Skautnahodny obrazek
 

 

Aktuální informace k letním táborům 2024 zde budou v průběhu května.
Pro představu zde ponecháváme informace k loňským táborům.

 

Informace k letním táborům 2023


Cena táborů

Cenu tábora jsme museli oproti loňsku navýšit především s ohledem na nárůst cen potravin,
která vzrostla o čtvrtinu a tvoří zhruba polovinu celkových nákladů na každý tábor.

Celková částka potřebná na provoz letošních táborů – příspěvek na jednoho táborníka na jeden táborový den je 330 Kč:
– dotace Statutárního města Zlína na táborníky ze Zlína – 50 Kč
– příspěvek rodičů – 280 Kč

Částku za celý pobyt zaokrouhlujeme na celé stokoruny směrem dolů.

Příspěvek rodičů:

horní tábor


vlčata (51. smečka)


1. 7. až 15. 7. 2023

15 dnů
cena 4 200 Kč


roveři & rangers – Albion


15. až 29. 7. 2023

20 dnů
cena 7 000 Kč *


skautky – Medvědice


29. 7. až 16. 8. 2023

19 dnů
cena 5 300 Kč

světlušky – Berušky


16. 8. až 30. 8. 2023

15 dnů
cena 4 200 Kč

dolní tábor


světlušky (51. roj)


1. 7. až 15. 7. 2023
15 dnů
cena 4 200 Kč


vlčata – Asterion


18. až 29. 7. 2023
12 dnů
cena 3 300 Kč


skauti – Ontario

29. 7. až 16. 8. 2023
22 dnů
cena 6 200 Kč **

skautky – Artemis

16. 8. až 30. 8. 2023

18 dnů
cena 5 000 Kč ***

slibová louka

skauti – Antares

16. 8. až 30. 8. 2023
21 dnů
cena 5 900 Kč ****

 

Poznámky:

* Tábor R & R – Albionu bude předcházet putovní část na Slovensko od 10. července. Celková cena tábora je složena ze dvou položek – puťák (2 800 Kč) a pobyt na táboře (4 200 Kč).

** Tábor skautů – Ontario bude předcházet putovní část od 26. července. Celková cena tábora je složena ze dvou položek – puťák a pobyt na táboře.

*** Tábor skautek – Artemis bude předcházet putovní část v Jeseníku od 13. července. Celková cena tábora je složena ze dvou položek – puťák a pobyt na táboře.

**** Tábor skautů – Antares bude předcházet putovní část od 10. srpna. Celková cena tábora je složena ze dvou položek – puťák a pobyt na táboře.


Placení táborů

K platbě letního tábora za každého člena samostatně budete vyzváni e­‑mailovou zprávou prostřednictvím našeho systému H.Skauting, ve které obdržíte také platební QR kód.

Údaje neupravujte. Platbu uhraďte nejpozději 10 dnů před odjezdem, v ideálním případě ihned po přečtení zprávy. Žadatelé o slevu budou mít již výši platby upravenou.

Splatnost příspěvku rodiče na tábor:
světlušky (51. roj) – do 25. června
vlčata (51. smečka) – do 25. června
roveři & rangers – Albion – do 30. června
vlčata – Asterion – do 5. července
skauti – Ontario – do 16. července
skautky – Medvědice – do 19. července
skauti – Antares – do 31. července
skautky – Artemis – do 3. srpna
světlušky – Berušky – 6. srpna

Platbu je také možné po dohodě odložit – volejte na tel.: 775 121 337 (Kateřina Straková) nebo pište na e­­-mail: kyslik@zlin6.cz

Bankovní účet

Bankovní účet máme u Fio Banky: 2701418660/2010


Vystavení potvrzení a faktury pro zaměstnavatele

Na požádání vystavíme pro zaměstnavatele některého z rodičů Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb účastníkům skautského tábora nebo Potvrzení o účasti dítěte (dětí) na našem skautském táboře.

Rovněž na požádání vystavíme fakturu a zašleme vašemu zaměstnavateli.

V těchto případech volejte na tel.: 775 121 337 (Kateřina Straková - Kyslík) nebo pište na e­‑mail: kyslik@zlin6.cz


Příspěvek na účast na letním táboře 2023

Víme, že letní tábory jsou nezanedbatelnou položkou v rodinném rozpočtu. Nechceme, aby se finance staly překážkou účasti na nejdůležitější akci skautského roku, proto ústředí Junáka nabízí skrze program „Dostupný skauting“ možnost v podobě příspěvku na letní tábory.

Příspěvek je určený pouze na pokrytí části účastnického poplatku na tábor pro holky a kluky ve věku 6–26 let z rodin v tíživé ekonomické situaci – ZDE.

Jelikož podání žádosti tohoto příspěvku je velmi aktuální – do 18. května 2023 – dostali rodiče našich členů tuto informaci již předem.


Získání slevy a mimořádných finančních prostředků

Mnohým rodinám mohou nastat finanční potíže s placením tábora. V těchto případech se lze s vedoucím příslušného oddílu (tábora) dohodnout na termínu opožděného placení nebo na případné slevě. Možnost získání slevy podpořil nadační fond Credo, který nám pro tuto příležitost daroval finanční obnos.

Další možnosti získání finanční podpory:

• Tradičně lze také požádat o finanční prostředky na Sociálním odboru Statutárního města Zlína (na třídě Tomáše Bati naproti jednatřicítky – EUC klinika). Ve fondu města Zlína jsou vyhrazeny finanční prostředky i k těmto účelům.

• Nadační fond Credo má program Navzdory.

Bylo by škoda, kdyby vaše dcera nebo váš syn nejeli na tábor jenom kvůli nepříznivé finanční situaci rodiny. Určitě jim i za těchto podmínek umožníme pobyt na táborech. V případě potřeby bez obav volejte vedoucímu střediska (tel.: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz).


Odjezdy autobusů

POZOR – změna!
Účastníci tábora odjíždějí z parkoviště od kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně.

Na stejné místo se – asi po dvou hodinách – vrací autobus účastníky předešlého turnusu.

sobota 1. července 2023
Zlín Lidečko
odjezd v 9 hod.
– vlčata
– světlušky
(2 autobusy)

sobota 15. července 2023

Lidečko Zlín
odjezd v 12 hod.
– světlušky

sobota 29. července 2023
Zlín Lidečko
odjezd v 14 hod.
– skautky – Medvědice
Lidečko Zlín
odjezd v 15 hod.
– roveři & rangers – Albion
– vlčata – Asterion

středa 16. srpna 2023
Zlín Lidečko
– světlušky – Berušky
– skautky – Artemis
Lidečko Zlín
odjezd v 15 hod.
– skautky – Medvědice
– skauti – Ontario
(2 autobusy)

středa 30. srpna 2023
Lidečko Zlín
odjezd v 11 hod.
– světlušky – Berušky
– skautky – Artemis
– skauti – Antares
(2 autobusy)


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb