodičům, aby využili PCR testování ve veřejných testovacích místech (každý pojištěnec, tedy i dítě, mají nárok na 2 PCR testy měsíčně zdarma).
• Doporučujeme registrovat k PCR testům co nejdříve, než budou testovací kapacity naplněné. V mnoha místech jsou bohužel naplněné již teď.

V této situaci jsem zatím nezávazně komunikovali se spacializovanou firmou, která provádí testy také formou výjezdů. Poku by bylo potřeba dělat pouze antigenní testy, jsme schopni to zvládnout sami. Záleží obšem, zda nám recyklovaný ministr také laskavě a včas sdělí, jak tyto testy evidovat.

Výše uvedené informace se netýkají jen skautských táborů, vycházejí z vládních opatření. Pevně věříme, že se velké části rodičů podaří zaregistrovat potomka před táborem na PCR test (a tomu pak odpadne nutnost přetestování během tábora) a Česká rada dětí a mládeže důrazně apeluje na ministerstvo zdravotnictví, aby zajistilo podstatné navýšení PCR testovacích kapacit.

Nenechejme se tím znechutit!
Překonáme i tohle.

Leoš Hrdlička

 


 

Letní tábory 2021 – jak to bude?

9. června 2021

Na tuto otázku stále nejsme schopni zcela jednoznačně odpovědět, přestože první tábory již za tři týdny poběží.

K dnešnímu dni jsme od Krajské hygienické stanice ve Zlíně (KHS Zlín) obdrželi hromadný mejl pro pořadatele letních táborů ve Zlínském kraji, který má mj. dvě přílohy: Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 a Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN platné od 8. 6. 2021.

Z těchto dvou dokumetů není stále jasné např., jak bude vypadat Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (část D). Jakmile nám vedení Junáka přeloží vládní nařízení do češtiny, ihned vám sdělíme potřebné informace.

Je zcela nepochopitelné, proč s pořadateli dětských táborů ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě téměř nekomunikuje nebo jen nesrozumitelně a také proč mění pravidla – dnes se objevila například zpráva o opakovaném testování účastníků táborů. O této skutečnosti nás ani KHS Zlín neinformovala.

Ještě vás prosím v těchto záležitostech o trpělivost (s naší vládou). Věřím, že si spolu s našimi světluškami, vlčaty, skautkami a skauty i za těchto podmínek letní tábory užijeme!

Leoš Hrdlička

 


 

Připravujeme letní tábory 2021

- - -

Informace
k táborům

nalezne také
v předtáborovém
Zpravodaji číslo 51

2. června 2021

Milí rodiče světlušek, vlčat, skautek a skautů,

jsme na počátku června a stále nejsme schopni říci, za jakých podmínek se uskuteční letní stanové tábory v Lidečku­‑Račném. A to i přes to, že jednotlivé oddíly své tábory už delší dobu připravují.

Junák prostřednictvím České rady dětí a mládeže (ČRDM), která sdružuje devadesát organizací pro děti a mládež, již více než měsíc intenzivně usiluje o zjištění podmínek, za jakých mohou proběhnout letní tábory. V loňském roce ministerstvo zdravotnictví tyto podmínky stanovilo v první polovině května s účinností od 15. května 2020.

Žel letos se zástupci ČRDM opakovaně nekomunikuje ani ministerstvo zdravotnictví ani představitelé Hygienické stanice ČR. Zprávy z těchto institucí jsou jen ojedinělé, obecné a mají povahu „možná“. Nejsme sto ani odhadnout, kdy dostaneme nějaké stanovisko od stávajícího ministra zdravotnictví či některého jeho dalšího nástupce. Tato situace je velmi žalostná.

Jelikož naše první tábory začínají již 26. června 2021, přinášíme alespoň základní informace, jak by tábory měly proběhnout, pokud by byla hygienická opatření obdobná těm loňským.

I přes všechny svízele, kterých jsme jistě každý z nás měli za poslední rok až nad hlavu, ze srdce přeji všem, aby letošní léto bylo pro každého dobou odpočinku pro tělo i pro duši.

