Skautnahodny obrazek
 

 

Pro představu zde ponecháváme informace z uplynulých táborů 2020.


Přihláška na tábor 2020

 

Každá přihláška má tři části:

A – Přihláška na tábor / Dotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza) (odevzdává se co nejdříve) *

B – Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (odevzdává se co nejdříve) **

C – Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (odevzdává se v den odjezdu na tábor) ***


Ke stažení

Přihláška na tábor 2020 – část A

Přihláška na tábor 2020 – část B

Přihláška na tábor 2020 – část C


Poznámky:

* Spolu s přihláškou předejte vedoucímu oddílu také fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny.

** S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se doporučuje požadovat doložení lékařského posudku vystaveného v roce konání akce, neuplatňovat zákonem stanovenou lhůtu platnosti posudku 2 roky od jeho vystavení.

*** V letošním roce je potřebné, aby všichni účastníci (nejen děti jako v běžných letech) při odjezdu na tábor měli řádně vyplněné a v den odjezdu podepsané prohlášení o bezinfekčnosti. To tentokrát také informuje i o mimořádnostech v souvislosti s nemocí covid-19. Proto Junák – český skaut připravil vzor, který lze snadno vytisknout a použít na všech táborech jak pro děti, tak všechny ostatní účastníky.

Pokud nemáte možnost předat přihlášku a posudek vedoucímu oddílu, naskenujte je nebo je nafoťte a odešlete e-mailem. Originály předáte při odjezdu na tábor. Je také možné je také odevzdat v prodejně Veni (otevřeno v pracovní dny 9.30–11.00 a 12.00–18.00 hod.).


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb