Skautnahodny obrazek
 

Aktuální informace k nadcházejícím letním táborům zde budou od května 2018.
Pro představu zde ponecháváme informace k posledním letním táborům.

 

Informace k letním táborům 2017

Cena táborů

Při stanovení celkové ceny táborů bereme v úvahu celkem tři okruhy výdajů. Nejvyšší částku si vyžádá strava táborníků (pět jídel denně, z toho jedno jídlo teplé). Druhý okruh tvoří technické zabezpečení tábora (např. doprava materiálu, stavba, opravy, vybavení, autobusy pro odvoz táborníků, elektřina, palivové dříví, sečení louky). Třetí oblastí výdajů je financování samotného chodu tábora – cestovné, vstupné (např. koupaliště), odměny, zajištění programu, poplatky u lékaře, dovoz potravin.

Jelikož od loňska nedošlo k citelnému nárůstu cen, příspěvek od rodičů bude ve stejné výši jako loni 195 Kč na den. Při výpočtu ceny tábora počítáme první a poslední den za jeden den (nejsou celé a celková strava odpovídá jednomu táborovému dni) a celkovou částku pak zaokrouhlujeme na stovky směrem dolů.

Celková částka potřebná na provoz letošních táborů – příspěvek na jednoho táborníka na jeden táborový den je 245 Kč:

– dotace Statutárního města Zlína na táborníky ze Zlína – 50 Kč

– příspěvek rodičů – 195 Kč

 

horní tábor

světlušky – Lochnesky

1. 7. až 15. 7. 2017 14 dnů cena 2 700 Kč

roveři & rangers – Albion*

20. 7. až 29. 7. 2017 9 dnů cena 2 000 Kč*
vlčata 29. 7. až 12. 8. 2017 14 dnů cena 2 700 Kč
dolní tábor

skauti – Antares

1. 7. až 22. 7. 2017 21 dnů cena 4 200 Kč

skautky – Medvědice

 

22. 7. až 10. 8. 2017 19 dnů cena 3 700 Kč


* Poznámka: Roveři & rangers – Albion pořádají před táborem v Lidečku ještě putovní tábor v Bulharsku v termínu od 10. do 20. července; cena tohoto putovního tábora je 2500 Kč.

 

Placení táborů

Platit tábory můžete složenkou, převodním příkazem nebo osobně u vedoucího oddílu (vystaví vám příjmový doklad o zaplacení). Při placení složenkou nebo převodním příkazem uvádějte, prosím, jako variabilní symbol číslo z naší registrace, podle kterého snáze rozeznáme vaši platbu. Čísla z registrace budou předávána spolu se přihláškami na tábory. Pokud platíte tábor více dětem, uveďte jako variabilní symbol jen jedno číslo z registrace.

Číslo účtu: 1400201359/0800

 

Získání slevy a mimořádných finančních prostředků

Mnohým rodinám s více dětmi mohou nastat finanční potíže s placením tábora. V těchto případech se lze s vedoucím příslušného oddílu (tábora) dohodnout na termínu i opožděného placení nebo na případné slevě.
Jestliže se rodina dostane do situace, kdy nemůže zaplatit svým dětem pobyt na našem táboře, může požádat také o finanční prostředky na Sociálním odboru Statutárního města Zlína (na třídě Tomáše Bati naproti jednatřicítky – nemocnice Atlas). Ve fondu města Zlína jsou vyhrazeny finanční prostředky i k těmto účelům. Nemějte obavy těchto možností využít, abychom společně umožnili vašemu dítěti (dětem) v létě tábořit se svým oddílem.

Bylo by škoda, kdyby vaše dcera nebo váš syn nejeli na tábor jenom kvůli nepříznivé finanční situaci rodiny. Určitě jim i za těchto podmínek umožníme pobyt na táborech. V případě potřeby bez obav volejte vedoucímu střediska (tel.: 736 522 830, e-mail: leos@zlin6.cz).

 

Vystavení potvrzení a faktury pro zaměstnavatele

Na požádání vystavíme pro zaměstnavatele některého z rodičů Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb účastníkům skautského tábora nebo Potvrzení o účasti dítěte (dětí) na našem skautském táboře.

Rovněž na požádání vystavíme fakturu a zašleme vašemu zaměstnavateli.

V obou případech volejte na tel.: 736 703 503 (Helena Straková) nebo pište na adresu: K Pasekám 569/9, 760 01, Zlín, e-mail: hela@zlin6.cz

 

Odjezdy autobusů

Účastníci tábora odjíždějí vždy od Městského divadla ve Zlíně z Divadelní ulice.

Na stejné místo se – asi po dvou hodinách – vrací autobus účastníky předešlého turnusu.

 

 


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Zlin6.cz | 6. skautské středisko ve Zlíně | Code by PCHweb