Leoš Hrdlička

Více naleznete zde:
• Předtáborový Zpravodaj 51 – červen 2021
Termíny letních táborů v Lidečku-Račném
Informace k letním táborům
Přihláška na tábor

Bude vás zajímat:
Výkonná rada: Jak budou (nejspíš) vypadat hygienická opatření pro tábory a kurzy
Obnovujeme činnost. Co a proč neztrácet ze zřetele

 


 

- - -

Vyšel nový Zpravodaj – číslo 51 (červen 2021)

Předtáborový Zpravodaj vydáváme o měsíc později, než bývá zvykem. A to z důvodu, že ministerstvo zdravotnictví stále bezdůvodně otálí s rozhodnutím, zda a za jakých podmínek se letošní letní tábory mohou uskutečnit.
Ve Zpravodaji naleznete aktuální informace k táborům, pokud by vše mělo proběhnout podle obdobných podmínek, jak tomu bylo v loňském roce.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 Zemřel bratr Černý šíp

Černý šíp

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí našeho kamaráda, bratra Jaroslava Šuly - Černého šípa.

Černý šíp vedl v letech 1992–1997 spolu s Liborem Galatíkem naše středisko.

S obrovským nadšením vedl také oddíl Lovců – kluků předškoláků, dnes bychom řekli benjamínků. Lovci se scházeli ke schůzkám každé nedělní odpoledne. Jednou ročně jezdili také na chalupu (Velké Karlovice, Kopřivná, Poteč).

S bratrem Černým šípem se rozoučíme v pátek 28. května 2021 ve 12.00 v kostele sv. Filipa a Jakuba, kde byl také dlouholetým ministrantem.

Černý šípe, díky za všechny skautské chvíle, které jsme s tebou mohli prožít. Tvé nadšení a životní optimismus nám bude chybět.

Fotografie skauta Jaroslava Šuly - Černého šípa

Černý šíp Černý šíp Černý šíp Černý šíp

Černý šíp Černý šíp Černý šíp Černý šíp

Černý šíp Černý šíp Černý šíp

Fotografie: archiv Libora Galatíka a Prokopa Galatíka, Almanach 6. skautského střediska.

Pavel Kučera - Teni

 


 

Od 24. května pro skupiny nejvýše 10 osob nejsou třeba testy

23. května 2021

Od 24. května 2021 platí nová pravidla pro spolkovou činnost. V článku přinášíme jejich shrnutí a výklad platných vládních opatření vlády (19. května 2021) a doporučení Výkonné rady pro skautskou činnost.

Čtěte ZDE.

Leoš Hrdlička

 


 

POZVOLNA OBNOVUJEME SVOU ČINNOST

- - -

15. května 2021

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR můžeme za stanovených podmínek vykonávat naši skautskou činnost. Nová opatření platí od 17. května 2021.

Vládní mimořádné opatření ze dne 29. dubna 2021
Vládní mimořádné opatření ze dne 10. května 2021

Na základě platných opatření Výkonná rada Junáka vypracovala jejich výklad v krátkém a přehledném shrnutí, včetně výkladu podmínek:

Článek se shrnutím a výkladem platných vládních opatření

V našem skautském středisku jsme se dohodli na obnovení především činnosti družin, a to ve venkovních prostorách. Pro konání družinové schůzky je třeba zachovávat pravidla, která vyhovují podmínkám aktuálního vládního nařízení.

Každý účastník schůzky (mimo osob do věku 6 let) musí před jejím zahájením předložit PLATNÝ NEGATIVNÍ TEST nebo ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (u nezletilých podepsané zákonným zástupcem). Vedoucí družinové schůzky musí vést evidenci účasti na setkáních po dobu 30 dnů.

Nejjednodušším řešením je předložení vyplněného "Čestného prohlášení".

Čestné prohlášení o provedení testu na přítomnost viru SARS CoV-2 (DOCX)
Čestné prohlášení o provedení testu na přítomnost viru SARS CoV-2 (PDF)

Předpokládáme, že podmínky pro konání naší činnosti se budou postupně zmírňovat.
Vydržme to tedy a umožněme dětem se setkávat!
Aktuální informace k družinovým schůzkám rodiče obdrží vždy u jednotlivých oddílů.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Běžecký a cyklistický střediskový klub vyhlašuje SOUTĚŽ

17. května až 20. června 2021

Během dubna v našem středisku vznikly dva sportovní kluby – běžecký a cyklistický – fungují přes fitness aplikaci Strava, která je jednou z nejpoužívanějších na světě. Aplikace je jako na míru udělaná pro naše potřeby, protože funguje napůl také jako sociální síť.

Více o soutěži je ZDE.

Lukáš Tobola – Papír

 


- - -

Letní tábory 2021

15. května 2021

Letní tábory zřejmě budou letos povoleny, uvedla Česká rada dětí a mládeže po úterním setkání (27. 4. 2021) s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. Zatím k této problematice byla vydána pouze jedna informace (ze dne 28. 4. 2021).

Předpokládáme, že letní tábory proběhnou v podobném režimu, jak tomu bylo v loňském roce. Podmínky k jejich konání nám Vláda ČR do této chvíle nesdělila. Jakmile obdržíme konkrétní podmínky, budeme vás neprodleně informovat na našich stránkách i prostřednictvím předtáborového Zpravodaje, který rodiče dětí obdrží elektronicky.

Informace táborům

Termíny táborů

Zpravodaj

Leoš Hrdlička

 


 

Letní tábory jsou pro všechny naše členy

15. května 2021

Uvědomujeme si, že letošní (školní / skautský) rok je pro všechny velmi svízelný. To se může také promítnout do připravovaných letních táborů. Naší snahou je, abychom v co největší míře umožnili všem dětem táboření – i když sociální kontakty, zvláště u nováčků, nebyly řádně navázány nebo pokud se rodina dostala do tíživé finanční situace. Obojí je pro nás řešitelné.

• Pro navázání kontaktů dětí obnovujeme – byť v omezené podobě – činnost družinových schůzek.
• Pro získání finanční podpory lze využít Nadační fond Credo – program Navzdory. Můžete se také obrátit přímo na mne (tel.: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz) a zcela jistě najdeme vhodnou slevu.

Leoš Hrdlička

 


 

Finanční pomoc rodiná- - -m s dětmi
v době koronavirové pandemie

15. května 2021

Od 6. dubna do 30. června 2021 probíhá 5. kolo dárcovského programu Navzdory.

Přicházíme na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout.

Nadační fond Credo, program Navzdory.

Leoš Hrdlička

 


 

- - -Vyšel nový Zpravodaj – číslo 50 (březen 2021)

V těchto dnech jsme vydali již padesáté číslo našeho Zpravodaje. Poprvé v jeho historii nevychází "papírově". Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím elektronické pošty, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.

V novém Zpravodaji přinášíme například vzkaz rodičům od starosty Junáka, krátké ohlédnutí za naší (ne)činností, termíny letních táborů. Zvláštní pozornost je věnována letošní lednové registraci členů – přinášíme několik přehledů, jak na tom jsme i v našem skautském středisku.

Leoš Hrdlička

Nový Zpravodaj si můžete stáhnout ZDE.

Všechna čísla Zpravodajů najdete ZDE.

 


 

- - -Vzkaz starosty Junáka skautským rodičům do roku 2021

19. ledna 2021

Milí rodiče skautek a skautů,
dovolte, abych Vás pozdravil v úvodu nového roku a poděkoval za Vaši podporu skautingu. Uplynulý rok byl nejnáročnějším v uplynulých 30 letech a položil zcela nové výzvy nejen před společnost jako celek, ale i před naše oddíly. Výpravy, schůzky, společné zážitky a dobrodružství – skoro nic z běžného skautského programu není po mnoho měsíců možné.

Na naše dobrovolníky, skautské vedoucí, klade tato situace mimořádné nároky. Vedle osobních výzev, kterým čelíme všichni – změny v práci nebo studiu, péče o nemocné příbuzné nebo stres ze ztráty příjmu – věnují mnozí energii tomu, aby spolu kluci a holky byli i dál v kontaktu, a pokouší se o co nejlepší program na dálku. Těší mě, jak se s touto nesnadnou situací snaží vypořádat, i když se ne všechno daří, a děkuji, že podporujete skautování svých dcer a synů i v této náročné době...

Celý článek je ZDE.

 


 

- - -


Letní tábory 2021

Termíny táborů jsou ZDE.

 

 

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb